Assalamualaikum wbt buat saudara serta saudari, muslimin dan muslimat, buat pertama-tama kali ini saya cuma nak berkongsi sedikit tentang Konsep Iman Kepada Allah swt yang merupakan salah satu Rukun Iman dalam Islam.  Sebenarnya hakikat yang dikatakan beriman ini tidak hanya diletakkan pada orang yang mempercayai atau mengimani wujud Tuhan semata-mata, kerana manusia yang tidak mengiktiraf wujudnya Tuhan juga adalah orang yang beriman, dia mempercayai bahawa Tuhan tidak wujud, na’uzubillah.

Bagi orang yang beragama sama ada Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan lain-lain agama yang tidak saya sebutkan disini, semuanya mempunyai Iman dan percaya wujudnya Tuhan. Kemudian di satu sudut terdapat juga  jutaan manusia yang tidak percaya akan wujudnya Tuhan iaitu Allah Pencipta Seluruh Isi Alam dimana semua ini adalah di dalam liputan-Nya dan inilah iman mereka.

Konsep Beriman Kepada Tuhan Ini Terpecah Kepada Beberapa Bahagian Yang Dapat Kita Lihat Dengan Jelas : –

(1) Mempercayai Wujudnya Tuhan seperti Agama Islam, Agama Kristian, Agama Hindu dan Agama Buddha. Beriman wujudnya Tuhan ini adalah suatu berita baik kepada golongan ini, NAMUN dalam kita mempercayai dan beriman wujudnya Tuhan seharusnya manusia memahami siapakah Tuhan dan bagaimana sifat-Nya serta batasannya.

PERHATIAN : Berkenaan Pegangan Agama Buddha saya akan memberi satu rujukan kepada anda iaitu sebuah buku yang bertajuk “Bukti-Bukti Sains Dan Sejarah Kerasulan Muhammad” tulisan Dr.Danial Zainal Abidin.

Pada tahun 1966, perhimpunan Majlis Budha Sedunia diadakan di Sri Lanka bagi mencari titik persamaan antara Aliran Mahayana dan Aliran Theravada. Hasil daripada pertemuan ini, beberapa keputusan diambil oleh kedua-dua aliran. Antaranya adalah TIDAK MEMPERCAYAI ALAM INI DICIPTA dan DIPERINTAH OLEH TUHAN.

(2) Golongan manusia (Atheis) yang tidak beriman wujudnya Tuhan , dan inilah sebenarnya  iman mereka, MEREKA BERIMAN  bahawa Tuhan tidak wujud dengan pelbagai alasan dan kajian ilmiah yang cuba dibuktikan oleh golongan ini.

Bagi golongan yang mempercayai kewujudan Tuhan, mereka tidak sewenang-wenangnya dibiarkan sendiri dalam mencari petunjuk Tuhan, Tuhan akan memilih Rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan perintah suci sebagai panduan dan batas kepada manusia seluruhnya. Namun sikap manusia yang lebih gemar menurut hatinya menyebabkan konsep Iman kepada Tuhan menjadi pelbagai, sedangkan jika kita memahami dan meneliti isi Kitab, sama ada Kitab Quran, Kitab Bible ataupun Kitab Hindu menunjukkan Konsep Iman Kepada Allah swt dan sifat-Nya adalah sama.

Tuhan BUKANKANLAH Jesus (a.s), Tuhan BUKANLAH Gautama Buddha, Tuhan BUKANLAH Berhala-Berhala, apa saja yang terlintas difikiran dan terlintas dihati manusia itupun BUKAN TUHAN! Allah swt adalah Satu-Satunya Tuhan Yang Patut Disembah dan Tidak ada Tuhan selain Allah swt, untuk mengenali-Nya kita harus merujuk kepada dalil Naqli dan dalil Aqli. Walaupn manusia yang mempunyai latar belakang agama yang berbeza dan mempunyai kepercayaan seperti penyembah gunung ganang, penyembah berhala, penyembah lautan, penyembah alam atau apa saja yang disembahnya atau pun tidak menyembah apa-apa, golongan ini juga akan mendapat pertolongan dari Allah swt.

Siapa lagi TUHAN kalau bukan Allah swt? Ya, Allah swt adalah Tuhan Seluruh Alam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akhbar.

Golongan sebegini juga meminta kepada Allah swt sebenarnya, walaupun mereka meyakini Tuhan tidak wujud atau apa pun yang mereka sembah, sama ada mereka percaya atau tidak, mereka hidup, mereka bernafas, mereka dapat menggerakkan kudrat semuanya dengan izin Allah swt, memang tidak masuk akal perbuatan mereka tetapi inilah hakikatnya dan walaupun ia adalah dalam kategori menyekutukanNya, Allah swt tetap mendengar dan memberi perkenan-Nya kepada mereka serta seluruh isi alam mengikut Sunnah-Nya (Sunnahtullah).

Saya mengajak supaya kita memperhatikan seketika perbandingan Konsep Iman Kepada Allah berdasarkan Kitab Al-Quran, Kitab Bible dan Kitab Hindu. Sangat jelas kepada kita bahawa  ISLAM, KRISTIAN & HINDU mempunyai Konsep iman kepada Allah swt yang sama di dalam kitabnya, namun pelaksanaan iman dikalangan umat beragama ini berbeza sama sekali.

(1) KONSEP TAUHID KEPADA ALLAH DALAM IMAN AGAMA ISLAM

(Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
“Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

PENJELASAN : Inilah Konsep Tauhid yang sebenarnya, Allah swt berdiri dengan sendiri tanpa bergantung dengan sesuatu apa pun kerana segala sesuatu itu adalah bergantung pada Allah swt.

(a) Allah swt Mencipta Oksigen Adalah Untuk Hamba-Hamba-Nya Dan BUKAN Untuk Allah Bernafas Dengannya. Ini Kerana Allah swt Tetap Hidup Tanpa Oksigen, Malah Oksigen Itulah Yang Bergantung Hidup Pada Allah swt.

(b) Allah swt Mencipta Sumber Makanan Adalah Untuk Hamba-Hamba-Nya Dan BUKAN Untuk Allah Makan Dengannya. Ini Kerana Allah swt Tetap Hidup Tanpa Sebarang Makanan, Malah Makanan Itulah Yang Bergantung Hidup Pada Allah swt.

(c) Allah swt Mencipta Takdir Adalah Untuk Hamba-Hamba-Nya dan BUKAN Untuk Allah Hidup Di Dalam Takdir. Ini Kerana Allah swt Di Luar Dari Menemui Takdir. Sebagai Contoh, Wajib Bagi Manusia Menemui Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu Dan Ahad Sama Ada Suka Atau Tidak! Tidak Seorangpun Dari Hamba-Hamba-Nya Akan Terlepas Dari Takdir Ini.

(d) Allah swt Mencipta Masa Adalah Untuk Hamba-Hamba-Nya Mengatur Hidup Dan Berurusan Dengannya TETAPI BUKAN Untuk Allah Yang Menikmati Masa Untuk Mengatur urusan-Nya atau Diri-Nya Kerana Allah swt Di Luar Dari Sifat Masa, Sama Ada Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Akan Datang  Semuanya Telah Tamat Di Sisi Allah swt. Sebagi Contoh, Wajib Bagi Manusia Melalui Masa 1 Hari 24 Jam, 7 Hari Seminggu, 30 Hari Sebulan, 365/6 Setahun Dan Seterusnya, Tidak Seorangpun Yang akan Terlepas Dari Melalui Masa-Masa Ini.

Dalam hal lain perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah Allah swt itu tidak menyerupai atau diserupai oleh hamba-hamba-Nya, oleh kerana itu kita harus memahami sifat Allah dengan sebaiknya. Sesetengah manusia salah faham Konsep Allah Maha Kuasa Lagi Maha Esa dengan menyamatarafkan Allah dengan ciptaan-Nya. HARAM HUKUMNYA menyamatarafkan Allah swt seperti makhluk dalam keadaan apa pun.

Kita perhatikan seketika berkenaan hal ini :-

(a) Allah swt MELIHAT BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai MATA Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(b) Allah swt MENDENGAR BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai TELINGA Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(c) Allah swt BERKATA-KATA BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai MULUT Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(d) Allah swt MENGENGGAM BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai TANGAN Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(e) Allah swt DILUAR dari Sifat Masa, Sama Ada Masa Lalu, Masa Kini & Masa Akan Datang. Allah swt DILUAR Dari Sifat Berubah Bentuk Sama Ada Muda, Tua Atau Apa Saja. Allah swt DILUAR Dari Sifat Mati.

(f) Allah swt BERWAJAH BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai WAJAH Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(g) Allah swt HIDUP BUKAN Bermaksud Allah swt HIDUP Seperti Makhluk Ciptaan-Nya. Ini Kerana Hidup Allah swt Tiada Permulaan Bererti BUKAN DILAHIRKAN dan Tiada Penghabisan Bererti Allah swt TIDAK MENEMUI KEMATIAN.

“Allah swt Maha Kuasa Mengatasi Logik Akal Manusia”

(2) KONSEP TAUHID KEPADA ALLAH DALAM IMAN AGAMA KRISTIAN

(Yohanes 17:3)
“Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang Esa dan Yesus kristus yang telah Engkau suruhkan itu”.

(Markus 12:29)
“Maka jawab Yesus kepadanya, HUKUM YANG TERUTAMA ialah: Dengarlah olehmu hai Israel, adapun ALLAH TUHAN KITA ialah Tuhan yang Esa.”

(Ulangan 4:35)
“Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang Esa tiadalah yang lain lagi”.

(Ulangan 6:4)
“Dengarlah olehmu hai Israel, sesungguhnya Hua Allah kita, Hua itu Esa adanya.”

(Ulangan 4:39)
“Maka sekarang ketahuilah olehmu dan perhatikanlah ini baik-baik, bahwa Tuhan itulah Allah, baik di langit yang di atas, baik di bumi yang di bawah, dan kecuali Ia tiadalah lain lagi.”

(II Samuel 7:22)
“Maka sebab itu besarlah Engkau, ya Tuhan Allah karena tiada yang dapat disamakan dengan dikau dan tiada Allah melainkan Engkau sekedar yang telah kami dengar dari telinga kami”.

(Yahya 17:8)
“Karena segala firman yang telah Engkau firmankan kepadaku, itulah aku sampaikan kepada mereka itu, dan mereka itu sudah menerima dia, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa aku datang dari pada-Mu, dan lagi mereka itu percaya bahwa Engkau yang menyuruh aku”

PENJELASAN (1) : Kitab Bible yang mengalami perubahan besar di dalamnya masih terdapat juga terdapat perkara-perkara yang benar seperti ayat-ayat yang dikemukakan di atas. Allah Maha Esa bererti Allah BUKAN 3 Tuhan atau Allah BUKAN 3 dalam 1 atau 1 dalam 3.

PENJELASAN (2) : Sebelum perbincangan lebih jauh saya nak bagi sidikit ringkasan erti Esa pada Allah swt.

(Suran Al-Zumar 39:3-4) Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala rupa syirik). Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (sambil berkata): “Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya”, – sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik). Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah Ia memilih mana-mana yang dikehendakiNya dari makhluk-makhluk yang diciptakanNya; Maha Sucilah Ia (dari menghendaki yang demikian). Dia lah Allah, Yang Maha Esa, lagi Yang Mengatasi kekuasaanNya segala-galanya.

PERHATIAN : Allah Maha Esa Lagi Maha Kuasa, berikut adalah BIODATA Allah swt.

(Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
“Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

“Qul hua Allahu AHAD”
“Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa”

AHAD = 1, dalam Konteks ayat tersebut AHAD = ESA, oleh itu ESA = 1. Allah swt Esa Pada Sifat-Nya, Esa Pada Perbuatan-Nya dan Esa Pada Dzat-Nya.

(a) Allah menegaskan erti ke-Esa-anNya;

(Surah An-Nisaa’ 4:171)
“Say not ‘TRINITY’ : desist: It will BE BETTER FOR YOU: for Allah is one God.”

(Surah Al-Maidah 5:73)
“They do blaspheme who say Allah is one of three in a TRINITY: for there is no god except One God. If say desist not from their word (blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them.”

Esa pada Allah swt bukanlah Esa dalam KONSEP TRINITI, kerana TRINITI BUKANLAH menunjukkan Allah itu ESA, sama ada TRINITI itu adalah sebuah Konsep Mengenal Allah atau apa pun maksudnya, sangat jelas Allah swt membantah kefahaman manusia sebegini dan Allah swt memberikan jalan dan petunjuik yang benar.

KESIMPULAN : “Allah Maha Esa” itu TIADA perkaitan dengan TRINITI, dan harus KITA FAHAMI serta IMANI TRINITI BUKANLAH “ESA”!

(b) Allah swt menegaskan lagi tentang ke-Esa-anNya seperti berikut;

(Surah Al-Maidah 5:17) Demi sesungguhnya, kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam) katakanlah (wahai Muhammad): “(Dakwaan itu tidak benar) kerana siapakah yang dapat menahan (seksa) dari Allah sedikit jua pun kalau Ia mahu membinasakan Al-Masih Ibni Maryam beserta ibunya dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya?” Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakiNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

(Surah Al-Maidah 5:72) Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam”. Padahal Al-Masih sendiri berkata:” Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim”.

(c) Allah swt memberi peingatan kepada orang seperti saudara sekalian (Kristian);

(Surah Al-Maidah 5:74)
Oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya (sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya)? Padahal Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani.

AKHIRKATA : Allah swt Maha Esa, dan saya tegaskan sekali lagi TRNITI BUKANLAH Konsep Mengenal Allah swt yang betul melainkan menyimpang dari ajaran sebenar.

Allah iaitu Al-Ilah, adalah Satu-Satunya Yang Patut Disembah dan tiada sekutu bagi-Nya.

(3) KONSEP TAUHID KEPADA ALLAH DALAM IMAN AGAMA HINDU

Saya mulakan dengan memperhatikan dengan ayat suci Al-Quran, supaya kita dapat memahami terlebih dahulu apa yang difirmankan Allah berkenaan mereka-mereka yang beriman tetapi Kitab tersebut tidak dinyatakan secara khusus di dalam Al-Quran.

(Surah An-Nisaa’ 4:164)
Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

Berikut adalah beberapa ayat di dalam Kitab Hindu yang menyentuh tentang Sifat yang ada pada Tuhan Yang Mentadbir Seluruh Alam. Tuhan di dalam Kitab Hindu juga dengan jelas dinyatakan tidak bersekutu dan tidak diserupai oleh segala sesuatu. Tuhan adalah satu-satunya yang patut disembah.

(Shevatashvatara Upanishad Ch 4: V.19)
Tuhan itu tidak ada sesuatupun yang menyerupai Dia

(Shevatashvatara Upanishad Ch 4: V.20)
Dia tidak bisa dilihat, tidak ada orang mampu melihat dengan mata.

(Bhagavad Gita Ch.10:V.3)
Allah Tuhan yang tidak dilahirkan, tiada permulaan, Tuhan Seru Sekalian Alam.

(Yajurveda Ch.32:V.3)
Tiada rupa buat Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia berhak disembah.

(Yajurveda Ch.40:V.8)
Allah tidak berbentuk dan Dia Suci

(Rigveda Book 1 Hymn 164:V.146)
Allah Maha Esa. Panggilah dengan berbagai nama.

(Rigveda Book 10 Hymn 114:V.5)
Tuhan itu satu, Dia disebut dengan berbagai nama.

(Rigveda Book 8 Hymn 1:V.1)
Kami tidak menyembah seseorang kecuali Allah yang satu.

(Rigveda Book 6 Hymn 45:V.16)
Sembahlah Dia saja Tuhan yang sesungguhnya.

(Chandogya Upanishad Ch.6 Sek.2 V.1)
Tuhan hanya satu tidak ada sekutu dengan-Nya

(Shevatashvatara Upanishad Ch 6: V.9)
Allah itu tidak beribu bapa.

KESIMPULAN : Betapa kita harus memikirkan hal ini seketika, di dalam Al-Quran Allah swt hanya menyebut 4 Kitab sahaja iaitu Kitab Taurat (Nabi Musa a.s), Kitab Zabur (Nabi Daud a.s), Kitab Injil (Nabi Isa a.s), Kitab Al-Quran (Nabi Muhammad saw).

AKHIR KATA : Kitab apapun selain dari Kitab Suci Al-Quran BUKANLAH Kitab yang diimani oleh Umat Islam bahkan Nabi-Nabi dari Nabi Adam a.s sehingga Nabi Muhammad saw. Mungkin saja kitab ini mengandungi Firman Allah swt, mengapa tidak! ya memang terdapt Firman Allah tapi bagaimana dengan kesalahan-kesalahan Ilmiah, pertentangan ayat-ayat,  perkara-perkara yang tidak sepatutnya bagi para Nabi dan perkara-perkara yang TIDAK LAYAK bagi Allah?

Oleh kerana itu semua manusia di ajak dialog antara agama begitu juga dengan golongan yang tidak mempercayai Tuhan itu wujud, mudah-mudahan perbincangan antara kita dapatlah kita mengenali dan memahami Konsep Iman Kepada Allah swt dengan yang sebenarnya.

(Surah Ali’Imran 3:64)
Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan denganNya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah”. Kemudian jika mereka (Ahli Kitab itu) barpaling (enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam”.

By, Penghibur


Assalamualaikum wbt, di sana sini orang berbicara tentang takdir, Kadang ada yang membicara dengan jelas dan tepat. Ada pula yang kurang tepat. Namun serba ringkasnya dalam perkara yang baik dan positif boleh kita sandar Semuanya Takdir Allah swt, Maka Nikmat Allah swt Yang Mana Hendak Didustakan?

Taqdir Allah swt & Pilihan Manusia.

Baik masa lalu, masa kini dan masa hadapan semuanya telah tamat disisi Allah swt, kerana Allah swt tidak terikat dengan masa, tidak terjejas oleh perjalanan masa, bahkan masa itu sendiri dicipta Allah swt untuk makhluk-Nya mengurus hidup. Ada yang mendapat keberkatan dan ada yang tidak.

Allah swt tahu, apa yang manusia pilih dalam perjalanan hidupnya. Ya, memang ada perkara yang kita tak boleh pilih dalam hidup kita seperti kita tak boleh pilih lahir sebagai lelaki atau perempuan, lahir berkulit putih atau hitam atau kemerahan. Kita tak boleh pilih lahir dari keluarga mana yang kita suka, bahkan kita tidak diberi pilihan siapa ibu bapa kita. Terpenting dari semua ni, kita tiada hak untuk memerintah atau mengarah Allah swt untuk tentukan itu dan ini, tapi dibenarkan dan diperintahkan untuk berdoa dan mintalah kepada-Nya SEBAGAI hamba Allah swt dan BUKAN tuan kepada Allah swt.

Tapi fahamilah perjalanan hidup kita, baik buruk yang kita lalui adalah kita yang memilih. Allah swt sudah menurunkan Kitab-Nya melalui utusan terakhir Baginda Nabi saw untuk membawa khabar gembira dari-Nya sebagai penimbangtara antara benar dan salah, antara dosa dan pahala dan balasannya adalah antara Syurga dan Neraka.
Kitalah yang pilih Destinasi mana kita mahu kelak. Allah swt berfirman yang bermaksud;

“Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) – untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat)” (Surah Al-Mulk 67:2)

Namun begitu, ada takdir yang boleh diubah dengan memilih takdir yang lain. Secara umumnya begini;

Takdir LAPAR boleh diubah dengan Taqdir MAKAN,
Takdir DAHAGA boleh diubah dengan Takdir MINUM,
Takdir MENGANTUK boleh diubah dengan Takdir TIDUR,
Takdir PENAT boleh diubah dengan Takdir BEREHAT,
Takdir SAKIT boleh diubah dengan Takdir BERUBAT,
Tapi Ada Takdir Manusia Tak Boleh Ubah seperti;
Manusia TIDAK MAMPU MEMERINTAH Dirinya supaya Perut Jangan Lapar,
Manusia TIDAK MAMPU MEMERINTAH Dirinya supaya Tekak Tidak Dahaga,
Manusia TIDAK MAMPU MEMERINTAH Dirinya supaya Tidak Sakit & Tidak Mati,
Manusia TIDAK MAMPU MEMERINTAH Dirinya supaya Mata Tidak Buta, Telinga Tidak Mendengar, Lidah Tak Boleh Berkata-Kata,
Manusia TIDAK MAMPU MEMERINTAH Dirinya ketika Lumpuh supaya Berdiri seperti sediakala,
Syukurilah nikmat Allah swt, maka nikmat Allah yang mana kita hendak dustakan?

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah hendak kamu dustakan?


Assalamualaikum, kali ni nak kongsi tentang hakikat dakwah. Setiap Muslim boleh berdakwah mengikut kemampuannya dan ilmu yang dimilikinya. Namun begitu sekiranya topik yang dibicarakan di luar kemampuan, adalah lebih baik merujuk kepada mereka yang ahli sebelum dikongsikan kepada awam. Disini serba sedikit saya nak kongsi berkenaan dakwah Nabi Nuh a.s yang penuh atau sarat dengan ujian.

Usia Nabi Nuh a.s yang dijelaskan oleh Sarjana Islam adalah 1050 tahun, baginda dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun, berdakwah selama 950 tahun dan 60 tahun setelah bahtera mendarat di Bukit Judi.

Dalam tempoh Baginda berdakwah selama 950 tahun hanya dalam 80++ sahaja yang menerima Islam. Masyarakatnya adalah manusia yang degil, jangankan mendengar dakwah Baginda Nabi Nuh a.s, melihat wajah baginda pun mereka tidak mahu.

Bayangkan dakwah Nabi Nuh a.s, kaumnya menutup telinga dan menutup muka dengannya. Kita ni buat kerja dakwah sikit sudah melenting, patah hati, tak sanggup menghadapi kritikan dan penolakan, hati mudah tercedera, terluka, tekanan yang mendalam. Bayangkan Baginda Nabi Nuh a.s menyampaikan dakwah selama 950 tahun.

Berapa sangat sumbangan kita pada Islam? contohilah sikap positif baginda Nabi Nuh a.s, seorang yang sabar dan tabah menghadapi ujian, bukan sekadar slogan. Baginda Nabi Nuh a.s terpuji di dunia, terpuji di akhirat dan mendapat kemuliaan Allah swt. Allah swt berfirman di dalam al-Quran:

Surah Hud Ayat 40:
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

“(Nabi Nuh terus bekerja) sehingga apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), Kami berfirman kepada Nabi Nuh: “Bawalah dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya (disebabkan kekufurannya), juga bawalah orang-orang beriman”. Dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya, melainkan sedikit sahaja.” (Surah Hud 11:40)

Dalam dakwah jangan takut pada penolakan manusia tapi takutlah pada apa yang Allah perintah. Hanya Allah swt yang akan membalas segala amal perbuatan dan itulah kesudahan serta hakikat kehidupan. In sya Allah.

CAHAYA DIATAS CAHAYA

Posted: Oktober 17, 2010 in Agama-Agama Dunia

Assalamualaikum wbt kepada saudara muslimin dan muslimat dan salam sejahtera kepada saudara serta saudari sekalian. Semoga Allah swt terus memberikan rahmat dan nikmat-Nya yang luas tidak terhingga kepada kita sekalian. Pada kali ini saya nak menulis sebuah topik yang bertajuk “CAHAYA DIATAS CAHAYA”. Mungkin ada yang tertanya mengapa “Cahaya Diatas Cahaya” dan apakah maksudnya?

Cahaya Diatas Cahaya adalah merupakan Cahaya Petunjuk dari Cahaya Allah swt iaitu Cahaya-Nya. Apabila Allah swt memberi cahaya-Nya iaitu Pembeza Antara Yang Hak & Yang Batil kepada kita, maka kita pasti akan memperolehi Ilmu & Hikmah dari-Nya. Ada sekelompok manusia yang menghentam (menentang) Ilmu, jika Ilmu dihentam, jangan berharap dapat memahami Hikmah Ilmu. Allah swt berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud;

(Surah An-Nur 24:35)

Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah (Kitab Suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah “misykaat” yang berisi sebuah lampu; lampu itu dalam geluk kaca (qandil), geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana bintang yang bersinar cemerlang; lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, (iaitu) pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari); hampir-hampir minyaknya itu – dengan sendirinya – memancarkan cahaya bersinar (kerana jernihnya) walaupun ia tidak disentuh api; (sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda): cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan peraturanNya) kepada nur hidayahNya itu; dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia; dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. 

