KONSEP TAUHID DALAM ISLAM, KRISTIAN DAN HINDU

Posted: Oktober 4, 2009 in Agama-Agama Dunia

Assalamualaikum wbt buat saudara serta saudari, muslimin dan muslimat, buat pertama-tama kali ini saya cuma nak berkongsi sedikit tentang Konsep Iman Kepada Allah swt yang merupakan salah satu Rukun Iman dalam Islam.  Sebenarnya hakikat yang dikatakan beriman ini tidak hanya diletakkan pada orang yang mempercayai atau mengimani wujud Tuhan semata-mata, kerana manusia yang tidak mengiktiraf wujudnya Tuhan juga adalah orang yang beriman, dia mempercayai bahawa Tuhan tidak wujud, na’uzubillah.

Bagi orang yang beragama sama ada Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan lain-lain agama yang tidak saya sebutkan disini, semuanya mempunyai Iman dan percaya wujudnya Tuhan. Kemudian di satu sudut terdapat juga  jutaan manusia yang tidak percaya akan wujudnya Tuhan iaitu Allah Pencipta Seluruh Isi Alam dimana semua ini adalah di dalam liputan-Nya dan inilah iman mereka.

Konsep Beriman Kepada Tuhan Ini Terpecah Kepada Beberapa Bahagian Yang Dapat Kita Lihat Dengan Jelas : –

(1) Mempercayai Wujudnya Tuhan seperti Agama Islam, Agama Kristian, Agama Hindu dan Agama Buddha. Beriman wujudnya Tuhan ini adalah suatu berita baik kepada golongan ini, NAMUN dalam kita mempercayai dan beriman wujudnya Tuhan seharusnya manusia memahami siapakah Tuhan dan bagaimana sifat-Nya serta batasannya.

PERHATIAN : Berkenaan Pegangan Agama Buddha saya akan memberi satu rujukan kepada anda iaitu sebuah buku yang bertajuk “Bukti-Bukti Sains Dan Sejarah Kerasulan Muhammad” tulisan Dr.Danial Zainal Abidin.

Pada tahun 1966, perhimpunan Majlis Budha Sedunia diadakan di Sri Lanka bagi mencari titik persamaan antara Aliran Mahayana dan Aliran Theravada. Hasil daripada pertemuan ini, beberapa keputusan diambil oleh kedua-dua aliran. Antaranya adalah TIDAK MEMPERCAYAI ALAM INI DICIPTA dan DIPERINTAH OLEH TUHAN.

(2) Golongan manusia (Atheis) yang tidak beriman wujudnya Tuhan , dan inilah sebenarnya  iman mereka, MEREKA BERIMAN  bahawa Tuhan tidak wujud dengan pelbagai alasan dan kajian ilmiah yang cuba dibuktikan oleh golongan ini.

Bagi golongan yang mempercayai kewujudan Tuhan, mereka tidak sewenang-wenangnya dibiarkan sendiri dalam mencari petunjuk Tuhan, Tuhan akan memilih Rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan perintah suci sebagai panduan dan batas kepada manusia seluruhnya. Namun sikap manusia yang lebih gemar menurut hatinya menyebabkan konsep Iman kepada Tuhan menjadi pelbagai, sedangkan jika kita memahami dan meneliti isi Kitab, sama ada Kitab Quran, Kitab Bible ataupun Kitab Hindu menunjukkan Konsep Iman Kepada Allah swt dan sifat-Nya adalah sama.

Tuhan BUKANKANLAH Jesus (a.s), Tuhan BUKANLAH Gautama Buddha, Tuhan BUKANLAH Berhala-Berhala, apa saja yang terlintas difikiran dan terlintas dihati manusia itupun BUKAN TUHAN! Allah swt adalah Satu-Satunya Tuhan Yang Patut Disembah dan Tidak ada Tuhan selain Allah swt, untuk mengenali-Nya kita harus merujuk kepada dalil Naqli dan dalil Aqli. Walaupn manusia yang mempunyai latar belakang agama yang berbeza dan mempunyai kepercayaan seperti penyembah gunung ganang, penyembah berhala, penyembah lautan, penyembah alam atau apa saja yang disembahnya atau pun tidak menyembah apa-apa, golongan ini juga akan mendapat pertolongan dari Allah swt.

Siapa lagi TUHAN kalau bukan Allah swt? Ya, Allah swt adalah Tuhan Seluruh Alam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akhbar.

Golongan sebegini juga meminta kepada Allah swt sebenarnya, walaupun mereka meyakini Tuhan tidak wujud atau apa pun yang mereka sembah, sama ada mereka percaya atau tidak, mereka hidup, mereka bernafas, mereka dapat menggerakkan kudrat semuanya dengan izin Allah swt, memang tidak masuk akal perbuatan mereka tetapi inilah hakikatnya dan walaupun ia adalah dalam kategori menyekutukanNya, Allah swt tetap mendengar dan memberi perkenan-Nya kepada mereka serta seluruh isi alam mengikut Sunnah-Nya (Sunnahtullah).

Saya mengajak supaya kita memperhatikan seketika perbandingan Konsep Iman Kepada Allah berdasarkan Kitab Al-Quran, Kitab Bible dan Kitab Hindu. Sangat jelas kepada kita bahawa  ISLAM, KRISTIAN & HINDU mempunyai Konsep iman kepada Allah swt yang sama di dalam kitabnya, namun pelaksanaan iman dikalangan umat beragama ini berbeza sama sekali.

(1) KONSEP TAUHID KEPADA ALLAH DALAM IMAN AGAMA ISLAM

(Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
“Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

PENJELASAN : Inilah Konsep Tauhid yang sebenarnya, Allah swt berdiri dengan sendiri tanpa bergantung dengan sesuatu apa pun kerana segala sesuatu itu adalah bergantung pada Allah swt.

(a) Allah swt Mencipta Oksigen Adalah Untuk Hamba-Hamba-Nya Dan BUKAN Untuk Allah Bernafas Dengannya. Ini Kerana Allah swt Tetap Hidup Tanpa Oksigen, Malah Oksigen Itulah Yang Bergantung Hidup Pada Allah swt.

(b) Allah swt Mencipta Sumber Makanan Adalah Untuk Hamba-Hamba-Nya Dan BUKAN Untuk Allah Makan Dengannya. Ini Kerana Allah swt Tetap Hidup Tanpa Sebarang Makanan, Malah Makanan Itulah Yang Bergantung Hidup Pada Allah swt.

(c) Allah swt Mencipta Takdir Adalah Untuk Hamba-Hamba-Nya dan BUKAN Untuk Allah Hidup Di Dalam Takdir. Ini Kerana Allah swt Di Luar Dari Menemui Takdir. Sebagai Contoh, Wajib Bagi Manusia Menemui Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu Dan Ahad Sama Ada Suka Atau Tidak! Tidak Seorangpun Dari Hamba-Hamba-Nya Akan Terlepas Dari Takdir Ini.

(d) Allah swt Mencipta Masa Adalah Untuk Hamba-Hamba-Nya Mengatur Hidup Dan Berurusan Dengannya TETAPI BUKAN Untuk Allah Yang Menikmati Masa Untuk Mengatur urusan-Nya atau Diri-Nya Kerana Allah swt Di Luar Dari Sifat Masa, Sama Ada Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Akan Datang  Semuanya Telah Tamat Di Sisi Allah swt. Sebagi Contoh, Wajib Bagi Manusia Melalui Masa 1 Hari 24 Jam, 7 Hari Seminggu, 30 Hari Sebulan, 365/6 Setahun Dan Seterusnya, Tidak Seorangpun Yang akan Terlepas Dari Melalui Masa-Masa Ini.

Dalam hal lain perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah Allah swt itu tidak menyerupai atau diserupai oleh hamba-hamba-Nya, oleh kerana itu kita harus memahami sifat Allah dengan sebaiknya. Sesetengah manusia salah faham Konsep Allah Maha Kuasa Lagi Maha Esa dengan menyamatarafkan Allah dengan ciptaan-Nya. HARAM HUKUMNYA menyamatarafkan Allah swt seperti makhluk dalam keadaan apa pun.

Kita perhatikan seketika berkenaan hal ini :-

(a) Allah swt MELIHAT BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai MATA Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(b) Allah swt MENDENGAR BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai TELINGA Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(c) Allah swt BERKATA-KATA BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai MULUT Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(d) Allah swt MENGENGGAM BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai TANGAN Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(e) Allah swt DILUAR dari Sifat Masa, Sama Ada Masa Lalu, Masa Kini & Masa Akan Datang. Allah swt DILUAR Dari Sifat Berubah Bentuk Sama Ada Muda, Tua Atau Apa Saja. Allah swt DILUAR Dari Sifat Mati.

(f) Allah swt BERWAJAH BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai WAJAH Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

(g) Allah swt HIDUP BUKAN Bermaksud Allah swt HIDUP Seperti Makhluk Ciptaan-Nya. Ini Kerana Hidup Allah swt Tiada Permulaan Bererti BUKAN DILAHIRKAN dan Tiada Penghabisan Bererti Allah swt TIDAK MENEMUI KEMATIAN.

“Allah swt Maha Kuasa Mengatasi Logik Akal Manusia”

(2) KONSEP TAUHID KEPADA ALLAH DALAM IMAN AGAMA KRISTIAN

(Yohanes 17:3)
“Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang Esa dan Yesus kristus yang telah Engkau suruhkan itu”.

(Markus 12:29)
“Maka jawab Yesus kepadanya, HUKUM YANG TERUTAMA ialah: Dengarlah olehmu hai Israel, adapun ALLAH TUHAN KITA ialah Tuhan yang Esa.”

(Ulangan 4:35)
“Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang Esa tiadalah yang lain lagi”.

(Ulangan 6:4)
“Dengarlah olehmu hai Israel, sesungguhnya Hua Allah kita, Hua itu Esa adanya.”

(Ulangan 4:39)
“Maka sekarang ketahuilah olehmu dan perhatikanlah ini baik-baik, bahwa Tuhan itulah Allah, baik di langit yang di atas, baik di bumi yang di bawah, dan kecuali Ia tiadalah lain lagi.”

(II Samuel 7:22)
“Maka sebab itu besarlah Engkau, ya Tuhan Allah karena tiada yang dapat disamakan dengan dikau dan tiada Allah melainkan Engkau sekedar yang telah kami dengar dari telinga kami”.

(Yahya 17:8)
“Karena segala firman yang telah Engkau firmankan kepadaku, itulah aku sampaikan kepada mereka itu, dan mereka itu sudah menerima dia, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa aku datang dari pada-Mu, dan lagi mereka itu percaya bahwa Engkau yang menyuruh aku”

PENJELASAN (1) : Kitab Bible yang mengalami perubahan besar di dalamnya masih terdapat juga terdapat perkara-perkara yang benar seperti ayat-ayat yang dikemukakan di atas. Allah Maha Esa bererti Allah BUKAN 3 Tuhan atau Allah BUKAN 3 dalam 1 atau 1 dalam 3.

PENJELASAN (2) : Sebelum perbincangan lebih jauh saya nak bagi sidikit ringkasan erti Esa pada Allah swt.

(Suran Al-Zumar 39:3-4) Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala rupa syirik). Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (sambil berkata): “Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya”, – sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik). Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah Ia memilih mana-mana yang dikehendakiNya dari makhluk-makhluk yang diciptakanNya; Maha Sucilah Ia (dari menghendaki yang demikian). Dia lah Allah, Yang Maha Esa, lagi Yang Mengatasi kekuasaanNya segala-galanya.

PERHATIAN : Allah Maha Esa Lagi Maha Kuasa, berikut adalah BIODATA Allah swt.

(Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
“Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

“Qul hua Allahu AHAD”
“Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa”

AHAD = 1, dalam Konteks ayat tersebut AHAD = ESA, oleh itu ESA = 1. Allah swt Esa Pada Sifat-Nya, Esa Pada Perbuatan-Nya dan Esa Pada Dzat-Nya.

(a) Allah menegaskan erti ke-Esa-anNya;

(Surah An-Nisaa’ 4:171)
“Say not ‘TRINITY’ : desist: It will BE BETTER FOR YOU: for Allah is one God.”

(Surah Al-Maidah 5:73)
“They do blaspheme who say Allah is one of three in a TRINITY: for there is no god except One God. If say desist not from their word (blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them.”

Esa pada Allah swt bukanlah Esa dalam KONSEP TRINITI, kerana TRINITI BUKANLAH menunjukkan Allah itu ESA, sama ada TRINITI itu adalah sebuah Konsep Mengenal Allah atau apa pun maksudnya, sangat jelas Allah swt membantah kefahaman manusia sebegini dan Allah swt memberikan jalan dan petunjuik yang benar.

KESIMPULAN : “Allah Maha Esa” itu TIADA perkaitan dengan TRINITI, dan harus KITA FAHAMI serta IMANI TRINITI BUKANLAH “ESA”!

(b) Allah swt menegaskan lagi tentang ke-Esa-anNya seperti berikut;

(Surah Al-Maidah 5:17) Demi sesungguhnya, kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam) katakanlah (wahai Muhammad): “(Dakwaan itu tidak benar) kerana siapakah yang dapat menahan (seksa) dari Allah sedikit jua pun kalau Ia mahu membinasakan Al-Masih Ibni Maryam beserta ibunya dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya?” Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakiNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

(Surah Al-Maidah 5:72) Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam”. Padahal Al-Masih sendiri berkata:” Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim”.

(c) Allah swt memberi peingatan kepada orang seperti saudara sekalian (Kristian);

(Surah Al-Maidah 5:74)
Oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya (sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya)? Padahal Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani.

AKHIRKATA : Allah swt Maha Esa, dan saya tegaskan sekali lagi TRNITI BUKANLAH Konsep Mengenal Allah swt yang betul melainkan menyimpang dari ajaran sebenar.

Allah iaitu Al-Ilah, adalah Satu-Satunya Yang Patut Disembah dan tiada sekutu bagi-Nya.

(3) KONSEP TAUHID KEPADA ALLAH DALAM IMAN AGAMA HINDU

Saya mulakan dengan memperhatikan dengan ayat suci Al-Quran, supaya kita dapat memahami terlebih dahulu apa yang difirmankan Allah berkenaan mereka-mereka yang beriman tetapi Kitab tersebut tidak dinyatakan secara khusus di dalam Al-Quran.

(Surah An-Nisaa’ 4:164)
Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

Berikut adalah beberapa ayat di dalam Kitab Hindu yang menyentuh tentang Sifat yang ada pada Tuhan Yang Mentadbir Seluruh Alam. Tuhan di dalam Kitab Hindu juga dengan jelas dinyatakan tidak bersekutu dan tidak diserupai oleh segala sesuatu. Tuhan adalah satu-satunya yang patut disembah.

(Shevatashvatara Upanishad Ch 4: V.19)
Tuhan itu tidak ada sesuatupun yang menyerupai Dia

(Shevatashvatara Upanishad Ch 4: V.20)
Dia tidak bisa dilihat, tidak ada orang mampu melihat dengan mata.

(Bhagavad Gita Ch.10:V.3)
Allah Tuhan yang tidak dilahirkan, tiada permulaan, Tuhan Seru Sekalian Alam.

(Yajurveda Ch.32:V.3)
Tiada rupa buat Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia berhak disembah.

(Yajurveda Ch.40:V.8)
Allah tidak berbentuk dan Dia Suci

(Rigveda Book 1 Hymn 164:V.146)
Allah Maha Esa. Panggilah dengan berbagai nama.

(Rigveda Book 10 Hymn 114:V.5)
Tuhan itu satu, Dia disebut dengan berbagai nama.

(Rigveda Book 8 Hymn 1:V.1)
Kami tidak menyembah seseorang kecuali Allah yang satu.

(Rigveda Book 6 Hymn 45:V.16)
Sembahlah Dia saja Tuhan yang sesungguhnya.

(Chandogya Upanishad Ch.6 Sek.2 V.1)
Tuhan hanya satu tidak ada sekutu dengan-Nya

(Shevatashvatara Upanishad Ch 6: V.9)
Allah itu tidak beribu bapa.

KESIMPULAN : Betapa kita harus memikirkan hal ini seketika, di dalam Al-Quran Allah swt hanya menyebut 4 Kitab sahaja iaitu Kitab Taurat (Nabi Musa a.s), Kitab Zabur (Nabi Daud a.s), Kitab Injil (Nabi Isa a.s), Kitab Al-Quran (Nabi Muhammad saw).

AKHIR KATA : Kitab apapun selain dari Kitab Suci Al-Quran BUKANLAH Kitab yang diimani oleh Umat Islam bahkan Nabi-Nabi dari Nabi Adam a.s sehingga Nabi Muhammad saw. Mungkin saja kitab ini mengandungi Firman Allah swt, mengapa tidak! ya memang terdapt Firman Allah tapi bagaimana dengan kesalahan-kesalahan Ilmiah, pertentangan ayat-ayat,  perkara-perkara yang tidak sepatutnya bagi para Nabi dan perkara-perkara yang TIDAK LAYAK bagi Allah?

Oleh kerana itu semua manusia di ajak dialog antara agama begitu juga dengan golongan yang tidak mempercayai Tuhan itu wujud, mudah-mudahan perbincangan antara kita dapatlah kita mengenali dan memahami Konsep Iman Kepada Allah swt dengan yang sebenarnya.

(Surah Ali’Imran 3:64)
Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan denganNya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah”. Kemudian jika mereka (Ahli Kitab itu) barpaling (enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam”.

By, Penghibur

Komen-komen
 1. Ahmad Nizam berkata:

  SAlaaam. Alhamdulillah, satu permulaan yang mengujakan hehe. Semoga saudara diberi kekuatan untuk berjuang di jalanNya.

  Allahu akbar …….

  peace, love and justice for all 🙂

 2. starzz berkata:

  alhamdulillah…mari kita bersama-sama berjuang keranaNYA insyaALLAH~

 3. Penghibur berkata:

  Terima Kasih kepada saudara Ahmad dan Starz, semoga Allah swt terus memberi kekuatan mental dan fizikal untuk terus berjuang demi Agama dan Negara.

  By, Penghibur

 4. Mahmud Shah berkata:

  InsyaAllah…

  …di mana aku berada di sana ada DIA…

 5. Penghibur berkata:

  @Mahmud Shah

  InsyaAllah

  “Kebenaran Islam Jelas, Nyata, Terang Seperti Terangnya Matahari Di Hari Siang”

 6. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  PENJELASAN : Kitab Bible yang mengalami perubahan besar di dalamnya masih terdapat juga terdapat perkara-perkara yang benar seperti ayat-ayat yang dikemukakan di atas. Allah Maha Esa bererti Allah BUKAN 3 Tuhan atau Allah BUKAN 3 dalam 1 atau 1 dalam 3.

  Hahaha…

  Kamu ajakin saya ke sini.

  Ngga ada yg istimewa…semua fitnah.

  Masak org Kristen sembah 3 Tuhan?

  Belum omong sudah fitnah…bwahahahaha…hahahahah…hahaha…

  Wah…ketahuan kejujuran ngga penting di sini.

  Dan lagian…

  Kalo kayak gini trus…mendingan kamu cari aja anak TK.

  Maap ngga level sama saya.

  Ehem, ehem…ehemmmm, masih dicari muslim2 yg cerdas dan jujur dalam berdialog.

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Sebenarnya saudara bukan benci pada saya ni, saudara sebenarnya bukannya jahat pun, cuma saudara CosmicBoy ni terlalu obses pada ajaran Kristian. Cuba bawa bertenang mungkin ada sesuatu dibenak hatimu yang ingin kau luahkan tentang Tuhanmu.

   Lagi saudara kena memahami dengan baik bahawa saya nyatakan Tuhan dalam kristian bukan 3 Tuhan atau 1 dalam 3 dan bukan 3 dalam 1 tetapi 1 yang mempunyai 3 oknum. Macam mana tu?

   Jika saya adalah level anak TK, maka tolong jelaskan disini berkenaan Tritunggal!

   Ssaudara CosmicBoy, sila ajar saya tentang Tritunggal iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus?

   Bagaimana untuk menjelaskan Tritunggal dan dimana ayatnya di dalam Bible?

   By, Penghibur

 7. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  @CosmicBoy

  Sebenarnya saudara bukan benci pada saya ni, saudara sebenarnya bukannya jahat pun, cuma saudara CosmicBoy ni terlalu obses pada ajaran Kristian. Cuba bawa bertenang mungkin ada sesuatu dibenak hatimu yang ingin kau luahkan tentang Tuhanmu.

  Ngga, ngga.

  Saya tidak membenci saudara.

  Saya hanya bisa ketawa-ketiwi dengan kemanpuan saudara.

  Saudara berkhayal bahwa Kristen menyembah 3 Tuhan.

  Ayuh dicari di situs/blog Kristen, apakah benar2 Kristen menyembah 3 Tuhan?

  Bakalan ngga ketemu, saya jamin!

  Tapi saya bisa maklumi.

  Di Al-Quran kamu, Muhammad menuduh Kristen menyembah 3 Tuhan dan tuduhan itu ngga berdasar.

  Itu saya maklumi juga karena Muhammad ngga tau baca-tulis@ buta hurup.

  Kamu ini kan lebih pinter dari dia, bisa baca-tulis.

  Maka kemungkinan untuk kamu salah minim sekali.

  Jadi, terkesan di hati kamu ada muslihat untuk mendiskreaditkan kepercayaan Kristen.

  Saya ngga papa lho.

  Saya ngga terganggu.

  Saya tenang aja.

  Santai-santai aja.

  Lagi saudara kena memahami dengan baik bahawa saya nyatakan Tuhan dalam kristian bukan 3 Tuhan atau 1 dalam 3 dan bukan 3 dalam 1 tetapi 1 yang mempunyai 3 oknum. Macam mana tu?

  Saya pikir kamu harus mengutip ajaran ini dari sumber2 rasmi Kristen, jadi ngga terliat bias.

  Sila cantumkan situs/blognya.

  Sesudah itu, kita bahas.

  Jika saya adalah level anak TK, maka tolong jelaskan disini berkenaan Tritunggal!

  Ssaudara CosmicBoy, sila ajar saya tentang Tritunggal iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus?

  Bagaimana untuk menjelaskan Tritunggal dan dimana ayatnya di dalam Bible?

  Pertanyaan2 tentang Tritunggal udah basa basi.

  Buayakkkkkkkkkkkkkk itu di situs2/blog2 Kristiani (ada lebih 2 juta artikel ttg hal ini di Google, jadi infonya buayakkkkkkkkkkkkkk).