Beginilah insan yang memeproleh petunjuk Allah swt. Namun golongan yang mendakwa dirinya adalah Ahli kitab Yahudi mahupun Nasrani menolak akan kebenaran dan hakikat kebenaran Islam yang sudah pasti Jelas, Nyata, Terang Seperti Terangnya Matahari Di Hari Siang. Namun masih tidak terlambat bagi Ahli kitab (Yahudi & Nasrani) jika berkehendak pada kebenaran dan membetulkan keadaan dan mengaku sedalam-dalam hati dan bertaqwa kepada Allah swt dengan sesungguhnya, ini kerana Allah swt berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud;

(Surah Ali’Imran 3:64-71)

(64)Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan denganNya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah”. Kemudian jika mereka (Ahli Kitab itu) barpaling (enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam”.
(65) Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu berani memperdebatkan tentang (ugama) Nabi Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan kemudian daripada (zaman) Ibrahim; patutkah (kamu berdegil sehingga) kamu tidak mahu menggunakan akal?
(66) Ingatlah! Kamu ini orang-orang (bodoh), kamu telah memajukan bantahan tentang perkara yang kamu ada pengetahuan mengenainya (yang diterangkan perihalnya dalam Kitab Taurat), maka mengapa kamu membuat bantahan tentang perkara yang tidak ada pada kamu sedikit pengetahuan pun bersabit dengannya? Dan (ingatlah), Allah mengetahui (hakikat yang sebenarnya) sedang kamu tidak mengetahuinya.
(67) Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk ugama Yahudi, dan bukanlah ia seorang pemeluk ugama Kristian, tetapi ia seorang yang tetap di atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim (yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah), dan ia pula bukanlah dari orang-orang musyrik.
(68) Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim (dan berhak mewarisi ugamanya) ialah orang-orang yang mengikutinya dan juga Nabi (Muhammad) ini serta orang-orang yang beriman (umatnya – umat Islam). Dan (ingatlah), Allah ialah Pelindung dan Penolong sekalian orang-orang yang beriman.
(69) Segolongan dari Ahli Kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu; padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka pula tidak menyedari (akibat yang buruk itu).
(70) Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu kufurkan (ingkarkan) ayat-ayat keterangan Allah padahal kamu menyaksikan kebenaranNya?
(71) Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya?

Allah swt mengajak kepada Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), supaya kembali kepada Islam iaitu jalan yang diredhai Allah swt kerana Islam adalah Cahaya Diatas Cahaya-Nya. Sesungguhnya Allah swt sangat menyayangi hamba-hambaNya lebih dari yang kita tahu mahupun faham. nikmat pemberian Allah swt takkan dapat diukur dengan wang ringgit mahupun dengan nyawa kita sendiri.

Saya akhiri perkongsian ini dengan harapan supaya kita semua dan bersama-sama untuk memahami kehendak Allah swt, kerana suatu kebaktian yang sejati adalah taqwa yang mengikut Ketetapan Syariat-Nya iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah Penyuluh Jalan Ke Pintu Syurga. Jika tuan ingin masuk ke Pintu Syurga tersebut, maka tuan perlu memiliki kuncinya. Tahukah tuan apakah Kunci Syurga? Kunci Syurga adalah “La ilaha Ilallah, Muhammad Rasulullah” yang bermaksud, “Tiada Tuhan yang Disembah Selain Allah swt dan Nabi Muhammad saw Adalah Rasul Utusan-Nya.”

By, Penghibur


Assalamualaikum wbt, kali ini saya ingin berkongsi berkenaan Al-Masih Isa Ibni Maryam iaitu salah satu dari nabi Ulul Azmi, dimana baginda akan datang untuk memakmurkan Kuasa Pemerintahan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedatangan Nabi Isa a.s di akhir zaman ini TIDAK MEMBAWA HUKUM BARU tetapi melaksanakan Kuasa Pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Abu Hurairah (ra) meriwayatkan bahwa Rasulullah (saw) bersabda, “Demi Zat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, putra Maryam benar-benar akan segera turun ke tengah-ketengah kamu sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, dan akan menghapuskan jizyah. Harta saat itu akan melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang akan menerimanya. Sehingga sujud satu kali saja kala itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya”. (HR Bukhari)

Jabir bin Abdullah berkata, “Saya mendengarkan Rasulullah bersabda, ‘Umatku tidak akan berhenti berperang untuk membela yang benar hingga datang hari kiamat’. Rasulullah lalu bersabda, ‘Kemudian, turunlah Isa bin Maryam dan pemimpin mereka berkata, ‘Ke sinilah dan pimpinlah kami dalam sembahyang’, namun dia akan berkata, ‘Tidak! Sebab sebagian kalian adalah pemimpin untuk sebagian yang lain, sebagai penghormatan Allah terhadap umat ini'” (HR Muslim)

Abu Hurairah (ra) meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang nabi pun antara saya dan Isa. Sesungguhnya, dia akan turun ke bumi. Maka jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia adalah seorang laki-laki dengan ukuran sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua baju kuning terang. Kepalanya seakan-akan ada air yang mengalir walaupun sebenarnya ia tidak basah. Dia akan berperang melawan manusia untuk membela Islam. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah. Allah akan menghapuskan semua agama di zamannya kecuali Islam. Isa akan menghancurkan Dajjal dan dia akan hidup di bumi selama empat puluh tahun dan kemudian dia meninggal. Kaum muslimin akan menyembahyangkan jenazahnya”. (Abu Dawud)

Adapun kenyataan ini merujuk kepada hadith Rasulullah saw, dimana berdasarkan hadith tersebut Rasulullah saw menjelaskan kepada kita bahawa PUNCA DUNIA ini MENJADI HURU HARA adalah disebabkan SALIB dan BABI. Oleh kerana itu TUGAS UTAMA Nabi Isa a.s apabila turun ke bumi adalah untuk memusnahkan PUNCA DUNIA INI MENJADI HURU HARA.

Persoalan akan timbul, mengapa SALIB dan BABI menjadi punca DUNIA MENJADI HURU HARA! Nah disini saya akan menjelaskan serba sedikit yang berkaitan dengannya. Adapun SALIB merupakan ajaran yang menyeleweng dari ajaran sebenar Nabi Isa a.s (Jesus). Ajaran TRINITI adalah merupakan kesinambungan daripada ajaran Penyembah Berhala. Apa yang jelas KRISTIAN didirikan dengan meng-ATASNAMA-kan Nabi Isa a.s dan merujuk kepada Kitab Taurat, Kitab Zabur dan Kitab Injil yang kemudiannya di-SATU-kan dalam sebuah KITAB yang disebut KITAB BIBLE.

Persoalan sekali lagi akan timbul, jika KRISTIAN didirikan dengan meng-ATASNAMA-kan Nabi Isa a.s dengan menggunakan pendekatan Kitab Taurat, Kitab Zabur dan Kitab Injil yang disatukan menjadi kitab Bible, maka siapa PELAKON UTAMA UNTUK KERJA-KERJA YANG BERBAHAYA LAGI KUFUR KEPADA ALLAH SWT? Tetap menjadi tanda tanya! Allah swt tidak membiarkan kita begitu lama untuk mendapat jawapan bagi semua persoalan ini, kerana KEBENARAN YANG HAK hanya milik Allah swt. Sesungguhnya ILMU Allah swt meliputi segala sesuatu, hanya Allah swt.

Menyentuh tentang BABI, BABI adalah PUNCA MANUSIA MENJADI JAHAT. Tidak perlu dihuraikan panjang-panjang berkenaan haiwan ini kerana diantara kita sudah sedia maklum akan haiwan ini. Mungkin ada yang bertanya jika BABI adalah PUNCA MANUSIA MENJADI JAHAT, mengapa Allah swt MENCIPTA BABI? Jadi saya pun akan bertanya kepada saudara sekalian, jika begitu MENGAPA Allah swt MENCIPTA SYAITAN? Kan bagus kalau Allah swt tidak mencipta Syaitan, maka tiadalah orang yang berlaku jahat. Jadi kunci jawapan untuk persoalan ini adalah, JANGAN SOAL mengapa Allah swt mencipta itu dan ini, kerana itu hak Allah swt, kita ni siapa? siapa kita ni nak mempersoalkan Allah swt? Mudah-mudahan kita semua dapat berfikir dengan baik dengan petunjuk dari Al-Quran.

Nah, kita teruskan perbincangan kita disini, BUKAN secara KEBETULAN, Nabi Muhammad saw menceritakan perihal Dajjal, dimana Rasulullah saw menegaskan bahawa DAJJAL juga disebut AL-MASIH, dengan kata lain PELAKON UTAMA ini bernama AL-MASIH AD-DAJJAL. Kita perhatikan seketika, apakah kaitan semua ini dengan AGAMA KRISTIAN? Juga menjadi tanda tanya. mari kita selidiki sabda nabi Muhammad saw berkenaan Al-Masih Ad-Dajjal.

Nabi Muhammad saw bersabda: “sesiapa yang MENGHAFAL 10 AYAT PETAMA SURAH AL-KAHFI maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal.”

Nabi Muhammad saw bersabda: “sesiapa yang MEMBACA 10 ayat terakhir Surah Al-Kahfi maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal.”

Setakat ini maklumat yang kita perolehi adalah SURAH AL-KAHFI, kerana nabi Muhammad saw bersabda Surah Al-Kahfi adalah pendinding kepada Fitnah Dajjal. Mari kita baca sama-sama, ada apa dalam 10 ayat pertama Surah Al-Kahfi.

(Surah Al-Kahfi)

18:1 Segala puji terentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya (Muhammad), Kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok (terpesong):
18:2 (Bahkan keadaannya) tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik.
18:3 Mereka tinggal tetap dalam (balasan yang baik) itu selama-lamanya.
18:4 Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata:” Allah mempunyai anak”.
18:5 (Sebenarnya) mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, dan tiada juga bagi datuk nenek mereka; besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan perkara yang dusta.
18:6 Maka jangan-jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu disebabkan menanggung dukacita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini.
18:7 Sesungguhnya Kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya.
18:8 Dan sesungguhnya Kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu (punah-ranah) sebagai tanah yang tandus.
18:9 Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad), bahawa kisah “Ashaabul Kahfi” dan “Ar-Raqiim” itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami?
18:10 (Ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa: “Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan ugama kami”.

PERHATIAN: Di dalam Surah Al-Kahfi, ayat nombor 4 MENJELASKAN bahawa Al-Quran MEMBERI AMARAN kepada orang yang mengatakan “ALLAH MEMPUNYAI ANAK”. Siapa yang mengatakan Allah mempunyai ANAK? Surah Al-Kahfi yang kita bincang sekarang benar-benar menyentuh tentang AGAMA KRISTIAN.

Kesimpulan setakat ini menjelaskan bahawa AGAMA AL-MASIH AD-DAJJAL yang mana dikenali di dalam dunia Kristian sebagai ANTICHRIST 666 adalah PENGANUT AGAMA KRISTIAN itu sendiri. mengapa Dajjal disebut sebagai Al-Masih? Juga patut direnungkan!

Sabda Nabi Muhammad saw : “Semenjak Adam diciptakan sampai berdirinya kiamat tidak ada hal yang lebih besar dari fitnah Dajjal.

Nah, Al-Masih Ad-Dajjal membawa FITNAH YANG SANGAT BESAR. Apakah FITNAH yang dibawa oleh Dajjal? Bahawa Dajjal akan mengaku sebagai Nabi Penyelamat, dengan kata lain Dajjal adalah “Nabi Pemyelamat Palsu” atau “Al-masih Palsu” dengan menggunakan/meniru identiti “Al-Masih Sebenar” iaitu Nabi Isa a.s. Mengapa Al-Masih Ad-Dajjal menggunakan identiti Nabi Isa a.s? Kerana Dajjal ingin mengumpul pengaruh yang besar dimuka bumi ini sekaligus dapat membawa lebih ramai manusia masuk ke dalam jurang NERAKA Allah swt. Inilah misi Iblis, Iblis sangat suka kalau anak-anak Adam ramai yang masuk neraka Allah swt bersamanya. Jangan lupa kisah Nabi Adam a.s dengan tipu daya Iblis dan janji Allah swt terhadap Iblis.

Setakat ini, kita dapat memahami bahawa Al-Quran sangat menentang kesahihan kitab Umat Kristian hari ini berdasarkan firman Allah swt yang bermaksud;

(Surah Al-Baqarah 2:79)

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis Kitab Taurat dengan tangan mereka (lalu mengubah Kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka), kemudian mereka berkata: “Ini ialah dari sisi Allah”, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. 

KIita dapat memahami bahawa Kitab bible sangat dipengaruhi oleh Al-Masih Ad-Dajjal, dimana Dajjal menimbulkan fitnah dengan menggunakan institusi keagamaan dan menabur fitnah ke dalam ayat-ayat Allah, dimana Kebenaran dicampuradukkan dengan Kepalsuan. Tipudaya ini sangat halus sehingga kepalsuan ini menjadi akidah kepada mereka yang buta mata hatinya walaupun celik mata zahirnya.

Akhirkata, marilah kepada ISLAM, kerana ISLAM menjamin akan kebenaran yang hakiki kerana Al-Quran benar-benar datang dari Allah swt iaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Saya akhiri dengan lafaz firman Allah swt yang bermaksud;

(Surah Al-An’am 6:115-116)

Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjiNya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. 

By, Penghibur


Assalamualaikum wbt, salam sejahtera kepada semua, sudah terlalu lama saya tidak menulis sebarang artikel, terdetik pula saya kali ini untuk menulis sebuah artikel yang dikira penting untuk saya kongsi bersama iaitu “Agama Para Nabi”. Terlalu ramai orang yang membuat penilaian salah dalam hal ini, dan perlu diambil tahu dan fahamPengiktirafan ISLAM kepada suluruh para Nabi dari Nabi Adam a.s sehingga Nabi Isa a.s TIDAK MENGIKUT PANDANGAN ORANG atau KAJIAN MANUSIA.

Tetapi ISLAMnya Para Nabi itu kerana Allah swt MENYATAKAN dalam banyak Firman-Nya di dalam Al-Quran bahawa Nabi Adam a.s adalah seorang Islam, Nabi Nuh a.s adalah seorang Islam, Nabi Ibrahim a.s adalah seorang Islam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq adalah Islam, Nabi Yaakub sehingga kepada Nabi Isa a.s semuanya adalah ISLAM. Kemudian Allah swt menyempurnakan Ilmu Islam sebagai Fitrah seluruh alam pada Era nabi Muhammad saw.

(Surah Al-Hajj 22:67-70)

(67) Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariaatmu; dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia kepada ugama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus.

(68) Dan jika mereka mengemukakan bantahan kepadamu, maka katakanlah: “Allah Amat” mengetahui akan apa yang kamu lakukan.

(69) “Allah akan menghukum di antara kamu semua pada hari kiamat, mengenai apa yang kamu berselisihan padanya”.

(70) Bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada tertulis di dalam Kitab (Lauh Mahfuz); sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah.

Iman Para Nabi, dari Nabi Adam a.s Sehingga Nabi Isa a.s adalah IMAN ISLAM. Al-Quran mengiktiraf Nabi-Nabi adalah ISLAM dan mengikut syariat yang ditetapkan Allah swt kepada mereka dizamannya.

(1) NABI-NABI ALLAH SWT TIDAK PERNAH MINTA DISEMBAH SEPERTI TUHAN

(Surah Ali’Imran 3:79-80)

Tidak patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: “Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah”. Tetapi (sepatutnya ia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala – dengan ilmu dan amal yang sempurna), kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Dan ia tidak pula patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan Nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan. Patutkah ia menyuruh kamu dengan kekufuran sesudah kamu menjadi orang Islam? 

(2) PERJANJIAN PARA NABI

(Surah Ali’Imran 3:81)

Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari Nabi-nabi (dengan firmanNya): “Sesungguhnya apa jua Kitab dan Hikmat yang Aku berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada Kamu seorang Rasul yang MENGESAHKAN apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya”. Allah berfirman lagi (bertanya kepada mereka): “Sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami berikrar (mengakui dan menerimanya)”. Allah berfirman lagi: “Jika demikian, maka saksikanlah kamu, dan Aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu.” 

(3) UMAT ISLAM BERIMAN KEPADA AJARAN NABI-NABI SEBELUMNYA

(Surah Ali’Imran 3:83-85)

 sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu, mereka mencari lain dari ugama Allah? Padahal kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadaNya lah mereka dikembalikan. Katakanlah (wahai Muhammad): “Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi: Ibrahim, dan lsmail, dan Ishak, dan Yaakub, dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-nabi: Musa dan Isa, DAN SEKALIAN NABI-NABI DARI Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri (Islam)”. Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. 

PERHATIAN : Perkataan ARAB yang digunakan untuk menjelaskan Agama Para nabi adalah “MUSLIMUN”. Sila rujuk TEKS Quran.

(4) AGAMA NABI IBRAHIM A.S

(Surah Al-Baqarah 2:130-140)

(130) Tidak ada orang yang membenci ugama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri, kerana sesungguhnya Kami telah memilih Ibrahim (menjadi nabi) di dunia ini; dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh yang (tertinggi martabatnya).

(131) (Ingatlah) ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Serahkanlah diri (kepadaKu wahai Ibrahim)!” Nabi Ibrahim menjawab: “Aku serahkan diri (tunduk taat) kepada Tuhan Yang Memelihara dan mentadbirkan sekalian alam”.

PERHATIAN : ISLAM bermaksud “Tunduk”, “Patuh”, “Berserah Diri” HANYA KEPADA Allah swt SAHAJA. Untuk lebih maklum rujuk TEKS Quran. Untuk menjelaskan maksud Berserah Diri di dalam ayat tersebut Allah swt menggunakan perkataan “ASLIM”, ASLAMTU”.

(132) Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan ugama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya: “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih ugama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka JANGANLAH KAMU MATI MELAINKAN KAMU DALAM AGAMA ISLAM”.

PERHATIAN : Dalam ayat ini perkataan yang kita dapat baca adalah “WA ANTUM MUSLIMUN”. Nabi Ibrahim berpesan kepada anak cucunya supaya JANGN MATI KECUALI DALAM MEMELUK AGAMA ISLAM. Ayat yang sangat jelas.

(133) (Demikianlah wasiat Nabi Yaakub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu wahai orang-orang Yahudi)! Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaakub hampir mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: “Apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati?” Mereka menjawab: “Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadaNyalah sahaja kami berserah diri (dengan penuh iman)”.

PERHATIAN : Dalam ayat ini perkataan yang kita dapat baca adalah “WA NAHNU LAHU MUSLIMUN”.

(134) Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya; bagi mereka (balasan) apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula (balasan) apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan ditanya (atau dipertanggungjawabkan) tentang apa yang telah mereka lakukan.

(135) Dan mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) berkata: “Jadilah kamu pemeluk ugama Yahudi atau pemeluk ugama Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk”. Katakanlah (wahai Muhammad: “Kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu) bahkan kami mengikut ugama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar Tauhid, dan bukanlah dia (Ibrahim) dari orang-orang musyrik”.

PERHATIAN : Ayat ini menjelaskan bahawa umat ISLAM mengikuti AGAMA NABI IBRAHIM yang lurus, menTAUHIDkan Allah swt.

(136) Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): “Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Quran), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka (sebagaimana yang kamu – Yahudi dan Nasrani – membeza-bezakannya); dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata”.

PERHATIAN : Perkataan yang kita dapat baca dalam ayat ini adalah “WA NAHNU LAHU MUSLIMUN” Semuanya jelas menunjukkan agama Para Nabi adalah ISLAM.

(137) Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman (dengan Kitab-kitab Allah dan Rasul-rasulnya), maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk; dan jika mereka berpaling (serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman) maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan (dengan kamu); oleh itu (janganlah engkau khuatir wahai Muhammad) kerana Allah akan memeliharamu (dan umatmu) dari kejahatan mereka; dan Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(138) (Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: “Ugama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat”.

(139) Katakanlah (wahai Muhammad): “Patutkah kamu (hai kaum Yahudi dan Nasrani) membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaanNya ? Padahal Dia lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami (faedah) amal kami dan bagi kamu pula (faedah) amal kamu (kalau diikhlaskan), dan kami adalah (mengerjakan amal dengan) ikhlas kepadaNya;

(140) “Atau patutkah kamu mengatakan, bahawa Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, dan Nabi Yaakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani, (padahal ugama mereka telahpun ada sebelum adanya ugama Yahudi atau ugama Kristian itu)?” Katakanlah (wahai Muhammad): “Adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan (saksi dan bukti) yang telah diberikan Allah kepadanya?” Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

PERHATIAN : Allah swt MENEGASKAN bahawa apakah kamu menyatakan bahawa para Nabi itu adalah Penganut Agama Yahudi atau Nasrani? Tidak sekali-kali, Allah swt menjelakan dengan sempurna hakikat ini. Bahawa Allah swt MENGIKTIRAF bahawa Nabi-Nabi Allah swt sebelum kedatangan nabi Muhammad saw adalah ISLAM!

(5) ISLAM SEJAK DAHULU

(Surah Al-Hajj 22:78)

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya Dia lah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan ugamanya); dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara ugama, UGAMA BAPA KAMU IBRAHIM. Ia menamakan kamu: “ORANG-ORANG ISLAM” SEMENJAK DAHULU dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifatNya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan. 

PERHATIAN : Perkataan yang kita dapat baca di dalam TEKS Quran adalah “..HUWA SAMMAKUMUL MUSLIMINA..”.

KESIMPULAN : Setakat ini, TEKS Al-Quran menjelaskan dan menyatakan bahawa Nabi-Nabi Allah swt sebelum nabi Muhammad saw adalah ISLAM dan perjuangan mereka adalah ISLAM. Hidup mati perjuangan Nabi-Nabi Allah swt sebelum Nabi Muhammad saw adalah ISLAM.

By, Penghibur


Assalamualaikum wbt kepada saudara serta saudari yang saya hormati sekalian, semoga anda sekalian sihat sejahatera di samping keluarga tercinta dan tersayang. Kali ni saya nak kongsi tentang “Allah Maha Kuasa Tanpa Batasan, Bagaimana Memahaminya?” Kita seringkali membicarakan Allah Maha Kuasa dan Allah swt boleh melakukan apa yang dikehendaki-Nya, tetapi cara kita memahami itu ada yang membawa kepada kerosakan akidah.

Bila kita sebut “Allah Maha Kuasa”, maka kita patut memahaminya dari nama “ALLAH” itu sendiri. Mesti ramai yang akan bertanya, kenapa harus memahami nama “ALLAH” itu sendiri. Kunci jawapan untuk Ilmu Mengenal Allah ini terletak pada nama “ALLAH” itu sendiri. Jika kita menguasai (memahami dengan bijaksana) Kalimah “ALLAH” ini, TIADA SEORANGPUN yang sanggup KAFIR kepada Allah.

Kalimah Allah ini menunjukkan Esa pada Dzat-Nya dan tidak boleh dipecah atau dibahagikan kepada bentuk lain. Allah swt Maha Sempurna, kerana jika kita mengharap kesempurnaan daripada manusia, kita takkan dapat, kerana Maha Sempurna itu hanya milik Allah SAHAJA, yang mana tidak dimiliki oleh sesiapapun dan ini menunjukkan Allah swt Maha Kuasa Tanpa Batasan.

Ada pihak yang suka menterjemahkan suatu yang tidak boleh diterjemahkan kepada bentuk lain, mereka tidak begitu berhati-hati dan tidak memahami kesilapan demi kesilapan mereka, padahal Allah swt telah menegur sikap ini, Rasul-Rasul Allah bukan sedikit dimuka bumi ini dan wajib kita faham perjuangan para nabi ini.

Konsep Iman dan Tauhid kepada Allah swt dari semua Nabi adalah sama dan tidak berubah, yang berubah adalah perubahan zaman dan perubahan keperluan, namun begitu Allah swt Maha Kuasa Tanpa Batasan dan sedia mengetahui tanpa ada sesiapa yang memaklumkan-Nya. Masa lalu, masa kini dan masa akan datang telah tamat disi Allah swt.

Sekali lagi ditegaskan penterjemahan Kalimah “ALLAH” kepada perkataan “GOD” sangatlah lemah dan tidak setaraf, kita hanya boleh tegaskan disini perkataan “GOD” hanya sekadar kata ganti nama. Sama seperti apabila Islam menyatakan “Ad-Deen”, terjemahan bagi perkataan ini dalam Bahasa Inggeris adalah “RELIGION”. Kita patut faham bahawa terjemahan “AD-DEEN” kepada “RELIGION” sangat tidak sempurna dan kurang tepat. Sebabnya adalah apabila kita sebut “RELIGION” ia hanya sekadar membawa maksud “AGAMA” semata-mata dan penafsiran terhadap “AGAMA” sangat terhad bagi penganut AGAMA selain ISLAM. Tetapi apabila kita memahami seperti yang diajar dalam ISLAM tentang “AD-DEEN” ia lebih mendalam dan merangkumi semua aspek, dari segi Politik, Ekonomi, Sosial, Kerohanian dan sudah pasti “AD-DEEN” membawa maksud semua aspek dalam kehidupan dunia dan akhirat mahupun didalam tampuk pemerintahan. Beginilah bagaimana kita harus memahami “AD-DEEN” seperti yang dijelaskan Al-Quran.

Ada satu kisah dimana, seorang budak ingin mandi di sungai dan dia minta kebenaran dari Bapanya, TETAPI Bapanya melarang dari anaknya mandi disungai tersebut kerana Sungai itu ada BUAYA. Satu hari Bapa budak ni dia kerja outstation, budak ni pergi tanya kat kawan dia yang pertama, katanya “Bagaimanakah Rupa BUAYA?” kawannya menjawab ; “BUAYA ni, rupanya (wajahnya) macam BIAWAK”. Kemudian budak ni tak puashati, dia bertanya pada kawannya yang lain “BUAYA dan BIAWAK tu macam mana rupanya?” kawannya menjawab; “BUAYA dan BIAWAK tu macam rupa CICAK!”

Budak tadi pun berfikir, kalau rupa BUAYA macam CICAK, buat apa nak takut, itu tidaklah merbahaya. Akhirnya budak ini mati dibaham BUAYA yang disangkanya CICAK. Saya yakin kita faham dengan cerita ni, disebalik cerita ini perkara yang saya ingin kongsikan adalah bahawa tidak mustahil segala keimanan kita terhadap Allah swt akan rosak tanpa adanya sandaran yang kukuh serta rujukan sahih.

Nah, inilah yang berlaku pada penterjemahan kata-kata, setiap terjemahan akan membawa kepada perubahan maksud TEKS ASAL, terjemahan ini TIDAK SEUNGGUL TEKS. Begitu juga bahan-bahan rujukan atau cerita yang disampaikan turun-temurun dan tiada periwayat yang sahih, jelas ia boleh ditolak kerana dasar rujukan yang lemah.

Jika ada pihak yang memandang sebelah mata dan hanya melihat secara zahirnya, maka begitulah level pemikiran mereka sentiasa sempit, boleh juga kita katakan mereka itu golongan yang tidak dilapangkan dada mereka, dada mereka sangat sempit disebabkan Ilmu yang cuba mereka sampaikan adalah hasil pemikiran dan terjemahan otak mereka yang terbatas dan perkara yang jelas adalah sumber mereka iaitu kitab yang ada pada mereka SELAIN dari Al-Quran BUKANLAH Kalamullah. Pengiktirafan Kitab Agama selain Kitab Al-Quran bergantung kepada kata perintah Allah swt di dalam Al-Quran.

Menyentuh tentang Allah Maha Kuasa Tanpa Batasan, tidak ada satu pegangan atau akidah di dunia ini yang dapat mengatasi penjelasan Al-Quran. Mungkin ramai yang menuntut bahawa penggunaan nama “ALLAH” sebelum Islam Era Nabi Muhammad saw digunakan secara meluas, dan nama ayahanda Nabi Muhammad saw juga bernama Abdullah iaitu “Hamba Allah”. namun begitu, ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang mereka mengetahui nama ini “ALLAH” bukan jadi permasalahan utama dalam perbincangan ini, yang menjadi titik ukur permasalahannya adalah sejauh mana manusia memahami Dzat Allah swt iaitu Tuhan Semesta Alam. Jika tahu nama “ALLAH” tapi mensyirikan-Nya kepada sesuatu yang lain, maka tiadalah gunanya.

Sesiapapun boleh menuntut bahawa dia beriman kepada Allah, tetapi bagaimana dikatakan beriman kepada Allah swt? Beriman kepada Allah swt, wajib kita memahami Sifat yang berdiri pada Dzat Allah swt. Ada yang menuntut bahawa Allah Maha Kuasa dan Dia (Allah) boleh menjadi manusia dan itu mudah bagi Allah. Persoalan sebgini sangat rumit bagi manusia yang tidak dapat mengawal mindanya dengan baik.

Allah swt tidak boleh diletakkan pada tempat yang salah seperti Allah itu Lupa, Zalim, Menyesal, Bodoh, Kedekut atau lain-lain, KAFIR manusia menyifatkan Allah swt seperti makhluk, jika ada pihak menyatakan Allah swt maha Kuasa sehingga boleh menjadi Jesus (a.s), maka Allah swt juga Maha Kuasa untuk menjadi orang seperti Raja Namrud/Nimrod, Firaun, Krishna, Matahari kini dikenali sebagai Tuhan Matahari, Bulan, Bintang, Gunung, Tumbuh-Tumbuhan, Haiwan, Hamba Abdi, Sembahan Berhala seperti Osiris, Baachus, Ahli Sihir, Dukun dan lain-lain.

  1. Adakah begini cara kita memahami Allah Maha Kuasa Tanpa Batasan sehingga meletakkan Allah swt pada tempat yang menghina Allah swt itu sendiri?
  2.  Adakah patut hamba-hamba Allah swt meletakkan sifat yang boleh menimbulkan FITNAH terhadap Allah swt?
  3. Mengapa pemikiran manusia begitu singkat dalam menjelaskan suatu yang tidak boleh dijelaskan oleh AKAL manusia?

Di atas sebab-sebab ini maka apabila Dalil Aqli sampai diperbatasan kemampuannya, maka WAJIB kita merujuk Dalil Naqli iaitu sumber dari Allah swt kepada manusia, apakah sumber itu? Al-Quran dan Hadith Rasulullah saw. Untuk menjawab soalan-soalan berkenaan Ke-Mahakuasaan Allah swt tanpa batasan adalah merujuk kepada terjemahan Al-Quran berikut;

“Katakanlah (wahai Muhammad); Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan DIA TIADA SESUATUPUN YANG SERUPA DENGAN-Nya.” (Surah Al-Ikhlas 112:1-4)

Mengapa saya kerap menggunakan Surah Al-Ikhlash ni? kerana ia mudah di ingat dan diserap kedalam minda seseorang, baik Muslim mahupun BUKAN Muslim saya juga berharap dan berdoa semoga Allah swt memberi hidayah kepada Umat Kristian untuk memahami wahyu Allah swt iaitu Al-Quran yang akan membawa mereka kepada kejayaan dunia dan akhirat.

Allah swt Maha Kuasa SEHINGGA TIADA sesuatupun SERUPA dengan-Nya. Allah swt BERKEHENDAK tetapi Allah swt tidak berhajat kepada hamba-hamba-Nya. Disinilah sudut pandang yang tepat berkenaan Allah swt Maha Kuasa Tanpa Batasan, Subhanallah, Maha Kuasa Allah swt sehingga Dia tidak mampu diserupakan walau satu apa pun di alam ini dan tiada pula sesuatu itu mampu menyerupai Allah swt.

Ada golongan manusia yang sihat tubuh badannya, dan apabila dia menjalani Medical Check Up untuk seluruh Sistem Badannya, Doktor mengesahkan kesihatannya tanpa sebarang penyakit! Namun kita juga patut memahami, yang dikatakan sakit itu tidak semestinya yang ZAHIR pada PENGLIHATAN. Boleh jadi golongan yang sihat tubuh badan ini mempunyai penyakit yang sangat KRONIK iaitu PENYAKIT KEROHANIAN.

Apabila jiwa dibirkan dan tidak diisi dengan santapannya sebagaimana ZAHIRNYA TUBUH BADAN kita memerlukan santapannya, begitulah juga JIWA kita, DERITA JIWA ini akan membawa kepada KEMATIAN PADA JIWA ini sebagaimana kita pasti AKAN MATI JIKA KITA TIDAK MEMBERI MAKAN PADA TUBUH KITA. Begitu juga pada MATA KITA YANG ZAHIR NI, Mata Zahir ini sungguh terbatas, jadi jernihkan pemikiran kita sehingga kita MAMPU MELIHAT DENGAN MATA HATI. Apabila kita ikhlas dalam mengenal Allah dan Perintah-Nya, maka Allah akan beri cahaya-Nya kedalam hati kita sekaligus kita dapat melihat dengan 2 MATA iaitu MATA ZAHIR dan MATA HATI.

PERHATIAN : Beberapa bahagian dari artikel ini adalah olahan saya sendiri dan  sebahagian yang lain merujuk kepada Sesi Ceramah Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz dalam bab Tauhid. masih banyak yang saya tak kongsi dalam thread ni, tetapi saya akan lengkapkan di dalam perbincangan kita, InsyaAllah.

RUJUKAN : Ceramah Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz dibawah Topik Tauhid, Buku Bertajuk “HIDDAYATUL MUTAFAKKIRIN

By, Penghibur


Assalamualaikum wbt kepada muslimin dan muslimat serta saudara dan saudari sekalian. Saya begitu seromok dengan kehadiran seorang Nasrani di dalam blog ini sehingga terdetik dihati saya untuk membuka dialog “Kitab Wahyu & Ahli Kitab”. Topik ini akan membawa kita kepada perbincangan yang menambah keimanan kita kepada Allah swt iaitu Tuhan yang satu-satunya patut disembah dan Allah swt berdiri dengan sendiri tanpa sebarang sekutu mahupun oknum atau personaliti yang wujud disampingnya.

Bagi umat Islam, wahyu adalah firman daripada Allah swt yang diturunkan kepada seseorang rasul untuk panduan hidup manusia bagi menuju jalan kepada Allah swt, iaitu jalan yang selamat di dunia dan di akhirat. mungkin ada juga ilham daripada Allah swt yang datang  sebagai ‘divine inspiration’ kepada seseorang nabi untuk amalannya sendiri kerana dia bukanlah seorang rasul. Inspirasi seperti ini tidak terkumpul sebagai kitab wahyu. Segala wahyu atau inspirasi yang datang daripada Allah swt mestilah menyeru manusia kepada tauhid, iaitu menyembah Allah Yang Maha Esa dan tiada sebarang sejutu bagi-Nya, dan menyeru manusia kepada kebaikan dan menjauhi kejahatan sebagai mematuhi segala perintahnya.

Wahyu dalam konteks agama Islam adalah firman Allah swt yang diturunkan kepada seseorang rasul untuk peringatan dan panduan hidup manusia. Apabila diturunkan kepada seseorang rasul, firman itu mengambil bentuk bahasa yang mudah difahami oleh ummah yang berkenaan. Wahyu mengandungi mukjizat dengan makna yang sangat luas. Lantaran itu Islam TIDAK MENGIKTIRAF SEBARANG TERJEMAHAN SEBAGAI WAHYU, yang diakui sebagai wahyu hanya dalam bentuk yang asli, tanpa dicemari oleh manusia dari segi bahasa, makna, susunan dan jumlah surahnya. Kitab wahyu tidak boleh diubah walau satu huruf pun, ataas apa juga alasan. berdasarkan pendirian ini, maka kajian dilakukan ke atas kitab-kitab wahyu iaitu Al-Quran.

FIRMAN MENGENAI KITAB-KITAB WAHYU MENURUT AL-QURAN

Selain Al-Quran, umat Islam dikehendaki juga mempercayai kebenaran semua wahyu yang pernah diturunkan kepada para rasul sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. Mempercayai kitab ini adalah salah satu daripada rukun iman.

Kitab Taurat – Diturunkan Kepada nabi Musa a.s

Kitab Zabur – Diturunkan Kepada nabi Daud a.s

Kitab Injil – Diturunkan kepada Nabi Isa a.s

Ia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (Al-Quran) dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan Ia juga yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil. (Surah Ali’Imran 3:3)

Dan Tuhanmu (wahai Muhammad) lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi; dan sesungguhnya Kami telah melebihkan setengah Nabi-nabi atas setengahnya yang lain; dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Nabi Daud. (Surah Al-Israa 17:55)

PERHATIAN : Perlu ditegaskan bahawa Al-Quran hanya mengakui Kitab Taurat, Kitab Zabur dan Kitab Injil yang asal, yang bersih dari sebarang campurtangan atau cemaran manusia. Kitab-kitab asal ini tidak lagi wujud hari ini, walaupun pelbagai pihak cuba menonjolkan bahawa himpunan kitab dalam Bible adalah berasal daripada wahyu. Pada hakikatnya, kitab-kitab ini adalah karangan mengenai riwayat keagamaan atas nama Kitab Wahyu, atau campuran antara sumber wahyu dengan tafsiran dan sisipan. Oleh itu, umat Islam TIDAK LAGI DIKEHENDAKI mengakui kitab-kitab ini sebagai kitab wahyu. Bagi orang Yahudi, mereka sudah mengutamakan Kitab Talmud yang dianggap sebagai pembaharuan ke atas Kitab Taurat dan orang Yahudi juga tidak mengakui semua kitab dalam Bible sebagai kitab wahyu. Hakikat mengenai cemaran atas Kitab Suci Taurat, Zabur dan Injil ini dijelaskan oleh Allah swt di dalam Al-Quran, maksudnya;

Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu kufurkan (ingkarkan) ayat-ayat keterangan Allah padahal kamu menyaksikan kebenaranNya? Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? (Surah Ali’Imran 3:70-71)

Dan sesungguhnya, di antara mereka (Ahli Kitab itu) ada (Ketua-ketua ugamanya) yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca Kitab Taurat (dengan mengubah maknanya), supaya kamu menyangkanya sebahagian dari Kitab Taurat padahal ia bukanlah dari Kitab itu. Dan mereka pula berkata: “(bahawa) ia adalah (datangnya) dari sisi Allah”, padahal ia bukanlah dari sisi Allah; dan mereka pula tergamak berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui (bahawa mereka adalah berdusta). (Surah Ali’Imran 3:78)

Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, Kami laknatkan mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu (tidak mahu menerima kebenaran). Mereka sentiasa mengubah Kalimah-kalimah (yang ada di dalam kitab Taurat dengan memutarnya) dari tempat-tempatnya (dan maksudnya) yang sebenar, dan mereka melupakan (meninggalkan) sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka mereka dengannya. Dan engkau (wahai Muhammad) sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka (yang tidak berlaku khianat). Oleh itu, maafkanlah mereka (jika mereka sedia bertaubat) dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. (Surah Al-Maidah 5:13)

 

Ayat-ayat di atas jelas memberi peringatan kepada kita umat Islam supaya dapat membezakan antara kitab-kitab asalo yang pernah diwahyukan Allah kepada nabi Musa a.s, Nabi Daud a.s dan Nabi isa a.s dengan kitab-kitab yang telah diubahsuai ATASNAMA Kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kitab-kitab yang asal itu kesemuanya menegakkan tauhid, menyeru manusia supaya menyembah hanya Allah Yang Maha Esa, dan taat kepada hukum-hukumNya, mengikut syariat yang tidak jauh berbeza dengan syariat nabi Muhammad saw.

Rujukan : Kitab Wahyu & Ahli Kitab, Ariffin Suhaimi (Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia)

By, Penghibur

 

BEKAS PASTOR MEMELUK ISLAM

Posted: Disember 24, 2009 in Agama-Agama Dunia

Assalamualaikum wbt, semoga saudara serta saudari terus diberi kekuatan iman dan terus saling sayang menyayangi sesama insan. kali ini saya nak kongsikan kisah Pastor Yohanes yang memeluk Islam. Beliau berasal dari Kota Belud, Sabah. Sila ikuti video ini sebaik-baiknya.

By, Penghibur


Assalamualaikum wbt, kali ini saya ingin berkongsi sewdikit berkenaan Akidah Nasrani dan Akidah Kristian, tulisan ini adalah berdasarkan persoalanm dari saudara Adam yang tidak mempunyai pegangan Agama, dan lebih tepat jika saya mengatakan bahawa saudara Adam masih tercari-cari. Sama ada benar atau tidak pengakuan saudara Adam ini, saya serahkan kepada Allah swt yang memberi kita kehidupan dan dapat kita sama-sama berkumpul disini. Saya tidak akan membuang masa anda lagi, sila baca sebaik-baiknya.

(1) Anda seorang yang tidak mempunyai sebarang pegangan kepercayaan, ini sungguh berbahaya, walaubagaimanapun sebagai insan anda wajib mengambil tahu kerana ini soal kehidupan anda selepas ini (kehidupan akhirat). Dimanapun anda berada tanda-tanda kebesaran Allah swt tetap ada, bahkan pada diri saudara Adam sendiri.

Perhatikan, sekarang saudara Adam sekarang sedang membaca tulisan saya, anda memerlukan mata untuk melihat, anda memerlukan hati untuk merasai dan anda juga memerlukan akal untuk memahami, tetapi tahukah saudara Adam, bahawa kita melihat, kita merasa, kita faham BUKAN KERANA kita mempunyai mata, hati atau akal tetapi kerana Allah swt memberi penglihatan, pendengaran, dan memberi kebolehan untuk memahami dengan akal.

Jika kita memahami suatu yang fizik semata-mata, maka terdapat insan yang mempunyai mata tapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, mempunyai hati tetapi tiada perasaan atau belas kasihan, mempunyai akal tetapi tidak dapat berfikir atau gila.

Semua ini adalah kerana Allah swt, iaitu Tuhan yang memberi saya dan anda Nafas, memberi saya dan anda Kesihatan, memberi saya dan anda Kudrat, dan memberi saya dan anda ujian kesenangan dan kesusahan, supaya kita sentiasa menginagt dan memohon rahmat Kebesaran Allah swt.

Didunia ini Allah swt mengizinkan baik dan buruk berlaku, dan pada masa yang sama Allah swt membekalkan kita Kitab Wahyu sebagai petunjuk dan pedoman di dalam kehidupan kita sekaligus segala perbuatan dan amal kita mendapat redha dari Allah dan terus dilimpahi rahmat Allah swt.

Namun begitu, sebagai manusia kita berhak menilai dengan baik berkenaan hakikat Allah swt dan kitab-kitab-Nya. Disini terlalu banyk perbezaan diantara orang yang memahami Agama, sama ada Islam, Kristian, hindu, Buddha dan apa sahaja kepercayaan yang wujud didunia ini.

(2) Saudara Adam menjadi keliru apabila membaca Al-Quran dan Bible, itu tidak mengapa, anda keliru kerana 2 Kitab ini berbeza samasekali.

a. KITAB SUCI AL-QURAN – Adalah Al-Kitab dari Allah swt yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw dan membenarkan kitab-kitab terdahulu (Taurat, Zabur, Injil) iaitu memperbetulkan kesalahan yang dilakukan oleh Ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani. Memperbetulkan AKIDAH Manusia supaya beriman hanya kepada Allah swt dibawah Kalimah Tauhid iaitu “La ilaha Illallah”.

Perkataan “ALLAH” adalah Nama Khas dan tidak boleh diterjemahkan kepada bentuk lain. Apabila kita menyebut nama “ALLAH” dengan sendirinya perkataan “ALLAH” membawa maksud ESA iaitu 1. Apabila kita katakan 1, mengapa sudah semestinya BUKAN 2 apatah lagi 3.

Perkataan “ALLAH” ini tidak mempunyai sebarang OKNUM, sama ada TRINITI ataupun TRIDEWA atau apa saja. Bila sebut nama “ALLAH” maka ia membawa maksud Esa iaitu 1 yang tidak mempunyai sebarang sekutu.

b. BIBLE – Bible terpecah kepada 2 bahagian iaitu kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Mengikut kepercayaan Kristian bahawa Bible adalah Al-Kitab. Saya tegaskan sekali lagi bahwa jika kita meneliti sejarah kepenulisan Bible bahwa ia BUKANLAH Al-Kitab, tetapi Bible adalah sebuah Kitab yang mengatasnama Nabi Musa untuk Perjanjian Lama dan Nabi Isa (Jesus a.s) untuk Kitab Perjanjian Baru.

“Kitab Taurat dan Kitab Injil BUKANLAH Bible Yang Diimani Kristian mahupun Nasrani pada hari ini. Bahkan Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s Tidak bertanggungjawab mahupun beriman kepada Bible hari ini”

(3) GOSPEL BUKAN INJIL ?

Perkara ni boleh difahami dengan merungkai sejarah awal berkenaan wujudnya Gospel yang diwarnai Injil.

a. KITAB SUCI INJIL – Terlalu ramai yang menganggap Gospel adalah Injil, padahal Gospel yang dipegang serta diimani oleh umat Kristian bukanlah Injil, tetapi Gospel diwarnai dengan Injil dan mengatasnama/ disandarkan kepada riwayat hidup Nabi Isa a.s.

Kitab Suci Injil adalah merupakan Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa a.s, namun Kitab Injil ini tidak pernah wujud dalam bentuk tulisan. Kitab Suci Injil berbeza dengan Gospel, dimana Kitab Injil tidak berkaitan dengan Gospel. Walaupun ia mempunyai makna yang sama iaitu “Berita Baik” tetapi Akidah dari Kitab Injil dan Gospel BERLAWANAN.

“Injil Membawa Ajaran Tauhid, Manakala Gospel membawa Ajaran Triniti”

Kitab Suci injil dikategorikan sebagai “The Sayaings Gospel”

b. GOSPEL – Kitab perjanjian baru seperti Matius, Lukas, John, Markus dikenali sebagai “Narrative Gospel”. Narrative Gospel SANGAT BERBEZA dengan The Saying Gospel yang akhirnya hilang dan dimusnahkan oleh pengaruh Paulus yang terpaksa bersaing.

Kesemua Narrative Gospel adalah tulisan yang kebanyakannya tidak diketahui asal usulnya dan pengaruh Paulus sangat meluas di dalamnya. Pendek kata, Gospel yang ada ditangan Umat Kristian dan BUKANLAH Injil yang diterima Nabi Isa a.s.

Kitab Perjanjian Baru pada hari ini tiada perkaitan dengan ajaran Nabi Isa a.s, dan semuanya BUKAN Kitab Wahyu dan Bukan Kitab Injil.

(4) NASRANI ADALAH KRISTIAN ?

Pada mulanya Nasrani BUKANLAH Kristian, tetapi pada hari ini baik nasrani mahupun Kristian, kedua-duanya sukar untuk dibezakan dan dipisahkan, kedua-duanya sangat sinonim.

Kemunculan Narrative Gospel yang diwar-warkan oleh Paulus akhirnya membawa kekeliruan kepada pengikut Nabi Isa a.s, yang bergelar Puak Nasrani, yang pada mulanya berpegang kepada The Sayings Gospel yang membawa AKIDAH TAUHID sama dan persis seperti Agama Islam.

Namun Akidah Tauhid Nasrani akhirnya pudar dan punah disebabkan pengaruh dari Narrative Gospel (AKIDAH TRINITI) yang banyak MENCEDOK kata-kata dan ajaran Nabi Isa a.s daripada the Sayings Gospel. Kebanyakan sumber kitab ini bercampur baur antara KEBENARAN dan KEBATHILAN sehingga memperlihatkan Narrative Gospel seolah-olah adalah Kitab Injil, atau bersumberkan Kitab Injil.