  Saudara bisa baca dan kemudian pikir, pikir dan pikir.

  Kalo bingung atau kurang mengerti, sila bertanya.

  Saya siap siaga untuk menjawab.

  Gitu aja kok repot2.

  Semoga kita diberi akal untuk berpikir secara cerdas.

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBy

   (1) Jujurnya saya sengaja menyebut tunggang langgang tentang Tritunggal dalam posting #6, saja saya nak awak sendiri cerita sehingga saya jelas dan tidak kabur-kabur. Awak ceritalah Tritunggal terlebih dahulu lepas tu baru saya bidas, baru ada feel dialog.

   (2) Jika saudara Cosmic adalah wakil dan bijak pandai Kristian, adakah ini penampilan untuk memberi kefahaman kepada umum?

   (3) Terangkan dimana ayatnya tentang Tritunggal, jangan awak guna 1 John 5:7 tu dahlah kerana itu adalah ayat sisipan.

   (4) Mana Jawapanya

   • Penghibur berkata:

    @CosmicBoy

    Nabi Muhammad saw tidak bercakap kosong tentang yang kamu sembah, Allah, Yesus dan Roh Kudus memang BUKAN 3 Tuhan kerana Tuhan hanya 1 (SATU) iaitu Allah swt! Yesus dan Roh Kudus hanya hamba Allah sahaja.

    So, apa tunggu lagi, saya menagih jawapan ni. Hehe

  • Ahmad Nizam berkata:

   Salaam semua

   Tulisan di atas TIDAK MENUNJUKKAN kristian menyembah 3 Tuhan, tetapi itu cuma KIASAN, kamu katakan kamu ngerti kiasan dong

   nah CosmicBoy, gimana soalan2 saya ni kamu tidak jawab2 lagi??

   Kitab apa yang mengajar mencari anak dara dan meniduri mereka ni??

   Ulangan 22:28 Maka jikalau didapati seorang laki-laki akan perempuan muda yang lagi anak dara dan tiada bertunangan, lalu ditangkapnya akan dia dan berseketiduranlah ia dengan dia, maka didapati akan keduanya,
   22:29 maka hendaklah orang laki-laki yang telah berseketiduran dengan dia itu memberi lima puluh keping perak kepada bapa anak dara itu, lalu ia menjadi bininya, maka sebab telah digagahinya akan dia tiada boleh dibuangnya akan dia seumur hidupnya.

   Kitab kamu mengatakan Yesus sendiri yang menyuruh manusia di situ minum MINUMAN KERAS

   Yohanes 2:2 Yesus dan murid-murid-Nya juga diundang.
   2:3 Sementara pesta itu berlangsung, persediaan air anggur habis. Lalu ibu Yesus menghampiri Yesus serta menyampaikan persoalan itu kepada-Nya.
   2:4 “Aku tidak dapat menolong Ibu sekarang,” kata-Nya. “Belum tiba saatnya Aku membuat mujizat.”
   2:5 Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan, “Lakukanlah apa saja yang disuruhkan-Nya kepadamu!”
   2:6 Di sana terdapat enam tempayan batu yang biasa dipakai untuk keperluan upacara Yahudi. Tiap tempayan berisi kira-kira seratus liter.
   2:7 Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Setelah penuh semuanya, Ia berkata, “Ciduklah sedikit dan bawa kepada pemimpin pesta!”

   Patut lah golongan kamu suka BERPESTA dengan air arak!!!!! ih ih ih

   Tetapi lupakah kamu pada PERJANJIAN LAMA yang menyebut

   Hosea 4:10 Mereka akan makan, tetapi tetap lapar. Pelacuran semakin meluas di antara mereka, tetapi mereka tidak akan bertambah jumlahnya karena mereka telah meninggalkan Aku dan berpaling kepada allah-allah lain.
   4:11 “Bersundal dan bermabuk-mabuk telah menumpulkan pikiran umat-Ku.

   Kamu mahu menjadi fikiran TUMPUL?? patut lah

 8. CosmicBoy berkata:

  @CosmicBy

  @ Penghibur,

  (1) Jujurnya saya sengaja menyebut tunggang langgang tentang Tritunggal dalam posting #6, saja saya nak awak sendiri cerita sehingga saya jelas dan tidak kabur-kabur. Awak ceritalah Tritunggal terlebih dahulu lepas tu baru saya bidas, baru ada feel dialog.

  Ngelawak loe?

  Hahaha…

  Jadi, udah tau, ngapain mau nanya?

  (2) Jika saudara Cosmic adalah wakil dan bijak pandai Kristian, adakah ini penampilan untuk memberi kefahaman kepada umum?

  Ngga perlu saya mas.

  Buayakkkkkkkkkkkkkkkk itu di internet.

  Klik aja “Tritunggal” atau “Trinity”, loe kaget lho, lebih 2 milyar artikel ttg Tritunggal…jadi nanya aja sama Omm Google (gratis lho).

  Sesudah membacanya, kalo kurang mengerti, baru nanya.

  Sederhanakan.

  Jadi ngga usah repot2 gituh….

  (3) Terangkan dimana ayatnya tentang Tritunggal, jangan awak guna 1 John 5:7 tu dahlah kerana itu adalah ayat sisipan.

  Iya, itu ayat sisipan.

  Kayaknya di Al-Quran ada ngga sisipan ya?

  Hahaha…Ngelawak loe!

  (4) Mana Jawapanya

  Udah saya sarankan.

  Sila baca postingan di ^^.

  Mau ngga belajar nih?

  Terserah apa maunya kamu.

  Pokoknya saya masih belum ketemu muslim2 yg cerdas.

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   COSMICBOY ==> Klik aja “Tritunggal” atau “Trinity”, loe kaget lho, lebih 2 milyar artikel ttg Tritunggal…jadi nanya aja sama Omm Google (gratis lho).

   Sesudah membacanya, kalo kurang mengerti, baru nanya.

   PENGHIBUR ==> Jika anda ingin saya baca di Google, untuk apa saya ajak dialog? saya ajak dialog supaya anda membicarakan sendiri, apa yang anda faham tentang Tritungga! Masa ngak bisa dong? Masa anda selaku pendakyah Kristian ngak bisa ngomong Tritunggal!

   Bagaimana dengan pendengar anda nanti, cukup dengan watak anda yang sebgini rupa! Sudah pasti orang takkan mendengar dan menerima pernyataan anda, kerana anda tampil tanpa mementingkan etika sebagai manusia yang hidup bermasyarakat.

   COSMICBOY ==> Iya, itu ayat sisipan.

   Kayaknya di Al-Quran ada ngga sisipan ya?

   PENGHIBUR ==> Kitab suci Al-Quran adalah kalamullah dan tiada sisipan di dalamnya. Bebas dari sebarang campurtangan manusia.

   COSMICBOY ==> Pokoknya saya masih belum ketemu muslim2 yg cerdas.

   PENGHIBUR ==> Saudara jangan memandang rendah pada orang lain, jika beginilah penampilan anda, “Ajaran Kasih” yang digembar-gemburkan menjadi persoalan 100%. Tapi saya yakin maasih ada umat Kristian yang baik-baik dan mereka dekat dengan saya. Mereka lebih baik dari anda 100%. Saya pernah dialog dengan mereka, alhamdulillah mereka adalah Kristian yang baik-baik dan mampu menjaga etika dan bebas tekanan sehingga saat-saat akhir perbincangan.

   By, Penghibur

  • Ahmad Nizam berkata:

   Saya lihat Muslim di sini semuanya CERDAS2 jika nak bandingkan dengan kamu Cosmic, kesian sih kamu 🙂

   Salam cerdas dan tidak menumpulkan otak dengan minuman keras 🙂

  • masyono9 berkata:

   @Cosmic
   Kamu bisa gak jawab? sok pinter tapi gak bisa yaaa

 9. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Nabi Muhammad saw tidak bercakap kosong tentang yang kamu sembah, Allah, Yesus dan Roh Kudus memang BUKAN 3 Tuhan kerana Tuhan hanya 1 (SATU) iaitu Allah swt! Yesus dan Roh Kudus hanya hamba Allah sahaja.

  Hahaha…

  Teliti dulu apa yg ditulis oleh Al-Quran tentang akidah Kristen.

  Yang dipermasalahkan bukan Tritunggal tapi Tritheisme (3 Allah yg berdiri sendiri).

  Sila baca:

  “Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?” (Al-Maidah, 116).

  Saya pengen nanya, apa ngga penulis Al-Quran tersalah info?

  Karena bagi saya, org Kristen ngga pernah percaya Maryam itu Tuhan.

  Lagian, menurut penulis Al-Quran, Allah, Isa dan Maryam ialah Tiga Allah yg berdiri sendiri, jadi itu Tritheisme bukan Tritunggal.

  Juga, aneh, kapan di zaman Yesus timbul2 persoalan2 ketuhanan kayak gini sehingga Allah menanyakan ke Yesus spt tercatat di Al-Maidah itu?

  Saya mikir mikir, apa ngga para penulis Al-Quran atau setidak2nya Muhammad salah info?

  Kalo ayat ini dari Allah Yang Maha Tahu, pasti aneh hal2 sebegitu ditanya.

  Karena apa?

  Karena itukan argumentasi ‘strawman”, menanyakan hal2 yg sebenarnya ngga pernah wujud.

  Jadi, saya pikir Allah Maha Tahu pasti tahu persis apakah kepercayaan Kristen pada zaman itu, mustahil Allah memberi info yg Dia sendiri kurang tahu (bukankah Allah Maha Tahu).

  Maka, saya menyimpulkan ayat di atas mengada-ada.

  Ketahuan cuman karangan manusia yg kurang infomasi tentang akidah Kristen.

  So, apa tunggu lagi, saya menagih jawapan ni. Hehe

  Sila tanya tentang Tritunggal sesudah kamu membaca situs2/blog2 yg saya sarankan.

  Bisa?

  Saya nunggu.

  Salam kasih.

 10. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  COSMICBOY ==> Juga, aneh, kapan di zaman Yesus timbul2 persoalan2 ketuhanan kayak gini sehingga Allah menanyakan ke Yesus spt tercatat di Al-Maidah itu?

  PENGHIBUR ==> Anda bagaimana ni, sebentar anda kata saya hanya level anak TK! So jangan mengalih topik perbicaraan, perkara terpenting sekarang adalah JAWAB SOALAN saya berkenaan Tritunggal! Kita bicara biar teratur dong, jangan asyik lompat-lompat!

  COSMICBOY ==> Sila tanya tentang Tritunggal sesudah kamu membaca situs2/blog2 yg saya sarankan.

  PENGHIBUR ==> Saya tak perlu buat begitu, sekarang ni saya tanya anda tentang iman anda terhadap Tritunggal. Anda sendiri perlu jelaskannya, dan jangan menggunakan taktik mengalih topik, cara begitu tidak baik! Silakan, saya tunggu penjelasan anda berkenaan Tuhan Maha Esa!

  By, Penghibur

 11. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Allah itu esa.

  Gampang…hahaha.

  Jadi?????

 12. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  PENGHIBUR ==> Anda bagaimana ni, sebentar anda kata saya hanya level anak TK! So jangan mengalih topik perbicaraan, perkara terpenting sekarang adalah JAWAB SOALAN saya berkenaan Tritunggal! Kita bicara biar teratur dong, jangan asyik lompat-lompat!

  Itu apa?

  Bukankah itu kesalahan penulis Al-Quran?

  Jadi, dijawab ngga?

  PENGHIBUR ==> Saya tak perlu buat begitu, sekarang ni saya tanya anda tentang iman anda terhadap Tritunggal. Anda sendiri perlu jelaskannya, dan jangan menggunakan taktik mengalih topik, cara begitu tidak baik! Silakan, saya tunggu penjelasan anda berkenaan Tuhan Maha Esa!

  Sudah dibaca apa belum?

  Seusai membaca, kalo kurang mengerti, sila tanya ke saya.

  Saya siap menjawab…hahaha…dengan lapang dada.

  Sip.

 13. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  (1) Allah itu Esa memang benar, tapi apa itu ESA?

  (2) Mohon menjawab soalan, jika anda mengatakan saya anak TK, maka saya bagi peluang pada anda untuk bercakap panjang lebar dengan ketulusan dan jangan mengelak atau mengalihkan topik.

  (3) Kenapa awak tak ajak CosmicBoy? Kenapa anda tumpang nick CosmicBoy, kan lebih baik jika anda mengaku dengan seungguhnya bahawa anda adalah JelasNgak! buat apa nak malu? jangan malu dong.

  “Sila Menjawab Soalan Sebaik-Baiknya, Jangan Mengalih Topik”

  By, Penghibur

 14. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Hahaha…

  Tenang aja mas, saya bukan Pak Jel.

  Harap dimengerti?

  (1) Allah itu Esa memang benar, tapi apa itu ESA?

  Esa ==> Satu.

  Gampang mas.

  O iya, jangan lupa tentang pertanyaan2 saya di Al-Maidah, 116.

  Belum dijawab itu?

  Dijawab dulu dong, bisa?

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Saya Faham Allah itu Esa dan Esa itu SATU.

   Tapi SATU yang bagaimana? Maksud saya bagaimana dikatakan TUHAN itu SATU?

   By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Anda jangan berharap saya akan jawap soalan anda terlebih dahulu, tanpa anda sendiri menjelaskan iman anda tentang Tritunggal dan maksud ESA = SATU! Bagaimana dikatakan SATU?

   Semoga menjelaskan lebih detail dan bersedia untuk dibidas! selagi anda menggunakan konsep Logik Akal Manusia untuk menerangkan soalan tersebut, maka sayajuga akan bagi jawapn menggunakan Logik Akal.

   By, Penghibur

 15. jelasnggak berkata:

  Wah…

  Apa-apaan ini..?

  @Penghibur.

  Salam jumpa..

  Boleh tanya mengapa anda berkata bahwa saya adalah cosmic Boy..?

 16. jelasnggak berkata:

  Setelah membaca sekilas.

  Saya jadi tahu.

  Ternyata Pak Cosmic sedang bersenang-senang di sini.. ha ha ha..

  Tapi aneh sungguh nyata… Penghibur serius banget di sini..

  Wkakaka..

  • Ahmad Nizam berkata:

   Salam sejahtera saudara Jelasnggak

   Saudara Cosmic tidak dapat menjawab persoalan2 yang saya berikan ini sampai CERAH

   Boleh saudara jelaskan persoalan2 berikut??

   Ni ajaran kamu MENCIPLAK ajaran BUDDHA ni, bila mahu jawab??

   Buddha
   1. Buddha diperanakkan dari anak dara Maya, yaitu yang mengandung tidak dengan bersuami.

   2. Buddha itu menjelma kepada anak dara Maya, katanya sebab turun kekuasaan Tuhan yang disebut Roh Suci.

   3. Tentang kelahiran Buddha itu disiarkan beritanya dari atas langit oleh suatu asterim nampak naik ditepi langit. Asterim itulah disebut Bintang Utusan.

   4. Apabila Buddha turun dari tempat segala nyawa, menjelma dalam tubuh anak dara Maya, maka perut anak dara itu kelihatan terang berwarna seperti kaca yang jernih, dalamnya nampak Buddha dengan serba keelokan sebagai bunga.

   5. Buddha anak Maya, seorang anak dara yang dituruni Roh Suci, diperanakkan pada hari Krismas.

   6. Ketika Buddha diperanakkan, maka kemuliaan Tuhan kelihatan bercahaya berkeliling dia. Dewa-dewa dari surga dan di atas bumi bernyanyi dan memuji kepada yang diberkati, katanya: Ini hari Buddhisatwa datang di muka bumi, hendak memberi kesenangan dan keselamatan kepada manusia dan dewa, hendak melimpahkan terang pada tempat�tempat yang kegelapan dan memberi penerangan kepada siapa yang buta.

   Kristian

   1. Yesus diperanakkan dari anak dara Maria, yaitu yang mengandung tidak dengan bersuami.

   2. Yesus itu menjelma kepada anak dara Maria, katanya sebab turun kekuasaan Tuhan yang disebut Roh Suci.

   3. Tentang kelahiran Yesus itu disiarkan beritanya dari atas oleh bintangnya nampak naik di tepi langit, Bintang itulah disebut Bintang Utusan.

   4. Apabila Yesus turun dari tahta kerajaan langit, menjelma dalam tubuh anak dara Maria, maka perut anak dara itu kelihatan terang berwarna seperti kaca yang jernih, dalamnya nampaklah Yesus dengan serba keelokannya sebagai bunga.

   5. Yesus anak Maria, seorang anak dara yang dituruni Roh Suci, diperanakkan pada hari Krismas (sudah lah hari lahir Yesus pun kamu SALAH).

   6. Ketika Yesus diperanakkan, maka kemuliaan tuhan kelihatan bercahaya berkeliling dia. Beberapa Malaikat bala tentara dari surga bernyanyi dan memuji kepada yang diberkati, katanya: Hormat bagi Allah di tempat tinggi, selamat di atas bumi! Manusia disenangi!

   Kamu percaya kepada agama yang ciplak agama orang lain ya?? tak malu ya?

 17. Penghibur berkata:

  @JelasNgak

  Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kerana berkunjung disini.

  (1) Saya tak serius sangat, tapi ini bab Ketuhanan dan Bukan perbincangan cerita Kartun Dragon Ball, atau detektif Conan untuk jadikan bahan gurau senda atau permainan.

  (2) Saya katakan CosmicBoy adalah saudara kerana gaya penampilan kamu sama, sangat persis! Kenapa tidak mengajak dia CosmicBoy datang kesini, dan mengapa CosmicBoy hanya menghantar Jinnya untuk bercakap tentang Ilmu Ketuhanan dalam Iman Agama Kristian.

  (3) Penampilan yang kurang sopan menunjukkan seseorang itu percaya pada Tuhan akan tetapi TIAK BERIMAN PADA AMALN KEBAIKAN yang didik atas nama Agama! ini sungguh memalukan bagi orang yang beragam secara total!

  By, Penghibur

  • jelasnggak berkata:

   Mari kita clear kan terlebih dahulu Perkataan (atau tuduhan) sdr. Penghibur.

   Penghibur berkata:

   (3) Kenapa awak tak ajak CosmicBoy? Kenapa anda tumpang nick CosmicBoy, kan lebih baik jika anda mengaku dengan seungguhnya bahawa anda adalah JelasNgak! buat apa nak malu? jangan malu dong.

   Saye nie ingin tahu.. ape alasan Sdr. Penghibur berkata bahwa saya tumpang nick cosmicboy..?

   Terima kasih.

   • Penghibur berkata:

    @JelasNgak

    JELASNGAK =====> Saye nie ingin tahu.. ape alasan Sdr. Penghibur berkata bahwa saya tumpang nick cosmicboy..?

    PENGHIBUR =====> Wah jangan asyik pakai topeng dong! Anda BUKAN CosmicBoy, tapi anda JIN si CosmicBoy, masa anda nga bisa menilai dialog saya dengan CosmicBoy di blog sebelah!

    Nah mahu saya tolong jelaskan Tritunggal berdasarkan pernyataan CosmicBoy, anda mana ada kualiti nak cakap Agama Kristian sepertinya, tahukah kerana apa?

    Kerana saudara CosmicBoy (JelasNgak) adalah manusia yang tidak mementingkan etika dalam pembicaraan dan tanpa dalil, hanya bawa mulut saja tak lebih dari itu.

    Ulasanmu gampang gitu, kok ngan seder! buat malu aja

    Apa pun aku masi nungguin jawapannya, kalau susah-susah nanti gue tolong edit dari blog sebelah, baru dialog namanya.

    Setakat ini saya ngak akan bagi sebarang jawapn sehingga kamu jelasin inti pokok agama lho. Jangan asal nekad aja, ngak beruntung dong. Lagian aku tu menggalakkan kalau lho bisa ajak sekali Imankristian dan Msim, ya mereka jauh lebih kualaiti dari lho. Apapun thanks kerana lho sedang berusaha menjatuhkan imej Kristian, ini salah siapa? Bukan salah penganut Buddha, bukan salah Penganut Hindu, bukan salah penganut Kristian yang baik TAPI salah Lho kerana ngak menjaga etika, hihihi cuma bisa ketawa ketiwi, ngak pasti sama ada lho bisa ketawa ketiwi bila nampak api neraka.

    Apapun gue mohon jawapan, sangt membutohkan jawapn dari kitab lho.
    Salam Kedamaian dari Putera Kedamaian.

    By, Penghibur

 18. stephen berkata:

  Hati-hati dengan ejaan…

 19. Ahmad Nizam berkata:

  Buddha

  7. Buddha ditatangi oleh seorang alim, iaitu orang yang mengetahui beberapa sifat keTuhanan ada pada kanak-kanak itu, dan belum selang satu hari maka ia disambut sebagai Tuhan segala Tuhan.

  8. Kanak-kanak Buddha itu diberi hadiah persembahan barang emas dan permata yang berharga.

  9. Ketika Buddha masih kanak-kanak ia berkata kepada ibunya: Aku inilah yang terbesar diantara manusia semua.

  10. Buddha adalah seorang anak yang ditakuti. Hidupnya terancam oleh raja Bimbasara yang diberitahukan supaya membunuh anak itu sebab ia dapat mengalahkan dia kelak.

  11. Ketika Buddha pergi sekolah gurunya heran melihat dia. Dalam ujian ia melebihi segala temannya, baik dalam ilmu menulis, baik ilmu berhitung, ilmu wiskunde dan wijsger, astrologie, meetkunde dan lain-lain. Ilmu ilmu itu semuanya diperdapat dengan tidak dipelajari

  12. Ketika Buddha berumur dua belas tahun ia hadir di dalam rumah tuhan. Ia menerangkan beberapa hal yang tegas dan mengemukakan beberapa pertanyaan yang sukar. Ia mengalahkan pembicaraan orang yang berlawanan dengan dia.

  Kristian

  7. Yesus didatangi oleh orang alim, yaitu yang mengetahui beberapa sifat keTuhanan ada pada kanak-kanak itu, dan belum selang satu hari maka ia disambut sebagai Tuhan segala Tuhan.

  8. Kanak-kanak Yesus itu diberi hadiah persembahan barang emas, dupa dan emur.

  9. Ketika Yesus masih kanak-kanak ia berkata kepada ibunya: Aku inilah Yesus anak Allah.

  10. Yesus adalah seorang anak yang ditakuti. Hidupnya terancam oleh raja Herodes, yaitu raja yang berdaya upaya membunuh anak itu sebab ia akan dapat mengalahkannya kelak.