“Paulus Mengasaskan Kristian Dengan Menggunakan Narrative Gospel (Akidah Triniti) Atasnama/Disandarkan kepada Nabi Isa a.s sangat BERLAWANAN Dengan Nabi Isa a.s Yang Membawa Akidah Tauhid Yang Akhirnya Musnah”

Puak Nasrani menjadi mangsa kepada pembohonghan agama ini termasuk mereka yang yang bergelar “EKONITE CHRISTIANS”, iaitu mereka yang dianggap sebagai FIRST FOLLOWERS OF JESUS, yang bermula dengan The Sayings Gospel yang membawa Akidah Tauhid, akhirnya bertukar kepada Narrative Gospel iaitu Akidah Triniti.

Kesan dari Penubuhan Agama Kristian oleh Paulus adalah, perkara yang benar dicampur dengan yang bathikl, maka yang bathil juga kelihatan menjadi benar. hakikat daripada ini menjelaskan kepada kita bahawa Ahli Kitab dari Kristian BUKANLAH Ahli Kitab yang disebut di dalam Al-Quran, tetapi Ahli Kitab dari Kristian itu sama taraf dengan orang MUSYRIK iaitu Penyembah Berhala, bahkan Kristian TIDAK PERNAH menerima sebarang wahyu dari Allah swt, tetapi wahyu itu diberikan kepada umat Nasrani.

(4) PENDIRIAN ISLAM TERHADAP AGAMA KRISTIAN

Kitab Bible yang diimani oleh Umat Kristian BUKANLAH Kitab yang diimani oleh Umat Islam, bahkan para Nabi dari Nabi Adam a.s sehingga Nabi Isa a.s. Namun begitu, didalamnya masih terdapat perkara-perkara yang benar dan selari dengan Al-Quran, maka fakta itu boleh diterima. Tetapi Bible mempunyai ribuan permasalahan di dalamnya, pertentangan bukan pada skala kecil tetapi terlalu besar untuk diukur, baik dari segi ramalan, sumber sejarah, saintifik, jumlah dan banyak lagi permasalahn yang dihadapi Bible, dan seharusnya ia tidak boleh disandarkan kepada Allah swt.

Setelah kedatangan Nabi Muhammad saw yang merupakan utusan seluruh alam juga merupakan Nabi yang diutus untuk seluruh umat para Nabi, satu-satunya petunjuk dan berita gembira yang masih kekal dimuka bumi ini. Allah swt menjanjikan Ajaran Islam akan kekal sehingga ke hari Kiamat dan tiada seorangpun dapat merosakkannya.

Berbalik kepada Kitab Bible yang ada pada hari ini, berdasarkan penerangan dari saudara Ahmad Nizam, bahawa Bible sangat dipengaruhi oleh fahaman Penyembah Berhala seperti Mithra, Osiris & Baachus.

Kisah Mithra, Osiris dan Baachus sangat persis seperti Kisah Jesus berdasarkan Bible. Mlah Kisah Jesus berdasarkan Bible pada hari ini juga dipengaruhi oleh Tamadun Hindu, seperti Dewa Krishna Juga Mempunyai Kisah Yang Sama Dengan Jesus.

Kisah Penyembahan Matahari juga sangat berkait dengan Kristian. Anda pasti akan faham jika anda menelusuri hakikat Disebalik Iluminati – Organisasi Dajjal Di Muka Bumi

1 ALLAH 3 AKIDAH

Posted: Disember 23, 2009 in Isu-Isu Semasa

Assalamualaikum wbt kepada saudara serta saudari yang saya hormati sekalian, semoga Allah swt memberi kekuatan kepada kita dalam kehidupan yang singkat ini, semoga kehidupan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah swt dan bertambahlah iman kita kepada Allah iaitu satu-satunya Tuhan yang patut disembah.

Terlalu banyak isu jika nak diperkatan tentang akidah Islam, Kristian dan Yahudi, ketiga-tiga agama ini mempercayai akan wujudnya Tuhan Yang Maha Kuasa, namun begitu terdapat perbezaan yang sangat meluas di antara ketiga-tiga agama ini. Setelah kita menelaah dan sebagai manusia yang mempunyai akal yang waras, kita mempunyai satu jawapan bagi terhadap permasalahan yang timbul iaitu TUHAN.

Bagi Umat Islam selaku agama yang diredhai Allah dan melengkapkan akidah manusia, terlalu luas jika dibentangkan satu persatu tentang akidah ini iaitu mentauhidkan Allah. Umat Kristian dan yahudi juga mengaku dan beriman kepada Allah, tetapi terlalu banyak permasalahan, seperti Iman dalam Yahudi, bahawa Agama mereka adalah EXCLUSIVE untuk bangsa mereka dan tidak mengiktiraf bangsa lain. Sangat menghairankan, apakah umat Yahudi tidak berfikir dengan waras, bahawa hikmah kejadian pelbagai bangsa adalah warna warni yang datang dari Allah swt.

Begitu pula umat Kristian, secara simboliknya, umat Kristian lebih berpegang kepada akidah Tauhid Rububiyyah iaitu, mengimani bahawa Alam Semesta ini benar-benar diciptakan oleh Allah. Islam juga mengimani demikian, namun sebagai pelengkap kepada akidah manusia, Islam juga mengimani Tauhid Uluhiyyah iaitu mengimani hanya Allah swt satu-satunya yang patut disembah dan TIDAK WUJUD sebrang OKNUM mahupun sebarang PERSONA disampingnya.

Ini sesuai dengan sifat yang berdiri pada Dzat Allah swt, Allah swt berdiri dengan sendiri tanpa sebarang oknum atau persona, malah Allah swt adalah Tuhan yang TIDAK MENYERUPAI sebranag objek yang dikenali hamba-hamba-Nya, apatah lah hamba-hambaNya ingin menyerupai-Nya. Maha Suci Allah, dari tuduhan-tuduhan yang tidak sepatut bagi Allah swt yang memberi kita kehidupan hari ini dan akan datang.

Perlu dijelaskan disini bahawa nama “ALLAH” ini, sudah cukup menjelaskan kepada kita bahawa perkataan “ALLAH” membawa maksud ESA iaitu SATU. SATUNYA Allah swt ini TANPA WUJUD SEBARANG OKNUM! Haram bagi manusia menggunakan nama “ALLAH” ini untuk menerangkan bahawa perkataan “ALLAH” ini membawa maksud TRINITI atau TRIDEWA atau apa sahaja yang membawa maksud OKNUM atau PERSONA yang wujud diantara puluhan, ratusan, ribuan amhupun jutaan TUHAN!

Perkataan “ALLAH” ini adalah Maha Suci, dan merupakan NAMA KHAS yang tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun. ALLAH tetaplah ALLAH, dan ALLAH tidak boleh diterjemahkan kepada perkataan GOD. Jika ada mereka yang CLAIM bahawa terjemahan bagi perkataan “GOD” adalah “ALLAH”,  terjemahan itu sangat tidak tepat.

Inilah yang dilakukan umat Kristian, sepatutnya dan sejujurnya Cendekiawan Kristian menggunakan perkataan “TUHAN” sebagai kata ganti perkataan “GOD”. Tak perlu susah-susah nak menterjemahkan kepada perkataan “ALLAH”.

Nama Allah swt sangat Suci, Maha Suci Allah swt dari ucapan dan perbuatan manusia yang tidak layak menempatkanNya ditempat yang tidak sepatutnya. Dengan ini sangat jelas bahawa nama “ALLAH” itu membawa maksud “ESA” iaitu “SATU” yang berdiri TANPA sebarang OKNUM atau PERSONA disisinya. berhentilah memfitnah Allah swt, kerana dosa memfitnah Allah swt itu sangat berat, Allah swt Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

By, Penghibur


Assalamualaikum wbt, kali ni saya bawakan satu topik penting untuk diperhatikan oleh kita semua, topik ini sangat penting kerana ia berkaitan dengan dunia AKHIR ZAMAN. banyak hal penting dan terkadang kita terlepas pandang akan hakikat dan simbolik dari firman Allah swt di dalam Al-Quran. Topik ini sangat sesuai dibaca oleh semua masyarakat dan kepada yang tidak  pernah terfikir atau mengikuti sumbangan dari antara da’i terkemuka dunia kita iaitu Harun Yahya. Saya tidak akan membuang masa lagi, zaman keemasan semakin tiba, pada masa itu Yahudi dan Kristian akan berbondong-bondong memeluk Islam di atas kesaksian Nabi Isa a.s iaitu Jesus. Tanda lain adalah Imam Mahadi.

TANDA-TANDA HARI AKHIR
DARI SURAT AL KAHFI

Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi surat ini

Banyak hadits nabi menghubungkan Surat Al Kahfi dengan Hari Akhir. Sebagian hal ini disampaikan di bawah ini:

Diriwayatkan oleh An-Nawwas ibn Sam’an:

‘Dia, yang hidup dan melihatnya (Dajjal) harus membacakan di depannya ayat-ayat pembukaan Surat Al Kahfi. (HR Muslim)

Diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili:

Barangsiapa memasuki nerakanya (Dajjal), mintalah pertolongan Allah dan bacakan ayat pembukaan Surat Al Kahfi, dan hal ini akan mendinginkan dan mendamaikannya, seperti api menjadi dingin terhadap Ibrahim. (HR Ibnu Katsir)

 Hari AkhirTanda-tanda dan rahasia

Satu alasan mengapa Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang beriman membaca Surat Al Kahfi adalah karena surat ini berisi isyarat penting mengenai Hari Akhir, seperti berbagai hal yang dibutuhkan untuk bertahan dan memerangi Dajjal, dan gerakan-gerakan anti-agama yang menimbulkan berbagai kejahatan atas kemanusiaan, yang ingin disebarkan oleh Dajjal ke seluruh dunia. Surat Al Kahfi ini juga berisi berbagai pelajaran bagi kaum Muslimin. Anjuran Rasulullah SAW untuk menghapalkan dan membaca surat ini dengan penuh perhatian adalah suatu isyarat kuat tentang hal ini. Seperti kita akan lihat di seluruh bab ini, pengalaman Ashabul Kahfi yang tinggal di sebuah masyarakat yang kafir, pelajaran bahwa Musa AS belajar dari Khidr, dan pemerintahan di atas dunia yang didirikan oleh Dzulkarnain AS agar dapat menyebarkan nilai-nilai Islam, adalah perkara-perkara yang perlu direnungkan oleh orang-orang beriman.

Kahfi yang luar biasaKeadaan Ashabul

Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? (Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu, mereka berdoa, “Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)” (QS Al Kahfi: 9-10)

Kedua ayat ini menyinggung keadaan para pemuda yang luar biasa itu. Dari cerita tersebut, kita melihat pengalaman mereka sebagai sesuatu yang gaib dan tidak lazim. Seluruh kehidupan mereka penuh dengan kejadian yang menakjubkan. Keadaan ini merupakan pokok permasalahan hadits Nabi SAW yang menghubungkan antara tanda-tanda ini dengan Hari Akhir. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang hidup di Masa Akhir dapat mengalami berbagai pengalaman supernatural.


Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan (diri) dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka (QS Al Kahfi: 18)

Ayat kesepuluh menjelaskan kepada kita bahwa para pemuda tersebut mencari tempat perlindungan di gua dari pemerintahan zalim yang tengah berkuasa. Pemerintahan tersebut menyebabkan mereka tidak mungkin mengungkapkan pandangan mereka, menjelaskan kebenaran, dan menyerukan agama Allah. Oleh karena itu, mereka menjauhkan diri mereka dari masyarakat.

Akan tetapi, hal ini seharusnya tidak dipahami sebagai kurun waktu tanpa kerja yang jauh dari masyarakat, karena mereka mengungsi ke sana sambil memohon rahmat dan bantuan Allah. Mereka juga berupaya memperbaiki dan mengembangkan diri mereka sendiri. Kaum Muslimin di Hari Akhir yang berada di bawah rezim yang menindas akan menyembunyikan diri dan berharap kepada Allah untuk memberikan rahmat-Nya atas mereka, dan juga memudahkan kehidupan dan perjuangan mereka atas gerakan-gerakan anti-agama.

Tersembunyinya mereka selama beberapa waktu

Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu) (QS Al Kahfi: 11-12)

Alasan ditidurkannya Ashabul Kahfi adalah penyerahan diri terhadap takdir dan kedamaian, karena Allah, Yang telah menciptakan alam semesta tanpa sia-sia, mengatur segala sesuatu de,o kemaslahatan umat Islam. Di masa kini, sebagian umat Islam telah mengambil pendirian yang sama secara spiritual. Dengan cara ini, mereka tidak disimpangkan oleh paham materialis yang berupaya menjauhkan masyarakat dari iman mereka, dan juga tidak tersentuh oleh kekerasan yang diarahkan oleh paham-paham ini. Oleh karena itu, mereka dapat terus hidup menurut Al Qur’an tanpa dipengaruhi oleh kehancuran akhlak, kekejaman, dan kekacauan yang ada di sekitarnya. Ashabul Kahfi tetap tersembunyi selama beberapa waktu dan Allah membangkitkan mereka pada waktu yang ditentukan-Nya.

Mereka memproklamirkan agama Allah kepada masyarakat

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah). Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan mereka?) Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? (QS Al Kahfi: 15)

Seperti yang dinyatakan oleh ayat ini, kelompok ini menyeru orang-orang musyrik agar kembali ke agama yang benar, mengajak mereka menuju agama Allah, meminta mereka agar berhenti mempersekutukan Allah dengan yang lain, dan meminta mereka mengajukan bukti-bukti atas penolakan mereka tersebut. Ketika mereka tidak dapat melakukan ini, Ashabul Kahfi menyatakan bahwa orang-orang musyrik dari masyarakat mereka sebagai para pembohong dan pemfitnah.

Saat ini, kaum Muslimin juga menuntut pembuktian dari mereka yang menyembah selain Allah. Di Hari Akhir, akan ada kepercayaan yang mendewakan materi dan kesempatan: Darwinisme.

Darwinisme menyatakan bahwa alam semesta tidak bertujuan, terjadi begitu saja, dan hanya anggota-anggota alam yang paling menyesuaikan dirilah yang dapat bertahan hidup. Sistem anti-agama ini didasarkan pada konflik dan kekerasan. Jelas, “pernyataan kebetulan acak” yang bertanggung jawab atas segala sesuatu ini tidak lebih dari tindakan fitnah oleh para pengikut Darwinis atas Allah Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada.

Mereka menjauh sepenuhnya dari pandangan musyrik di sekitar mereka

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu (QS Al Kahfi: 16)

Karena penindasan orang-orang musyrik, Ashabul Kahfi merasakan perlunya pemisahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka memutuskan seluruh hubungan dengan orang-orang musyrik dengan mengungsi ke gua. Selama masa itu, rahmat Allah turun kepada mereka dan Dia memudahkan segala sesuatu bagi mereka. Hal yang paling penting dari pertolongan dan dukungan-Nya adalah menghindarkan mereka dari pengaruh buruk orang-orang tak beriman.

Mereka menyembunyikan diri

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparmu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya (QS Al Kahfi: 20)

‘Mereka akan melemparmu’ menjelaskan sebuah bentuk teror. Watak dasar ini dengan jelas terlihat saat ini pada orang-orang yang berada di bawah pengaruh paham-paham anti-agama. Misalnya, para teroris yang menganut paham komunisme dikendalikan oleh permusuhan mereka pada negara, dengan melempar batu-batu dan menyerang pejabatnya, maupun polisi. Serangan-serangan ini bertujuan untuk melemahkan dan melemahkan semangat mereka, sehingga kaum komunis dapat mewujudkan ide-ide anti-agama mereka dan mendirikan kekuasaan mereka di atas kekacauan dan pertentangan di negara tersebut.

Oleh karena itu, sangat mendasar bagi orang-orang yang hidup di Hari Akhir untuk melepaskan diri dari paham-paham yang berlumur darah dan kerusakan, yang tidak membawa apa pun selain kejahatan pada dunia, tidak berpihak pada orang-orang yang bersekongkol, dan tidak dipengaruhi oleh bujuk rayu paham-paham anti-agama atau hasutan mereka.

Hanya Allah dan segelintir orang yang mengetahui jumlah mereka

Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga, orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan, “(Jumlah mereka) adalah lima orang, yang keenam adalah anjingnya,” sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain) mengatakan, “(Jumlah mereka) tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya.” Katakanlah, “Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka, kecuali sedikit.” Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorang pun di antara mereka. (QS Al Kahfi: 22)

‘Yang mengetahui mereka hanya sedikit’ juga menunjukkan bahwa hanya segelintir orang yang memiliki pengetahuan ini. Misalnya, salah satunya bisa jadi Khidr, yang kemampuannya yang menakjubkan akan kita bahas secara singkat. Juga mungkin murid-muridnyalah yang memiliki pengetahuan ini, dengan kehendak dan wahyu Allah. Al Qur’an menyebutkan bahwa Allah memfirmankan sebagian hal gaib kepada Rasul-rasul-Nya.

Perjalanan Nabi Musa AS dan muridnya ke ‘tempat bertemunya dua laut’

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun.” (QS Al Kahfi: 60)

Di sini ‘murid’ menunjukkan bahwa ketika melakukan sesuatu, kita seharusnya mencari bantuan dari orang-orang muda dan bekerja sama dengan mereka.

Orang-orang muda harus dimotivasi untuk menggunakan energi, gairah, kekuatan, ambisi, dan semangat mereka untuk perbuatan yang terbaik untuk meraih rahmat Allah. Beberapa ayat berbicara tentang pemuda, dan ayat berikutnya menyatakan bahwa hanya beberapa pemuda dari bangsanya yang beriman kepada Musa AS:

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Fir’aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir’aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas (QS Yunus: 83)

Ayat keenam belas Surat Al Kahfi menyebutkan titik pertemuan yang menjadi tujuan perjalanan Nabi Musa AS. Musa AS mengetahui akan bertemu dengan seseorang, dan dia mengetahui akan terjadi di ‘tempat pertemuan dua laut.’ Tempat ini bisa berada di tempat mana pun di permukaan bumi yang sesuai dengan gambaran ini.

Nabi Musa AS bertemu Khidr AS yang diberkati dan dirahmati-Nya

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (QS Al Kahfi: 65)

Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang kepada hamba-hambat-Nya. Musa AS berangkat untuk bertemu Khidr AS, seseorang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Oleh karena itu, sifat-sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah tercermin padanya. Sifat Allah tersebut telah memungkinkan dirinya menerima pengetahuan yang lebih dari Allah dan menjadi salah satu hamba pilihan-Nya.

Dzulkarnain AS

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya.” (QS Al Kahfi: 83)

Di sepanjang sejarah, kebanyakan ilmuwan telah menafsirkan cerita Dzulkarnain dengan berbagai cara. Ayat ini mengatakan Dzulkarnain diturunkan untuk mengingatkan kaum Muslimin dan terkait dengan wahyu yang memiliki makna dan alasan tersembunyi.

Dzulkarnain AS memiliki kekuasaan dan “tercerahkan”

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan (QS Al Kahfi: 84-85)

Dari ayat-ayat ini, kita memahami bahwa negara Dzulkarnain jauh dari berbagai masalah. Dengan kata lain, kekuasaannya solid, rasional, dan kuat.

‘Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu’ mengisyaratkan bahwa Dzulkarnain AS diberikan kemampuan untuk memecahkan setiap masalah. Dengan kata lain, dia seorang Muslim yang sangat cerdas, bijak, dan cermat. Dengan semua kelebihan yang diberikan Allah ini, dia memecahkan seluruh masalah rumit dengan cepat dan memecahkan hambatan-hambatan.

Dzulkarnain AS juga seorang dai

Berkata Dzulkarnain, “Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah Kami.” (QS Al Kahfi: 87-88)

Ketika Dzulkarnain as berbicara, dia mengingatkan rakyatnya tentang Allah dan hari akhirat. Dia berbicara sebagai seorang Muslim. Dari pernyataan yang digunakan di ayat ini, kita memahami dia seorang pemimpin Muslim yang memerintah sebuah bangsa Muslim.

Dzulkarnain AS terus melanjutkan dakwah kepada orang-orang yang dia temui untuk beriman kepada Allah, taat, berbuat baik sesuai ketentuan Al Qur’an, dan menegakkan sholat serta melakukan ibadah. Dia menyeru, untuk mendorong mereka, pada balasan yang dijanjikan untuk mereka di dunia dan di akhirat, serta menyeru mereka kepada iman.

Dzulkarnain AS membantu manusia


Kita dapat menyimpulkan dari cerita di Surat Al Kahfi bahwa Dzulkarnain adalah seorang penguasa Muslim yang mengendalikan wilayah yang luas di dunia ini.

Mereka berkata, “Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara mereka?” (QS Al Kahfi: 94)

Karena penyimpangan Ya’juj dan Ma’juj, orang-orang yang sedang menghadapi masalah mencari bantuan Dzulkarnain AS dan menawarkan imbalan kepadanya. Dari ayat ini, kita memahami Dzulkarnain AS tidaklah mewakili seseorang; sebaliknya, dia memimpin sebuah bangsa. Tepat seperti Sulaiman as, dia memerintah sebuah bangsa dan tentara.

Ayat ini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki tim ahli bangunan dan insinyur sipil. Dari permohonan orang-orang tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Dzulkarnain AS tertarik dan punya pengetahuan tentang bangunan dan teknik sipil. Dia bahkan termasyur karena keahlian dalam bidang ini. Oleh karena itu, bangsa-bangsa lain meminta bantuannya. Seluruh faktor ini memperlihatkan besar dan kekuatan bangsanya.

Dzulkarnain AS sangat dihormati dan berpengaruh di Timur dan di Barat dapat menunjukkan bahwa dia memerintah sebuah bangsa yang kekuasaannya berpengaruh luas di dunia. Oleh karena itu, dia adalah seorang pemimpin, menyadari tanggung jawabnya untuk membawa kedamaian, keadilan dan keamanan, tidak hanya bagi bangsanya sendiri, tetapi juga bagi setiap bagian dunia.

Cerita Dzulkarnain AS menunjukkan bahwa di Hari Akhir, tepat seperti masa kita sendiri, nilai-nilai Islam akan menguasai dunia ini.

SUATU PENAFSIRAN YANG BERBEZA

Kemungkinan lain adalah bahwa cerita ini mengungkapkan berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan.

Di sisi Allah, seluruh waktu adalah satu. Masa depan, masa lalu, dan masa sekarang terjadi seluruhnya sekaligus. Di sejumlah ayat, berbagai peristiwa Hari Pembalasan di neraka dan surga diceritakan seolah-olah telah terjadi. Ayat berikut ini adalah contoh seperti itu.


Berkat teknologi satelit, dimungkinkan adanya pengambilan gambaran yang terpeinci tentang bumi, dan khususnya satelit-satelit intelijen mampu “mengamati” setiap negara dari dekat.

 

Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). Dan terang-benderanglah bumi (Padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing), dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan (QS Az Zumar: 68-69)

Berbagai peristiwa yang dijelaskan dalam ayat ini disampaikan seolah-olah hal itu sudah terjadi, walaupun bagi kita, hal itu adalah peristiwa-peristiwa di masa depan yang belum terjadi. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa cerita Dzulkarnain AS berasal dari masa depan, yang diceritakan kepada kita dengan menggunakan kerangka waktu masa lalu.

Ayat kedelapan puluh empat mengatakan:‘… Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.’ Hal ini mungkin menunjukkan bahwa Dzulkarnain AS akan berkuasa di dunia di masa depan.

 

Berkat teknologi inframerah, seluruh jenis perangkat kriminal dapat dideteksi dengan mudah dan kejahatan yang dilakukan di kegelapan dapat diamati secara seksama seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar ini. Kemajuan penting telah dibuat dalam diagnosis berbagai penyakit.

Pada masa sekarang, seorang pemimpin atau bangsa yang mempunyai kekuasaan superpower di dunia harus memiliki teknologi komunikasi dan kekuataan umum. Karena seorang pemimpin tidak dapat mengendalikan seluruh hal sendiri, kita dapat mengangap bahwa dia berada di sebuah ibu kota dan mengendalikan wilayah lainnya melalui satelit dan alat-alat komunikasi lainnya. Seperti disebutkan dalam ayat kesembilan puluh lima, ‘Dzulkarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik,” kemungkinan besar kekuasaan Dzulkarnain AS itu stabil dan kokoh. Apabila kita memperhatikan kisah ini dari sudut pandang ini, kita akan menyadari bahwa setiap ayat dapat mengungkapkan sebuah pesan yang berbeda. Misalnya, Dzulkarnain AS pertama-tama pergi pertama ke Barat, kemudian ke Timur dan kemudian kembali lagi. Ayat-ayat ini dapat berarti bahwa dia berkomunikasi dengan wilayah yang berbeda dengan mengubah saluran komunikasi yang dipancarkan dari satelit-satelit. Ayat-ayat ini berbicara terus-menerus tentang kata ‘menemukan.’ Dzulkarnain AS ‘menemukan’ sebuah masyarakat dekat ‘laut berlumpur’, dia ‘menemukan’ sebuah masyarakat di Timur yang tidak memiliki pemahaman. Tindakan ‘menemukan’ ini terjadi melalui proses mencari dan hal ini bisa jadi merupakan sebuah hasil temuan yang didasarkan pada pengamatan saluran satelit.

Ayat-ayat ini mengatakan bahwa orang-orang di Timur tidak memiliki perlindungan dari matahari. Apabila kita merenungkan informasi ini dari sudut pandang teknologi komunikasi, ada dua pesan yang mungkin di sini. Hal yang tersirat di sini bisa dua hal. Pertama, Dzulkarnain AS dapat menyaksikan atau mengumpulkan informasi intelijen melalui satelit dari berbagai wilayah (Allah-lah Yang Maha Tahu). Atau, dia melakukannya melalui teknologi inframerah yang digunakan di berbagai wilayah dewasa ini. Kamera-kamera inframerah digunakan dalam bidang kedokteran, patologi kriminal, meteorologi, kriminologi, intelijen, industri, dan bidang lainnya. Kamera-kamera ini juga dapat mengamati tubuh manusia secara mendalam.

Apabila Dzulkarnain AS ingin berbicara dengan sebuah bangsa, dia dapat melakukan hal itu melalui satelit dan pemancar televisi. Ini memungkinkannya belajar tentang berbagai hal yang dibutuhkan dan dikeluhkan rakyat tanpa melihat di mana mereka tinggal, dan kemudian mengatur wilayah-wilayah itu.

Persekongkolan Ya’juj dan Ma’juj dapat merupakan tindakan teror pada umumnya, atau kekacauan, atau bahkan dilakukan melalui pemancar komunikasi. Misalnya, persekongkolan itu dapat berupa gangguan atas pemancar-pemancar lainnya untuk menyiarkan persekongkolan tersebut. Dzulkarnain AS dapat mencegah pemancar dan persekongkolan seperti ini. Misalnya, dia dapat menggunakan tembaga dan besi yang disebutkan di ayat ini untuk menciptakan sebuah medan elektromagnetik dan mengganggu siaran radio dan televisi tersebut. Transformer yang dibuat dengan menggulung kabel-kabel tembaga di seluruh inti baja adalah salah satu sumber medan elektromagnetik. Sebuah medan elektromagnetik yang kuat dapat mengganggu siaran radio dan televisi.

Kemungkinan lain adalah berupa sebuah piringan satelit massal raksasa. Tujuan begitu besarnya piringan satelit itu adalah mengalahkan sistem pengganggu global Ya’juj dan Ma’juj. Permukaan piringan-piringan ini biasanya terdiri dari aluminium yang lebih ringan dan murah, yang bukan merupakan bahan ideal untuk dapat bekerja baik. Tembaga adalah sebuah konduktor yang jauh lebih baik, dan mungkin lebih disukai karena alasan ini. Akan tetapi, menutupi piringan raksasa ini dengan lembaran tembaga adalah suatu hal yang mustahil. Sebaliknya, memplat piringan itu dengan tembaga campuran akan menghasilkan piringan satelit dengan permukaan yang paling halus dan kinerja yang paling tinggi.

Dinding atau penghambat yang diciptakan melalui siaran yang saling bersaing atau menciptakan sebuah medan magnetik dapat diistilahkan sebagai sebuah ‘hambatan tidak terlihat.’ Sejumlah ilmuwan membaca kata ‘saddayn’ di ayat kesembilan puluh tiga sebagai ‘suddayn,’ dan ‘sadd’ di ayat berikutnya sebagai ‘sudd.’ Dalam kata pertama, maknanya bisa menjadi ‘hambatan terlihat’; di bagian kedua, berarti sebuah ‘hambatan tidak terlihat’ (Allah-lah Yang Maha Tahu).

‘Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya,’ seperti dinyatakan di ayat sembilan puluh tujuh, bisa jadi menyebutkan ke hal ini karena Ya’juj dan Ma’juj berupaya mengatasi atau mengambat siaran pemancar ini. Secara mengesankan, bentuk arus yang digunakan stasiun pembajak yang melakukan siaran dalam bentuk gangguan atas siaran lainnya adalah ‘menangkis pancaran.’

Tentang pernyataan ‘hampir tidak dapat memahami pembicaraan’ dalam hal ini dapat berarti bahwa siaran satelit ini kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Ketika siaran itu terganggu, maka orang-orang itu tidak dapat memahami; tetapi ketika siaran kembali normal, mereka dapat memahami lagi (Allah-lah yang Maha Mengetahui).

Ungkapan ‘laut berlumpur hitam’ di ayat kedelapan puluh enam juga menarik karena melihat matahari terbenam di layar televisi tepat seperti melihat matahari yang tenggelam di dalam laut. Warna-warni di layar berubah ketika matahari tenggelam di atas laut, ini terlihat berwarna keabu-abuan di layar televisi. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang melihat hal ini, pemandangan terlihat seolah-olah tenggelam di dalam lautan berlumpur hitam. Ungkapan ‘aynin hami’e’ yang terdiri dari ‘ayn’ (mata air’ dan ‘hami’ (lumpur) dapat berarti pandangan yang kurang jelas ini.

Selain itu, hubungannya dengan Timur dan Barat dapat menunjukkan bahwa dia berhubungan dengan berbagai belahan dunia ini. Ketika matahari terbit di satu belahan dunia, maka matahari justru terbenam di belahan dunia lainnya.

NILAI NUMERIK (ABJAD) DI SEJUMLAH AYAT DI SURAT AL KAHFI MENUNJUKKAN WAKTU YANG SANGAT DEKAT DENGAN MASA KITA SENDIRI

 

Dan Kami telah meneguhkan hati mereka …. (QS Al Kahfi: 14)
1400 A.H. (Anno Hegirae, kalender Hijriyah) atau 1979 A.D. (Anno Domini, kalender Masehi)

 

Dia berkata, ‘Dzulkarnain berkata, “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik …’ (QS Al Kahfi: 95)1409 A.H., atau1988 A.D. (tanpa shaddah)

 

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu …. (QS Al Kahfi: 84)1440 A.H., atau 2019 A.D. (dengan shaddah)

Sebuah tanda yang menunjukkan permulaan abad keempat belas hijriyah dan akhir abad kedua puluh dan permulaan abad dua puluh satu masehi adalah angka 1980 yang diperoleh dengan mengalikan jumlah Surat Al Kahfi dengan nomor urutan surat ini.

Bediuzzaman Said Nursi juga acapkali mengisyaratkan bahwa waktu ini adalah permulaan Hari Akhir. Dia berkata, misalnya:

Oleh karena itu, orang-orang yang kafir yang tidak mengetahui kebenaran ini berkata, ‘Mengapa para sahabat Nabi yang memiliki hati yang senantiasa waspada dan pandangan cermat dan telah diajarkan dengan seluruh keterangan hari akhir, menganggap sebuah kenyataan yang akan terjadi seribu empat ratus tahun kemudian akan dekat dengan abad mereka, meski gagasan mereka telah menyimpang ribuan tahun dari kebenaran?’9

Surat 18: Surat Al Kahfi (berisi 110 ayat) 18 x 110 = 1980

Bediuzzaman Said Nursi, dengan mengatakan ‘1400 tahun setelah’ Sahabat Nabi menunjukkan tahun-tahun sekitar tahun 1980-an sebagai hari akhir. Perlu dicatat di sini, dia mengatakan 1400, bukan 1373, 1378, dan bukan 1398. Dengan demikian, hal itu adalah abad keempat belas Hijriyah.

Surat Al Kahfi berisi berita yang sangat baik bagi umat Islam. Berita ini, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, mendekati kurun waktu penuh rahmat di Hari Akhir. Apabila Surat Al Kahfi dilihat dari sudut pandang ini, surat ini terlihat menunjukkan tahap-tahap yang berbeda, permulaan, perkembangan, dan kesimpulan Islam di Hari Akhir yang mencapai puncaknya dalam kekuasaan Islam dan berakhir dengan kedatangan ‘Isa AS.

______________________________________

9. Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Collection, The Words, ‘The Twenty-fourth Word: Third Branch

RUJUKAN : Harun Yahya (www.harunyahya.com)

ISLAM PINTU HIDAYAH

Posted: November 11, 2009 in Agama-Agama Dunia

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada saudara serta saudari sekalian, Semoga hari ini adalah lebih baik dari hari semalam dan hari ini sebagai pencetus kepada kejayaan dihari mendatang. Saya ingin berkongsi sedikit tentang Islam selaku Agama terbaik untuk seluruh umat manusia dan merupakan fitrah manusia yang lengkap dalam semua aspek.

Bagi pembawa panji-panji islam hendaklah memiliki dan menyedari idea-idea islam yang bersifat sejagat ini, hingga selanjutnya mampu menjaga keindahan ajarannya dan menampilkannya kepada dunia dengan sebaik-baik bentuk. Dengan demikian, Islam dapat dicintai dan diterima.

Islam berpenampilan buruk sebagaimana yang telah dipamerkan oleh sesetangah kelompok, bukanlah islam yang indah seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Islam adalah agama perdamaian, adil dan penuh dengan sikap toleransi, tanpa wujud kezaliman, paksaan dan sikap permusuhan. Allah swt berfirman yang bermaksud;

(Surah Al-Baqarah 2:190) “Dan janganlah kalian semua saling bermusuhan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang saling bermusuhan.”

Mungkinkah kita mampu meyakinkan kepada dunia dengan keadilan hukum-hukum dan prinsip toleransi dakwah kita selagi kita menampilkan sikap buruk terhadap golongan bukan muslim? Dunia hendaklah menyedari bahawa Islam adalah agama rahmat bagi umat manusia seluruhnya. Islam mengajak kepada suatu kehidupan yang aman sejagat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip sikap saling mengenali, saling berkomunikasi dan prinsip kekeluargaan. Oleh yang demikian, sejak awalnya lagi ramai orang diserata dunia ini tertarik dengan Islam dan mereka pun memeluk Islam secara beramai-ramai.

Ini kerana mereka menjumpai kedamaian untuk diri mereka, kehidupan yang aman dan mampu membina masa hadapan mereka. Antara yang tertarik dengan Islam adalah Bilal al-Habsyi, Salman al-Farisi, Suhaib al-Rumi, Muhammad al-Fatih al-Turki, Nuruddin al-Turkamani, Salahuddin al-Ayubi al-Kurdi, Muhammad Iqbal al-Hindi, Muhammad Ali Kilal al-Amriki dan ramai lagi.

Sesiapa yang ingin memelihara keindahan Islam hendaklah memelihara nilai-nilainya seperti yang telah disampaikan oleh nabi Muhammad saw, seperti sikap saling kenal-mengenali dan prinsip silaturrahim. Allah swt berfirman;

(Surah Al-Hujurat 49:13) “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu semua daripada kamu jenis lelaki dan perempuan dan kemudian Kami menjadikan kamu berbilang bangsa dan kaum supaya kalian dapat saling mengenal sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Mewaspadai.”

Demikian pula hendaklah sikap keterbukaan berdialog dan berjiwa besar mesti diamalkan sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud;

(Surah Al-Ankabut 29:46) “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka.”

Selain itu, prisip tidak ada paksaan dalam memeluk sesebuah agama mesti dikembangkan, sebaliknya setiap perkataan hendaklah disertai dengan hujah dan dalil. Allah swt berfirman yang bermaksud:

(Surah Al-Baqarah 2:256) “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

Disamping itu, sikap mengakui kemanusiaan dan hak asasi dalam kehidupan. Allah swt berfirman yang bermaksud;

(Surah Al-Isra’ 17:70) “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam.

bersambung….

Rujukan : Dr.’Aid Abdullah Al-Qarni

By, Penghibur


Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya nak berkongsi sedkit tentang Jesus (a.s) iaitu Nabi Isa a.s yang diangkat menjadi TUHAN (?) Sehingga ke hari ini, tiada seorangpun dapat membuktikan bahawa Jesus (a.s) adlah Tuhan, mengapa demikian, kerana sebijak mana pun manusia dalam mengkaji hakikat nabi isa a.s ini, maka penghabisan dari semua ini adlaah Jesus (a.s) hanyalah Rasul Utusan Allah swt yang mulia dan diantara 5 nabi Terkemuka Dunia yang mendapat julukan Nabi-Nabi Ulul Azmi kerana ujian yang diterima oleh Nabi-nabi Ulul Azmi ini bukanlah kecil. Umpamanya memindahkan gunung itu lebih mudah jika dibandingkan dengan tugas yang diterima mereka ini dari Allah swt.

(Surah An-Nisaa’ 4:171) Wahai Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)! Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara ugama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar; sesungguhnya Al Masih Isa ibni Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikanNya kepada Maryam, dan (ia juga tiupan) roh daripadaNya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya, dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”. Berhentilah (daripada mengatakan yang demikian), supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanyasanya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah menjadi Pengawal (Yang Mentadbirkan sekalian makhlukNya).

Sangat jelas disini, perkara terpenting di dalam ayat ini adalah Allah menyatakan bahawa Nabi Isa a.s adalah Rasul Utusan, dan Kalimat daripada Allah serta Roh daripada Allah swt. Jika diteliti dengan sebaiknya, tiada seorangpun umat Kristian dapat menggunakan ayat-ayat Suci Al-Quran untuk membuktikan Ketuhanan Jesus (a.s). Jika ini yang dilakukan oleh Umat Kristian seluruhnya maka Umat Kristian seluruhnya harus mengambil keseluruhan konteks pembicaraan berkenaan Jesus (a.s) di dalam Al-Quran. Diantara firman Allah swt yang penting untuk diperhatikan adalah;

(Surah Al-Maidah 5:72-76)

(72) Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam”. Padahal Al-Masih sendiri berkata:” Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim”.

(73) Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan”. Padahal tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(74) Oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya (sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya)? Padahal Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani.

(75) Tiadalah Al-Masih Ibni Maryam itu melainkan seorang Rasul yang telah terdahulu sebelumnya beberapa orang Rasul, dan ibunya seorang perempuan yang amat benar, mereka berdua adalah memakan makanan (seperti kamu juga). Lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka (ahli kitab itu) keterangan-keterangan (yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka), kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh hawa nafsu mereka dari menerima kebenaran yang jelas nyata itu).

(76) Katakanlah (wahai Muhammad): “Patutkah kamu menyembah sesuatu yang lain dari Allah, yang tidak berkuasa memberi mudarat kepada kamu dan tidak juga berkuasa memberi manfaat? Padahal Allah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”

Jika umat Kristian menolak konteks ini, maka tiadalah maknanya jika Umat Kristian hendak mengambil sebahagian dari Al-Quran untuk membuktikan Ketuhanan Jesus (a.s). Berbeza jika kita memperhatikan Teks dalam Bible milik Umat Kristian, dimana ayat-ayat didalamnya saling bercanggah antara satu dengan lainnya, tidak dapat kita hendak menjangkanya, kerosakan Teks Bible mencecah ribuan berdasarkan kajian-kajian semasa. Kesucian Kitab Bible menjadi persoalan serius dikalangan Ulama-Ulama Kristian, dengan jelas kepada kita Umat Islam, bahawa tidak ada satupun Kitab didunia ini yang setanding dengan Al-Quran.

By, Penghibur

INTIPATI SEBENAR KEBENDAAN

Posted: November 6, 2009 in Agama-Agama Dunia

INTISARI MATERI

Orang yang merenungkan sekelilingnya dengan kritis dan bijaksana akan menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini — benda hidup atau-pun mati — pasti diciptakan. Sehingga pertanyaannya adalah: “Siapakah pencipta semua ini?”

Jelas bahwa “fakta penciptaan” yang tampak dalam setiap aspek alam semesta, mustahil hasil ciptaan alam semesta itu sendiri. Contohnya, seekor kutu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Sistem tata surya tidak dapat menciptakan atau mengorganisir diri sendiri. Tanaman, manusia, bakteri, sel darah merah dan kupu-kupu juga tidak dapat menciptakan diri sendiri. Kemungkinan bahwa semua ini bermula “secara kebetulan” bahkan tidak terbayangkan sama sekali.

Oleh karena itu, kita berkesimpulan: segala sesuatu yang kita lihat telah diciptakan. Akan tetapi, tidak ada satu pun yang kita lihat dapat menjadi “pencipta” diri sendiri. Pencipta berbeda dan lebih unggul daripada semua yang kita lihat. Kekuatan Pencipta tidak terlihat tetapi keberadaan dan tanda-tandanya terungkap dalam segala sesuatu yang ada di alam.

Orang-orang yang menolak keberadaan Allah tidak sependapat tentang hal ini. Orang-orang ini terkondisikan untuk tidak mempercayai keberadaan-Nya kecuali mereka melihat-Nya dengan mata kepala sendiri. Kaum ini, yang mengabaikan fakta “penciptaan”, terpaksa mengabaikan aktualitas “penciptaan” yang terwujud di seluruh alam semesta dan secara keliru membuktikan bahwa alam semesta dan kehidupan di dalamnya tidak diciptakan. Teori evolusi merupakan contoh utama usaha mereka yang sia-sia.

Kesalahan mendasar dari mereka yang mengingkari Allah dilakukan pula oleh banyak orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menolak keberadaan Allah tetapi mempunyai persepsi salah tentang-Nya. Mereka tidak mengingkari penciptaan tetapi memiliki kepercayaan takhayul mengenai “di mana” Allah. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa Allah berada di “langit”. Mereka diam-diam membayangkan bahwa Allah berada di belakang suatu planet sangat jauh dan sewaktu-waktu mencampuri “urusan duniawi”. Atau barangkali Allah tidak turun tangan sama sekali: Dia menciptakan alam semesta lalu meninggalkannya begitu saja, dan manusia dibiarkan menentukan nasibnya sendiri.

Sementara itu, kalangan lain mendengar bahwa, Allah berada “di mana-mana”, namun mereka tidak dapat memahami maknanya. Mereka berpikir bahwa Allah mengelilingi segala sesuatu seperti gelombang radio atau gas yang tidak dapat diraba dan dilihat.

Akan tetapi, semua gagasan ini dan juga kepercayaan lain yang tidak bisa menjelaskan “di mana” Allah (dan mungkin karena itu mengingkari keberadaan Allah) beranjak dari kesalahan yang sama. Mereka berprasangka tanpa dasar sehingga sampai pada pemahaman yang salah tentang Allah. Prasangka apakah itu?.

Prasangka ini tentang alam dan sifat-sifat materi. Kita demikian terbiasa dengan anggapan tentang keberadaan materi sehingga kita tidak pernah memikirkan apakah materi benar-benar ada atau hanya bayangan. Ilmu pengetahuan modern menghancurkan prasangka ini dan mengungkap sebuah realitas yang sangat penting dan mengesankan.

Dunia Isyarat Elektrik

Semua informasi yang kita miliki tentang dunia tempat kita hidup disampaikan kepada kita melalui lima indra kita. Dunia yang kita ketahui terdiri dari apa yang dilihat mata, diraba tangan, dicium hidung, dikecap lidah, dan didengar telinga kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa dunia “luar” mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan indra kepada kita, karena kita telah bergantung hanya kepada kelima indra tersebut sejak lahir.

Akan tetapi, penelitian modern dalam berbagai bidang ilmu menunjukkan pemahaman sangat berbeda dan menimbulkan keraguan serius tentang indra kita serta dunia yang kita pahami dengannya.

Titik awal pendekatan ini adalah bahwa gagasan “dunia luar” yang terbentuk dalam otak kita hanya sebuah respon yang diciptakan oleh sinyal-sinyal elektris. Merahnya apel, kerasnya kayu, bahkan, ibu, ayah, keluarga Anda dan segala sesuatu yang Anda miliki, rumah, pekerjaan, kalimat-kalimat dalam buku ini, hanya terdiri atas sinyal-sinyal elektris.

Frederick Vester menjelaskan apa yang telah dicapai ilmu pengetahuan tentang subjek ini:

Pernyataan-pernyataan beberapa ilmuwan bahwa “manusia adalah sebuah citra, segala sesuatu yang dialaminya bersifat sementara dan menipu, dan alam semesta ini adalah bayangan”, tampaknya dibuktikan oleh ilmu pengetahuan mutakhir.

Untuk memperjelas permasalahan ini, mari kita pikirkan indra penglihatan kita, yang memberikan informasi paling luas tentang dunia luar.

Bagaimana Kita Melihat, Mendengar dan Menyentuh?

Proses penglihatan terjadi melalui cara yang sangat canggih. Paket-paket cahaya (foton) yang melintas dari objek ke mata melewati lensa di bagian depan mata. Paket-paket cahaya ini terpecah-pecah dan jatuh terbalik pada retina di bagian belakang mata. Di sini, cahaya tersebut diubah menjadi sinyal-sinyal elektris, kemudian dikirimkan oleh sel-sel saraf ke bintik kecil yang disebut pusat penglihatan di bagian belakang otak. Sinyal listrik ini diterjemahkan sebagai sebuah citra setelah melalui serangkaian proses. Tindakan melihat sebenarnya terjadi dalam bintik kecil ini, yang merupakan tempat gelap pekat dan terisolasi total dari cahaya.

Sekarang, marilah kita kaji kembali proses yang tampaknya biasa dan tidak istimewa ini. Saat kita mengatakan “kita melihat”, sebenarnya kita melihat efek impuls yang mencapai mata dan muncul di dalam otak setelah cahaya diubah menjadi sinyal listrik. Jadi ketika kita mengatakan “kita melihat” sebenarnya kita sedang mengamati sinyal-sinyal elektris di dalam otak kita.


Stimulasi dari sebuah objek diubah menjadi sinyal-sinyal elektris dan mempengaruhi otak. Ketika kita “melihat”, kita sebenarnya menyaksikan efek dari sinyal-sinyal elektris ini dalam pikiran kita.

Semua citra yang kita lihat dalam kehidupan dibentuk di dalam pusat penglihatan, yang hanya beberapa kubik sentimeter dari keseluruhan volume otak. Baik buku yang sedang Anda baca maupun dataran tanpa batas yang Anda lihat ketika menatap cakrawala tercakup dalam ruangan kecil ini. Hal lain yang harus diingat adalah bahwa otak terisolasi dari cahaya, di dalamnya benar-benar gelap. Tidak ada kontak antara otak dengan cahaya itu sendiri.

Kita dapat menjelaskan situasi menarik ini dengan sebuah contoh. Andaikan ada sebuah lilin menyala di depan kita. Kita bisa duduk di depan lilin tersebut dan memperhatikannya untuk beberapa lama. Selama itu otak kita tidak pernah bersentuhan langsung dengan cahaya lilin. Bahkan ketika kita melihat cahaya lilin, bagian dalam otak kita gelap gulita. Kita melihat dunia yang berwarna-warni dan cerah di dalam otak kita yang gelap.

R.L. Gregory memberikan penjelasan berikut tentang aspek menakjubkan dari melihat, suatu kegiatan yang kita anggap biasa saja:

Kita begitu terbiasa dengan melihat sehingga diperlukan lompatan imajinasi untuk menyadari bahwa terdapat kerumitan di balik ini. Tetapi cobalah pikirkan hal ini. Mata kita diberi citra kecil dan terbalik, dan kita melihat benda-benda nyata di sekitar kita. Dari pola simulasi pada retina mata inilah kita memahami dunia benda, dan ini adalah suatu keajaiban.