  11. Ketika Yesus dikirimkan ke sekolah, gurunya heran melihat dia. Zaheus guru itu berkata kepada Yusuf: Apa sebab kamu bawa anak ini kepadaku supaya aku ajar, sedang ia lebih pandai dari padaku.

  12. Setelah umur Yesus dua belas tahun, mereka membawa Yesus kerumah Allah di Yerusalem. Ia duduk dalam rumah Allah di tengah-tengah segala pendeta yang mendengarkan perkataannya dan bersoal jawab dengan mereka.

 20. Ahmad Nizam berkata:

  Buddha

  13. Tatkala Buddha pada suatu ketika masuk kedalam rumah tuhan, berdirilah segala patung-patung lalu rebah kepada kakinya dan menyembah sujud.

  14. Maka sejarah Buddha Gautama itu jika diturunkan dari pihak Sadhodana, bapaknya, sampai kepada Maha Sammata, yaitu Raja yang pertama-tama di dunia, semuanya adalah turunan raja-raja dan pihak yang berkemuliaan. Beberapa nama dalam daftar sejarah itu dan beberapa kejadian adalah tersurat dalam kitab-kitab Brahmana. Akan tetapi tidak mudah hendak disesuaikan antara satu dengan yang lain. Rupanya namp;ak bahwa golongan ahli riwayat Buddha telah memasukkan nama-nama dan suku bangsa dari pihak yang berkemuliaan kedalam sejarah Gurunya supaya menambah sifat keTuhanannya.

  15. Buddha berkata: Sembunyikanlah pekerjaanmu yang baik dan patutlah kamu mengakui dan memperlihatkan dosamu kepada dunia.

  16. Mara mencoba Buddha sambil katanya: Dangan kamu lanjutkan merasuk kehidupan secara agama, maka dalam tujuh hari kamu akan menjadi raja memerintah segala dunia.

  17. Buddha tidak memperdulikan perkataan orang jahat itu sambil berkata kepadanya: Enyahlah kamu daripadaku.

  18. Setelah Mara meninggalkan Buddha, maka turunlah hujan bunga dari langit dan bau yang harum ditiup angin.

  Kristian

  13. Tatkala Yesus pada suatu ketika berjalan melalui barisan serdadu serta dengan benderanya, tunduklah ujung bendera itu menyembah Yesus.

  14. Maka sejarah Yesus itu jika diturut dari pihak Yusuf, bapknya, sampai kepada nabi Adam, raja yang pertama-tama di dunia, semuanya adalah keturunan raja-raja dan pihak yang berkemuliaan. Beberapa nama dalam daftar sejarah itu dan beberapa kejadian adalah tersurat dalam kitab Yahudi (Perjanjian Lama), akan tetapi tidak mudah hendak disesuaikan antara satu dengan yang lain. Rupanya nampak bahwa golongan ahli riwayat Yesus telah memasukkan nama-nama dan suku-bangsa dari pihak yang berkehormatan ke dalam sejarah Gurunya, akan penambaha sifat keTuhanannya.

  15. Pengajaran Yesus kepada manusia, hendaklah manusia merahasiakan amalnya yang baik, sebaiknya patutlah manusia mengakui mengakui dan memperlihatkan kedosaannya kepada dunia.

  16. Setan menunjukkan kepada Yesus segala kerajaan dunia sambil katanya: Sekalian ini kuberikan kepadamu kelak, jika engkau sujud menyembah aku.

  17. Yesus tidak memperdulikan perkataan setan itu dan ia berkata kepadanya: Enyahlah kamu, hai setan, dari padaku.

  18. Setelah setan mengundurkan diri dari padanya, maka datanglah beberapa malaikat melayani Yesus.

  Dan banyak lagi …….

  Agama kamu AGAMA CIPLAk, tetapi masih kamu imani??

 21. Ahmad Nizam berkata:

  Mahu lagi tengok Kristian MENCIPLAK ajaran BUDDHA??

  Buddha

  19. Buddha berpuasa hingga lama.

  20. Buddha Juru Selamat, dimandikan dan tersebutlah bahawa Roh Tuhan hadir dalam air mandi suci itu. Ertinya, tidak hanya tuhan yang Maha Tinggi saja ada di situ, tetapi Roh Suci pun ada sertanya, iaitu Roh yang menyanyi sebab Buddha menjelma pada tubuh anak dara Maya.

  21. Pada suatu ketika, kira-kira dekat pada akhir hidupnya di dunia, tiba-tiba Buddha Gautama berubah rupa mukanya. Sementara ia di atas gunung di negeri Silon, datanglah terang jatuh kepadanya dan bernyala mengelilingi kepalanya. Rupanya seperti bulatan dari pada terang. Gunung itu disebut Pendawa, artinya yang berupa putih-kuing. Maka tersebutlah bahawa kemuliaan diri Gautama nampak dua kali ganda kuatnya dan dirinya terlihat sebagai arca keemasan yang gilang gemilang rupanya, sebagai terang matahari dan bulan. Pada waktu itu segala orang yang hadir berkata, bahawa Gautama itu bukan seorang manusia biasa atau seorang manusia belaka. Dan pada ketika itu diri Buddha terbagi menjadi tiga bahagian, pada masing-masing bahagian bernyala terang yang bercahaya.

  22. Buddha memperbuat beberapa mukjizat yang besar-besar untuk kebaikan manusia. Dongeng-dongeng yang berhubungan dengan kehidupannya penuh dengan mukjizat yang luar biasa dan mengherankan itu.

  23. Orang-orang pengikut Buddha yang melakukan sembahyang dengan atas nama Buddha, mereka mengharapkan pembalasan syurga dari padanya.

  24. Apabila Buddha sudah mati dan dikuburkan, maka kain kafan pembungkus tubuhnya terpisah dan terasing dari padanya. Dan pintu peti mayat itupun terbukalah oleh suatu kekuasaan yang ghaib.

  25. Apabila pekerjaan Buddha dipermukaan bumi ini sudah selesai, maka iapun naik ke langit serta dengan badan jasmaninya.

  Kristian

  19. Yesus berpuasa hingga empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya.

  20. Yesus dimandikan oleh Yahya dalam sungai Yordan, ketika itu turunlah Roh Allah. Ertinya, tidak hanya Allah yang maha tinggi saja hadir di situ, tetapi Roh Suci pun ada sertanya, iaitu Roh yang menjelma kepada tubuh anak dara Maria.

  21. Pada Suatu ketika, Yesus berobah rupa muka dan pakaiannya: Maka oleh Yesus dibawanya sertanya akan Petrus dan Yahya dan Yakub lalu naik ke atas sebuah gunung hendak meminta doa. Maka sementara ia meminta doa berubahlah rupa mukanya dan pakaiannya putihlah gilang-gemilang.

  22. Yesus memperbuat beberapa mukjizat yang besar-besar untuk kebaikan manusia. Dongeng-dongeng yang berhubung dengan kehidupannya penuh dengan mukjizat yang luar biasa dan menghairankan itu.

  23. Orang-orang pengikut Yesus yang bersembahyang dengan atas nama Yesus, tuhannya, mereka mengharapkan pembalasan syurga dari padanya.

  24. Apabila Yesus sudah mati dan dikuburkan, maka kain kafan pembungkus tubuhnya terpisah dan terasing daripadanya dan kuburnya pun terbuka oleh suatu kekuasaan yang ghaib.

  25. Apabila Pekerjaan Yesus di muka bumi ini sudah selesai, maka ia pun naik ke langit serta dengan badan jasmaninya.

 22. Ahmad Nizam berkata:

  Buddha

  26. Buddha hendak datang lagi di muka bumi pada hari kesudahan, yang keperluannya untuk mengembalikan dunia kepada kebahagiaan dan keteraturannya.

  27. Buddha akan menjadi hakim kelak bagi segala orang mati.

  28. Buddha, ialah Alif dan ya, ertinya tak ada permulaan dan kesudahannya, ia yang maha tinggi dan kekal selama-lamanya.

  29. Buddha berkata: Biarlah dosa dunia ini semua tertimpa atas diriku, supaya dunia dapat tertolong.

  30. Buddha berkata: Sembunyikanlah pekerjaanmu yang baik, dan patutlah kamu mengakui dan memperlihatkan dosamu kepada dunia.

  31. Buddha dibayangkan sebagai sebuah badan dari pada terang, yang dimusuhi oleh Mara artau Naga, iaitu suatu kekuatan gelap atau ‘Ular yang berdosa’.

  32. Buddha datang tidak hendak merombak syariat, melainkan hendak menggenapinya. Ia suka mengumpamakan dirinya sendiri sebagai suatu mata rantai dalam suatu ikatan rantai panjang antara guru-guru yang mendapat ilham.

  33. Pada suatu hari berjumpalah Ananda, sahabat Buddha dengan Matangi, seorang perempuan yang berdarjat rendah bangsa Candala pada sebuah telaga. Sementara itu ia pun meminta sedikit air kepada perempuan itu. Maka perempuan itu menyatakan kepadanya bahawa ia adalah seorang perempuan dari darjat rendah, maka ia tidak boleh dekat-dekat dengan Ananda.

  Kristian

  26. Yesus hendak datang di muka bumi pada hari kesudahan, yang keperluannya untuk mengembalikan dunia kepada kebahagiaan dan keteraturan.

  27. Yesus akan menjadi hakim kelak bagi segala orang mati.

  28. Yesus, ialah Alif dan Ya, ertinya tak ada permulaan dan kesudahannya, ia yang maha tinggi dan kekal selama-lamanya.

  29. Yesus adalah menjadi Juru selamat bagi manusia sedunia; segala dosa dunia biarlah tertimpa kiranya atas dirinya, supaya dunia dapat tertolong.

  30. Pengajaran Yesus kepada manusia, hendaklah manusia merahsiakan amalnya yang baik dan sebaliknya patut mengakui dan memperlihatkan dosanya kepada dunia.

  31. Yesus dibayang-bayangkan sebagai suatu badan dari pada terang – matahari kebenaran – yang dimusuhi oleh ‘Ular tua’, yakni syaitan-syaitan atau musuh dan lawan.

  32. Yesus datang tidak hendak merombak syariat, melainkan hendak menggenapinya: “Aku datang tidak hendak merombak taurat, melainkan akan menggenapinya. Dan merupakan suatu mata rantai dari rantai nabi-nabi.

  33. Pada suatu hari, setelah Yesus melakukan perjalanan jauh, datanglah ia ke sebuah negeri Samaria. Maka kerana ia letih berjalan, duduklah ia di dekat sebuah telaga. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, lalu Yesus berkata kepadanya: “Berilah aku minum”. Maka sahut perempuan Samaria itu kepadanya: “Bagaimana hal ini, tuan seorang Yahudi minta minum kepada saya seorang perempuan Samaria, kerana orang Yahudi tidak beramah tamah dengan orang Samaria.”

  Apa kes ni??

  Semua mahu main CIPLAK ni!!

  Kamu tak malu ke pada orang agama BUDDHA?????

  Masih mahu berpegang kepada AGAMA CETAK ROMPAK???????

  • Penghibur berkata:

   @Ahmad Nizam

   Wah ni perbincangan yang sangat besar dan luas, saya yakin saudara pasti jadi buruan umat Kristian, apa pun saudara di antara Cendekiawan Muslim yang mampu dialog antara Agama. ini sangat luar biasa.

   By, Penghibur

 23. CosmicBoy berkata:

  @ Ahmad,

  Saudara Cosmic tidak dapat menjawab persoalan2 yang saya berikan ini sampai CERAH

  Hehehe…

  Yang benar nihhhhh…

  Tongkito, gimana dengan pertanyaan saya di blognya kamu?

  Buddha dilahirkan tanpa bapa, Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa (menurut Al-Quran).

  Buddha waktu lahir dikuatkan dengan Roh Sucu, Nabi Isa waktu lahir dikuatkan dengan Ruhul Qudus (menurut Al-Quran).

  Nah, nampak ngga persamaan Buddha dan Nabi Isa kalian itu.

  Persamaan itu membuktikan bahwa kitab kalian bukan dari langit.

  Kitab kalian sungguh2 karangan manusia yg nyontek ajaran Buddha.

  Jadi, cukup 1.

  Dengan bukti yg 1 ini, saya telah menghancurkan kebenaran Islam!

  Terbukti kitab kalian cuman ngarang.

  Para pengarang Al-Quran mengambil sebagian dongeng2 dari agama Buddha.

  Hehehe…

  1400 tahun sudah berlalu, koq belum sadar2 dibohongin sama lelaki Arab itu.

  Sip.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Anda jangan lupa saya pernah menyatakan di Blog ImanKristen bahwa di dalam kitab Buddha sekurang-kurang ada 48 poin yang menyentuh tentang Jesus a.s, persamaan ini diperingkat akhirnya adalah mengangkat Buddha sebagai Tuhan, persis seperti umat Kristian yang menyatakan Jesus (a.s) adalah Tuhan.

   Maka atas dasar ini, Islam membantah sekeras-kerasnya Konsep Tauhid sebegini! Saya akan buka satu lagi Room berkenaan Nabi Muhammad saw di Sebut Di Dalam Kitab Bible, Kitab Hindu dan Kitab Buddha.

   Saya akan sediakan teks ni beberapa hari lagi, nantikan Kalki Avatar, Mamaha, Antim Rishi, Narshangsa, Ahamiddhi berdasarkan Kitab Hindu dan satu lagi watak yang diramalkan oleh Gautama Buddha iaitu Antim Buddha (Nabi Yang Terakhir) yang bernama Maitreya yang membawa maksud “Pembawa Rahmat”.

   CosmicBoy Mana Jawapan, lagi tertunggu-tunggu ni, ajak ImanKristen sekali datang berkunjung serta CosmicBoy, ok.

   Ternyata Kitab Bible ciplak dari Kitab Buddha, Masakan Buddha Gautama Dijadikan Tuhan Dan Jesus Juga Dijadikan Tuhan.

   Sebab itu saya tegaskan sekali lagi, selagi Kristian Menggunakan Konsep Tuhan maha Kuasa sehingga boleh jadi apa saja, maka inilah jadinya, kamu umat Kristian WAJIB mengiktiraf Gautama Buddha sebagai Tuhan kerana mungkin saja Allah menyatakan dirinya sebagai Gautama Buddha, dan selain itu golongan penyembah Matahari menjadi Benar, Golongan Menyembah Gunung menjadi Benar, golongan yang menyembah Berhala menjadi bBenar.

   berpegang pada konsep Tuhan Maha Kuasa dan boleh jadi apa saja, akan menyebabkan manusia berpecah belah dan setiap golongn ini akan mempertahankan keimanan masing-masing.

   Nah Islam adalah cahaya kebenaran yang mengajak manusia supaya menyembah kepada yang satu iaitu Allah swt dan TIDAK mempersekutukannya dengan apa pun.

   PERKARA TERPENTING, merujuk kepada Kitab-Kitab Agama selain ISLAM, juga menyatakan Allah swt adalah Tuhan yang tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, kerana Allah swt Maha Kuasa sehingga tiada yang sama dengan-Nya.

   COSMICBOY JANGAN LUPA JAWAB SOALAN SAYA DIATAS, berkenaan soalan HIKMATUN, sila JAWAB SEMUA SOALAN AHMAD NIZAM, anda umat Kristian bertuah dapat berbincang dengan Da’i Muslim.

   By, Penghibur

 24. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  @CosmicBoy

  Saya Faham Allah itu Esa dan Esa itu SATU.

  Tapi SATU yang bagaimana? Maksud saya bagaimana dikatakan TUHAN itu SATU?

  Bagaimana?

  Saya ngga tahu itu.

  Setahu saya, Satu ya…Satu, gituh.

  Mungkin @Penghibur lebih tahu, jadi mohon dijelaskan ke saya.

  Salam kasih.

  Btw, gimana dengan pertanyaan2 di postingan no. 9.

  Belum dijawab mas.

  Jadi, gimana?

  Dijawab ngga?

  Terakhir, saya tidak bisa lanjutkan diskusi ini kalo kamu hanya mau memantang tapi kalo ditantang, ngga mau.

  Ini ngga fair kan.

  Jadi, saya nunggu.

  Salam kasih.

 25. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy (JelasNgak)

  Saya lebih selesa memanggilmu JelasNgak.

  anda setakat ini masih TIDAK MENJELASKAN TRITUNGGAL!

  Sila Jelaskan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus!

  soalanmu pasti akan dijawab, tetapi anda adalah tamu disini, dan anda semestinya sudah membaca TEKS ROOM INI i atas iaitu Konsep Tauhid Islam, Kristian dan Hindu, Kitab agama ini menyatakan Allah swt adalah Esa dan tiada sesuatupun serupa dengan-Nya1

  Sila ambil PERHATIAN, mohon langsung menjawab soalan dan JANGN MENGALIH TOPIK!

  By, Penghibur

 26. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Kamu tau ngga.

  Saya telah membuktikan dengan amat jelas lagi terang bahwa kelahiran Buddha persis sama dengan kelahiran Nabi Isa spt yg diceritakan oleh Al-Quran.

  Jadi, cukup 1 bukti untuk menghancurkan Islam!

  Nah, kamu sendiri telah membacanya dan kamu tidak bisa mengingkarinya.

  Terbuktilah kitab kalian nyontek dari dongeng2 Buddha.

  Maka, kitab kalian bukan berasal dari langit@ Tuhan melainkan karangan manusia.

  Jadi, case close.

  Semoga kalian dilepaskan dari keterikatan akan pembohongan dan kepalsuan yang mengcengkam dan mengcengkrammmmmmmmkan.

  • Penghibur berkata:

   @JelasNgak

   Anda ni jenis manusia yang tak belajar Ilmu Perbandingan Agama dengan baik, anda dapatkan Kitab Buddha atau rujukan-rujukan berkenaannya, kemudian study, hasil semakan yang anda dapat dari rujukan-rujukan tu adalah Gautama Buddha di Angkat menjadi Tuhan.

   Jesus adalah Tuhan

   Gautama Buddha adalah Tuhan

   Inilah yang dikatakan berdasarkan Konsep Iman Ajaran Kristian “Tuhan Maha Kuasa Tanpa Batasan”!

   Disinilah persoalannya, dengan memegang Konsep Ketuhanan Kristian, Semua Benda Kemungkinan adalah Allah itu sendiri kerana Dia Maha Kuasa! Adakah anda beriman dengan pegangan begini?

   Nah ISLAM datang memperbetulkan Hakikat Bertuhan dikalangan manusia. T^auhid Kristian adalah Taklid Buta secara total!

   Andalah sebenarnya yang TERPENJARA dalam KEPALSUAN AJARAN Kristian.

   Anda sehingga hari kiamat menjelma TIDAK AKAN dapat menjelaskan MENGAPA KONSEP KETUHANAN BUDDHA SANGAT PERSIS DENGAN AJARAN KRISTIAN?

   Boleh jelaskan?

   By, Penghibur

   • Penghibur berkata:

    @JelasNgak

    Sehingga pada tahun 1966 iaitu Majlis Buddha Sedunia diadakan di Sri Lanka bagi mencari titik persamaan antara Aliran Mahayana dan Theravada. Hasil dari pertemuan ini, beberapa keputusan di ambil dari kedua-dua aliran ini iaitu antaranya TIDAK MEMPERCAYAI Alam ini dicipta dan ditadbir oleh Tuhan.

    By, Penghibur

 27. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  anda setakat ini masih TIDAK MENJELASKAN TRITUNGGAL!

  Sila Jelaskan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus!

  Hahaha…

  Kamu lucu lho.

  Emangnya kamu nanya ke saya tentang Tritunggal?

  Yang benar nihhhhhh…????

  Ayuh, coba mundur2, …apa Tritunggal??? atau Esa???

  Capek dehhh kalo gitu.

  Jadi, mikir dulu sebelum omong, jangan asal omong.

  Salam.

  • Penghibur berkata:

   @JelasNgak

   Saya mahu kamu jelaskan kedua-duanya sekali iaitu Tritunggal dan Esa iaitu SATU

   Jangan kabur dong, anda kan selalu mengatakan orang taraf anak TK, so ceritalah engan panjang lebar, saya nak dengar ni, pastu baru saya bidas. baru dialog namanya.

   By, Penghibur

 28. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Daripada loe ngoceh ngga karuan mendingan loe jawab aja postingan saya di no. 24.

  Bisa?

  Silakan.

  Salam.

 29. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Hehehe…

  Yesus dan Buddha irrelevants bagi saya.

  Saya kan omong persamaan kelahiran Nabi Isa (menurut Al-Quran) dan Buddha.

  Koq sama?

  Jadi, terbukti Islam nyontek dongeng2 Buddha ke dalam ajaran agamanya.

  Kalo nyontek, maka jelas2 karangan manusia.

  Nah, terbukti kitab kalian bukan kitab dari langit@ Tuhan tapi karangan manusia.

  Hehehe…

  Cukup 1 contoh (ngga perlu banyak2) bagi mengbongkar kepalsuan Islam!

  Gimana?

  Kapan murtad?

  Masak mau percaya dengan kita karangan manusia?

  Xixixi…

  Semoga kalian dibebaskan dan dilepaskan dari keterikatan akan pembohongan dan kepalsuan ciptaan seorang lelaki Arab itu.

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @JelasNgak

   Anda masih tidak menangkap apa yang disampaikan oleh saudara Ahmad Nizam dan saya dengan baik, itu bukan kelemahan kami, TAPI kelemahan anda kerana tidak mampu berfikir!

   Ingat di dalam Ai-Quran Jesus a.s hanya SEORANG RASUL dan BUKAN TUHAN!

   Kita sekarang sedang MEMBICARAKAN Tentaang KONSEP TAUHID DALAM IMAN ISLAM, KRISTIAN DAN HINDU.

   SILA AMBIL PERHATIAN;

   Jika Konsep Iman dalam Kritian iaitu “Allah Maha Kuasa Tanpa Batasan Dan Mengabaikan Sifat Yang Haram Bagi Allah” digunapakai diseluruh dunia maka;

   (1) Penganut Buddha yang memperTuhankan Buddha adalah BENAR, mungkin Allah menyatakan dirinya sebagai Gautama Buddha.

   (2) Penganut Hindu yang menyembah Berhala, Lembu yang dianggap suci atau mana-mana individu adalah BENAR, mungkin Allah menyatakan dirinya sedemikian.

   (3) Penagnut Majusi, Penyembah Alam, Penyembah Nafsu, Penyembah Gunung Ganang, Penyembah Matahari atau apa saja yang disembah adalah BENAR, mungkin saja Allah menyatakan dirinya sedemikian.

   Hanya beberapa poin yang saya sebut di atas akan menyebabkan manusia berpecah belah dan masing-masing akan mempertahankan kepercayaan masing-masing. Supaya saudara lebih jelas, saudara baca sekali lagi topik room ini dengan sebaiknya. Semoga minda anda semakin cerdas.

   By, Penghibur

 30. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Saya mahu kamu jelaskan kedua-duanya sekali iaitu Tritunggal dan Esa iaitu SATU

  Ehem….

  Hmmmmmf…

  Loe apa-apaan?

  Kan saya cuman bertamu di sini.

  Sebagai tamu, saya bertanya.

  Koq loe aja yg nanya2.

  Wah, ketahuan loe tuan rumah yg kurang santun.

  Terakhir!

  Esa ==> Satu.

  Satu ya…Satu, gimana menurut kamu?

  Mengenai Tritunggal, itu kan sama dengan pengertian Tauhid dalam Islam.

  Sebagaimana tauhid menjelaskan kesatuan dari Yang Satu itu, Tritunggal juga menjelaskan hubungan kesatuan dari Yang Satu itu.

  Jadi, sama spt Tauhid bukan Allah, maka Tritunggal juga bukan Allah, ngerti?

  Capek deh maunya disuapin selalu.

  Kapan mau maju kalo kayak gini?

  Semoga kalian dilepaskan dari belunggu pikiran yg jumud dan menggunakan otak untuk berpikir!

  • Penghibur berkata:

   @JelasNgak

   Saudara mohon kemukakan DALIL dari Kitab anda, kalau cakap begitu saja, tiada erti anda membicarakan Kitab anda!

   Saya sediamaklum anda adalah tamu, TAPI anda jangan cuba nak mengalih topik pembicaraan, saya memberi masa yang cukup untuk anda mengupas isu ini dengan panjang lebar!

   PENGHIBUR sedang menunggu jawapan anda, sehinga saaat ini anda TIDAK MEMBAWA walau satu jawapan, semuanya kabur-kabur dan anda sedang berusaha untuk lari dan mengalih topik pembicaraan. Sila ajak CosmicBoy, ok!

   By, Penghibur

  • Ahmad Nizam berkata:

   Salaam semua.

   Hhhmm sejak bila pula Tritunggal sama dengan Tauhid ni??

   Sudah bercelaru kamu ni Cosmic

   Dan kamu asyik bawakan 2 sahaja persamaan yang dinyatakan dalam Islam dengan Buddha, sedangkan Kristian setakat yang kita bincangkan di sini dan di hikmatun ada 47 PERSAMAAN!!

   jika kamu berada di mahkamah, mana lebih kuat BUKTI, 1 atau 47?? Sedangkan semuanya ada lah FAKTA

   Kebenaran sememangnya pahit utk ditelan

   Itu belum lagi mengaitkan kristian dengan agama penyembah MATAHARI, semuanya kamu mahu COPYCAT yerr

   Sedarlah Cosmic, x guna berselindung di sebalik KEBATHILAN lagi

   SAlam damai dan ikhlas dalam berdialog 🙂

   • CosmicBoy berkata:

    @ Ahmad,

    Persamaan?

    1 kek,

    2 kek,

    10 kek,

    100 kek,

    sama saja.

    Intinya kan SAM A.

    Saya ulang SAM A.

    SAM A.

    SAM A.

    SAM A.

    supaya kamu pada nangkep.

    Jadi, 1 persamaan antara ajaran Islam dengan ajaran kapir/dongeng CUKUP untuk membuktikan ajaran Islam nyontek dari agama pagan!

    Maka, kebenaran Islam diragukan.

    Ngerti?

    Cukup 1, kebenaran Islam diragukan.

    Dan saya telah membuktikan.

    Semoga hati kalian tidak tertusuk.

   • jelasnggak berkata:

    jika kamu berada di mahkamah, mana lebih kuat BUKTI, 1 atau 47??

    —————————————————————

    Lho..? Kenapa berpikir “mana lebih kuat”…?

    Bertanyalah “Ada tidak persamaannya”

    Betul itu Pak Cosmik katakan..

    1 atau 47.. sama saje… sama-sama ADA…

    Hmmm….

    @Pak Cosmic.

    Sebaiknya tinggalkan saja lawan debat seperti ini..

    Hanya akan bikin CAPEK dan tak tambah ilmu.. (kecuali jika Pak Cosmic ingin bersenang-senang.. he he he he )

    Salam

   • Penghibur berkata:

    @CosmicBoy (JelasNgal)

    CosmicBoy dengan JelasNgak adalah watak yang sama 100%! Tidak boleh disangkal lagi, JelasNgak mana ada Ilmu nak bicara Kitab, sama dengan CosmicBoy tiada Ilmu nak bicara Kitab, cuma membawa LIDAH saja, tertolak 100%.

    Mana jawapannya JelasNgak (CosmicBoy), jangan berlakon lagi, kerana Tuhan Maha Mengetahui hakikat pembohonganmu.

    Semoga anda sedar.

    Lagi, mana jawapannya? kok nga ada jawapannya? capek deh nunggu, masa CosmicBoy (sebenar) hanya MENGAHANTAR JIN untuk mengulas, masa dia bisa duduk senang lenang sedangkan api Neraka sangat panas menanti lebih panas dari kebencian hatimu terhadap Al-Quran.

    Semoga sedar.

    Lagi mana jawapannya? capek deh

    By, Penghibur

 31. CosmicBoy berkata:

  @ Ahmad,

  Hhhmm sejak bila pula Tritunggal sama dengan Tauhid ni??

  Sudah bercelaru kamu ni Cosmic

  Hehehe…

  Sila baca dan baca dan baca postig saya di no. 30.

  Sebaiknya juga saya copas, supaya ketahuan kebodohan kamu.

  Mengenai Tritunggal, itu kan sama dengan pengertian Tauhid dalam Islam.

  Sebagaimana tauhid menjelaskan kesatuan dari Yang Satu itu, Tritunggal juga menjelaskan hubungan kesatuan dari Yang Satu itu.

  Persamaan dari sudut apa?

  Sama2 berusaha menjelaskan keesaan Allah dengan konsep.

  Ngerti tongkito?

  Omong biar mikir, jangan karena ngga tau apa lagi yg mau diomong, langsung omong.

  Tau-tau isi-isinya sampah!

  Salam mikir.

 32. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  Ntah apa la punya ulasan ni, tak berharga langsung.

  By, Penghibur

 33. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Kamu nanya ke saya, Esa itu apa?

  Saya jawab, Satu.

  Kamu kurang puas.

  Jadi, kalo kamu kurang, saya harus apa?

  Kalo kamu kurang puas, kamu jelasin aja.

  Koq maksain?

  Btw, dari omong2 ngga karuan, mendingan loe jawab aja tantangan saya tentang Al-Maidah, 116 itu.

  Susah banget ya?

  • Penghibur berkata:

   @JelasNgak

   Anda ini mengarut apa? Tuhan itu Esa = 1 (SATU), Bagaimana dikatakan SATU?

   Mana dalil dari Bible?

   Kalau di Mahkamah, jika anda cuma bawa mulut tanpa membawa bukti (eksibit) anda sebenarnya sama seperti orang yang “Mengajar Ikan Untuk Berenang Di Laut”

   Setakat ini, anda masih tidak membuktikan Triniti adalah Tuhan, sungguh anda TIADA BUKTI, melainkan lidah anda semata-mata, itu namanya Taklid Buta!

   Mohon saudara membawa bukti dan menjawab soalan, terus menjawab dengan dalil-dalil Kiotab, jika tiada, disini anda fail untuk memperjuangkan Kitab anda.

   Lagipun sama ada anda buktikan atau tidak, ajaran yang anda pegang adalah ajaran ciplak Agama Buddha dan Penyembah Berhala!

   By, Penghibur

 34. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Please ya…saya bukan Jelasenggak.

  Harap dimaklumi.

  Anda ini mengarut apa? Tuhan itu Esa = 1 (SATU), Bagaimana dikatakan SATU?

  Mana dalil dari Bible?

  Kamu ini apa-apaan?

  Sila baca artikel kamu di atas ^^, di sana kamu udah kutip.

  Heran, udah terang bersuluh pula, udah tau bertanya pula!

  Jadinya malesssss.

  Kalau di Mahkamah, jika anda cuma bawa mulut tanpa membawa bukti (eksibit) anda sebenarnya sama seperti orang yang “Mengajar Ikan Untuk Berenang Di Laut”

  Ini bukan blog saya.

  Ini blog doang.

  Di artikel itu udah kamu buat fitnah, jadi siapa yg ‘bawa mulut’?

  Cscscs…

  Kalo kamu ngga setuju Esa ialah Satu, jadi kamu jelasin ke saya.

  Susah banget ya?

  Setakat ini, anda masih tidak membuktikan Triniti adalah Tuhan, sungguh anda TIADA BUKTI, melainkan lidah anda semata-mata, itu namanya Taklid Buta!


  Siapa omong “triniti” itu Tuhan?

  Sila baca posting no. 30.

  Satu titik kelemahan kamu dalam diskusi ialah “gagal membaca pikiran lawan bicara kamu”, ngerti?

  Mohon saudara membawa bukti dan menjawab soalan, terus menjawab dengan dalil-dalil Kiotab, jika tiada, disini anda fail untuk memperjuangkan Kitab anda.


  Dalil2 kan udah ada.

  Bukankah di artikel kamu ditulis dalil2 itu?

  Jadi?

  Btw, mana jawab dari pertanyaan saya di posting no. 9?

  Kamu ini mau menantang, tapi bila ditantang, kamu kabur!

  Takut apa ya?

  Takut dosa?

  Agama repot amat, semuanya ditakutin!

  Lagipun sama ada anda buktikan atau tidak, ajaran yang anda pegang adalah ajaran ciplak Agama Buddha dan Penyembah Berhala!


  Hehehe…

  Sebenarnya perbandingan yg kalian buat sungguh tidak mendasar.

  Malah saya rasa aneh, masak ajaran Buddha sama dengan agama langit?

  Semua ini ngga lain ngga bukan dakyah agama kalian.

  Semua itu ialah dakwah agama yg ngga ada nilai ilmiah.

  Kalian ini lebih banyak menjadi pelawak dari pembahas.

  Saya hanya bisa ketawa-ketiwi dengan gelagat kalian.

  Hehehe…

  Saya malah bersenang-senang…

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy (JelasNgak)

   Jadi Mana jawapannya?

   lagii nunggu ni pak, capek deh, dah hampir seminggu kok jawapan dari Kitabnya ngak ada?

   Jangan ngeles pak!

   Semoga anda terus menjawabs soalan, ngak perlu pusinh-pusing kesana sini, bawa angin busuk dari Ali Sina segala, jangan ngelas pak1

   Mohon langsung ke jawapan.

   Lagi mana jawapan? jika tiada sebab itu saya katakan Triniti adalah HARAM 100%. Cukup diperingkat ini anda ngak bisa jawap, apa lagi mau jawap soalan Ahmad Nizam,sampai mati anda sekali gabung dengan Ali Sina ngak bisa pak.

   Lagian, mana jawapannya?

   By, Penghibur

 35. CosmicBoy berkata:

  @ Pak Jel,

  Syalom alaihim, Pak.

  @Pak Cosmic.

  Sebaiknya tinggalkan saja lawan debat seperti ini..

  Hanya akan bikin CAPEK dan tak tambah ilmu.. (kecuali jika Pak Cosmic ingin bersenang-senang.. he he he he )


  BETULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL, saya sebenarnya sedang bersenang-senang di sini.

  Ngga baik kalo simpan ilmu untuk diri sendiri, yup dibagi-bagikan saja sama anak2 pesantren yg kurang cerdas.

  Tugas saya berat, susah banget mau membuat org yg masih percaya bumi ini datar mengerti…tapi doakan, semoga Allah membuka pikiran dan hati mereka akan kebenaran sejati yg ada dalam Yesus Kristus, Al-Rabb kita. Amin.

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy (JelasNgak)

   Wah standarad saudara sudah keluar segala! Mahu bincang bab Saintifik, nanti lho menangis ngak berlagu dong! Sebisa-bisanya saudara ngeles, tapi gue yakin lho memang tiada modal bicara, baru diajaakin dialog Trini ajaran Paulus, malah ngelas. kok gitu dong.

   Lagi, mana jawapannya?

   Lagi mana, jawpannya?

   Jawpan dong, mohon soalan-soalan ini dibawa ke Paderi atau Pendeta, semoga anda mendapat bantuan amal dari mereka!

   By, Penghibur

 36. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Loe ini apa-apaan?

  Kok maksain?

  Sudah saya bilang, Satu itu… ya Satu…jadi???

  Apa ngga puas?

  Salam kasih.

  baru diajaakin dialog Trini ajaran Paulus

  Loe omong apa sih?

  Tritunggal ialah konsep untuk menjelaskan keesaan Allah, ngerti?

  Tritunggal itu sendiri bukanlah Allah.

  Paulus sendiri percaya Allah itu Esa.

  Baca.

  “…dan tiada ilah yang disembah melainkan Allah” (1 Surat Kurintiyyah 8:4).

  Dan kalo kita baca terjemahan bahasa Arab, Al-Kitab Al-Muqadash, ditulis ” La ilah ha ilallah”.

  Jadi kalimat ini bukan aslinya Islam, sudah ditulis Paulus 600 tahun, sebelum Muhammad klaim dia mengajar Allah yg esa.

  Baca.

  “…dan bagi kita, hanya ada satu Allah iaitu Bapa…” (1 Kurintiyyah 8:5).

  Baca.

  “…dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu permandian, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.” (Surat Efesusiyyah 4:4-6).

  Jadi, Paulus mengajar keesaan Allah.

  Pernyataan ini tak terbantahkan!

  Semoga hati & pikiran kamu dilepaskan dari pembodohan itu dan keterikatan akan pembohongan yg selama ini mengcengkam & mengcengkram kalian.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy (JelasNgak)

   JELASNGAK =====> “…dan bagi kita, hanya ada satu Allah iaitu Bapa…” (1 Kurintiyyah 8:5).

   Baca.

   “…dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu permandian, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.” (Surat Efesusiyyah 4:4-6).

   PENGHIBUR =====> kalau itu aku sudah sedia maklum, yang aku tanya dengan penuh kehangatan iailah TRINITI, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus.

   (1) Jika anda katakan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, ya saya tidak keberatan, memang saya bicarakan dalam artikel saya di atas sana tentang Allah Maha Esa dan tidak bersekutu.

   (2) Sudah terang dalam Kitab anda Allah itu Esa dan saya juga telah menjelaskan serba seikit apa itu Esa dan sifat Esa pada Allah, maka mengapa anda beriman pada Triniti?

   (3) Dimana bukti TRINITI adalah Tuhan, mana buktinya?

   Sudah seminggu, malah ngeles dan pura-pura ngak faham soalan, kok gitu dong, langsung ke jawapan aja dong, seneng!

   By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy (JelasNgak)

   JELASNGAK =====> Tritunggal ialah konsep untuk menjelaskan keesaan Allah, ngerti?

   Tritunggal itu sendiri bukanlah Allah.

   PENGHIBUR =====> Wah bagus ada sedikit kemajuan dari komen sebelumnya.

   (1) Tritunggal ialah KONSEP untuk menjelaskan ke-Esa-an Allah, masalahnya siapa yang mengasas konsep ini? Siapa yang buktikan konsep ini adalah fakta? Adakah Allah menyatakan konsep ini, adakah dia berfirman bahawa TRITUNGGAL adalah Konsep ke-ESA-an Allah? Dimana ayatnya?

   (2) Anda dengan sangat JELAS-JELAS menyatakan bahawa “TRITUNGGAL” itu sendiri “BUKANLAH ALLAH”. Nah anda sendiri pada ngaku yang Triniti itu BUKAN TUHAN! kerana anda menyatakan Paulus mengajar Tuhan itu Esa. Tapi siapa yang ajar Konsep Tuhan bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus?

   Lagi jika TRITUNGGAL/TRINITI adalah BUKAN Allah, mengapa anda beriman padanya? Sepatutnya anda memahami bagaimana dikatakan Esa, sila baca artikel room ini dengan sebaiknya. Kemudian mohon langsung kepada jawapan, sebelum anda ingin soalan-soaln saudara dijawab, sila jawap terlebih dahulu dengan sebaiknya.

   Salam Damai, Semoga Kelancangan Anda Disertakan Dengan Bukti Dan Jangan Hanya Membawa Lidah, Di Mahkamah Lidah Anda Tak Boleh Jadi bahan Bukti Yang Konkrit.

   By, Penghibur

 37. stephen berkata:

  Siapakah yang ada menjumpai triniti di tulisan paulus?

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   STEPHEN =====> Siapakah yang ada menjumpai triniti di tulisan paulus?

   PENGHIBUR =====> So, anda patut faham maksud soalan saya, jika TRINITI tidak disebutkan di dalam Bible, maka siapa yang mengajar Konsep TRINITI? Jika Tuhan tidak pernah mewahyukan TRINITI, maka siapa yang mengajar Konsep menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus? Adakah Allah itu sendiri yang mengajar? Jika Allah yang memerintahkannya, dimana ayatnya?

   Allah maha Esa, bagaimana dikatakan Esa! Tentu saja anda sekalian menyatakan Esa itu SATU, jika SATU, bagaimana dikatakan SATU?

   Sebab itu saya mengajak supaya kita bicarakan satu lagi topik penting iaitu;

   “Tuhan Maha Kuasa Tanpa Batasan, Bagaimana Memahaminya?”

   Dengan perlahan kita akan sampai kepada objektif persoalan yang ingin kita bongkar bersama.

   By, Penghibur

 38. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Jangan hanya menantang.

  Sila jawab pertanyaan2 saya.

  Nih, kalo loe males maca, gue nyarin.

  (1) Esa itu Satu, menurut loe bagaimana?

  (2) Al-Maidah, 116, sila jelaskan mengapa Allah yg Maha Tahu tidak tahu langsung kepercayaan Kristen, koq Kristen dituduh sembah 3 Allah (Tri-Theisme)? Jadi saya pikir bukan Allah yg mewahyukan melainkan karangan para sahabat ‘nabi”.

  Anda berkata;

  (3) Dimana bukti TRINITI adalah Tuhan, mana buktinya?

  Udah dijelasin (dipertegaskan), Triniti bukan Tuhan, koq maksain?

  Mau debat apa ngga?

  Sila jujur pada tamu, bisa?

  STEPHEN =====> Siapakah yang ada menjumpai triniti di tulisan paulus?

  PENGHIBUR =====> So, anda patut faham maksud soalan saya, jika TRINITI tidak disebutkan di dalam Bible, maka siapa yang mengajar Konsep TRINITI? Jika Tuhan tidak pernah mewahyukan TRINITI, maka siapa yang mengajar Konsep menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus? Adakah Allah itu sendiri yang mengajar? Jika Allah yang memerintahkannya, dimana ayatnya?

  Triniti bukan Tuhan, Triniti ialah ilmu mengenal Allah.

  Jadi ilmu Triniti ialah konsep untuk mengenal Allah, khususnya keesaan-Nya.

  jika TRINITI tidak disebutkan di dalam Bible, maka siapa yang mengajar Konsep TRINITI?

  Perkataan/kalimat TRINITY tiada dalam Al-Kitab, inget perkataan/kalimat.

  Tapi, konsep/pemahaman itu ada malah kaya di dalam Al-Kitab.

  Emangnya kalimat TAUHID ada dlm Al-Quran kalian?

  Jika Tuhan tidak pernah mewahyukan TRINITI, maka siapa yang mengajar Konsep menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus?

  Emang perkataan tauhid diwahyukan dalam Al-Quran?

  Ada disebut: “Sesungguhnya Allah ialah TAUHID.”, ada? ada ngga?

  Cisciscis…

  Yang lain itu sila cari sendiri, nanya sama Omm Google atau sila ke sarapan pagi.com, semua pertanyaan kamu ada di sana.

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy (JelasNgak)

   Anda ini sangat mahir kalau pusing-pusing cerita! Saya bertanya pada anda begini dong;

   (1)Allah itu Esa, saya setuju! kemudian anda mengatakan ESA = 1, saya juga bersetuju tanpa sebarang masalah, kemuian saya tanya ESA = 1 itu bagaimana? Bagaimana dikatakan Tuhan itu SATU?

   TRINITI = Tuhan Bapa, Tuhan anak & Tuhan Roh Kudus, dimana ayat mengatakan bahawa Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus ini adalah SATU TUHAN?

   Bagaimana dikatakan Tuhan itu Esa?

   (2) Al-Quran menyatakan di dalam Surah An-Nisaa 4:171, Surah Al-Maidah 5:73 tentang TRINITI!

   Tahukah apa itu TRINITI? TRINITI merujuk kepada iman kamu yang menyambah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus!

   Anda kata Kristian tidak menyembah 3 Tuhan kerana Tuhan hanya 1! ya MEMANG BENAR Tuhan HANYA 1 iaitu Tuhan Maha Esa! (INILAH TAUHID) Jesus a.s dan Roh Kudus BUKANLAH TUHAN, kerana Jesus (a.s) dan Roh Kudus adalah hamba Allah swt.

   Memang benar firman Allah, so yang saya tanya bersungguh-sungguh ni adalah TRINITI, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus, di ayat mana dinyatakan mereka ni adalah Tuhan?

   Mohon kemukakan ayat-ayat dari Bible, untuk membuktikan ianya adalah FAKTA yang KONKRIT.

   PENEGASAN : Jika ada ayatnya sila kemukakan, tapi yang pasti ia akan menjadi KONTRADIKSI yang sanagt dalam selepas ini. Tidak percaya silakan.

   (3) Anda menyatakan TRINITI BUKAN TUHAN tetapi ILMU MENGENAL Allah! Sudah jelas siapa yang mengajar cara mengenal Allah sebegini? Ini pokok persoalannya! Tiddak disebut di dalam Kitab cara mengenal Allah dengan Konsep TRINITI.

   Kami umat ISLAM, tidak seorangpun termasuk Rasulullah saw, memandai-mandai menerangkan KONSEP MENGENAL Allah! Apa yang disampaikan adalah sebegini (ini di antaranya);

   “(Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
   “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

   PENJELASAN : Inilah Konsep Tauhid yang sebenarnya, Allah swt beriri dengan sendiri tanpa bergantung dengan sesuatu apa pun kerana segala sesuatu itu adalah bergantung pada Allah swt.