Hal yang sama berlaku pula bagi seluruh indra kita. Suara, sentuhan, rasa dan aroma seluruhnya dikirimkan dalam bentuk sinyal-sinyal listrik ke otak, di mana sinyal-sinyal ini diterjemahkan di pusatnya masing-masing.

 Bahkan ketika kita merasakan cahaya dan panas nyala api, bagian dalam otak kita tetap gelap gulita dan suhunya tidak pernah berubah.
Berkas cahaya dari sebuah objek jatuh di retina secara terbalik. Di sini, bayangan diubah menjadi sinyal-sinyal elektris dan ditransmisikan ke pusat penglihatan di belakang otak. Karena otak terisolasi dari cahaya, tidak mungkin cahaya mencapai pusat penglihatan. Artinya, kita menyaksikan dunia yang penuh cahaya dan kedalaman dalam titik kecil yang terisolasi dari cahaya.

Proses mendengar terjadi dengan cara yang sama. Telinga luar menangkap suara melalui daun telinga dan membawanya ke telinga bagian tengah; telinga bagian tengah meneruskan dan memperkuat getaran suara ini ke telinga bagian dalam; telinga bagian dalam mengubah getaran suara ini menjadi sinyal-sinyal elektris dan mengirimkannya ke otak. Seperti halnya mata, tindakan mendengar berakhir di pusat pendengaran dalam otak. Otak kita terisolasi dari suara seperti halnya terisolasi dari cahaya. Oleh karena itu, bagaimanapun gaduhnya di luar, bagian dalam otak sunyi senyap.


Semua yang kita lihat sehari-hari dibentuk dalam “pusat penglihatan”, di belakang otak kita, yang hanya berukuran beberapa sentimeter kubik. Baik buku yang sedang Anda baca, maupun pemandangan tanpa batas yang Anda saksikan ketika memandang horizon termuat dalam ruang kecil ini. Karenanya, kita tidak melihat objek dengan ukuran sebenarnya di luar, namun dalam ukuran yang ditangkap oleh otak.

Meskipun demikian, suara paling lemah pun bisa ditangkap dalam otak. Proses ini sangat presisi sehingga telinga orang sehat mampu mendengarkan suara apa pun tanpa gangguan atau interferensi asmosferik. Dalam otak yang terisolasi dari suara, Anda menangkap simfoni orkestra, kebisingan di tempat ramai dan semua jenis suara dalam rentang frekuensi yang lebar mulai dari desir dedaunan hingga deru pesawat jet. Namun jika pada saat itu tingkat suara dalam otak Anda diukur dengan suatu peralatan sensitif, akan didapati bahwa di dalam otak sepenuhnya sunyi.

Persepsi kita tentang aroma terbentuk dengan cara yang sama. Molekul-molekul ‘volatil’ (mudah menguap) yang dikeluarkan benda seperti vanila atau mawar mencapai reseptor (sensor penerima) berupa rambut-rambut lembut di daerah epitel hidung sehingga terjadilah interaksi. Interaksi ini disampaikan ke otak sebagai sinyal elektris dan dipahami sebagai aroma. Segala sesuatu yang kita cium, baik yang enak maupun tidak, pada hakikatnya adalah pemahaman otak terhadap interaksi molekul-molekul volatil yang diubah ke dalam sinyal-sinyal elektris. Anda menangkap bau parfum, bunga, makanan kegemaran, laut atau aroma lain yang Anda suka ataupun tidak, di dalam otak Anda. Molekul-molekul itu sendiri tidak pernah menyentuh otak. Jadi sama dengan pendengaran dan penglihatan, yang sampai ke otak Anda hanya sinyal-sinyal listrik. Dengan kata lain, semua aroma yang sejak lahir Anda anggap berasal dari objek-objek luar, sebenarnya hanya sinyal-sinyal elektris yang Anda rasakan melalui indra.

Demikian pula dengan empat macam reseptor kimiawi di bagian depan lidah manusia. Sensor-sensor ini menangkap rasa asin, manis, asam dan pahit. Setelah serangkaian proses kimia, sensor-sensor rasa mengubah persepsi rasa ini ke dalam sinyal elektris dan mengirimkannya ke otak. Sinyal-sinyal ini dipahami sebagai rasa oleh otak. Rasa yang Anda peroleh ketika Anda memakan coklat atau buah yang Anda suka merupakan interpretasi sinyal-sinyal elektris oleh otak. Anda tidak pernah dapat menjangkau objek di luar tersebut; Anda tidak pernah dapat melihat, mencium atau merasakan coklat itu sendiri. Sebagai contoh, jika saraf pengecap yang terhubung ke otak dipotong, apa pun yang Anda makan tidak akan sampai pada otak; Anda akan kehilangan kemampuan mengecap.

Sampai di sini, kita mendapati fakta lain: kita tidak pernah bisa yakin bahwa apa yang kita rasakan ketika kita mengecap makanan adalah sama dengan apa yang orang lain rasakan ketika dia mengecap makanan yang sama, atau apa yang kita tangkap ketika kita mendengar bunyi adalah sama dengan apa yang ditangkap orang lain ketika dia mendengar bunyi yang sama. Terhadap fakta ini, Lincoln Barnett mengatakan bahwa “tidak seorang pun dapat mengetahui apakah orang lain melihat warna merah atau mendengar nada C sama dengan yang dilihat dan didengarnya.”

Indra peraba kita tidak berbeda dengan indra lainnya. Ketika kita meraba sebuah objek, semua informasi yang membantu kita mengenali dunia luar dan objek-objek dibawa ke otak oleh saraf pada kulit. Rasa sentuhan dibentuk dalam otak kita. Berlawanan dengan keyakinan umum, kita merasakan sentuhan bukan di ujung jari atau kulit melainkan di pusat sentuh di dalam otak. Sebagai hasil tafsiran otak terhadap stimulan-stimulan elektris yang datang dari suatu objek, kita menangkap rasa yang berbeda dari objek-objek tersebut seperti keras atau lunak, panas atau dingin. Kita mendapatkan semua detail informasi yang membantu kita mengenali sebuah objek dari stimulan seperti ini. Dua filsuf terkenal, B. Russell dan L. Wittgeinstein, mengungkapkan pemikiran mereka tentang fakta penting ini sebagai berikut:

Sebagai contoh, apakah sebuah jeruk benar-benar ada atau tidak dan bagaimana buah ini menjadi ada tidak bisa dipertanyakan dan diselidiki. Sebuah jeruk hanya terdiri dari rasa yang dikecap lidah, aroma yang dicium hidung, warna dan bentuk yang dilihat mata; dan hanya sifat-sifat inilah yang dapat dijadikan bahan pengujian dan penelitian. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah tahu dunia fisik.

Tidak mungkin kita menjangkau dunia fisik. Semua objek di sekeliling kita adalah kumpulan persepsi dari penglihatan, pendengaran dan sentuhan. Dengan mengolah data di pusat penglihatan dan di pusat-pusat sensoris lain, seumur hidup otak kita berhadapan bukan dengan materi “asli” yang ada di luar kita, melainkan dengan tiruan yang terbentuk di dalam otak. Pada titik inilah kita keliru mengasumsikan bahwa tiruan-tiruan ini adalah materi-materi sejati di luar kita.

“Dunia Luar” dalam Otak Kita

Berdasarkan fakta-fakta fisik yang telah digambarkan sejauh ini, kita dapat meyimpulkan sebagai berikut: segala sesuatu yang kita lihat, sentuh, dengar dan indrakan sebagai “materi”, “dunia” atau “alam semesta” tidak lain hanya sinyal-sinyal listrik dalam otak kita.

Seseorang yang memakan buah pada hakikatnya tidak berhadapan dengan buah sebenarnya tetapi dengan persepsi tentang buah dalam otak. Objek yang dianggap sebagai buah oleh orang tersebut sebenarnya terdiri dari kesan-kesan elektris di dalam otak mengenai bentuk, rasa, bau dan tekstur buah. Jika saraf penglihatan yang terhubung ke otak tiba-tiba rusak, citra buah akan hilang secara tiba-tiba. Putusnya saraf yang menghubungkan sensor-sensor di hidung dengan otak akan mengganggu proses penciuman. Singkatnya, buah hanyalah interpretasi sinyal-sinyal listrik oleh otak.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesan jarak. Jarak, misalnya antara Anda dan buku ini, hanya perasaan hampa yang terbentuk di dalam otak. Objek yang tampak jauh dalam pandangan seseorang terbentuk juga di dalam otak. Sebagai contoh, seseorang yang melihat bintang-bintang di langit beranggapan bahwa bintang-bintang tersebut berada dalam jarak jutaan tahun cahaya darinya. Akan tetapi, apa yang dia “lihat” sebenarnya adalah bintang-bintang dalam dirinya sendiri, yaitu di dalam pusat penglihatannya. Ketika Anda membaca kalimat-kalimat ini, Anda sebenarnya tidak berada di dalam ruangan yang Anda kira, sebaliknya ruanganlah yang berada di dalam diri Anda. Karena melihat tubuh Anda, Anda jadi berpikir bahwa Anda berada di dalamnya. Akan tetapi, Anda harus ingat bahwa tubuh Anda juga sebuah citra yang dibentuk di dalam otak.

Hal yang sama berlaku pada semua persepsi Anda lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda berpikir bahwa Anda mendengar suara televisi di kamar sebelah, Anda sebenarnya sedang mendengarkan suara tersebut di dalam otak Anda. Anda juga tidak dapat membuktikan bahwa kamar tersebut benar-benar ada di sebelah kamar Anda, atau bahwa suara televisi datang dari kamar tersebut. Baik suara yang Anda pikir datang dari jarak beberapa meter maupun bisikan seseorang di sebelah Anda, ditangkap oleh pusat pendengaran yang berukuran hanya beberapa sentimeter persegi di dalam otak Anda. Terlepas dari pusat persepsi ini, tidak ada konsep seperti kanan, kiri, depan atau belakang. Jadi suara tidak datang pada Anda dari kanan, kiri atau dari udara; tidak ada arah dari mana suara tersebut datang.

Aroma yang Anda tangkap demikian pula; tidak satu aroma pun yang sampai kepada Anda dari jarak jauh. Anda beranggapan bahwa hasil akhir yang terbentuk di dalam pusat penciuman adalah aroma objek di luar. Akan tetapi, sebagaimana citra mawar di dalam pusat penglihatan Anda, aroma bunga ini pun berada di dalam pusat penciuman; tidak ada mawar atau aromanya di luar.

“Dunia luar” yang ditunjukkan oleh persepsi kita hanya kumpulan sinyal listrik yang sampai pada otak kita. Sepanjang hidup kita, sinyal-sinyal ini diproses oleh otak dan kita hidup tanpa menyadari bahwa kita telah keliru menganggap sinyal-sinyal tersebut sebagai wujud asli objek-objek yang berada di “dunia luar”. Kita telah terpedaya karena kita tidak pernah dapat menjangkau materi itu sendiri dengan indra kita.

Lagi-lagi, otak kitalah yang menafsirkan dan memaknai sinyal-sinyal yang kita anggap sebagai “dunia luar”. Sebagai contoh, marilah kita perhatikan indra pendengaran. Sesungguhnya otak kitalah yang mengubah gelombang suara di “dunia luar” menjadi sebuah simfoni. Sehingga dapat dikatakan bahwa musik adalah persepsi yang dibuat oleh otak kita. Dengan cara yang sama, ketika kita melihat warna, apa yang sampai pada mata kita hanya sinyal-sinyal listrik dengan beragam panjang gelombang. Sekali lagi otak kitalah yang mengubah sinyal-sinyal ini menjadi warna. Tidak ada warna di “dunia luar”. Apel juga tidak merah, langit tidak biru atau pohon tidak hijau. Apel, langit dan pohon terlihat seperti itu hanya karena kita mengindranya seperti itu. “Dunia luar” sepenuhnya tergantung pada pengindraan seseorang.

Bahkan kerusakan kecil pada retina mata dapat menyebabkan buta warna. Ada orang yang menangkap warna biru sebagai hijau, ada yang menangkap merah sebagai biru dan ada pula yang melihat semua warna sebagai abu-abu dengan beragam intensitas. Dalam hal ini, tidak penting lagi apakah objek di luar berwarna atau tidak.
Pemikir terkemuka, Berkeley, juga mengungkapkan fakta ini:

Pada awalnya, dipercaya bahwa warna, aroma dan sebagainya “benar-benar ada”, tetapi berangsur-angsur pandangan seperti itu ditinggalkan, dan kemudian dipahami bahwa hal-hal tersebut tergantung pada pengindraan kita.

Penemuan-penemuan fisika modern menunjukkan bahwa alam semesta merupakan suatu kumpulan persepsi. Pertanyaan berikut muncul pada sampul majalah ilmu pengetahuan Amerika terkenal, New Scientist yang mengangkat fakta ini dalam terbitan 30 Januari 1999: “Di Luar Realitas: Apakah Alam Semesta Sebenarnya Sebuah Pesiar Informasi dan Materi Hanyalah Fatamorgana?”

Pengetahuan Manusia Yang Terbatas

Makna lain dari berbagai kenyataan yang telah dipaparkan sejauh ini adalah bahwa sebenarnya, pengetahuan manusia tentang dunia luar sungguh sangat terbatas.

Pengetahuan itu terbatas pada kelima indra kita, dan tidak ada bukti bahwa dunia yang kita kenali melalui kelima indra itu sama persis dengan dunia “yang sesungguhnya”.

Jadi, dunia tersebut bisa saja sangatlah berbeda dari apa yang kita kenali. Mungkin saja terdapat sangat banyak dimensi dan wujud lain yang belum kita ketahui. Sekalipun jika kita menjangkau titik-titik terjauh dari alam semesta, pengetahuan kita akan senantiasa tetap terbatas. Tuhan Yang Mahakuasa, Pencipta segala sesuatu, memiliki pengetahuan menyeluruh dan sempurna atas segala sesuatu yang, karena telah diciptakan Tuhan, mampu memiliki sebatas pengetahuan yang Dia izinkan.

Dalam hal ini, filsuf ilmu pengetahuan terkemuka, Bertrand Rusell, menulis:

Sentuhan yang terasa ketika kita menekan meja dengan jari-jari kita, yaitu gangguan elektris pada proton dan elektron di ujung jari kita. Menurut fisika modern, hal ini dihasilkan oleh kedekatan proton dan elektron pada meja. Jika gangguan elektris yang sama pada ujung jari kita ditimbulkan dengan cara lain, kita masih merasakan meja di ujung jari kita, walaupun meja tersebut tidak ada.

Memang kita mudah tertipu, mempercayai suatu persepsi walaupun dalam kenyataannya tidak ada materi yang berkaitan dengannya. Kita sering mengalami perasaan ini dalam mimpi. Dalam mimpi, kita mengalami kejadian, melihat orang, objek dan lingkungan yang tampak nyata. Tetapi semuanya hanya persepsi. Tidak ada perbedaan mendasar antara mimpi dan “dunia nyata”; keduanya dialami dalam otak.

Siapakah Sang Pelaku Pengindraan?


Otak adalah setumpuk sel yang terbuat dari proten dan molekul-molekul lemak. Otak terbentuk dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Tidak ada kekuatan apa pun dalam potongan daging ini untuk mengamati imaji-imaji, untuk memberi kesadaran, atau untuk menciptakan keberadaan yang kita sebut “diri sendiri”.

Seperti yang telah kita bahas sejauh ini, tidak ada keraguan terhadap fakta bahwa dunia yang kita pikir kita diami dan kita sebut “dunia luar” dibentuk di dalam otak kita. Akan tetapi, di sini muncul pertanyaan penting. Jika semua kejadian fisik yang kita ketahui, pada hakikatnya adalah persepsi, bagaimana dengan otak kita? Karena otak kita adalah bagian dari dunia fisik seperti halnya lengan, kaki atau objek lain, maka otak pun seharusnya merupakan persepsi seperti semua objek lainnya.

Sebuah contoh tentang mimpi akan membuat masalah ini menjadi lebih jelas. Mari kita pikirkan bahwa kita melihat mimpi dalam otak kita sesuai dengan apa yang telah dikatakan sejauh ini. Di dalam mimpi kita akan memiliki tubuh imajiner, lengan imajiner, mata imajiner dan otak imajiner. Jika selama mimpi kita ditanya “Di mana Anda melihat?”, kita akan menjawab “Saya melihat di dalam otak saya”. Meskipun sebenarnya tidak ada otak untuk kita bicarakan, hanya ada kepala imajiner dan otak imajiner. Yang melihat citra-citra ini bukan otak imajiner dalam mimpi, melainkan “sesuatu” yang jauh lebih superior daripadanya.

Kita tahu bahwa tidak ada perbedaan fisik antara situasi mimpi dan situasi yang kita sebut sebagai “kehidupan nyata”. Jadi ketika dalam setting yang kita sebut “dunia nyata” kita ditanya “di mana Anda melihat” maka jawaban “di dalam otak” sama tidak berartinya dengan contoh di atas. Pada kedua kondisi, entitas yang melihat dan merasa bukan otak, yang bagaimanapun hanya seonggok daging.

Sejauh ini, kita telah berbicara berulang-ulang tentang bagaimana kita menyaksikan sebuah salinan dari dunia luar di dalam otak kita. Satu makna pentingnya adalah bahwa kita tidak pernah dapat merasakan dunia luar sebagaimana yang sesungguhnya.

Kenyataan berikutnya, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa “wujud mandiri [kesadaran]” di dalam otak kita yang menyaksikan dunia ini tidaklah mungkin otak itu sendiri, yang menyerupai perangkat komputer terpadu: mengolah data yang sampai kepadanya, menerjemahkan ke dalam gambar, dan menampilkannya pada layar. Namun sebuah komputer tidak mampu menyaksikan wujudnya sendiri, tidak pula komputer itu sadar akan keberadaannya.

Ketika otak dianalisa, yang ditemukan hanya lipida dan protein, molekul yang juga terdapat pada organisme lain. Berarti di dalam sepotong daging yang kita sebut “otak”, tidak ada apa pun yang dapat digunakan untuk mengamati citra, membangun kesadaran atau mencipta seseorang yang kita sebut “saya”.

R. L. Gregory merujuk kekeliruan yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan persepsi citra di dalam otak:

Ada godaan, yang harus dihindari, untuk mengatakan bahwa mata menghasilkan gambar di dalam otak. Gambar di dalam otak berarti memerlukan sejenis mata internal untuk melihatnya — tetapi mata internal ini akan memerlukan mata lain lagi untuk melihat gambarnya… dan seterusnya tanpa akhir antara mata dan gambar. Ini benar-benar absurd.

Fakta inilah yang menempatkan materialis — yang tidak mempercayai apa pun kecuali materi sebagai kebenaran — dalam kesulitan. Milik siapakah “mata di dalam” yang melihat, yang memahami apa yang dilihatnya dan bereaksi?

Karl Pribram juga menyoroti pertanyaan tentang siapakah sang pelaku pengindraan tersebut, suatu pertanyaan penting di dunia ilmu pengetahuan dan filsafat:

Sejak zaman Yunani, filsuf-filsuf telah berpikir tentang “hantu di dalam mesin”, “orang kecil di dalam orang kecil” dan seterusnya. Di manakah “saya”, orang yang menggunakan otaknya? Siapakah dia yang menyadari tindakan memahami? Seperti dikatakan Saint Francis of Assisi: “Yang kita cari adalah siapa yang melihat.”

Sekarang mari kita renungkan: buku di tangan Anda, ruangan di mana Anda berada, singkatnya, semua citra di depan Anda dilihat di dalam otak. Apakah atom-atom yang melihat citra ini? Atom yang buta, tuli, dan tidak memiliki kesadaran? Apakah tindakan kita berpikir, memahami, mengingat, merasa senang, merasa tidak bahagia dan semua hal lainnya terdiri atas reaksi elektrokimia antara atom-atom ini?

Ketika kita memikirkan pertanyaan ini, kita melihat bahwa mencari kehendak dalam atom adalah tidak masuk akal. Jelas bahwa sesuatu yang melihat, mendengar dan merasa adalah wujud supramaterial. Wujud ini “hidup” dan dia bukan materi atau citra materi. Wujud ini berhubungan dengan persepsi di depannya dengan menggunakan citra tubuh kita.

Wujud ini adalah “Roh”.

Wujud berakal yang menulis dan membaca kalimat-kalimat ini bukan kumpulan atom dan molekul — serta reaksi kimia di antaranya — melainkan sebuah “Roh”.

Wujud Mutlak yang Nyata

Semua fakta ini membawa kita langsung pada pertanyaan yang sangat penting. Jika sesuatu yang kita akui sebagai dunia materi hanya terdiri dari persepsi-persepsi yang dilihat oleh jiwa, lalu apa sumber persepsi-persepsi ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mempertimbangkan fakta berikut: materi tidak memiliki kemampuan untuk mengatur eksistensinya sendiri. Karena materi adalah sebuah persepsi, maka materi bersifat “artifisial”. Keberadaan persepsi ini harus disebabkan oleh kekuatan lain, yang berarti bahwa persepsi sebenarnya diciptakan. Selain itu, penciptaan ini harus kontinu. Jika tidak ada penciptaan kontinu dan konsisten, maka apa yang kita sebut materi akan menghilang dan musnah. Mirip dengan televisi, di mana sebuah gambar akan ditayangkan selama sinyal dipancarkan.

Jadi siapa yang membuat jiwa kita melihat bintang, bumi, tanaman, orang, badan kita dan semua yang kita lihat?

Sangat jelas bahwa ada Pencipta Agung, yang telah menciptakan seluruh dunia materi, yaitu kumpulan persepsi, dan yang meneruskan penciptaan-Nya tiada henti. Karena Pencipta ini menunjukkan penciptaan yang demikian hebat, Dia pasti memiliki daya dan kekuatan abadi.

Pencipta ini mengenalkan diri-Nya kepada kita. Dia telah meurunkan sebuah kitab dalam semesta pengindraan yang telah diciptakan-Nya. Melalui kitab tersebut Dia telah menggambarkan diri-Nya sendiri, alam semesta dan alasan keberadaan kita.

Pencipta ini adalah Allah dan nama kitab-Nya adalah Al Quran.

Fakta bahwa langit dan bumi atau alam semesta tidak kekal, bahwa keberadaannya dimungkinkan hanya oleh penciptaan Allah dan bahwa alam semesta akan musnah ketika Dia mengakhiri penciptaan ini.

Jika Tuhan tidak berkehendak menampilkan gambar dunia ini kepada otak kita, maka seluruh alam semesta tidak akan ada lagi untuk kita, dan kita tidak akan pernah mampu menjangkaunya.

Kenyataan bahwa kita tidak pernah mampu berhubungan langsung dengan alam semesta yang bersifat materi ini juga menjawab pertanyaan “Di mana Tuhan?” yang menyibukkan pemikiran banyak orang.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, banyak orang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah sehingga mereka membayangkan-Nya sebagai suatu wujud yang ada di suatu tempat di langit dan tidak sepenuhnya mencampuri urusan duniawi. Dasar logika ini sebenarnya terletak pada pemikiran bahwa alam semesta adalah kumpulan materi dan Allah berada di “luar” dunia materi ini, yaitu di tempat yang sangat jauh. Pada agama-agama palsu, kepercayaan terhadap Allah terbatas pada pemahaman ini.

Akan tetapi, persis sebagaimana ketidakmampuan kita bersentuhan langsung dengan alam semesta yang bersifat materi ini, tidak pula kita mampu memiliki pengetahuan menyeluruh tentang intisari alam semesta tersebut. Semua yang kita tahu adalah keberadaan Pencipta Yang memunculkan segala sesuatu ini menjadi ada—dengan kata lain, Tuhan. Untuk mengungkapkan kebenaran itu, para ulama Islam seperti Imam Rabbani telah berkata bahwa satu-satunya wujud mutlak adalah Tuhan; dan segala sesuatu lainnya, kecuali Dia, hanyalah wujud bayangan [maya/fana].