   Inilah yang dikatakan meng-ESA-kan Allah, Maha Esa Allah swt sehingga Allah swt itu tiada sesuatupun serupa dengan-Nya (Allah tidak menyerupai sesiapapun), dan tidak pula Allah itu diserupai oleh hambaNya, tidak pula dia beranak dan diperanakkan. Mohon baca artikel room ini sebaiknya.

   Jangan pusing-pusing maksudnya. Jadi persoalan yang agak berat disini adalah Tuhan bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus!

   Dimana BUKTI ini adalah FAKTA yang KONKRIT!

   (4) Tiada masalah untuk menjelaskan persoalan saudara, tapi anda kena faham, anda sendiri kelihatan takut-takut nak menerangkan Konsep Ketuhanan Kristian. Jangan takut-takut pak, saya bukan makan orang.

   PENEGASAN : Saya mohon saudara Cosmic JANGAN MENGANGGAP Allah itu BODOH seperti hambaNya kerana Allah swt Maha Kuasa Lagi Maha Esa dan Maha Mengetahui, Allah swt maha Mengetahui setiap nombor, abjad dan apa saja yang tidak kita ketahui. TRINITI yang ditegaskan Al-Quran sangat berkait rapat dengan kamu 100%.

   By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   COSMICBOY =====> Triniti bukan Tuhan, Triniti ialah ilmu mengenal Allah.

   Jadi ilmu Triniti ialah konsep untuk mengenal Allah, khususnya keesaan-Nya.

   PENGHIBUR =====> Baguslah atas pengakuan anda di atas, bermakna anda membenarkan membenarkan Kitab Suci Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran TRINITI ditentang Allah swt 100%

   (Surah An-Nisaa’ 4:171)
   “Say not ‘Trinity’ : desist: It will be better for you: for Allah is one God.”

   (Surah Al-Maidah 5:73)
   “They do blaspheme who say Allah is one of three in a Trinity: for there is no god except One God. If say desist not from their word (blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them.”

   (1) Triniti BUKANLAH Konsep mengenal Allah dengan betul melainkan menyimpang dari ajaran sebenar, baik Kitab Al-quran, Kitab Bible, Kitab Hindu ada membicarakan tentang Konsep mengenal Allah dan ayat-ayat tersebut sangat jelas maksudnya. saya telah berkongsi serba sedikit pada artikel di room ni.

   (2) Jika anda kurang puas dengan pembicaraan ini, maka saya akan bawa anda untuk membincangkan Sifat 20 yang berdiri pada Dzat Allah swt, ia sangat sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan semua agama.

   (3) Kita juga patut membicarakan Topik : “Allah Maha Kuasa Tanpa Batasan, Bagaimana Memahaminya?”

   (4) Mohon buktikan berdasarkan Kitab bible berkenaan Tuhan bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah Tuhan yang sebenarnya. Mohon BUKTI bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By, Penghibur

 39. stephen berkata:

  Kita ambil kata putus dulu bahawa konsep triniti yang kita bincang ini adalah satu cara untuk mengenal pekerjaan Tuhan kpd manusia!

 40. stephen berkata:

  Penghibur:
  Baguslah atas pengakuan anda di atas, bermakna anda membenarkan Kitab Suci Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran TRINITI ditentang Allah swt 100%

  >>> Kami bukan seperti yang didakwa dalam al quran anda itu..

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   STEPHEN =====> Kami bukan seperti yang didakwa dalam al quran anda itu..

   PENGHIBUR =====> Kenapa Tidak? Anda serta sekurang-kurangnya 2 Ribu Juta umat Kristian lain mengiktiraf bahawa Tuhan Bapa, Tuhan anak dan Tuhan Roh Kudus adalah TUHAN sebenarnya! Inilah dikatakan TRINITI.

   Kemudian kamu menyatakan bahawa TRINITI adalah SATU KONSEP Mengenal Allah! Di dalam Al-Quran, Allah swt menjelaskan bahawa TRINITI adalah sebuah Konsep YANG SALAH dalam Mengenal Allah.

   Disini barulah kita dapat memahami yang dimaksudkan dengan perkataan ESA = 1, iaitu 1 yang BUKAN BERMAKSUD 2 apatah lagi MENJADI 3.

   Sebuah ayat di dalam Al-Quran menyatakan begini

   Qul hua Allahu AHAD
   “Katakanlah’ Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa..”

   AHAD = 1, dalam KONTEKS ayat tersebut Ahad membawa maksud ESA!

   ESA adalah SATU yang BUKAN dalam KONSEP TRINITI. TRINITI 100% BUKAN ESA. Ini adalah Fakta yang KONKRIT.

   Kerana TRINITI adalah Sebuah Konsep yang ditentang Allah swt di dalam Al-Quran.

   (Surah An-Nisaa’ 4:171)
   “Say not ‘TRINITY’ : desist: It will BE BETTER FOR YOU: for Allah is one God.”

   (Surah Al-Maidah 5:73)
   “They do blaspheme who say Allah is one of three in a TRINITY: for there is no god except One God. If say desist not from their word (blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them.”

   KESIMPULAN : Kes ni masih boleh dikembangkan lagi, tapi saya masih menanti CosmicBoy.

   STEPHEN =====> Kita ambil kata putus dulu bahawa konsep triniti yang kita bincang ini adalah satu cara untuk mengenal pekerjaan Tuhan kpd manusia!

   PENGHINUR =====> Sebenarnya perkara ini tidak perlu ada kata putus kerana Al-Quran tidak peduli sama ada TRINITI adalah Sebuah KONSEP Menganal Allah ataupun apa juga maksudnya ia tetap tertolak. Pada masa yang sama seperti yang saya katakan di masa-masa yang lalu, bahawa dengan menggunakan Konsep Kristian dalam Mengenal Allah, ia memberi kesan kepada seluruh umat Manusia, sama ada Penyembah Berhala, Penyembah Alam, Penyembah Nenek Moyang, Penyembah Buddha, Atheis, Penyembah Api dan apa saja yang disembah.

   rasanya hal ini banyak dikemukakan oleh saudara Ahmad Nizam di dalam Blognya iaitu hikmatun.wordpress.com. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini memberi manfaat kepada kita.

   By, Penghibur

 41. stephen berkata:

  Ada banyak mazhab dalam kristian. Tujuannya berpecahan ini mungkin ada dua: 1. mencari kebenaran yang paling tepat, 2: menutup kelemahan yang ada. Mazhabnya mgkin lebih daripada 30 mazhab… Konsep triniti itu telah diungkapkan dengan berbagai-bagi pengertian. Ada baiknya, disenaraikan di sini, apa sebenarnya pandangan setiap mazhab terhadap pengertian triniti ini. Yang menjawab disyorkan kpd kalangan atasan gereja. Dan akhirnya, kesimpulan dapat dilihat untuk dinilai dan buat perbandingan. Saya sendiri hampir x sependapat dengan cosmic berkenaan konsep triniti ini… Saya hampir kepada unitarian dalam mengenal konsep Roh Kudus. Injil 4 masih boleh dikaji berkenaan konsep Triniti. Jika ditanya saya, saya jawab Allah Bapa ialah Allah yang membela laut merah, yang mengadakan bah yang besar; Putera merujuk kepada Ajaran Yesus yang perlu dihayati dan diimani; dan Roh Kudus ialah Bahan Aktif dari Allah.

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   STEPHEN =====> Ada banyak mazhab dalam kristian. Tujuannya berpecahan ini mungkin ada dua:

   1. mencari kebenaran yang paling tepat,
   2: menutup kelemahan yang ada.

   PENGHIBUR =====> Berdasarkan pandangan anda bahawa TUJUAN perpecahan dalam Kristian (MAZHAB) adalah untuk mencari kebenaran yang paling tepat dan MENUTUP KELEMAHAN, dimana masalahnya jika kita memikirkan benda ni?

   (1) Sebuah Agama yang didirikan di atas nama KEBENARAN’ adalah merujuk kepada Kitab yang diwahyukan Allah TANPA perlu merubah segala isinya. Mencari kebenaran yang hanya bergantung kepada kemahuan dan keselarian di dalam hati adalah TIDAK TEPAT.

   Sesebuah KEBENARAN tidak dinilai dari sudut ia memenuhi dan selari dengan kemahuan hati. TETAPI KEBENARAN boleh jadi BERTENTANGAN dengan KEMAHUAN dan KESELARIAN di dalam hati.

   Kebenaran yang hakiki tidak mengenal sama ada manusia suka atau tidak (ia boleh selari dengan kemahuan dan ia boleh bertentangan dengan kemahuan), Kebenaran tetaplah kebenaran, hukuman tetaplah hukuman, perundangan tetaplah perundangan. inilah dikatakan Kitab Allah, sama ada manusia beriman atau tidak, ia tidak memberi kesan kepada Allah tetapi memberi kesan kepada manusia itu sendiri.

   MENUTUP KELEMAHAN YANG ADA, dan membiarkan mereka terus dalam kesalahan, ini BUKANLAH suatu pegangan yang tepat, sebuah KEBENARAN yang didirikan demi mengatasi KELEMAHAN ada PENGORBANAN!

   Kebenaran yang datang TIAK HANYA MENUTUP KELEMAHAN, tetapi memberi satu SISTEM dalam Membentuk Masyarakat, Membentuk Jati Diri, Membentuk Pemikiran Yang Cemerlang Dan Mengajak Kepada Allah yang Maha Esa serta Meninggalkan segala Kemungkaran.

   Jika TUJUAN MAZHAB didirikan hanya untuk menutup kelemahan, maka ia membawa maksud AGAMA adalah sebuah pilihan berasarkan kefahaman Stephen.

   ISLAM sama ada anda suka atau tidak, wajib bagi diri anda menjadi seorang Islam, Anda Stephen wajib Solat 5 waktu, wajib Berpuasa ramadhan, Wajib mengeluarkan Zakat, wajib, menunaikan Fardhu Haji jiuka berkemampuan. Agama anda Kristian BUKANLAH alasan, kerana anda boleh melakukannya jika anda memeluk ISLAM.

   “ISLAM Wajib Bagi Setiap Insan, Sama Ada Dia Suka Atau Tidak, Namun Tidak Ada Paksaan Dalam Islam”

   Sebab itu saya berkata pada anda, jika Nabi Musa hidup di zaman Rasulullah saw, maka wajib bagi dirinya melaksanakan Rukun Islam dan Rukun Iman.

   STEPHEN =====> Konsep triniti itu telah diungkapkan dengan berbagai-bagi pengertian. Ada baiknya, disenaraikan di sini, apa sebenarnya pandangan setiap mazhab terhadap pengertian triniti ini. Yang menjawab disyorkan kpd kalangan atasan gereja. Dan akhirnya, kesimpulan dapat dilihat untuk dinilai dan buat perbandingan.

   PENGHIBUR =====> Sebab itu saya katakan dan saya mohon kamu nyatakan dimana di dalam Bible menyatakan bahawa Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah TUHAN yang HAKIKAT dan ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   Jika sebuah KONSEP dalam mengimanai TUHAN hanya bergantung kepada Akal semata-mata ia tidak akan sempurna, sebagaimana kita manusia ini SEMPURNA di dalam KETIDAKSEMPURNAAN.

   “Maha Sempurna Allah swt Sehingga Dia Hidup Tanpa memerlukan Apa-Apa Di Sisi-Nya TETAPI Yang Dinamakan Makhluk Allah Itu Sempurna Adalah Bergantung Kepada Makhluk Allah Yang Lain”

   Sebagai CONTOH, Kesempurnaan Manusia Tidak boleh berdiri dengan sendirinya tetapi manusia memerlukan oksigen, makanan, minuman, kudrat, akal, matahari, graviti, penglihatan, pendengaran, ekosistem dan banyak lagi.

   KESIMPULAN : Sebuah KONSEP yang dijadikan ASAS dalam Memahami TUHAN haruslah merujuk kepada Kitab itu sendiri dan ia seharusnya TIDAK melampaui batas kerana ada juga Sifat Yang HARAM Bagi Dzat Allah swt. Sesungguhnya Allah swt benar-benar Maha Berkuasa.

   TRINITI dalam Iman Kristian, sila jelaskan atas dasar apa ia menjadi Konsep Asas dan dimana ayat yang mendokong kebenaran ini.

   STEPHEN =====> Saya sendiri hampir x sependapat dengan cosmic berkenaan konsep triniti ini… Saya hampir kepada unitarian dalam mengenal konsep Roh Kudus. Injil 4 masih boleh dikaji berkenaan konsep Triniti. Jika ditanya saya, saya jawab Allah Bapa ialah Allah yang membela laut merah, yang mengadakan bah yang besar; Putera merujuk kepada Ajaran Yesus yang perlu dihayati dan diimani; dan Roh Kudus ialah Bahan Aktif dari Allah.

   PENGHIBUR =====> Bererti dalam pandangan anda bahawa Allah, Putera dan Roh Kudus mempunyai peranan yang berbeza, tugasan yang berbeza. Lagi jika kita fikir anda menyatakan ROH KUDUS adalah BAHAN AKTIF DARI Allah.

   Bila Roh Kudus adalah Bahan Aktif DARI Allah, bererti Roh Kudus BUKANLAH Allah. Sesuatu yang datang dari Allah BUKAN BERMAKSUD Allah itu sendiri, kita semua ni termasuk dunia haiwan, manusia, iblis, malaikat, syurga dan neraka, sumber makanan SEMUANYA DARI Allah.

   “Jika TRINITI Adalah Berdasarkan Fikir-Fikir Manusia Tanpa Adanya Sebarang Yang Mendokong Dari Kitab, Maka Ia Tidak Boleh Dijadikan Pegangan”

   (Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
   “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

   AKHIRKATA; Jika anda ingin senaraikan Konsep TRINITI, silakan, kerana room ni terbuka untuk sesiapa saja.

   By, Penghibur

  • “KONSEP TAUHID DALAM ISLAM, KRISTIAN DAN HINDU
   Mutiara Langit Mutiara Syurga” was a great blog post,
   can not wait to read more of ur blog posts. Time to spend a lot of time on the net lolz.

   Thanks for your time ,Leanne

 42. stephen berkata:

  Berkenaan TUTUP KELEMAHAN, mazhab protestant mempunyai bilangan ayat dan bilangan bab yang kurang berbanding katolik. Ini saja.

  Berkenaan pemahaman saya ttg Roh Kudus, tentu cosmic akan suruh saya jangan banyak cakap dulu. Itulah yang saya katakan dulu, pemahaman saya hampir / x sama dengan pemahaman 3 orang kristian yang lain. Contoh, nisbah 1:3 atau 5. Tapi saya masih katolik. Jika iman katolik saya tertolak, saya berpendapat, masih ada mazhab yang lain. Contoh, ada 27 mazhab di Malaysia: Masih ada 26 mazhab, atau 21 mazhab, atau 10 mazhab atau ada lagi 3 mazhab… Yang penting Yesus di injil 4.

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   STEPHEN =====> Berkenaan TUTUP KELEMAHAN, mazhab protestant mempunyai bilangan ayat dan bilangan bab yang kurang berbanding katolik. Ini saja.

   PENGHIBUR =====> Ini saya sedia maklum, saya teringat bila kumpul dengan rakan-rakan Kristian di UMS.

   Bila saya bercakap dengan orang Khatolik dan saya katakan orang Protesten mengimanai 66 Kitab, mereka ketawa! saya tanya kenapa ketawa? Mereka menganggap kalian Khatolik menokok tambah Kitab Bible, begitu pula sebaliknya, Khatolik pula menuduh Protesten mengurangi Kitab Bible kepada 7 kitab, di antaranya, Kitab Barukh, Ester, Tobith, Yudith dan….

   Tapi ini bukan permasalahan umat ISLAM, kerana Islam telah memberi petunjuk jalan kebenaran yang hakiki.

   By, Penghibur

   • stephen berkata:

    Anda mmg ada ilmu beri pendapat ttg hal ini. hal Deuterokanika. Ya! Kami anggap mereka mengurangi isi kandungan alkitab dan mereka tuduh kami sengaja tambah isi alkitab… Katolik kena jaga imejnya sebagai agama awal seperti syiah itu… Katolik sebagai yang tertua umpama syiah yang x sependapat dengan golongan sunnah: PROTESTANT DALAM ISLAM (SYIAH)…

   • Penghibur berkata:

    @Stephen

    ISLAM hanya satu iaitu “Tiada Tuhan Yang Disembah Selain Allah Dan Nabi Muhammad saw Adalah Rasul Utusan-Nya”

    Tidak ada istilah aku Islam dari Mazhab hanafi, Mazhab Syafi’e, Mazhab Hambali atau Maliki, kerana Rasulullah saw sendiri bukan daeri mana-mana Mazhab, tetapi Rasulullah saw yang merupakan IKON masyarakat Islam adalah seorang yang berpegang pada Kalimah Syahadah iaitu “Tiada Tuhan selain Allah dan nabi Muhammad saw Adalah Rasul Utusan-Nya”

    namun mazhab dalam Islam adalah untuk memberi tatacara beribadah dan memudahkan urusan keagamaan mahupun urusan selainnya.

    Tapi bila ditanya anda Islam dari golongan mana, jawapan yang paling tepat adalah saya seorang ISLAM yang mengaku “Tiada Tuhan Yang Dsiembah selain Allah dan Nabi Muhammad saw Adalah Rasul utusan-Nya”

    By, Penghibur

 43. stephen berkata:

  Konsep triniti yang lain:

  Umno itu apa?
  MCA itu apa?
  MIC itu apa?
  Parti di sabah itu apa?
  Parti di sarawak itu apa?
  Gerakan itu apa?
  LDP itu apa?
  BN itu apa?

  Atau, PKR itu apa? PAS itu apa? DAP itu apa?

  Apakah tujuan BN?

  Dan apa tujuan Pakatan Pembangkang?

  Untuk peribadi ka atau untuk rakyat ka atau untuk nama Malaysia?

  Ini mukadimah.

  Dibandingkan dengan ajaran Yesus, ada diriwayatkan dalam injil 4, kamu harus menyembah Tuhanmu dengan cara begini: Ada Allah, ada Putera dan ada Roh Kudus…

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   STEPHEN =====> Konsep triniti yang lain:

   Umno itu apa?
   MCA itu apa?
   MIC itu apa?
   Parti di sabah itu apa?
   Parti di sarawak itu apa?
   Gerakan itu apa?
   LDP itu apa?
   BN itu apa?

   PENGHIBUR =====> Ini BUKAN lagi TRINITI tapi ini dah 8NITI (Lapan NITI). Tak mengapalah anda menggunakan konsep LOGIK

   Saya pernah menyatakan menggunakan konsep logik ni, tapi biarlah kita jelas lagi kan!

   (1) “berSATU”, “keSATUan”, “perSATUan” >> SATU juga, tapi dalam bentuk komuniti, jika seorang diri ja, kita tak sebut bersatu, kesatuan atau persatuan. Bila disebut berSATU, kesatuan atau persatuan mungkin di dalamnya ada bangsa melayu, bangsa cina, bangsa india, bangsa kadazan.

   Adakah Melayu = Kadazan?

   Adakah Kadazan = India?

   Adakah India = Cina?

   Adakah Cina = Melayu?

   (2) A = B = C ?

   Adakah A = B?

   Adakah B = C?

   Adakah C = A?

   A, B, dan C adalah dinamakan HURUF, adakah huruf antara satu dengan yang lainnya adalah sama?

   (3) PROTON Sebuah JENAMA INDUK!

   PROTON Wira
   PROTON Iswara
   PROTON Saga
   PROTON Perdana
   PROTON Waja

   Kelima-lima kereta ini TIDAK disebut 5 PROTON, tetapi 1 PROTON (Jenama Induk) dengan 5 Jenis Produk.

   Adakah kelima-lima keluaran Proton ini SAMA? Sudah tentu tidak!

   a.Harga Berbeza
   b.Design Berbeza
   c.Kualiti Berbeza
   d.Kecekapan Berbeza

   KESIMPULAN ; Ini kita sebut sebagi Konsep “ONENESS”

   (4) PAS, PKR dan DAP

   Adakah PAS = PKR?

   Adakah PKR = DAP?

   Adakah DAP = PAS?

   Mereka PAS, PKR dan DAP berbeza sama sekali, JADI MEREKA itu SATU dalam apa?

   Mereka satu dalam PERJUANGAN, satu dalam MISI, satu dalam MATLAMAT, satu dalam KOMUNITI

   KESIMPULAN : One in PURPOSE! Inilah yang tepat.

   By, Penghibur

   • stephen berkata:

    Sangat betul dan tepat penerangan konteks kesatuan yang anda nyatakan…

    Dalam kristian, apakah institusi ini menganggap dirinya PROTON atau BN atau Pakatan pembangkang? Kristian umpama jenama PROTON atau jenama BN itu atau jenama Pakatan Pembangkang itu… Kristian itu umpama TOYOTA, HONDA dan NAZA. Ambil nama MALAYSIA, kristian bukan merujuk kepada bangsa tapi negeri itu, yang tetap jenamanya MALAYSIA. Atau MALAYSIA ini ada 3 lokasi: Semenanjung termasuk PP, Sabah dan Sarawak. Ianya tetap Malaysia juga. Imalaysia. BN atau pakatan permbangkang kena 1Malaysia juga… Inilah yang perlu diketahui oleh kristian dan muslim dan seluruh jagat raya…

   • Penghibur berkata:

    @Stephen

    Tak kisahlah anda nak kata TRINITI tu macam konsep Proton, Honda, Toyota atau apa saja, yang saya ingin tegaskan disini Bapa, Putera dan Roh Kudus Bukanlah Tuhan atau sehakikat, ini yang perlu anda fahami, seperti penjelasan saya berkenaan Proton ataupun Pakatan Pembangkang.

    Cuma satu dalam Perjuangan, Tujuan dan Matlamat TETAPI bukan SATU HAKIKAT TUHAN.

    By, Penghibur

   • Penghibur berkata:

    @Stephen

    Jika KONSEP Proton digunapaki, banyak masalah juga tu, sebab anda kena faham begini, sekarang ni anda menggunakan pendekatan logik, jadi saya juga akan ikut rentak ni.

    TUHAN sebuah Jenama (Merujuk Konsep pemikiran Stephen)

    Maka akan Lahirlah banyak pecahan di bawahnya yang semuanya adalah TUHAN iaitu TUHAN Allah, TUHAN Buddha, TUHAN Matahari, Tuhan Rama (Hindu, TUHAN (dalam bentuk berhala), ada banyak lagi TUHAN.

    Masalah ni saudara Stephen, takkan habis-habisnya untuk dibicarakan, sebab itu Konsep Mengenal Allah swt kena betul dan jangan sampai menyimpang dari Hakikat Allah swt itu sendiri.

    Selagi kita menggunakan Konsep Akal semata-mata, maka ia tetap menghadapi permasalahan yang sangat luas. adakah Allah menyatakan diri-Nya seperti kefahaman KONSEP Menganal Allah dalam Kristian?

    Pendek Kata, saya mengambil contoh Ketuhanan Jesus sama seperti Ketuhanan Buddha! adakah mereka ini Tuhan? Sudah pasti tidak. mereka hanya hamba Tuhan iaitu Allah swt.

    By, Penghibur

 44. stephen berkata:

  Sambungan:

  Seorang manusia itu apa tujuan hidupnya? Kenapa dia ada? Manusia itu harus tahu adanya syurga dan neraka. Manusia harus diberi peringatan, syurga itu adalah ganjaran yang kekal dan neraka juga adalah kekekalan. Setelah manusia itu tahu ada destinasi selepas kehidupan di dunia, manusia itu harus tahu peraturan hidup di dunia.

  Itu sebabnya HT Musa ada. Ianya patut tidak terbatal untuk kristian mahupun muslim. HT dilakukan penggenapan Yesus dan jika ada ajaran baru, ajaran-ajaran sebelumnya adalah tidak terbatal.

  Dalam kristian, injil 4 boleh jadi panduan untuk sampai ke syurga. Yesus sebagai idola. Menjadi kristian adalah mengamalkan ajaran-ajaran Yesus. Tapi sekarang, Yesus sudah tiada di dunia. Yesus tidak mahu manusia akan lalai lagi seperti sebelum-sebelum ini. Maka siapa boleh pimpin kita? Hanya kita sendiri yang boleh pimpin diri sendiri dengan panduan Allah jua. Di sini Allah berbisik ke akal dan hati.

  Manusia ini ada dua otak. Satu otak sedar menggerakkan hati besar, satu lagi otak separa sedar yang menggerakkan hati kecil. Otak separa sedar yang menggerakkan hati inilah sasaran Allah untuk manusia. Jika hati busuk maka busuklah seluruh tubuh manusia itu. jika baik hati manusia itu maka baiklah seluruh tubuh jasmani manusia itu.

  Di sinilah peranan Allah pada suara hati kecil. Contoh: Hati besar kata saya mahu rumah besar, hati kecil kata saya mahu lebih selesa. Dll… Dengan kata lain: Peranan Roh Kudus ialah pada POSITIVE THINKING MANUSIA supaya tidak kehilangan ganjaran syurga /rahmat Allah.

  Kesimpulan: Beginilah konsep Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus yang saya cuba yakini. Saya hanya lahir pada zaman 1970-an dan bukannya pada 30TM @ abad pertama.

 45. stephen berkata:

  Kesimpulan: Beginilah konsep Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus yang saya cuba yakini. Saya hanya lahir pada zaman 1970-an dan bukannya pada 30TM @ abad pertama.

  >>> Ini bukan bermaksud saya betul… Paderi kata: Mereka yang protestant juga mencari kebenaran… Banyak pula mazhab sampai lebih 27 mazhab… Semua mazhab ini hanya ada satu tujuan: Syurga melalui pengalaman peribadi dalam Yesus.

 46. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  (Surah An-Nisaa’ 4:171)
  “Say not ‘Trinity’ : desist: It will be better for you: for Allah is one God.”

  Yang benar nih?

  Apakah bahasa aslinya ditulis “TRINITY”?

  Sila copas bahasa aslinya (transliterasi) supaya kalian bisa meliat ketidakjujuran para penerjemah kalian.

  Saya nunggu.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Masa Allah tidak Kenal siapa Jesus (a.s) dan Roh Kudus!

   Ngak ada masalah dong, lho yang bermasalah, dari isu Ciplak sampai Triniti, ngak ada jawapan, cuma bawa Lidah aja, ngak konkrit dong buktinya…

   Gue ngak sampai hati mau cakap lho itu kayak anak TK, tapi lho ada ciri2nya.

   Maafin gue, semoga lho mendapat hiayah dari Allah swt.

   By, Penghibur

 47. CosmicBoy berkata:

  @ Stephen,

  Penghibur:
  Baguslah atas pengakuan anda di atas, bermakna anda membenarkan Kitab Suci Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran TRINITI ditentang Allah swt 100%

  >>> Kami bukan seperti yang didakwa dalam al quran anda itu..

  Bung Stephen, kalo mau omong saya muslim-muslim, harus hat-hati.

  Muslim-muslim kalo menipu demi kelangsungan dakwah, itu halal lho.

  Jadi, taqiyah bisa terdeteksi di sini.

  Contohnya, apakah dalam Al-Quran ada ditulis “TRINITY”?

  Apakah bahasa Arab untuk “TRINITY”?

  TRINITY ==> “al-thaaluuth al-aqdas” bukan “thalaathatun” (Al-Quran)

  “Thalaathatun” bermaksud TIGA padahal “al-thaaluuth” bermaksud TRINITY/TRITUNGGAL!

  Jadi, para pengarang Al-Quran tidak pernah menyerang TRITUNGGAL/TRINITY tapi TIGA ALLAH@ TRI THIESME!

  Hati-hatilah dengan mereka, bagi mereka, tai itu enak lho kalo bisa menang omong/debat.

  Salam kasih.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Betul dong ayatnya, ngak salah, yang salah itu lho, BUKAN Quran.

   Masa lho lebih bijak dari Abdullah Yusuf Ali, ngak dong, tiada masalah ayat tu, lagi lho jangan lari dari menjawab soalan!

   Mana Jawapan?

   Jawapannya dong, mana?

   Udah seminggu, dari terbit sampai terbenam matahari, kok nga ada jawapan?

   By, Penghibur

 48. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Loe apa-apaan?

  Apakah Dzat Allah itu partai politikus?

  Kan kita bicara Allah bukan partai politikus.

  Koq mau disamain?

  Jadi, PAS itu Allah?

  atau UMNO itu Allah?

  atau DAP itu Allah?

  Hehehe…

  Ketahuan ya level kamu itu.

  Ngga maju2 gue kalo omong sama loe.

  Belajar dulu dehhhhh.

  Kacian…anak TK kelas tercorot!

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy (JelasNgak)

   Saudara ini, kenapalah bengap sangat, yang membawa Konsep Logik ini adalah dari saudara kamu sendiri, BUKAN saya, jadi saya dengan tegas, membantah dengan lemah lembut, ya kalau anda tidak bisa menerima, ya nasihat aja pada saudara Stephen, tegur dia (Stephen) BUKANNYA gue dong.

   PENEGASAN : Selagi saudara sekalian menggunakan konsep logik, maka saya akan utarakan berdasarkan Logik.

   By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy (JelasNgak)

   Sebenarnya yang anak TK itu lho bukan gue

   Salam kecerdasan dalam berfikir, heran betul dengan anda ni, datang-datang bawa racun, asal datang bawa racun, kan gue udah kongsi penawarnya walaupun sedikit, lho seharusnya syukur!

   Malah lho datang terus menyerang, padahal yang saudara sendiri yang membawa kasus-kasusnya.

   By, Penghibur

 49. stephen berkata:

  P:
  @Stephen

  Tak kisahlah anda nak kata TRINITI tu macam konsep Proton, Honda, Toyota atau apa saja, yang saya ingin tegaskan disini Bapa, Putera dan Roh Kudus Bukanlah Tuhan atau sehakikat, ini yang perlu anda fahami, seperti penjelasan saya berkenaan Proton ataupun Pakatan Pembangkang.

  Cuma satu dalam Perjuangan, Tujuan dan Matlamat TETAPI bukan SATU HAKIKAT TUHAN.

  >>> Isu 325TM telah dimeterai… Sayang sekali kita tidak berada pada zaman itu… Dan lagi, saya pula katolik yang paderi saya berpegang kuat kepada syahadat para rasul itu…..

  Kemudian, saya mengambil point perkataan yohanes paulus II. Bekas POP di Vatican. Katanya: Kita tidak akan selesai isu konsep ketuhanan Yesus, jangan pula kerana hal ini, kita terlupa melaksana ajaran Yesus di injil 4… Maka apa kesannya? Hakikat Yesus itu sehakikat dengan Allah atau 50:50 atau 0:100% itu belum selesai sampai sekarang… Apa SIB buat, yang penting ajaran Yesus… Maka SIB adalah Yesus 100% untuk segala-galanya melebihi pengertian katolik… Dan saya masih katolik yang membandingkan anglikan paderinya boleh kawin dll…..

  • Penghibur berkata:

   @ Stephen

   STEPHEN =====> Kemudian, saya mengambil point perkataan yohanes paulus II. Bekas POP di Vatican. Katanya: Kita tidak akan selesai isu konsep ketuhanan Yesus, jangan pula kerana hal ini, kita terlupa melaksana ajaran Yesus di injil 4… Maka apa kesannya? Hakikat Yesus itu sehakikat dengan Allah atau 50:50 atau 0:100% itu belum selesai sampai sekarang… Apa SIB buat, yang penting ajaran Yesus… Maka SIB adalah Yesus 100% untuk segala-galanya melebihi pengertian katolik… Dan saya masih katolik yang membandingkan anglikan paderinya boleh kawin dll…..

   PENGHIBUR =====> Sebab itu ISLAM mengatakan kamu berpegang pada TAKLID BUTA, yang penting iman tanpa memikirkan IMAN itu atas dasar apa?

   Persoalan yang tibul adalah

   (1) Apakah Beza Nabi Dengan Tuhan?
   (2) Jesus Nabi Atau Tuhan?
   (3) Adakah Bapa, Putera dan Roh Kudus adalah SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH?

   Cukup setakat ini dulu. Sebenarnya jika anda umat Kristian hanya bergantung kepada Akal semata-mata untuk menjelaskan Tuhan, maka anda silap shingga 100% (hakikat kesalahan).

   By, Penghibur

 50. stephen berkata:

  P:
  Jika KONSEP Proton digunapaki, banyak masalah juga tu, sebab anda kena faham begini, sekarang ni anda menggunakan pendekatan logik, jadi saya juga akan ikut rentak ni.

  TUHAN sebuah Jenama (Merujuk Konsep pemikiran Stephen)

  >>> Konsep JENAMA ini kena mengikut konteks kristian. Tanpa injil 4 adalah di luar jenama PROTON itu… Di luar PROTON, mungkin itu toyota atau perodua…

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   STEPHEN =====> Konsep JENAMA ini kena mengikut konteks kristian. Tanpa injil 4 adalah di luar jenama PROTON itu… Di luar PROTON, mungkin itu toyota atau perodua…

   PENGHIBUR =====> Tak kisahlah apa maksud anda, cuma perkara yang terpenting disini adalah, adakah KAMU UMAT KRISTIAN MENGIKTIRAF

   (1) Buddha adalah Allah
   (2) Rama dalam kepercayaan Hindu adalah Allah
   (3) Berhala adalah Allah
   (4) Matahari adalah Allah
   (5) Alam ini adalah Allah
   (6) Lembu adalah Allah
   (7) Bintang adalah Allah
   (8) Para Dukun adalah Allah
   (9) Gunung-Ganang adalah Allah
   (10) Nafsu adalah Allah
   (11) Apa saja yang disembah adalah Allah

   PERHATIAN : Jika Konsep Kristian digunapakai untuk membuktikan Allah Maha Kuasa sehingga Dia boleh menyatakan diri-Nya dalam bentuk apa saja, maka semua manusia TIDAK ADA YANG SALAH MELAINKAN BENAR BELAKA!

   Ini sebuah kefahaman yang rosak, saya tegaskan sekali lagi kepada saudara Kristian yang berkunjung disini, selagi anda menyatakan sesuatu berdasarkan pandangan dan fikir-fikir sendiri tanpa adanya bukti, maka anda tidak kemana sebenarnya.

   Islam dengan Kitab Sucinya Al-Quran adalah untuk selamanya dan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran membawa sebuah sistem kepada manusia, sistem ini akan membentuk masyarakat menjadi cemerlang, terbilang dan gemilang. Pendekatan Al-Quran menyebabkan dunia barat berubah dari zaman kegelapannya.

   By, Penghibur

 51. stephen berkata:

  Knp setiap kali komen, ianya bergerak2 azmi? X selesa la…

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   Maaflah saya pun tak tahu nak perbaiki setakat ni, apa pun pandangan anda saya akan ulas kemudian, hari ni saya kerja luar lah, tak cukup time, dah 3 minggu saya cuti, sekarang agak susah sedikit nak reply.

   Tapi yang pasti saya akan reply.

   @SAUDARA MUSLIM

   KEPADA : SAUDARA MUSLIM YANG DIHORMATI, anda sekalian juga di alu-alukan untuk berkongsi disini, anda boleh menjawab semua soalan mereka jika anda ingin berkongsi. Mungkin anda ada jawapan lebih baik untuk direnungkan bersama.

   By, Penghibur

 52. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  @CosmicBoy

  Betul dong ayatnya, ngak salah, yang salah itu lho, BUKAN Quran.

  Masa lho lebih bijak dari Abdullah Yusuf Ali, ngak dong, tiada masalah ayat tu, lagi lho jangan lari dari menjawab soalan!

  Saya ngga mau statement, saya mau bukti?

  Statement gituh, saya juga bisa.

  Saya minta ke kamu, ada ngga kalimat “TRINITY” dalam kitab bahasa asli kamu itu? (kayaknya ngga sih)

  Belum membuktikan malah ngoceh ngga karuan.

  Dijawab ngga?

  Susah banget ya?

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy (JelasNgak)

   Wah mas, masa itu saja persoalannya, setahu saya masalah yang saudara timbulkan ni, tiada permasalahan, ia macam kalau kita perhatikan dalam Dialog Islam Kristian antara Dr.Zakir Naik VS Dr.William Campbell.

   Anda mungkin tidak melihat dialog tersebut sehingga habis.

   Ada saudara Kristian mengemukakan 20 KESALAHAN TATABAHASA DALAM AL-QURAN.

   Anda mahu ikut apa yang mereka tulis?

   Atau dari penjelasan dari Tokoh-Tokoh Muslim?

   Sebenarnya tiada kesalahan tatabahasa dalam Al-Quran, yang selalu salah tu adalah manusia dan orang yang tidak mahu mengambil pelajaran dari apa yang berlaku!

   Di internet ada bermacam-macanm dugaan kesalahan, itu salah, ini salah sehinggakan perkataan “KUN FAYA KUN” pun dikatakan SALAH (?) dan Sarjana Kristian mengatakan sepatutnya KUN FAKANA, anda mahu terima ini?

   Sebenarnya anda jangan terlalu banyak membuat dugaan-dugaan kesalahan. ayat-ayat Al-Quran itu ada sebab musabab mengapa ia diturunkan.

   bersambung…. saya kena kerja sekarang ni (kerja luar)

   By, Penghibur

 53. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Mengenai Tritunggal, saya udah jelasin, itu ilmu mengenal keesaan Allah.

  Jadi, sama seperti Tauhid, ilmu mengenail keesaan Allah.

  Kalo loe nyerang Tritunggal, seperti di mana ia ditulis?

  Saya juga nanya ke kamu, di mana Tuahid ditulis dalam Al-Quran?

  Ngga ada kan, hehehe…bakalan ngga ketemu.

  Jadi, kamu tidak konsisten@ inconsistents.

  Inconsistents is a prove of a weak arguments, kata Dr White, sang debater tersohor.

  Juga kamu menanyakan ke saya, siapa yg mengasas Tritunggal?

  Saya kembali bertanya ke kamu, siapa yg mengasas Tauhid?

  Bukankah alim-ulama kalian?

  Jadi, kamu sekali lagi, tidak konsisten.

  Ketidak-konsisten ialah bukti argumen2 kamu lemah, ngreti tongkito?

  Hehehe…

  Belajar lagi dehhhhh.

  Masak trus2 aja jadi anak TK tingkat tercorot!

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   PERHATIAN : DIHARAP SAUDARA COSMIC BERTENANG

   (1) Sebelum perbincangan lebih jauh saya nak bagi sidikit ringkasan erti Esa pada Allah swt.

   (Suran Al-Zumar 39:3-4)
   Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala rupa syirik). Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (sambil berkata): “Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya”, – sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik). Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah Ia memilih mana-mana yang dikehendakiNya dari makhluk-makhluk yang diciptakanNya; Maha Sucilah Ia (dari menghendaki yang demikian). Dia lah Allah, Yang Maha Esa, lagi Yang Mengatasi kekuasaanNya segala-galanya.

   PERHATIAN : Allah Maha Esa Lagi Maha Kuasa, berikut adalah BIODATA Allah swt.

   (Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
   “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

   “Qul hua Allahu AHAD”
   “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa”

   AHAD = 1, dalam Konteks ayat tersebut AHAD = ESA

   (2) Kemudian di ayat lain Allah swt berfirman berkenaan ke-Esa-anNya;

   (Surah An-Nisaa’ 4:171)
   “Say not ‘TRINITY’ : desist: It will BE BETTER FOR YOU: for Allah is one God.”

   (Surah Al-Maidah 5:73)
   “They do blaspheme who say Allah is one of three in a TRINITY: for there is no god except One God. If say desist not from their word (blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them.”

   Esa pada Allah swt bukanlah Esa dalam KONSEP TRINITI, kerana TRINITI BUKANLAH menunjukkan Allah itu ESA, sama ada TRINITI itu adalah sebuah Konsep Mengenal Allah atau apa pun maksudnya sangat jelas Allah swt membantah kefahaman manusia sebegini dan Allah swt memberikan jalan dan petunjuik yang benar.

   KESIMPULAN : “Allah Maha Esa” itu tiada perkaitan dengan TRINITI, dan harus KITA FAHAMI serta IMANI TRINITI BUKANLAH “ESA”!

   (3) Di ayat lain Allah swt menegaskan lagi tentang ke-Esa-anNya seperti berikut;

   (Surah Al-Maidah 5:17)
   Demi sesungguhnya, kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam) katakanlah (wahai Muhammad): “(Dakwaan itu tidak benar) kerana siapakah yang dapat menahan (seksa) dari Allah sedikit jua pun kalau Ia mahu membinasakan Al-Masih Ibni Maryam beserta ibunya dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya?” Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakiNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

   (Surah Al-Maidah 5:72)
   Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam”. Padahal Al-Masih sendiri berkata:” Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim”.

   (4) KEMUDIAN Allah swt memberi peingatan kepada orang seperti saudara (Kristian);

   (Surah Al-Maidah 5:74)
   Oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya (sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya)? Padahal Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani.

   AKHIRKATA : Allah swt Maha Esa, dan saya tegaskan sekali lagi TRNITI BUKANLAH Konsep Mengenal Allah swt yang betul melainkan menyimpang dari ajaran sebenar.

   “Semoga penawar ini BUKAN MENAMBAH RACUN kepada fikiranmu yang sering terbelenggu! terpenjara! terkurung dalam kepalsuan yang hanya berpegang kepada akal semata-mata”

   By, Penghibur

 54. Fitri berkata:

  Hasil intelijen terhadap CosmicBoy

  Nama : Cosmicboy

  Tempat/tanggal lahir: Malaysia, 10 September 1974
  General Information

  Hostname: (diedit oleh admin fietria, rahasia)
  ISP: Telekom Malaysia Berhad
  Organization: Telekom Malaysia Berhad
  Proxy: None detected
  Type: Cable/DSL
  Blacklist:

  Geo-Location Information
  Country: Malaysia
  State/Region: 16
  City: Kota Kinabalu
  Latitude: 5.9832
  Longitude: 116.0666
  Area Code:

  Keterangan :

  1. Kota Kinabalu terletak di Borneo (Kalimantan)

  2. Hasil investigasi akan berlanjut.

  3. Data tersebut hanya 90% akurat.

  ——————————————————————————
  Silahkan disebarluaskan, bebas.

 55. CosmicBoy berkata:

  muslimin wa muslimat,

  Mau kenal Fitri.

  Baca diskusi si Murtadin (Fitri) dengan Parhobas (Kristen) ini. Link disertakan.

  Berhubung saya (Fitri) memang belum melaksanakan untuk mengucapkan kalimat syahadat, sebenarnya hati saya masih terbuka untuk agama apapun. Saat ini saya hanya mencari dan memproses ajaran agama mana yang paling benar, setelah hati saya mantap barulah saya akan secara resmi memasuki suatu agama. Tapi agama apa yang saya pilih nantinya, saya belum tahu.

  Karena Islam adalah warisan dari keluarga saya, sampai sekarang saya masih Islam tapi belum mengucakan kalimat syahadat.

  http://hakadosh.wordpress.com/2009/09/22/yesus-manusia-yang-diperilah/

  Hati-hati lho, Fitri mengaku muslim tapi belum mengucap dua kalimat syahadat.

  Dan sekarang agama Kristen itu menarik baginya.

  Orang seperti itu munafik, hati2 lho.

  Maap, saya beda, saya bukan org munafik.

  Saya cuman ke sini untuk berdialog.

  Salam.

  • Fitri berkata:

   @cosmicboy
   Kalau saya baca http://chodet22.wordpress.com/

   Blog kristen memang menarik, banyak keajaibannya tuh.

   😆

   Fotomu telah kupajang di blog chodet, semoga kamu puas.

   Lagipula syahadat kan sebenarnya bagi yang mau jadi mualaf lho (cosmicboy sebenarnya salah paham), sedangkan saya kan Islam keturunan, dari bayi saja sudah disunat kok.

   • Fitri berkata:

    All

    Sebenarnya cosmicboy gerah karena identitasnya saya bongkar dan dia tidak tahu mau membalas dengan cara apa karena enggak bisa membongkar identitas saya seperti yang saya tulis seperti di atas.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Ngak usah tuduh orang begitu, yang pasti sekurang-kurangnya identiti anda sudah terbongkar skurang-kurangnya 90%.

   Wah anda ni orang Sabah? Kota Kinabalu, nampaknya kita ni dekat saja kan!