(QS. Al Anaam, 6: 103) Karena masing-masing wujud material adalah persepsi, mereka tidak dapat melihat Allah; tetapi Allah melihat materi yang Dia ciptakan dalam segala bentuknya. Dalam Al Quran, fakta ini dinyatakan dengan: “Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” Kita tidak dapat menangkap keberadaan Allah dengan mata kita, tetapi Allah secara menyeluruh meliputi diri kita, baik bagian dalam maupun bagian luar, termasuk penglihatan dan pemikiran kita. Kita tidak dapat mengucapkan satu kata atau menarik satu napas pun kecuali dengan pengetahuan-Nya.

Ketika seseorang berpikir bahwa tubuhnya tersusun atas “materi”, dia tidak dapat memahami fakta penting tersebut. Jika dia menjadikan otaknya sebagai “dirinya”, maka tempat yang dia maksud sebagai luar hanyalah 20-30 senti-meter darinya. Namun, ketika dia memahami bahwa materi sebenarnya tidak ada dan bahwa segala sesuatu hanya imajinasi, maka pengertian seperti luar, dalam atau dekat akan kehilangan arti. Allah meliputinya dan Dia “sangat dekat” dengannya.

Allah memberitahu manusia bahwa Dia berada sangat dekat dengan mereka melalui ayat “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat…” (QS. Al Baqarah, 2: 186). Ayat lain berkaitan dengan fakta yang sama: “Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu: ‘Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia’.” (QS. Al Isra, 17: 60).

Manusia keliru dengan berpikir bahwa wujud yang terdekat dengannya adalah dirinya sendiri. Allah sebenarnya lebih dekat dengan kita dari-pada kita sendiri. Sebagaimana disampaikan dalam ayat tersebut, orang-orang hidup tanpa menyadari fakta luar biasa ini karena mereka tidak melihat dengan mata mereka.

Sebaliknya, manusia yang hanya berupa wujud bayangan tidak mungkin memiliki kekuatan dan kehendak lepas dari Allah. Allah memberi wujud bayangan ini perasaan bahwa dirinyalah yang melempar. Dalam kenyataannya, Allah yang melakukan semua tindakan. Jadi jika seseorang beranggapan bahwa apa yang diperbuatnya adalah perbuatan dirinya sendiri, sebenarnya ia menipu dirinya.

Ini adalah kenyataan. Seseorang mungkin tidak mau mengakui kenyataan ini dan berpikir bahwa dirinya adalah wujud yang tidak bergantung kepada Allah; namun sikap ini tidak mengubah apa pun.

Segala Sesuatu yang Anda Miliki pada Hakikatnya Adalah Ilusi

Sebagaimana terlihat dengan jelas, merupakan fakta ilmiah dan logis bahwa “dunia luar” tidak memiliki realitas materialistis tetapi merupakan kumpulan citra yang dihadapkan secara terus-menerus kepada jiwa kita oleh Allah. Akan tetapi, orang biasanya tidak memasukkan, atau cenderung tidak mau memasukkan segala sesuatu ke dalam konsep “dunia luar”.

Jika Anda memikirkan hal ini dengan tulus dan berani, Anda akan menyadari bahwa rumah, perabotan di dalamnya, mobil yang mungkin baru saja dibeli, kantor, perhiasan, rekening di bank, koleksi pakaian, suami atau istri, anak-anak, rekan sejawat, dan semua yang Anda miliki sebenarnya termasuk dalam dunia luar imajiner yang diproyeksikan kepada Anda. Segala sesuatu yang Anda lihat, dengar, atau cium — singkatnya, Anda tangkap dengan kelima indra adalah bagian dari “dunia imajiner” ini. Suara penyanyi favorit Anda, kerasnya kursi yang Anda duduki, parfum yang aromanya Anda suka, matahari yang menghangatkan tubuh Anda, bunga dengan warna yang indah, burung yang terbang di depan jendela Anda, speedboat yang bergerak cepat di atas air, kebun Anda yang subur, komputer yang Anda gunakan di tempat kerja, hi-fi dengan teknologi tercanggih di dunia….

Ini adalah kenyataan, karena dunia ini hanyalah kumpulan citra yang diciptakan untuk menguji manusia. Manusia diuji sepanjang hidupnya yang terbatas dengan persepsi-persepsi yang tidak mengandung realitas. Persepsi-persepsi ini sengaja dihadirkan secara menggoda dan memikat.

Sebagian besar orang mengabaikan agamanya karena daya tarik kekayaan, rumah, timbunan emas dan perak, uang, perhiasan, rekening bank, kartu kredit, lemari penuh dengan pakaian, mobil model terbaru; singkatnya, semua bentuk kemakmuran yang mereka miliki atau mereka usahakan untuk memilikinya. Orang-orang seperti ini hanya memikirkan dunia ini dan melupakan hari akhir. Mereka tertipu oleh wajah dunia yang cantik dan gemerlap ini, dan tidak menegakkan shalat, memberi sedekah kepada kaum miskin, melakukan ibadah yang akan membuat mereka bahagia di hari akhir. Mereka mengatakan, “Masih ada yang harus saya kerjakan”, “Saya memiliki cita-cita”, “Saya punya tanggung jawab”, “Saya tidak punya banyak waktu”, “Saya harus menyelesaikan pekerjaan”, “Saya lakukan nanti saja”. Mereka mengisi hidup dengan berusaha hanya untuk bahagia di dunia ini.


Jika seseorang merenungkan dalam-dalam semua yang disampaikan di sini, dia akan segera menyadari sendiri situasi yang luar biasa dan menakjubkan ini: bahwa semua kejadian di dunia tak lebih dari imajinasi belaka…

Fakta yang kami gambarkan dalam bab ini, yaitu bahwa segala sesuatu adalah citra, merupakan hal yang sangat penting karena implikasinya membuat semua nafsu dan batas-batas menjadi tidak berarti. Pembuktian fakta ini memperjelas bahwa segala sesuatu yang dimiliki dan diusahakan orang, kekayaan yang diperoleh dengan tamak, anak-anak yang mereka banggakan, suami atau istri yang mereka anggap sebagai bagian terdekat, teman-teman mereka, tubuh mereka, kedudukan tinggi yang mereka pertahankan, sekolah yang telah mereka ikuti, liburan yang mereka lalui: semuanya hanyalah ilusi. Oleh karena itu, semua usaha yang dikerahkan, waktu yang dihabiskan serta ketamakan mereka, terbukti tidak berguna.

Itulah mengapa sebagian orang secara tidak sadar mempermainkan diri sendiri ketika mereka membanggakan kekayaan dan harta, atau “kapal pesiar, helikopter, pabrik, perusahaan, rumah dan tanah” mereka, seolah-olah semuanya benar-benar ada. Orang-orang kaya ini dengan bangga bepergian dengan kapal pesiar mereka, memamerkan mobil-mobil mereka, terus membicarakan kekayaan mereka, menganggap bahwa jabatan menempatkan status mereka lebih tinggi dari orang lain, dan terus berpikir bahwa mereka sukses karena semua itu. Orang-orang ini seharusnya memikirkan status apa yang akan mereka dapati bagi diri mereka setelah menyadari bahwa kesuksesan itu bukan apa-apa melainkan ilusi belaka.

Dalam kenyataannya, pemandangan ini sering terlihat dalam mimpi pula. Dalam mimpi, mereka pun memiliki rumah, mobil balap, perhiasan sangat mahal, gulungan uang, serta timbunan emas dan perak. Dalam mimpi, mereka juga menempati status sosial tinggi, memiliki pabrik dengan ribuan pekerja, memiliki kekuasaan untuk mengatur banyak orang, berpakaian yang membuat setiap orang kagum. Seperti halnya membanggakan kepemilikan dalam mimpi membuat seseorang menjadi bahan ejekan, ia pasti akan dipermalukan juga jika membanggakan citra yang dilihatnya di dunia ini. Bagaimanapun juga, baik yang dilihatnya dalam mimpi maupun yang dimilikinya di dunia ini hanyalah citra dalam otak.

Sama halnya, cara orang bereaksi terhadap kejadian-kejadian yang dialami di dunia akan membuat mereka malu ketika menyadari kenyataan sebenarnya. Mereka yang saling bertengkar sengit, berteriak-teriak marah, menipu, menerima suap, terlibat pemalsuan, berbohong, rakus menimbun uang, berbuat salah terhadap orang lain, memukul dan mengutuk orang lain, menjadi penindas, berambisi pada pekerjaan dan status, iri hati, pamer, menganggap diri sendiri suci, dan sebagainya, akan malu ketika menyadari bahwa mereka telah melakukan semua perbuatan ini dalam mimpi.

Karena Allah lah yang menciptakan semua citra ini. Dia lah pemilik akhir segala sesuatu. Menyingkirkan agama demi nafsu imajiner adalah kebodohan besar yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk kehidupan penuh berkah di surga.

Sampai tahap ini, ada satu hal yang harus dipahami dengan baik: di sini tidak dikatakan bahwa fakta yang Anda hadapi menyatakan “semua kepemilikan, kekayaan, anak, suami/istri, teman-teman, status yang menjadikan Anda kikir akan lenyap cepat atau lambat, dan oleh karena itu, semuanya tidak berarti”. Yang tepat adalah bahwa “semua hal yang tampaknya Anda miliki sebenarnya tidak ada sama sekali, seluruhnya hanya sebuah mimpi dan tersusun atas citra yang diperlihatkan Allah untuk menguji Anda”. Bisa Anda lihat, ada perbedaan besar antara kedua pernyataan di atas.

Meskipun seseorang tidak langsung mau mengakui fakta ini dan lebih suka menipu diri sendiri dengan berasumsi bahwa segala sesuatu yang dimilikinya benar-benar ada, pada akhirnya ia akan mati dan segala sesuatu akan menjadi jelas pada saat ia diciptakan kembali di hari akhir nanti. Akan tetapi, jika ia menghabiskan waktu hidupnya mengejar tujuan-tujuan imajiner, ia akan berharap tidak pernah menjalani hidup tersebut .

Apa yang harus dilakukan oleh manusia bijak, di lain pihak, adalah mencoba memahami kenyataan terbesar alam semesta di sini, di dunia ini, ketika ia masih memiliki waktu. Jika tidak, ia hanya akan menghabiskan hidupnya untuk mengejar mimpi dan menghadapi hukuman pedih di akhirat kelak.

Logika Pendek Materialis

Sejak awal bab ini, dengan jelas dinyatakan bahwa materi bukan wujud mutlak seperti yang dikatakan materialis, melainkan kumpulan rasa yang diciptakan Allah. Materialis menolak mentah-mentah realitas yang merusak filsafat mereka dan mengajukan antitesis yang tidak berdasar.

Sebagai contoh, salah satu pendukung filsafat materialisme abad ke-20, seorang Marxis tulen bernama George Politzer memberikan “contoh bis” sebagai “bukti terkuat” keberadaan materi. Menurutnya, filsuf-filsuf yang berpikir bahwa materi adalah persepsi, akan lari ketika mereka melihat bis (yang akan menabrak mereka), dan ini bukti eksistensi fisik materi.

Ketika seorang materialis terkenal lainnya, Johnson, diberitahu bahwa materi hanya kumpulan persepsi, dia mencoba “membuktikan” eksistensi fisik batu dengan menendangnya.

Contoh serupa diperlihatkan oleh Friedrich Engels, pembimbing Politzer dan pendiri materialisme dialektik bersama Marx. Ia pernah menulis “jika kue yang kita makan hanya persepsi, maka kue itu tidak akan menghilangkan rasa lapar kita”.

Masih banyak contoh dan kalimat kasar lainnya seperti “Anda akan mengerti eksistensi materi setelah Anda ditampar” dalam buku-buku materialis terkenal seperti Marx, Engels, Lenin dan lainnya

Kekacauan pemahaman yang menyebabkan materialis memberikan contoh-contoh di atas adalah karena penjelasan “materi adalah persepsi” dipahami sebagai “materi adalah permainan cahaya”. Mereka berpikir bahwa konsep persepsi hanya pada penglihatan dan bahwa persepsi seperti sentuhan memiliki korelasi fisik. Contoh bis yang menabrak orang membuat mereka berkata, “Lihat, terjadi tabrakan, jadi itu bukan persepsi”. Mereka tidak memahami bahwa semua persepsi yang dialami dalam tabrakan bis seperti hantaman, benturan, dan rasa sakit terbentuk dalam otak.

Mimpi sebagai Contoh

Contoh terbaik untuk menjelaskan realitas ini adalah mimpi. Seseorang dapat mengalami kejadian yang sangat nyata dalam mimpinya. Dia bisa jatuh dari tangga sehingga kakinya patah, mengalami kecelakaan mobil yang fatal, tergilas bis, atau makan kue dan merasa kenyang. Kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari itu juga dialami dalam mimpi secara meyakinkan dan menimbulkan perasaan yang sama pula.

Seseorang yang bermimpi bahwa dirinya tertabrak bis dapat membuka matanya kembali di rumah sakit masih dalam mimpinya dan menyadari bahwa dirinya cacat, tetapi semuanya hanya mimpi. Dia juga bisa bermimpi bahwa dia meninggal dalam sebuah tabrakan mobil, malaikat maut mengambil jiwanya, dan kehidupannya di alam baka dimulai. (Kejadian yang sama dialami dengan cara yang sama dalam kehidupan ini, yang sebenarnya hanya persepsi seperti mimpi tersebut.)

Orang ini dengan sangat jelas menangkap citra, suara, rasa benturan, cahaya, warna, dan semua perasaan lain yang berkaitan dengan kejadian yang dialaminya di dalam mimpi. Persepsi yang diterima dalam mimpinya sama wajarnya dengan persepsi dalam kehidupan “nyata”. Kue yang dimakannya di dalam mimpi mengenyangkannya, meskipun kue tersebut hanya persepsi, sebab rasa kenyang pun merupakan persepsi. Padahal pada saat itu, dalam kenyataan, orang ini sedang berbaring di tempat tidur. Sebenarnya tidak ada tangga, lalu lintas, dan bis. Orang yang bermimpi mengalami serta melihat persepsi dan perasaan yang tidak ada di dunia luar. Kenyataan bahwa di dalam mimpi, kita mengalami, melihat, dan merasakan kejadian-kejadian tanpa korelasi fisik dengan “dunia luar”, secara jelas mengungkapkan bahwa “dunia luar” sebenarnya hanya terdiri dari persepsi-persepsi.

Mereka yang meyakini filsafat materialisme, dan terutama penganut Marxisme, menjadi sangat marah ketika kenyataan ini diungkapkan. Mereka mengutip contoh-contoh pemikiran dangkal dari Marx, Engels, atau Lenin dan membuat pernyataan yang emosional.

Akan tetapi, orang-orang ini mesti berpikir bahwa mereka juga dapat membuat pernyataan ini di dalam mimpi mereka. Dalam mimpi, mereka juga dapat membaca “Das Kapital”, menghadiri pertemuan, berkelahi dengan polisi, terkena pukulan di kepala, bahkan merasakan sakit pada luka-luka mereka. Ketika mereka ditanya dalam mimpi, mereka akan berpikir bahwa apa yang mereka alami dalam mimpi juga terdiri atas “materi absolut”— sebagaimana mereka menganggap segala sesuatu yang mereka lihat ketika bangun adalah “materi absolut”. Akan tetapi, baik dalam mimpi atau dalam kehidupan sehari-hari, semua yang mereka lihat, alami atau rasakan hanya terdiri atas persepsi-persepsi.

DUNIA DI DALAM MIMPIBagi Anda, realitas adalah semua yang dapat disentuh dengan tangan dan dilihat dengan mata. Di dalam mimpi, Anda juga dapat “menyentuh dengan tangan dan melihat dengan mata Anda”, namun dalam kenyataan, Anda tidak memiliki tangan dan mata, juga tidak ada yang dapat disentuh atau dilihat. Tidak ada realitas material yang membuat hal ini terjadi kecuali otak Anda. Anda telah tertipu.

Apakah yang memisahkan kehidupan nyata dengan mimpi? Pada dasarnya kedua bentuk kehidupan tersebut terjadi di dalam otak. Jika kita dengan mudah dapat hidup dalam dunia tak nyata selama bermimpi, hal yang sama dapat terjadi di dunia yang kita diami. Ketika kita terbangun dari sebuah mimpi, tidak ada alasan logis untuk tidak berpikir bahwa kita telah memasuki mimpi yang lebih panjang yang kita sebut “kehidupan nyata”. Anggapan kita bahwa mimpi adalah khayalan dan dunia sadar adalah dunia sesungguhnya, merupakan kebiasaan dan praduga. Jadi bisa saja kita dibangunkan dari kehidupan di bumi — yang kita anggap tempat kita hidup sekarang — sebagaimana kita dibangunkan dari sebuah mimpi.

Contoh Penyambungan Saraf secara Paralel

Marilah kita pikirkan tabrakan mobil yang dicontohkan Politzer. Dalam kecelakaan ini, jika saraf orang yang tertabrak — yang menghubungkan kelima indra dengan otaknya — dihubungkan dengan otak orang lain, misalnya otak Politzer, melalui sambungan paralel, maka pada saat bis menabrak orang tersebut, bis yang sama akan menabrak Politzer yang sedang duduk di rumahnya. Dengan kata lain, semua perasaan yang dialami orang tersebut akan dialami oleh Politzer, seperti halnya lagu yang sama didengarkan dari dua pengeras suara yang terhubungkan ke tape recorder yang sama. Politzer akan merasa, melihat dan mengalami bunyi rem bis, benturan bis pada tubuhnya, gambaran lengan patah dan darah tertumpah, nyeri patah tulang, gambaran dirinya memasuki ruang operasi, kerasnya gips dan lemahnya tangan.

Setiap orang yang terhubung ke saraf tersebut secara pararel, akan mengalami kejadian yang sama dari awal hingga akhir seperti Politzer. Jika orang dalam kecelakaan tersebut mengalami koma, mereka semua akan mengalami koma. Bahkan jika semua persepsi yang berkaitan dengan kecelakaan direkam dalam suatu alat dan jika semua persepsi ini ditransmisikan ke seseorang, maka bis akan menabrak orang ini berkali-kali.

Dengan demikian, bis penabrak manakah yang benar-benar ada? Filosofi materialis tidak memiliki jawaban konsisten untuk pertanyaan ini. Jawaban yang benar adalah mereka semua mengalami kecelakaan mobil secara mendetail di dalam pikiran mereka sendiri.

Prinsip yang sama berlaku pada contoh kue dan batu. Jika saraf dari organ indra Engels, yang merasa puas dan kenyang setelah makan kue, dihubungkan secara pararel ke otak orang kedua, maka orang ini juga akan merasa kenyang seperti Engels. Jika saraf Johnson, yang merasakan kakinya sakit ketika menendang batu dengan keras, dihubungkan ke orang kedua secara paralel, orang ini juga akan merasakan sakit yang sama.

Jadi, kue atau batu mana yang benar-benar ada? filsafat materialis kembali tidak mampu memberikan jawaban konsisten untuk pertanyaan ini. Jawaban yang benar dan konsisten adalah: baik Engels dan orang kedua telah memakan kue dalam pikiran mereka dan merasa kenyang; baik Johnson dan orang kedua mengalami saat-saat menendang batu dalam pikiran mereka.

Mari kita buat perubahan dalam contoh kasus Politzer. Kita hubungkan saraf orang yang tertabrak bis ke otak Politzer, dan sebaliknya kita hubungkan saraf Politzer yang duduk di rumah ke otak orang yang tertabrak bis. Dalam kasus ini, Politzer akan merasa bahwa bis telah menabraknya meskipun dirinya sedang duduk di rumah; sedangkan orang yang sebenarnya tertabrak tidak akan pernah merasakan akibat kecelakaan tersebut dan merasa bahwa dirinya sedang duduk di rumah Politzer. Logika yang sama berlaku pula untuk contoh kue dan batu.

Sebagaimana terlihat, manusia tidak mungkin melampaui dan terlepas dari indranya. Dalam hal ini, jiwa manusia dapat dihadapkan pada semua macam situasi meskipun tidak memiliki tubuh, tidak berwujud materi dan tidak memiliki bobot materi. Tidak mungkin manusia menyadari hal ini karena ia berasumsi bahwa citra tiga dimensi ini benar-benar ada dan sangat meyakini keberadaannya karena setiap orang tergantung pada persepsi yang dibentuk oleh organ-organ sensorinya.

Filsuf Inggris terkemuka, David Hume mengungkapkan pemikirannya tentang fakta ini:

Sejujurnya, ketika saya menempatkan diri pada apa yang saya sebut ‘diri sendiri’, saya selalu mengakui persepsi tertentu yang berhubungan dengan panas atau dingin, terang atau gelap, cinta atau benci, asam atau manis atau konsep-konsep lainnya. Tanpa keberadaan persepsi, saya tidak pernah dapat menemukan diri sendiri pada waktu tertentu dan saya tidak dapat mengamati apa pun.

Kita tidak akan pernah mampu melangkah lebih jauh dari pengindraan ini dan merasakan materi sebagaimana “wujud aslinya”, sehingga sama sekali tidaklah masuk akal untuk merumuskan pemikiran [filsafat] apa pun yang menganggap materi sebagai wujud mutlak yang dapat kita rasakan langsung. Sebagai sebuah teori, materialisme benar-benar tidaklah memiliki landasan, sejak awal kemunculannya.

Pembentukan Persepsi dalam Otak Bukan Filsafat
Melainkan Fakta Ilmiah

Materialis mengatakan bahwa apa yang telah kita bahas dalam buku ini adalah pandangan filsafat. Akan tetapi, pernyataan bahwa “dunia luar” merupakan kumpulan persepsi adalah fakta ilmiah yang jelas, bukan sebentuk filsafat. Bagaimana citra dan perasaan terbentuk di dalam otak telah diajarkan secara detail di semua sekolah kedokteran. Fakta-fakta tersebut, yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan abad ke-20, khususnya bidang fisika, dengan jelas menunjukkan bahwa materi tidak memiliki realitas absolut dan bahwa setiap orang dapat dikatakan sedang mengamati “monitor di dalam otaknya”.

Setiap orang yang meyakini ilmu pengetahuan, baik ia ateis, penganut Buddha, atau meyakini pandangan lain, harus menerima fakta ini. Seorang materialis mungkin mengingkari keberadaan Pencipta namun ia tidak dapat menolak kenyataan ilmiah ini.

Ketidakmampuan Karl Marx, Friedrich Engels, Georges Politzer dan lainnya memahami fakta sederhana dan jelas ini masih mengejutkan, sekalipun pemahaman dan kemungkinan ilmu pengetahuan di masa mereka memang tidak mencukupi. Di masa sekarang, kemajuan ilmu dan teknologi serta penemuan-penemuan terakhir mempermudah kita memahami fakta ini. Akan tetapi, materialis justru diliputi ketakutan untuk memahami fakta ini dan menyadari bagaimana keyakinan mereka akan hancur karenanya.

Ketakutan Besar Materialis

Pokok bahasan ini mengungkapkan fakta bahwa materi hanya suatu persepsi. Untuk sementara waktu, tidak ada serangan balik yang substansial dari kalangan materialis Turki terhadap pemikiran-pemikiran yang diungkapkan di sini. Karenanya, kami mendapat kesan bahwa maksud kami belum mereka tangkap dengan jelas dan diperlukan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, belum lama ini, terungkap bahwa materialis merasa gelisah atas kepopuleran pemikiran ini dan bahkan sangat takut padanya.

Materialis dengan gencar mengungkapkan ketakutan dan kepanikan mereka melalui berbagai terbitan, konferensi dan diskusi panel. Wacana mereka yang propagandis dan tanpa harapan menyiratkan bahwa mereka mengalami krisis intelektual yang hebat. Keruntuhan ilmiah teori evolusi, yang menjadi dasar keyakinan mereka, telah sangat mengejutkan mereka. Sekarang mereka mulai menyadari bahwa mereka mulai kehilangan materi itu sendiri, inti keyakinan yang lebih penting daripada Darwinisme. Ini membuat mereka lebih terpukul. Mereka menyatakan bahwa selain merupakan “ancaman terbesar” bagi mereka, permasalahan ini juga “merusak struktur budaya mereka”.


Penulis materialis Turki, Rennan Pekunlu mengatakan bahwa “teori evolusi tidaklah sepenting ini, ancaman sesungguhnya adalah subjek ini”, karena meniadakan materi, satu-satunya konsep yang diyakininya.