   Tapi saya hairan sejak anda berkawan dengan Pak Jel, kualiti anda sebagi pendakwah Kristian merosot sehingga 90% (ini juga data yang akurat), yang pasti anda ini kira-kira setahun lepas mampu bercakap agama dengan baik dan terhormat.

   Anda jangan terlalu mengikut perasaan, tiada untungnya. Semoga dengan pendedahan dari Saudara Fitri akan memperjelaskan lagi kepada sidang pembaca, si CosmicBoy ni manusia dari Malaysia.

   By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Jika itu pada fikiran saudara Fitri, tapi kita perlu memahami konteks maksudnya, saya tidak akan berpegang pada kefahaman anda sendiri.

   Saya sebagai muslim lebih senang bertanya kepadanya sendiri dan ingin memahami mengapa dia berkata demikian.

   Lain cerita, saudara Cosmic, mengapa lho larikan diri, masa lho ngak jadi keruan hanya kerana saya membantah TRINITI.

   Sekali lagi untuk kefahaman anda TRINI BUKANLAH ESA! Lagi saudara Stephen pernah menyatakan bahawa dia ingin atasan Gereja untuk mencatat disini berkenaan KONSEP TRINITI sekurang-kurangnya dari 30 mazhab Kristian (tak kisahlah berapa pun bilangan mazhab dalam Kristian)

   Sedang menunggu ulasan lanjut ni, atau saudara Cosmic lebih berminat kita bicarakan tentan :

   “Allah Maha Esa Lagi Maha Kuasa, Bagaimana Memahaminya?”

   By, Penghibur

 56. Penghibur berkata:

  @Stephen

  Stephen saya masih menantikan jawapan anda pada soalan-soalan yang saya kemukakan, mohon dijawab dengan jujur.

  By, Penghibur

 57. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Emangnya saya orang Malaysia?

  Hehehe…

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Tak kisahlah sama ada awak orang Malaysia kah atau orang Indonesia kah, pada saya kita semua hamba Allah swt, dan dalam hidup ini yang paling penting belajar menghormati orang lain dan dapat belajar hidup dalam keberbezaan.

   Masa lho jadi ngak karuan, hanya kerna Fietri membongkar identitasmu?

   By, Penghibur

   • Fitri berkata:

    @Penghibur
    Maklumlah kalau hatinya panas begitu, karena identitasnya telah saya bongkar. Dia memang pernah ke Indonesia, makanya tak usah heran kalau gaya bicaranya sudah mirip dengan orang Indonesia. Saya tinggal di Samarinda, kalimantan timur masih satu pulau dengan dengan CosmicBoy.

    Saya juga sudah dapat penjelasan dari http://kabarnet.wordpress.com kalau Islam keturunan sebenarnya walau tanpa mengucapkan kalimat syahadat, atau dari orang tua atheis sekalipun sebenarnya sudah muslim jika mengakui Allah dan Nabi Muhammad. Dan sudah kewajiban juga kalau kita masih meneliti agama mana yang paling benar, dan hal itu juga tidak ada salahnya. Lagipula di blog hakadosh, saya sudah bilang kalau sampai sekarang saya masih Islam.

    @CosmicBoy
    Saya sudah dapat alamat rumahmu, tapi saya rahasiakan kok. Kamu tinggal dekat laut kan? Yang jelas di daerah kota-kota….

 58. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Sudah baca apa belum tentang Fitri.

  Sila ke link yg saya cantumkan.

  Saya berdoa, kalo bisa Fitri jadi Kristen sejati, atau Muslim sejati…jangan ke Kris-Lam, itu munafik.

  Orang munafik (murtadin), itu bahaya lho.

  Jadi hati2.

  Oke, saya sarankan, sila baca latar belakangnya.

  Salam.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Iya saya faham maksud anda, terlebih dahulu saya harus berbicara dengannya dan mengabaikan terlebih dahulu kata-kata anda.

   Saya jadi risau, jika saya percaya mentah-mentah dan kalau dia benar-benar taubat dengan sebenar-benar taubat atau jika kita tidak menangkap maksudnya dengan baik, itu kan menjadi masalah dan saya risau ia akan menjadi fitnah terhadap oranglain.

   Sebaiknya, saya bicara dulu dengannya, itu lebih mulia disisi Allah swt.

   By, Penghibur

 59. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Lain cerita, saudara Cosmic, mengapa lho larikan diri, masa lho ngak jadi keruan hanya kerana saya membantah TRINITI.

  Hehehe…kembali ke laptop.

  Saudara, saya ngga bisa lanjutkan kalo kamu masih bersikeras.

  Sila dijawab dulu pertanyaan2 saya, yang lain itu kemudian.

  Jangan hanya mau menantang.

  Ditantang ngga mau.

  Jadinya males.

  Saya nunggu.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Anda jangan seperti itu, saya ngak lari dari kenyataan.

   Saya tegaskan sekali lagi, Konsep Mengenal Allah yang saudara kemukakan adalah TERBANTAH. TRINITI BUKANLAH Esa, tetapi TRINITI adalah sebuah Konsep Mengenal Allah yang menyimpang dari Hakikat Allah dan sifat-Nya.

   Semua ini bersebab, Al-Quran membantah Konsep Mengenal Allah melalui Konsep TRINITI kerana TRINITI adalah sebuah Konsep yang mempersekutukan Allah dan sesat dari Jalan Yang Lurus.

   Semoga anda boleh menerima hakikat ini dan sehingga kini anda masih tidak membuktikan bahawa Bapa, Putera dan Roh Kudus adalah SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, sila kemukakan ayat yang menyokong kenyataan ini adalah FAKTA yang KONKRIT!

   Jika tiada, anda nyatakan disini, siapa yang mengajar Konsep Mengenal Allah melalui Konsep TRINITI?

   By, Penghibur

 60. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Saya masih menunggu.

  Diresponi ngga jawaban saya.

 61. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Saya masih menunggu.

  Diresponi ngga pertanyaan saya.

  (1) Menurut kita Esa itu Satu, jadi bagaimana?

  (2) Sura Al-Maidah ,116 bukan nyerang TRINITAS tapi TRITHEISME, sila beri komentar.

  Salam.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   COSMICBOY =====> (1) Menurut kita Esa itu Satu, jadi bagaimana?

   PENGHIBUR =====> Jawpannya sila baca ARTIKEL THREAD ni dari awal ok! Saya dah update.

   COSMICBOY =====> (2) Sura Al-Maidah ,116 bukan nyerang TRINITAS tapi TRITHEISME, sila beri komentar.

   PENGHIBUR =====> Untuk menjawab ini cukup hanya pada catatan kaki dalam Kitab Terjemahan Al-Quran Ustaz Abdullah Yusuf Ali.

   Nanti saya berikan.

   PERHATIAN : SIla saudara kemukakan jawapan soalan berikut

   (1) Apakah BEZA Nbai dengan Allah?
   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?
   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adlah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By, Penghibur

 62. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  PENGHIBUR =====> Jawpannya sila baca THREAD ni dari awal ok!

  Gimana nih?

  Koq responnya plintat plintut?

  Yang serius dong.

  COSMICBOY =====> (2) Sura Al-Maidah ,116 bukan nyerang TRINITAS tapi TRITHEISME, sila beri komentar.

  PENGHIBUR =====> Untuk menjawab ini cukup hanya pada catatan kaki dalam Kitab Terjemahan Al-Quran Ustaz Abdullah Yusuf Ali.

  Emangnya saya punya kitab itu?

  Salam.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   (Surah Al-Maidah 5:116)

   FOOT NOTE : Jesus (a.s) disclaims here any knowledge og the sort of things that are attributed to him by those who take his name, The worship Mary, though repudiated by the Protestants, was widely spread in the earliar Churches, both in the East and the West.
   ————————————————————————–

   PERHATIAN : SIla saudara kemukakan jawapan soalan berikut

   (1) Apakah BEZA Nbai dengan Allah?
   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?
   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adlah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By, Penghibur

 63. mazterall berkata:

  hmmmm

 64. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  The worship Mary, though repudiated by the Protestants, was widely spread in the earliar Churches, both in the East and the West.

  Mengerti ngga maksud ‘worship’ dalam bahasa Inggris?

  Bisa diartikan sebagai

  (1) sujud menyembah ==> Allah saja.

  (2) sujud hormat ==> bisa Allah, bisa makhluk sebagai tanda homat.

  (3) memuliakan ==> bisa Allah, bisa juga makhluk sebagai menghargai jasa2nya.

  Jadi, maksud penulis ialah di no. 3.

  Udah jelas banget nih.

  Kalo masih ngga ngerti juga mah kebangetaaannnn…

  Salam.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   ?
   By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Perhatikan ini, firman Allah swt ini sangat membina akal.

   (Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
   “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

   (Surah Al-Mu’minun 23:118)
   Allah tidak sekali-kali mempunyai anak, dan tidak ada sama sekali sebarang tuhan bersamaNya; (kalaulah ada banyak tuhan) tentulah tiap-tiap tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian, dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengahnya yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka (yang musyrik) itu.

   (Surah Al-Hajj 22:73)
   Wahai umat manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan, maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah, yang lain dari Allah itu, tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya; dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. (Kedua-duanya lemah belaka), lemah yang meminta (dari mendapat hajatnya), dan lemah yang diminta (daripada menunaikannya).

   (Surah Al-Mu’minun 23:78-80)
   Dan Dia lah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur; tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur. Dan Dia lah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dia lah yang menghidupkan dan mematikan; dan Dia lah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir?

   (Surah Al-Hadid 57:3)
   Dia lah Yang Awal dan Yang Akhir; dan Yang Zahir serta Yang Batin; dan Dia lah Yang Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

   (Surah As-Syura 42:11)
   Tiada sesuatupun yang sebanding dengan (ZatNya, sifat-sifatNya, dan pentadbiranNya) dan Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

   (Surah Al-Hasr 59:22-24)
   Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya. Dia lah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk; Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

   (Surah Al-Israa 17:119)
   Katakanlah (wahai Muhammad): “Serulah nama ” Allah” atau nama “Ar-Rahman”, yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia”. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.

   (Surah Hud 11:6)
   Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab (Lauh mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yang berkenaan).

   By, Penghibur

 65. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Jadi…gimana nih?

  Kamu ini sering bertanya, di mana respon/tanggapan kamu atas pertanyaan2 saya itu.

  .
  ..

  Susah banget ya?

  Salam.

 66. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  PERHATIAN : SIla saudara kemukakan jawapan soalan berikut

  (1) Apakah BEZA Nbai dengan Allah?
  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?
  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adlah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By, Penghibur

 67. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,


  Sekali lagi supaya loe ngga pada kepepet.

  @ Penghibur,

  Jadi…gimana nih?

  Kamu ini sering bertanya, di mana respon/tanggapan kamu atas pertanyaan2 saya itu.

  .
  ..

  Susah banget ya?


  Udah jelas banget nih, pertanyaan di atas.

  Kalo masih ngga ngerti juga mah kebangetaaannnn…

  Salam.

 68. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  Masalah lho sudah beres, berkenaan ayat tu dah selesai, cukup hanya pada catatan kaki tersebut, sekrang lho terus membuktikan bahawa soalan-soalan yang saya kemukakan kerana ia bersangkut paut dengan iman dalam Kristian:

  Setiap ulasan lho gue akan bahas dan kesimpulan tersebut akan gue update menjadi artikel dalam thread ini.

  Guna sudah membuktikan berdasarkan Kitab Suci bahawa Allah Maha Esa, bagaimana lho, sila jawab soalan berikut;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By, Penghibur

 69. CosmicBoy berkata:

  Sila baca.

  http://nourma21187.wordpress.com/2008/11/26/help-me-please/

  Satu lagi kemenangan untuk kuasa terang.

  Amin..Ya Yesus, Rabbilulalalamin.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Anda, apa yang anda menang?

   Anda datang tidak membawa apa yang bole membela Kristian?

   Jika terbela, apa yang anda bela?

   Jika anda menang, apa yang anda menang?

   Pelik TAPI BENAR, soal AKIDAH saja anda tidak dapat menjelaskan.

   Sila jelaskan disini :

   (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By,Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Awak ni bangga sangat dengan Ali Sina kan, nampaknya tidak belajar dari kesalahan.

   COSMICBOY =====> Satu lagi kemenangan untuk kuasa terang.

   PENGHIBUR =====> ? Kuasa terang atau kuasa gelap? Jika kuasa terang sila jawab 3 soalan yang berkaitan dengan akidah umat Kristian!

   Jika tidak terjawab dan sememangnya jawapan anda akan merumitkan lagi keadaan, selamat mencuba.

   By, Penghibur

  • Fitri berkata:

   Blog nourma itu sudah enggak aktif, saya sudah komen tapi dimoderasi dan tidak dikeluarkan.

   • Penghibur berkata:

    @Fitri

    Terima kasih kerana maklumkan saya.

    Saya ni sedang menantikan Penjelasan CosmicBoy berkenaan Akidahnya tentang TRINITI, saya tak minta banyak, saya minta dia buktikan bahawa Bapa, Putera dan Roh Kudus adalah TUHAN (?) SEHAKIKAT TUHAN dan TIDAK TERPISAH. Saya mohon ayat yang membuktikan ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

    Sehingga saat ini dia hanya tahu kata itu salah, ini tak betol, jadi dimana pegangannya!

    By, Penghibur

 70. Fitri berkata:

  @Penghibur
  Saya koreksi konsep beriman no 1 tentang agama Buddha, karena sesungguhnya pemeluk agama Buddha tidak percaya dengan Tuhan.

  Saya sudah pernah berdialog dengan pemeluk agama Buddha, dan dalam artikel umat Buddha itu sendiri mengakui tidak ada konsep Ketuhanan dalam agama mereka.

  Lebih lengkap bisa kunjungi link berikut:
  http://ratnakumara.wordpress.com/2009/06/22/tuhan-yang-maha-dimata-seorang-buddha/

 71. Penghibur berkata:

  @Fitri

  Ya saya sedia maklum tentang hal Agama Buddha tidak mengimani wujudnya Tuhan, kerana disini saya mengikuti perkembangan semasa diantara Da’i terkenal Malaysia iaitu Dr.Danial Zainal Abidin, beliau ada menyatakan hal itu.

  Pada persidangan Buddha sedunia yang diadakan di Sri Lanka pada tahun 1966 dari aliran Theravada dan Mahayana, mereka mengambil keputusan bahawa mereka mempercayai bahawa alam ini tidak dicipta oleh Tuhan.

  By, Penghibur

  • Fitri berkata:

   Walaupun ada konsep Sang Hyang Adi Buddha dalam agama Buddha untuk ketuhanan mereka, tapi sebenarnya Sang Hyang Adi Buddha dibuat hanya agar agama Buddha dilegalkan menjadi agama resmi di Indonesia. Tapi sebenarnya mereka tidak percaya adanya pencipta, menurut mereka alam tercipta dengan sendirinya.

 72. Penghibur berkata:

  @Fitri

  Ooo macam tu, tetapi anda pernah bincang dengan mereka berkenaan ramalan Gautama Buddha tentang Antim Buddha (Nabi Terakhir) yang bernama MAITREYA (Pembawa Rahmat?

  Mungkin ada sesuatu yang diperkatakan mereka tentang MAITREYA, saya ingin mendengar.

  PERHATIAN KEPADA SIDANG PEMBACA : Artikel pada Thread ni akan saya update setiap masa, semuanya bergantung dengan hasil dialog dengan Umat Kristian, ini bagi memperkasa isi pada Thread ni, sekaligus dapat membantu memperjelaskan lagi isu yang dibangkitkan.

  Isu Gautama Buddha dalam Thread ni akan saya tambah baik dalam sedkit masa nanti, merujuk kepada ulasan dari da’i-da’i Muslim.

  By, Penghibur

  • Fitri berkata:

   Soal nabi terakhir, mereka tidak pernah menyebutkan. Saya juga sekarang jarang berkunjung ke blog-blog agama Buddha. Coba saja datang ke blog ratnakumara, mungkin pertanyaan tentang MAITREYA bisa dijawab sama mereka. Karena Ratna sangat terbuka bila ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama Buddha atau bagi mereka yang ingin mengetahui ajaran Buddha.

 73. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Hehehe…

  Belajar dari Fitri, jangan sok tau.

  Mau omong agama Buddha, hal mendasar aja loe pada plintat, plintut.

  Ngerasa tau Trinitas.

  Yang benar nih?

  Jadinya males.

  Salam.

 74. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Saya ni sedang menantikan Penjelasan CosmicBoy berkenaan Akidahnya tentang TRINITI, saya tak minta banyak, saya minta dia buktikan bahawa Bapa, Putera dan Roh Kudus adalah TUHAN (?) SEHAKIKAT TUHAN dan TIDAK TERPISAH. Saya mohon ayat yang membuktikan ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  Fitnah tuh…

  Apakah agama kamu tidak mengajar kejujuran?

  Bukankah saya meminta kamu menjawab dulu 2 pertanyaan sebelum kita ngebahas ajaran Trinitas?

  Belum dijawab tuh?

  Kamu ini dari sono lagi (blonya imankristen) terbawa2 sikap kurang baik dalam diskusi sini, mau menantang, tapi ngga mau ditantang.

  Jadi, gimana nih?

  Mau dijawab ngga?

  Btw, permintaan saya ngga banyak itu, cuman 2 pertanyaan.

  .
  ..

  Susah banget ya?

  Sehingga saat ini dia hanya tahu kata itu salah, ini tak betol, jadi dimana pegangannya!

  Wah, gimana mau belajar kalo sok tahu.

  Msih inget perumpamaan Pak Jel, omong peninju hebat tapi diajak berlomba, malah kabur!

  Hahaha…itu omong besar namanya.

  Sekali lagi, Trinitas ialah ilmu mengenal keesaan Allah.

  Sudah 3x diberi pernyataan seperti di atas, tapi mau nyasar ke anak, cucu, cicit loe segala!

  Capeh deh.

  Salam kasih.

  • Ahmad Nizam berkata:

   Salam semua.

   @Cosmic

   Sudah tanya orang2 Buddha tentang persamaan kisah Tuhan2 kamu? hehe

   Bila kamu mahu sedar bahawa agamamu agama CIPLAK eh Cosmic?

   Sedarlah Paulus dulunya penyembah BERHALA

   Sedarlah bahawa dia telah menciplak ajaran penyembah berhala Yunani / Greek ke dalam kristian!!

   Kerana itulah wujudnya KORBAN MANUSIA iaitu Yesus itu sendiri (hhhm disebut KORBAN manusia pula di sini yer, kenapa kamu nggak sebut KORBAN TUHAN?? Tuhan korbankan tuhan , ih ih hi nggak masuk akal agama Bathilmu)

   Apabila sesuatu itu nggak masuk AKAL, means NONSENSE!! Apabila maknanya sudah NONSENSE, faham2 sendiri lah!

   Dan bukan sahaja ajaran penyembah berhala Yunani kamu ciplak, agama BUDDHA, HINDU , semuanya Kristian ciplak

   Satu2nya agama dalam dunia berstatus CIPLAK / CETAK ROMPAK!!

   Kesian sungguh

   Tu masih berbangga dan FANATIK lagi tu ih ih ih

   Salam damai dalam kecerdasan berfikir 🙂

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Berani berbicara agama, bila tanya tentang akidah (pegangan) anda, anda risau sampai jadi tidak karuan! tambah lagi bila Ahmad Nizam buktikan secara Ilmiah bahawa Kitab Bible anda adalah menciplak Kitab Buddha, Penyembah berhala dan bermacam-macam lagi.

   Sedarlah CosmicBoy, Rahsia Kristian sudah terbongkar, pendek kata “Kitab Bible Sudah Dibedah Habis-Habisan” percaya atau tidak, anda masih tidak dapat memecahkan semua persoalan dari Ahmad Nizam.

   KEPADA SIDANG PEMBACA : Anda dijemput untuk membaca sendiri dialog Antara ahmad Nizam dengan umat Kristian, dimana saudara Ahmad Nizam membedah Kitab Bible Habis-habisan dengan BUKTI yang berdasarkan Kitab Suci Al-Quran dan Kitab-Kitab lainnya, juga merujuk kepada sumber-sumber Ilmiah dari pengkaji Internasional.

   Sila kunjungi ;

   http://hikmatun.wordpress.com/2009/10/11/dialog-tentang-perbandingan-alquran-dan-bible-%e2%80%93-mana-yang-benar-11/

   By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Anda kira sidang pembaca tidak mampu menilai mana yang betul dan mana yang salah, mana permata mana kaca? Anda silap 100%!

   Anda sebenarnya takut untuk menjelaskan soalan berikut dan soalan ini adalah pegangan sekurang-kurangnya 2 RIBU JUTA Umat Kristian di seluruh dunia.

   By, Penghibur

 75. Ahmad Nizam berkata:

  Agama penyembah2 BERHALA sentiasa melakukan KORBAN DARAH manusia

  Biasanya siapa yang lakukan korban darah manusia??

  ya, penyembah2 dan pemuja SYAITAN

  Nggak pernah ada dalam sejarah di ajar PARA NABI agar lakukan KORBAN DARAH manusia, tetapi si Evelyn anak murid John Hartman dari Indon tu terang2 mengatakan tentang KORBAN DARAH manusia iaitu Yesus

  Ih ih ih

  Bila mahu sedar eh Cosmic? 🙂

  • Penghibur berkata:

   @Ahmad

   Saya setuju dengan saudara, entahlah apa yang diperjuangkan oleh CosmicBoy & The Gang, apa -apa pun semoga CosmicBoy ni akhirnya dapat mencapai kebenaran, semoga Allah melimpahi-Nya hidayah yang menjelaskan kepada pemikirannya yang terlalu sempit.

   By, Penghibur

 76. CosmicBoy berkata:

  @ Ahmad,

  @Cosmic

  Sudah tanya orang2 Buddha tentang persamaan kisah Tuhan2 kamu? hehe

  Ehhhh…kenapa saya harus tanya, emang saya percaya dakyah kamu?

  Hehehe…

 77. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By,Penghibur

 78. CosmicBoy berkata:

  @ Ahmad,

  Sedarlah Paulus dulunya penyembah BERHALA

  Statement gini saya juga bisa.

  Mana buktinya?

  Kalo ngga ada bukti, saya maklumi, itu cuman dakyah agama.

  Sedarlah bahawa dia telah menciplak ajaran penyembah berhala Yunani / Greek ke dalam kristian!!

  Yang benar ini?

  Jadi, ngapa org Kristen tidak nyembah berhala?