 

Salah seorang materialis yang menyatakan kepanikan dan kecemasan secara terang-terangan adalah Renan Pekunlu, akademisi dan penulis majalah Bilim ve Utopya (Ilmu Pengetahuan dan Utopia). Dalam artikel majalah yang membela materialisme ini dan diskusi panel yang diikutinya, Rennan Pekunlu menyatakan buku Keruntuhan Teori Evolusi (Evolution Deceit) sebagai “ancaman” nomor satu terhadap materialisme. Ia sudah cukup risau dengan bab-bab yang meruntuhkan Darwinisme, tetapi bagian yang Anda baca sekarang adalah bagian yang paling mengganggunya. Kepada para pembaca dan (hanya segelintir) peserta diskusinya, Pekunlu berpesan, “Jangan biarkan diri Anda hanyut dalam indoktrinasi idealisme dan jagalah keyakinan Anda pada materialisme”. Ia merujuk Vladimir I. Lenin, pemimpin revolusi berdarah di Rusia, sebagai panutan. Sambil menyarankan setiap orang membaca buku Lenin yang berjudul Materialism and Empirio-Criticism dan sudah berumur satu abad, Pekunlu hanya dapat mengulang kata-kata Lenin: “Jangan memikirkan persoalan ini, atau Anda akan kehilangan materialisme dan terhanyut oleh agama”. Dalam sebuah artikel yang ditulisnya pada majalah Bilim ve Utopya, Pekunlu mengutip pernyataan Lenin berikut:

Sekali Anda menolak realitas kebendaan, menyerah pada pengindraan, Anda telah kehilangan segala daya untuk melawan fideisme*), karena Anda telah tergelincir kepada agnotisisme**) atau subjektivisme***) — hanya itu yang dibutuhkan fideisme. Satu cakar saja terjerat, seekor burung tertangkap. Dan semua pengikut kita akan terjerat dalam idealisme, yaitu fideisme yang tidak kentara; mereka terjerat segera setelah menganggap “pengindraan” bukan lagi suatu citra dunia luar tetapi sebagai “unsur” khusus. Pengindraan, pikiran, jiwa dan keinginan bukan seperti itu adanya.

Kata-kata ini secara eksplisit menunjukkan bahwa fakta yang menggusarkan Lenin dan ingin ia keluarkan dari pikirannya dan “kameradnya”; yang juga meresahkan materialis dewasa ini. Akan tetapi, Pekunlu dan materialis lain mengalami keadaan lebih menyusahkan; karena mereka sadar bahwa sekarang fakta ini dikemukakan dengan cara dan bentuk lebih eksplisit dan meyakinkan daripada 100 tahun lalu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, persoalan ini dijelaskan dengan cara yang tidak mungkin ditolak.

Meski demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa sejumlah besar ilmuwan materialis tidak sungguh-sungguh menanggapi fakta bahwa “materi hanyalah ilusi”. Persoalan yang dijelaskan dalam bab ini adalah salah satu persoalan paling penting dan menarik yang pernah dijumpai seseorang dalam hidupnya. Mereka pasti belum pernah menghadapi persoalan sepenting ini sebelumnya. Namun, reaksi ilmuwan-ilmuwan itu atau sikap mereka dalam ceramah dan artikel mereka mengisyaratkan betapa dangkalnya pemahaman mereka.

Reaksi sebagian materialis terhadap permasalahan yang didiskusikan di sini menunjukkan bahwa ketaatan buta terhadap materialisme telah merusak logika mereka, sehingga semakin sulit memahami persoalan ini. Sebagai contoh, Alaettin Senel, yang juga seorang akademisi dan penulis untuk Bilim ve Ütopya, berpesan seperti Rennan Pekunlu: “Lupakan keruntuhan Darwinisme, ancaman sungguhnya adalah persoalan ini”. Dia juga membuat tuntutan seperti “Buktikan saja apa yang Anda katakan” karena merasa bahwa filsafatnya sendiri tidak berdasar. Yang lebih menarik adalah dalam salah satu tulisannya, ia menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak dapat memahami fakta yang dianggapnya sebagai ancaman ini.

Dalam sebuah artikel yang ditulis khusus membahas masalah ini, Senel menerima bahwa dunia luar ditangkap oleh otak sebagai sebuah citra. Akan tetapi, kemudian ia menyatakan bahwa citra terbagi menjadi dua jenis yaitu citra berkorelasi fisik dan citra yang tidak berkolerasi fisik, dan bahwa citra dunia luar termasuk ke dalam citra yang berkolerasi fisik. Untuk mendukung pernyataannya, ia memberikan “contoh telepon”. Ringkasnya, ia menulis: “Saya tidak tahu apakah citra dalam otak saya berkolerasi dengan dunia luar atau tidak, tetapi hal yang sama berlaku ketika saya berbicara di telepon. Ketika saya berbicara di telepon, saya tidak dapat melihat orang yang saya ajak bicara, tetapi saya dapat mengkonfirmasikan percakapan tersebut ketika saya bertemu langsung dengannya.” 14

Dengan pernyataan di atas, Senel sebenarnya bermaksud menyatakan: “Jika kita meragukan persepsi kita, kita dapat melihat pada materi itu sendiri dan memeriksa realitasnya”. Konsep ini jelas-jelas salah karena kita tidak mungkin menjangkau materi itu sendiri. Kita tidak dapat keluar dari pikiran kita dan mengetahui apakah “luar” itu. Apakah suara dalam telepon berkorelasi atau tidak, dapat dikonfirmasikan pada lawan bicara di telepon. Namun, konfirmasi ini juga hanya persepsi yang dialami otak kita.

Sebenarnya, orang-orang ini juga mengalami kejadian yang sama di dalam mimpi mereka. Sebagai contoh, Senel dapat saja melihat dalam mimpinya bahwa ia berbicara di telepon dan kemudian meminta orang yang ia ajak bicara mengkonfirmasikan pembicaraan tersebut. Atau Pekunlu dalam mimpinya mengalami “ancaman serius” dan menyarankan orang-orang membaca buku-buku Lenin yang sudah kuno. Apa pun yang mereka lakukan, para materialis ini tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa kejadian-kejadian yang mereka alami dan orang-orang yang mereka ajak bicara di dalam mimpi hanyalah persepsi belaka.

Lalu kepada siapakah seseorang dapat mengkonfirmasi bahwa citra di dalam otak berkorelasi atau tidak? Apakah kepada wujud bayangan di dalam otaknya lagi? Tak diragukan lagi, materialis mustahil menemukan sumber informasi yang dapat memberikan data mengenai keadaan di luar otak dan mengkonfirmasikannya.

Mengakui bahwa semua persepsi terbentuk di dalam otak, tetapi juga mengasumsikan bahwa seseorang dapat melangkah “keluar” dari otak dan mengkonfirmasikan persepsi ini pada dunia luar, menunjukkan kapasitas pemahaman yang terbatas dan penalaran yang terganggu.

Sebenarnya fakta yang dijelaskan di sini dapat dengan mudah ditangkap oleh orang dengan tingkat pemahaman dan penalaran normal. Setiap orang yang berpikiran lurus akan mengetahui, sehubungan dengan semua yang telah kita bicarakan, bahwa ia mustahil menguji keberadaan dunia luar dengan indranya. Namun, terlihat jelas bahwa ketaatan buta terhadap materialisme telah mengganggu penalaran manusia. Oleh karenanya, materialis kontemporer menunjukkan gangguan logika berat seperti guru-guru mereka yang mencoba “membuktikan” keberadaan materi dengan menendang batu atau memakan kue.

Seperti telah dikatakan sebelumnya pula, kondisi ini bukan sesuatu yang mengherankan; sebab ketidakmampuan memahami adalah sifat umum semua orang yang tidak beriman.

Materialis Telah Terperosok dalam Perangkap Terbesar
Sepanjang Sejarah

Di Turki, gelombang kepanikan yang melanda kalangan materialis, seperti beberapa contoh terdahulu, menunjukkan bahwa materialis menghadapi kekalahan telak yang belum pernah mereka hadapi sepanjang sejarah. Fakta bahwa materi hanyalah persepsi telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Fakta ini dikemukakan dalam sangat jelas, jujur dan kuat. Yang tersisa bagi materialis hanya keruntuhan seluruh dunia materi, dunia yang mereka percayai secara buta dan menjadi sandaran selama ini.

Sepanjang sejarah manusia, pemikiran materialis selalu hadir. Mereka menentang Allah yang menciptakan mereka karena sangat yakin pada diri sendiri dan filsafat yang mereka pegang. Skenario yang mereka rumuskan menyatakan bahwa materi tidak bermula dan tidak pula berakhir, dan semua materi tidak mungkin memiliki Pencipta. Mereka mengingkari Allah hanya karena kesombongan, dengan berlindung di balik materi yang mereka anggap memiliki keberadaan nyata. Mereka begitu meyakini filsafat ini sehingga menganggap tak mungkin ada penjelasan yang membuktikan sebaliknya.

Semua alasan di atas menjelaskan mengapa fakta-fakta yang disajikan dalam buku ini, yang berkaitan dengan sifat-sifat sejati materi, sangat mengejutkan mereka. Penjelasan buku ini telah menghancurkan dasar filsafat mereka dan tak menyisakan apa pun untuk dibicarakan lagi. Materi, yang telah menjadi dasar pemikiran, kehidupan, kesombongan dan penolakan mereka, lenyap tiba-tiba. Bagaimana materialisme bisa bertahan jika materi tidak ada?

Allah menjebak materialis dengan membuat mereka berasumsi bahwa materi benar-benar ada, dan mempermalukan mereka dengan cara-Nya. Materialis beranggapan bahwa harta benda, status, jabatan, masyarakat lingkungan mereka, seluruh dunia dan lain-lainnya benar-benar ada, dan dengan mengandalkan semua itu mereka menjadi sombong terhadap Allah. Mereka menentang Allah dengan kesombongan yang melengkapi ketidakpercayaan mereka. Mereka sepenuhnya bergantung pada materi. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak memahami bahwa Allah meliputi segala sesuatu.

Barangkali inilah kekalahan terbesar sepanjang sejarah. Sementara materialis menjadi sombong atas kemauan sendiri, mereka mengobarkan peperangan terhadap Allah, dengan cara memunculkan sesuatu yang berlebih-lebihan untuk melawannya.

Ketika orang-orang yang tidak beriman mencoba menyusun rencana, mereka tidak menyadari sebuah fakta penting sebagaimana ditekankan dengan kalimat “mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadarinya” dalam ayat tersebut. Faktanya, segala sesuatu yang mereka alami adalah gambaran yang sengaja dirancang untuk mereka tangkap, dan seluruh rencana yang mereka susun hanyalah citra yang terbentuk di dalam otak mereka, seperti juga seluruh tindakan yang mereka lakukan. Kebodohan telah membuat mereka lupa bahwa tidak ada yang bersama mereka selain Allah, dan karenanya, mereka terjebak dalam rencana jahat mereka sendiri.

Sebagaimana kaum tidak beriman di zaman dahulu, kaum tidak beriman yang hidup sekarang juga menghadapi kenyataan yang akan menghancurkan rencana jahat mereka sampai ke akar-akarnya.

Begitu pula materialisme, menjadi “fatamorgana” bagi para pembangkang seperti yang disebutkan dalam ayat itu; ketika mereka menemukan jalan keluar, yang mereka dapati hanya ilusi. Allah telah menipu mereka dengan fatamorgana seperti itu, dan memperdaya mereka untuk menerima kumpulan citra ini sebagai suatu kenyataan. Semua orang “penting” tersebut; profesor, ahli astronomi, ahli biologi, ahli fisika dan lain-lain, apa pun pangkat dan jabatan mereka, benar-benar telah tertipu seperti anak-anak, dan dipermalukan karena mereka mempertuhankan materi. Mereka membangun filsafat dan ideologi di atas asumsi bahwa kumpulan citra tersebut absolut. Mereka terlibat dalam pembicaraan serius dan menyebutnya wacana “intelektual”. Mereka menganggap diri mereka cukup bijaksana untuk menawarkan suatu argumentasi tentang kebenaran alam semesta, bahkan membantah Tuhan dengan kecerdasan mereka yang terbatas.

Bisa saja mereka lolos dari jebakan lain; tetapi rencana yang telah ditetapkan Allah untuk orang-orang tidak beriman begitu sempurna sehingga tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Apa pun yang mereka lakukan atau kepada siapa pun mereka meminta pertolongan, mereka tidak akan pernah menemukan penolong selain Allah.

Materialis tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalam perangkap seperti ini. Berbekal seluruh kecanggihan abad ke-21, mereka mengira dapat bertahan dengan pengingkaran mereka dan mengajak orang lain untuk ingkar pula.

Fakta yang disampaikan ayat ini berarti: materialis harus menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki hanya ilusi, dan karenanya semua itu telah dihancurkan. Saat mereka menyaksikan seluruh harta benda, pabrik, emas, uang, anak, suami/istri, teman, pangkat dan status, bahkan tubuh mereka, semua yang mereka anggap ada, terlepas dari genggaman, mereka telah “dihancurkan”.

Tidak diragukan lagi, menyadari kebenaran ini mungkin merupakan hal terburuk bagia materialis. Fakta bahwa segala sesuatu yang mereka miliki hanyalah ilusi, adalah sama dengan — menurut istilah mereka — “kematian sebelum ajal” di dunia ini.

Mereka yang menjadikan materi sebagai tuhannya telah datang dari Allah dan akan kembali pada-Nya. Mau atau tidak, mereka telah menyerahkan kehendak mereka kepada Allah. Sekarang mereka menunggu Hari Perhitungan di mana setiap orang akan dipanggil untuk diadili. Betapa pun mereka tidak berkeinginan untuk memahaminya.

RUJUKAN : Harun Yahya

By, Penghibur


Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera untuk semua, kali ini saya buka satu lagi thread baru berkenaan Nabi Muhammad saw. Terlalu ramai yang berprasangka kepada kepada kemulian nabi Muhammad saw, bagaimanakah kita hendak merubah persepsi negatif ini, segala-galanya terlah terbukti pada masa kini. Bahawa Al-Quran BUKANLAH karangan nabi Muhammad saw melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau.

 (Surah An-Nisaa’ 4:82)

Patutkah mereka (bersikap demikian), tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya.

 PEMBUKA KATA

 Al-Quran adalah Kitab Teragung yang terakhir diturunkan kepada Nabi Terakhir iaitu Nabi Muhammad saw. Kitab apa pun yang diakui berasal dari Tuhan Yang Maha Esa akan teruji dalam masa. Sebelumnya di masa lalu adalah Masa Keajaiban, Alhamdulillah Al-Quran merupakan Keajaiban dari Keajaiban.

 Kemudian datang Masa Sastera dan Puisi, sama ada Umat Islam mahupun Umat Bukan Islam mengakui bahawa Al-Quran adalah Kitab Sastera Arab yang terbaik ada di bumi. Sekarang tibalah Masa Ilmu Pengetahuan (Teknologi dan Sains)

 Perlu ditegaskan, Al-Quran Bukanlah Kitab Sains, tetapi Al-Quran adalah tentang Tanda, tentang Ayat-Ayat, didalamnya terdapat lebih dari 6,000 Tanda, juga terdapat lebih dari 1,000 huraian berkenaan Ilmu Pengetahuan!

Perlu difahami dengan sebaiknya, bahawa keterangan berkenaan Al-Quran dan Sains tidak didasarkan pada Teori atau Hipotesis tanpa sebarang bukti Ilmiah. Kita sedia maklum, bahawa Teori dan Hipotesis BUKANLAH FAKTA jika tidak dibuktikan dengan Ilmiah,  dan semua Teori dan Hipotesis akan berpatah balik seperti awalnya. Ringkasnya berbentuk ‘O’.

Apa yang cuba diketengahkan berdasarkan Al-Quran dan Sains adalah bersandarkan Kajian Ilmiah dengan bukti yang kukuh dan bukti yang tidak boleh diputar balik. Sebagai contoh Bumi Bulat Sfera, kenyataan ini adalah fakta yang tidak boleh di sangkal sama sekali setelah kemajuan Teknologi di abad ke-20 ini.

 Di dalam menyampaikan suatu perkara yang berkaitan dengan Kitab Suci dan Sains, seringkali pihak yang ingin membuktikan kebenaran atau kepalsuan menggunakan 2 jenis pendekatan iaitu

 (a) Pendekatan Kesesuaian (Concordist Approach)

  • Dimana seseorang akan berusaha membuktikan serta mendapatkan KESESUAIAN diantara Kitab Suci dengan Sains.

 (b) Pendekatan Konflik (Conflict Approach)

  • Dimana seseorang akan berusaha membuktikan serta mendapatkan PERTENTANGAN diantara Kitab Suci dengan Sains.

 Namun Al-Quran tidak peduli sama ada seseorang menggunakan Pendekatan Kesesuaian mahupun Pendekatan Konflik. Sepanjang kita berfikir logik dan penjelasan logik diberikan, tiada seorangpun yang dapat membuktikan satu ayat dari Al-Quran dapat dipertentangkan dengan Ilmu Pengetahuan Moden.

 

Kitab Suci Al-Quran Adalah Kitab Teragung

Kitab Suci Al-Quran

 

BAHAGIAN (1) SAINTIFIK QURAN

 (A) PENCIPTAAN ALAM SEMESTA

 1. PERMULAAN ALAM

 (Surah Al-Anbiyaa’ 21:30)

Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?

 2. PENGEMBANGAN ALAM

 (Surah Adz-Dzariat 51:47)

Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.

 3. TINGGI LANGIT TIDAK BERTIANG

 (Surah Ar-Ra’d 13:2)

Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy; dan Ia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya) tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan; Ia menerangkan tanda-tanda kekuasaanNya satu-persatu, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu (untuk menerima balasan).

 4. TERBENTUKNYA GALAKSI DAN BINTANG-BINTANG DI ALAM

 (Surah Fushillat 41:11)

Kemudian Ia menunjukkan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap; lalu Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: “Turutlah kamu berdua akan perintahKu, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa!” Keduanya menjawab: “Kami berdua sedia menurut – patuh dengan sukarela”

Galaksi Bimasakti salah satu dari sekurang-kurangnya 200 Ribu Juta (Billion) Galaksi yang terdapat di Kosmos yang luas ini

Galaksi Bimasakti salah satu dari sekurang-kurangnya 200 Ribu Juta (Billion) Galaksi yang terdapat di Kosmos yang luas ini

 

5. ORBIT DI ALAM

(Surah Adz-Dzariat 51:7)

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.

6. PEREDARAN MATAHARI, BUMI DAN BULAN

 (Surah Al-Anbiyaa’ 21:33)

Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).

 7. MAKHLUK MELATA DI LANGIT DAN BUMI

 (Surah Asy-Syuura 42:29)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah kejadian langit dan bumi serta segala yang Ia biakkan pada keduanya dari makhluk-makhluk yang melata; dan Ia Maha Kuasa menghimpunkan mereka semuanya apabila Ia kehendaki (melakukannya).

 8. KESEIMBANGAN DI ALAM

 (Surah Al-Mulk 67:3-4)

Dia lah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis; engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan – (mu) – dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan), sedang ia pula berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga dengan sia-sia).

 9. PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI LEBIH DASYHAT DARI PENCIPTAAN MANUSIA

 (Surah Ghafir 40:57)

Demi sesungguhnya, menciptakan langit dan bumi (dari tiada kepada ada) lebih besar (dan lebih menakjubkan) daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula (sesudah matinya); akan tetapi kebanyakan manusia (yang mengingkari hari kiamat) tidak mengetahui.

 10. HIKMAH PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI

 (Surah Ali’Imran 3:190-191)

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal; (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): “Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.

 (B) KITARAN AIR DARI LANGIT DAN BUMI

1. PROSES PENGEWAPAN

 (Surah At-Taariq 86:11)

Demi langit yang mempunyai (sistem) pengitaran.

 2. KITARAN AIR YANG LENGKAP

 (Surah An-Nuur 24:43)

Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian Dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis? Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. Dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung-ganang (awan) yang ada padanya; lalu Ia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakiNya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya, hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan.

 (Surah Ar-Rum 30:48)

Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan; kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakiNya, dan menjadikannya berkelompok-kelompok; lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambanya, mereka serta merta bergembira;

 (Surah Az-Zumar 39:21)  

Tidakkah engkau memerhatikan, bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dialirkanNya menjadi matair-matair di bumi; kemudian Ia menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang berbagai jenis dan warnanya; kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar (hingga ke suatu masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatmu berupa kuning; kemudian Ia menjadikannya hancur bersepai? Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna.

 (Surah Al-Mu’minuun 23:18)

Dan Kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta Kami tempatkan dia tersimpan di bumi; dan sesungguhnya Kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

 (Surah Ar-Rum 30:24)

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesaranNya dan kekuasaanNya, Ia memperlihatkan kilat kepada kamu, untuk menakutkan (dari panahan petir) dan memberi harapan (dengan turunnya hujan); dan Ia menurunkan hujan dari langit, lalu Ia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahamiNya.

(Surah Al-Hijr 15:22)

Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih; maka dengan itu Kami menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian Kami berikan kamu meminumnya; dan bukanlah kamu yang (berkuasa menurunkannya atau) menyimpannya.

(Surah Al-A’raaf 7:57)

Dan Dia lah (Allah) yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatnya (iaitu hujan), hingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halakan dia ke negeri yang mati (ke daerah yang kering kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula Kami mengeluarkan (menghidupkan semula) orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat (mengambil pelajaran daripadanya).

(Surah Ar-Ra’d 13:17)

Ia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah (dengan airnya) menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhlukNya, kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Dan dari benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan, juga timbul buih seperti itu. Demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan yang salah. Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanyut terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misal-misal perbandingan.

(Surah Al-Furqan 25:48-49)

Dan Dia lah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya, dan Kami menurunkan dari langit: air yang bersih suci, Untuk Kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk Kami, khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai.

(Surah Faatir 35:9)

Dan Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Kami halakan awan itu ke negeri yang mati (yang kering kontang); lalu Kami hidupkan bumi sesudah matinya dengan (hujan dari awan) itu. Sedemikian itu pula kebangkitan manusia (hidup semula sesudah mati).

(Surah Yaasin 36:34)

Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa matair,

(Surah Al-Jhaatiyah 45:5)

Dan (pada) pertukaran malam dan siang silih berganti, dan juga (pada) rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta (pada) peredaran angin, (semuanya itu mengandungi) tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaanNya, kebijaksanaanNya, serta keluasan rahmatNya) bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.

(Surah Qaaf 50:9)

Dan juga Kami telah menurunkan dari langit air (hujan) yang banyak faedahnya, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman (buah-buahan) dan biji-bijian yang dituai;

(Surah Al-Waaqi’ah 56:68-70)

Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan), atau Kami yang menurunkannya? Kalau Kami kehendaki, Kami akan jadikan dia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur.

(Surah Al-Mulk 67:30)

Katakanlah lagi: “Bagaimana fikiran kamu, sekiranya air kamu hilang lenyap (di telan bumi), maka siapakah (selain Allah) yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?”.

(C) BIDANG GEOLOGI

(Surah An-Naba’ 78:6-7)

(Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati?) Bukankah Kami telah menjadikan bumi (terbentang luas) sebagai hamparan? Dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya?

(Surah Al-Ghaasyiyah 88:19)

Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?

(Surah An-Naazi’aat 79:32)

Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya);

(Surah Al-Anbiyaa’ 21:31)

Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu-lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani.

(Surah Luqman 31:10)

Ia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya; dan Ia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu; dan Ia biakkan padanya berbagai jenis binatang. Dan Kami menurunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat.

(Surah An-Nahl 16:15)

Dan Ia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu; dan Ia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang, supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju.

 (D) BIDANG KELAUTAN

 (Surah Al-Furqan 25:53)

Dan Dia lah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan, yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit; serta Ia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya.

(Surah Ar-Rahman 55:19-20)

Ia biarkan air dua laut (yang masin dan yang tawar) mengalir, sedang keduanya pula bertemu; Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya;

 bersambung…

Rujukan ;

Dr.Zakir Naik