  Justru sebaliknya, kalian mewarisi ajaran2 berhala Arab jahiliah.

  1 hari 5 kali main tonggeng ke mana?

  Ke Allah (mana mungkin sebab Allah tidak bertempat dan berbentuk).

  atau ke Batu itu?

  Jadi, ketahuan.

  Alasan apa saja tetap intinya ke Batu juga kan.

  Hahaha…

  Kerana itulah wujudnya KORBAN MANUSIA iaitu Yesus itu sendiri (hhhm disebut KORBAN manusia pula di sini yer, ..

  Emangnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah mengorbankan siapa pd mula2nya?

  Manusia atau binatang?

  Mau omong apa saja silakan, tapi tetap intinya NABI IBRAHIM DIPERINTAHKAN ALLAH MENGORBAN MANUSIA!

  Jadi, ajaran ini bukan hal yg baru.

  kenapa kamu nggak sebut KORBAN TUHAN?? Tuhan korbankan tuhan , ih ih hi nggak masuk akal agama Bathilmu)

  Emangnya ada diajar “tuhan korban tuhan”?

  Hehehe…

  Itu cuman kan rekayasa kamu…

  Jadi, itu sampah!

  Apabila sesuatu itu nggak masuk AKAL, means NONSENSE!! Apabila maknanya sudah NONSENSE, faham2 sendiri lah!

  Ada diajarkan hukum qisas dalam ajaran kamu?

  Siapa diqisaskan irrelevants, pokoknya qisas bermaksud bayaran yg setimpal dan adil.

  Menurut Allah, dosa Adam dan keturunannya dibayar secara adil dan setimpal dengan nyawa org lain.

  Jadi lunas.

  Sekarang pintu sorga terbuka bagi semua org.

  Terimalah sang Penebus/Pembayar itu Yesus Kristus dan kalian akan masuk sorga. (kayaknya ngga mau sih)

  Dan bukan sahaja ajaran penyembah berhala Yunani kamu ciplak, agama BUDDHA, HINDU , semuanya Kristian ciplak

  Hahaha…

  Sudah dijelas Fitri, Buddha bukanTuhan (malah Tuhan ngga pernah wujud), masak bisa disamakan sama Yesus?

  Jadi, ketahuan dakyah agama yg isinya cuman sampah.

  Satu2nya agama dalam dunia berstatus CIPLAK / CETAK ROMPAK!!

  Saya pikir, yg benar2 ciplak agama/kitab org ialah kalian.

  Buktinya jelas…dari kisah2 dalam Al-Kitab hingga ajaran2nya bisa ditelusuri sampai ke Yahudi, Kristen, Sabian, Majusi, Hanif, Hindu & kepercayaan jahiliah.

  Ini jelas dan sudah dibuktikan oleh ahli2 sejarah, ahli2 agama dan ahli2 sosiologis yg berbobot!

  Islam nyontek dari agama2 lain.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   COSMICBOY =====> Justru sebaliknya, kalian mewarisi ajaran2 berhala Arab jahiliah.

   1 hari 5 kali main tonggeng ke mana?

   Ke Allah (mana mungkin sebab Allah tidak bertempat dan berbentuk).

   atau ke Batu itu?

   PENGHIBUR =====> Kaabah adalah Kiblat, iaitu arah yang dihadap apabila orang Islam solat. sungguhpun orang Islam menghadap Kaabah semasa solat, tetapi kami tidak menyembah Kaabah. Kami umat Islam hanya tunduk kepada Allah swt sahaja.

   (Surah Al-Baqarah 2:144) Kerap kali Kami melihat engkau (wahai Muhammad), berulang-ulang menengadah ke langit, maka Kami benarkan engkau berpaling mengadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah masjid Al-Haraam (tempat letaknya Kaabah); dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberikan Kitab, mereka mengetahui bahawa perkara (berkiblat ke Kaabah) itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka; dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan.

   (1) Islam mendidik kedamaian serta perpaduan ummah

   Jika orang islam ingin menunaikan solat, berkemungkinan ada orang yang ingin menghadap ke utara atau selatan,. untuk menyatukan umat Islam dalam penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, dimana saja kami umat islam berada, umat Islam diisyaratkan menghadap hanya satu arah iaitu Kaabah.

   (2) Kaabah terletak di Tengah Peta Dunia.

   Orang Islam merupakan orang pertama melukis peta dunia. Mereka melukis peta dengan bahagian selatan menghala ke atas dan utara menghala ke bawah. Kaabah terletak di tengah-tengah. Kemudian ahli kartografi barat pula melukisnya terbalik, utara menghala ke atas dan selatan menghala ke bawah. Walaubagaimanapun, Alhamdulillah, Kaabah terletak di tengah-tengah peta dunia.

   (3) Tawaf mengelilingi Kaabah menandakan satu Tuhan.

   Apabila orang Muslim pergi ke Masjidil haram di Mekah, mereka mengerjakan tawaf ataupun membuat pusingan mengelilingi Kaabah. Perbuatan ini melambangkan kepercayaan dan penyembahan Tuhan yang satu, iaitu, sebagaimana setiap bulatan mempunyai satu pusat, maka, hanya Allah swt sahaja yang layak disembah.

   (4) Khalifah Umar Al-Khattab

   Berkenaan batu hitam, Hajarul -Aswad, terdapat hadis yang dikaitkan dengan sahabat terbilang Nabi Muhammad saw, Umar r.a.

   Berdasarkan Sahaih Bukhari, Jilid 2, Kitab Haji, Bab 56, H.No.675, Umar r.a berkata, “Aku tahu engkau adalah batu dan tidak mendatangkan sebarang menfaat ataupun kemudaratan. Jika tidak kerana aku melihat Nabi Muhammad saw menyentuh (dan mencium) kamu, nescaya aku tidak akan menyentuh (dan mencium) kamu.”

   (5) Ada orang berdiri di atas Kaabah dan melaungkan azan.

   Semasa Zaman Nabi Muhammad saw, ada orang yang berdiri di atas Kaabah dan melaungkan azan, ataupun panggilan untuk solat. Mungkin kita boleh bertanya orang yang mendakwa bahawa umat Islam menyembah Kaabah: Siapakah penyembah berhala yang berdiri di atas berhala yang disembahnya?

   Rujukan : Dr.Zakir Naik (Book : 20 Most Common Questions About Islam)

   By, Penghibur

 79. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  Hehe, macam manalah anda ni, masih nekad lagi, keputusan Agama Buddha tidak mengiktiraf wujudnya Tuhan adalah pada persidangan di Sri lanka pada tahun 1966, mohon perhatian, sebelum itu anda fikir Siddharta Gautama Buddha sebagai apa?

  Anda ini Cosmic!

  PERINGATAN (1) Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By,Penghibur

 80. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  …keputusan Agama Buddha tidak mengiktiraf wujudnya Tuhan adalah pada persidangan di Sri lanka pada tahun 1966, mohon perhatian, sebelum itu anda fikir Siddharta Gautama Buddha sebagai apa?

  Sebab itulah ajaran Buddha sejati.

  Diblognya Ahmad dan kamu, itukan rekayasa@ dakyah agama untuk mengelabui orang.

  Btw, kapan mau jawab tantangan saya.

  ***menunggu***

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   COSMICBOY =====> Sebab itulah ajaran Buddha sejati.

   Diblognya Ahmad dan kamu, itukan rekayasa@ dakyah agama untuk mengelabui orang.

   PENGHIBUR ===== > Anda ini ada masalah ya? Ngak pernah faham bila diajak bicara, Penganut Buddha darilah Percaya wujudnya Tuhan sehingga akhirnya mereka BERTAMBAH KAFIR terhadap Allah swt!

   Kisah Jesus a.s diangkat menjadi Tuhan seperti kes Gautama Buddha memang persis, anda tahukan bila Agama Buddha wujud?

   Tak payah nak cerita lanjut dengan anda yang bermasalah ni, anda MAKLUM TAK 1966, anda kenal tahun 1966? Ajaran Buddha bermula bila? sebelum 1966, bagaimana iman mereka?

   Tahun 1966 adalah Persidangan Buddha Sedunia di Sri Lanka, ini pun anda tak faham-faham.

   Agama Buddha sudah mencapai ketahap rosak Iman, dari Percaya wujud Tuhan menjadi TIDAK PERCAYA, siapa ajar mereka ni Tuhan ni tidak wujud?

   Jawapnnya kepada anda dan sekalian umat Buddha adalah AKAL mereka yang sangat terbatas! Padahal AKAL mereka tak sebijak Allah swt. Maka kepada penganut Buddha mudah-mudahan anda sekalian menyedari hakikat ini, dan saya sedang menunggu respon dari salah seorang Penganut Buddha.

   Kepada Anda COSMICBOY, jangan CIPLAK Ajaran BUDDHA sehingga akhirnya ANDA NANTI TAK PERCAYA WUJUDNYA TUHAN? Cukuplah apa yang kalian ciplak, jangan CIPLAK lagi.

   Selanjutnya sila jawab soalan berikut;

   PERINGATAN (2) Sila menjawab soalan;

   (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By,Penghibur

 81. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  PENGHIBUR ===== > Anda ini ada masalah ya? Ngak pernah faham bila diajak bicara, Penganut Buddha darilah Percaya wujudnya Tuhan sehingga akhirnya mereka BERTAMBAH KAFIR terhadap Allah swt!

  Tau darimana?

  Emangnya para penganut Buddha kenal Allah swt?

  Kapan mau pinter?

  Mungkin tahun depan??? :)=

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   COSMICBOY =====> Tau darimana?

   Emangnya para penganut Buddha kenal Allah swt?

   Kapan mau pinter?

   Mungkin tahun depan??? =

   PENGHIBUR =====> Saya tahu dari sumber penulis berkenaan Agama Buddha iaitu Dr. K Sri Dhammananda yang menulis Apakah Buddhis Percaya?.

   (1) Kepercayaan Kepada Dewa

   Buddhis tidak menafikan kehadiran berbagai Tuhan dan dewa.

   Adalah menjadi kepercayaan umum di kalangan Buddhis bahawa dewa boleh dipengaruhi untuk memberi pertolongan dengan memindahkan pahala kepada mereka setiap kali perbuatan berpahala dilaksanakan. Kepercayaan ini adalah berdasarkan pesanan Buddha kepada dewa untuk melindungi manusia yang mengamalkan kehidupan keagamaan. Ini adalah sebab kenapa Buddhis memindahkan pahala kepada dewa-dewa tersebut atau mengingatkan mereka setiap kali melakukan perbuatan berpahala. Walau bagaimanapun, perbuatan memaja menyembah dewa-dewa tersebut adalah tidak digalakkan, sungguhpun sebahagian adat resam Buddhis berpusatkan kepada aktiviti‑aktiviti sebegini. Apabila seseorang mengalami kesulitan yang serius, mereka dengan sendirinya beralih kepada dewa untuk mengatakan ketidakpuasan mereka di satu tempat pemujaan. Dengan berbuat demikian, mereka mendapat sedikit kelegaan dan ketenteraman di dalam hati, mereka merasa lebih selesa. Walau bagaimanapun, bagi seorang intelek yang mempunyai azam yang kuat, kebijaksanaan dalam akademik dan kefahaman, kepercayaan dan kelakuan tersebut tidak perlu dilakukan. Sudah pasti tidak ada pengajaran dalam Buddhisme mengenai kesan bahawa Buddhis boleh mencapai Nibbana melalui pujaan kepada mana‑mana dewa. Buddhis percaya bahawa kesucian dan ketidaksucian bergantung kepada diri seseorang. Tiada sesiapa daripada luar boleh menyucikan orang lain. (Dhammapada 165)

   Rujukan :
   1. Buku Kepercayaan Buddhis (What Buddhist Believe, terbitan Buddhist Missionary Society Malaysia) hasil tulisan Ven. Dr. K Sri Dhammananda merupakan antara buku Buddhisme yang paling popular di kalangan Buddhis Malaysia.

   2. http://www.what-buddha-taught.net/BM/Dhammananda_Apa_Buddhis_Percaya.htm#16.%20ALAM%20KEWUJUDAN

   (2) Kebengonganmu tentang mengenal Allah swt itu, sila baca THREAD ini dari awal, ok. Lho ini hanya sekadar panaskan room dengan isu yang lho sendiri ngak jelas! Kesian 🙂 Cukup setakat ini tentang fahaman Buddha. Lho seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap Agama lho Kristian. ok..:-)

   PERINGATAN (3) Sila menjawab soalan;

   (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   COSMICBOY =====> Emangnya para penganut Buddha kenal Allah swt?

   PENGHIBUR =====> Perlu saya tegaskan sekali lagi disini memandangkan anda celaru tentang Allah swt.

   (1) Artikel pada Thread saya menegaskan Allah swt hanya Dialah tuhan dan tidak ada yang lain.

   (2) Komuniti dunia yang menyembah dengan pelbagai sembahan dan kepercayaan sama ada Penyembah Alam, Penyembah Api, Penyembah Gunung Ganang atau apa saja yang disembah.

   PERLU anda FAHAM, bahawa Allah swt hanya Dialah Tuhan satu-satunya..

   (3) Sekalipun manusia mempersekutukan Allah swt dengan segala sesuatu, namun Allah swt tetap memberi kepada hamba-hamba-Nya.

   (4) Memang tidak masuk akal menjadikan sesuatu sebagi perantaraan dengan Tuhan atau sememangnya sembahan (berhala atau apa saja) itu memang Tuhan bagi mereka.

   (5) Allah swt mempunyai nama-nama yang indah, kesemuanya ada 99 nama dengan nama puncak-Nya ialah Allah. (Inipun saya dah bentangkan untuk anda Cosmic)

   AKHIRKATA : Semua konsep penyembahan melalui perantaraan atau sembahan (Berhala atau apa saja) sememangnya di tentang dalam Islam. Oleh kerana itu, anda kena faham sebaiknya. 🙂

   By, Penghibur

 82. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Kamu ini berargumen atau buang angin busuk?

  Kalo berargumen, sila kemukakan bukti/dalil.

  Kalo buang angin busuk, sila ke tempat khusus untuk itu.

  Hehehe…

  Kapan mau cerdas?

  Mungkin tahun depan?????

 83. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  PENGHIBUR =====> Kaabah adalah Kiblat, iaitu arah yang dihadap apabila orang Islam solat. sungguhpun orang Islam menghadap Kaabah semasa solat, tetapi kami tidak menyembah Kaabah. Kami umat Islam hanya tunduk kepada Allah swt sahaja.

  Kamu meliatnya sebagai kiblat, orang lain tidak sebodoh itu.

  Ada apa di Kaabah?

  Bukankah BATU HITAM tinggalan Arab jahilah penyembah berhala itu?

  Alasan apa pun kalian tetap diliat sebagai tonggeng ke BATU HITAM, ngerti?

  Sebab BATU HITAM ada hubungan sejarah, agama, budaya & sosial dengan Arab penyembah berhala yg sulit dilepaskan.

  Juga ada hubungan dengan agama Hindu.

  Hehehe…

  Mau pinter, sila baca.

  http://ngarayana.web.ugm.ac.id/2009/09/kabah-adalah-bekas-kuil-hindu/comment-page-1/#comment-526

  Semoga cepet.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   CosmicBoy, sejarah membuktikan Rasulullah saw sejak kecil sehinggalah Allah melantik beliau menjadi Rasul utusan kepada manusia seluruhnya, beliau tidak pernah menyembah berhala.

   Jika dakwaan itu benar, maka buat apa Orang Musyrik Mekah nak membunuhnya? sangat tidak masuk akal, Rasulullah saw menentang habis-habisan fahaman manusia pada masa itu dengan sesungguhnya.

   Rasulullah saw datang kepada manusia adalah untuk memberi amaran dan memberi khabar gembira serta menentang mana-mana komuniti yang menyembah segala sesuatu yang diiktiraf sebagai mempersekutukan Allah swt.

   By, Penghibur

  • kamarul berkata:

   Salam…….

   Cosmicboy:Kamu meliatnya sebagai kiblat, orang lain tidak sebodoh itu.

   Ada apa di Kaabah?

   Bukankah BATU HITAM tinggalan Arab jahilah penyembah berhala itu?

   Alasan apa pun kalian tetap diliat sebagai tonggeng ke BATU HITAM, ngerti?

   Sebab BATU HITAM ada hubungan sejarah, agama, budaya & sosial dengan Arab penyembah berhala yg sulit dilepaskan.

   Juga ada hubungan dengan agama Hindu.

   Hehehe…

   Mau pinter, sila baca.

   http://ngarayana.web.ugm.ac.id/2009/09/kabah-adalah-bekas-kuil-hindu/comment-page-1/#comment-526

   >>>>>>>>>salah! anda telahpun tertipu dek pengkaji Barat yang sememangnya ingin melihat kekacauan berlaku pada umat Islam…..agenda mereka sebagai pengkaji telah diketahui wahai cosmicboy, tak tau ke bahawa merekalah yang mengawal media untuk memperlihatkan keburukan Islam kepada dunia ini…….nampaknya anda begitu lembab….Batu Hajarul Aswad merupakan permata yang diturunkan dari syurga pada zaman Nabi Ibrahim A.S. lalu Allah mengarahkan Nabi Ibrahim membina sebuah kiblat sebagai arah sembahyang yang dinamakan Kaabah dan batu itulah yang diletakkan disamping Kaabah…..
   Asal batu itu berwarna putih berkilauan tetapi menjadi hitam akibat terlampau banyak perbuatan buruk manusia ketika itu….

   sebelum anda komen apa2 cosmicboy,cuba baca petikan ini………huhu:

   KEJAIBAN BATU HAJARUSASWAD

   Salah satu yang menjadi buruan jutaan jemaah haji atau mereka yang mengerjakan umrah di Makkah adalah mengucup batu Hajarulaswad. Namum, bagi masyarakat bukan Islam di barat melihat ia sebagai satu ritual walhal sebenarnya mengucup Hajarulaswad bukanlah ritual dan ia tidak ada kena mengena dengan syarat-syarat ibadat haji atau umrah.
   Pertanyaan sebegini pernah dice­tuskan oleh Sayidina Umar al-Khattab. Beliau berkata, “Saya tahu anda adalah sebuah batu yang tidak mendatang­kan bahaya dan manfaat. Jika tidak aku melihat Rasulullah s.a.w. mengu­cupmu, nescaya aku tidak akan men­ciummu:’ (Hadis No. 228 Kitab Sahih Muslim).

   Adalah satu perbuatan tidak masuk akal jika mereka mengagung­agungkannya kerana ia hanyalah sebuah batu. Namun perlu difahami, umat Islam bertindak mencium dan mengusap batu itu bukanlah bertu­juan untuk menyembahnya. Semua itu adalah saksi ketaatan dan rasa tun­duk umat manusia terhadap perintah Allah s.w.t. menerusi ajaran dan sunah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.

   Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bathaqie dan Ibnu Abbas ra bahawa, “Allah akan membangkitkan Hajarulaswad pada hari kiamat. la da­pat melihat dan berkata-kata. la akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar. Sejarah awal mendedahkan secara kasar, batu itu pernah pecah pada Za­man Pertengahan menjadi lapan ke­pingan batu kecil. Gugusan terbesar dikatakan sebesar buah kurma dan tertanam dalam sebuah batu besar bersalut perak berukuran 25 sentime­ter panjang dan 17 sentimeter lebar.

   Orang pertama yang memasang lingkaran pita perak itu adalah se­orang ahli sejarah dari Mekah, Abdul­lah Zubair, selepas berlaku kebakaran pada Kaabah. Pemasangan itu dilaku­kan agar Hajarulaswad tetap utuh dan tidak mudah pecah. Pada tahun 189 Hiirah. Khalifah Uthmaniah. Sultan Harun ar-Rasyid telah melakukan um­rah di Mekah. Baginda memerintahkan seoranq pengukir perak terkenal ketika itu, Ibnu at-Tahnan, untuk menyem purnakan lingkaran perak di sekeliling Hajarulaswad dan membuatnya lebih berkilat dan berkilau.

   Kenapa batu itu begitu istimewa di kalangan umat Islam? Tidak lain ke­rana batu Hajarulaswad diriwayatkan permata yang berasal dari syurga dan dibawa turun ke bumi melalui malaikat Jibril. la kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim a.s untuk diletakkan di salah satu sudut Kaabah. Lokasinya kini terletak di sudut timur Kaabah pada ketinggian 1.5 meter dari lantai Masji­dilharam. Hajarulaswad menjadi tanda permulaan dan penghabisan pusingan tawaf di Kaabah.

   Mengagumkan, warna asalnya dikatakan lebih putih daripada susu. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Ab­dullah, dahulu batu itu bukan saja ber­warna putih, tetapi juga memancarkan cahaya berkilau yang menyinari dari timur hingga ke barat. Sekiranya Allah tidak memadamkan kilauan itu, tidak seorang pun manusia yang sanggup memandangnya.

   Soalnya, kenapa batu itu berubah warna menjadi hitam? Rasulullah s.a.w. bersabda, “Dosa-dosa anak cucu Nabi Adamlah yang menjadikannya sebe­gitu rupa:’Sejak itu, batu ini dinamakan Hajarulaswad yang membawa maksud batu hitam.

   Bagaimanapun, saintis Barat sukar mempercayai hal ini, malah terus mem­pertikaikan asal-usul batuan itu. Lalu, ilmuwan Islam dari Mesir, Prof. Dr. Zaghlul An-Najjar, mengalu-alukan saintis dunia mengkaji perkara itu bagi membuktikan asal-usul Hajaru­laswad dari syurga sememangnya adalah benar.

   Lapan gugusan batu hitam ini disahkan oleh saintis barat sebagi batuan tertua dan tidak menyerupai mana-mana batuan di bumi ini.

   An-Najjar meyakinkan dunia Is­lam bahawa kajian itu tidak akan me­rosakkan batuan tersebut. Justeru, Lembaga Geografi Inggeris begitu teruja menghantar seorang pengkaji mereka ke Mekah.Tiba di sana, penye­lidik itu mengambil dua sampel batu Hajarulaswad bersaiz mikro. Sampel itu kemudian dihantar ke makmal un­tuk diuji kaji. Hasil penelitian itu mendapati, usia batu itu adalah yang tertua di dunia dan kondisi batu itu langsung tidak sama dengan mana-mana batuan yang terdapat di bumi. Mereka kemudian mengesahkan batu Haja­rulaswad bukan berasal dari planet ini kerana ia tidak serupa dengan batuan dalam sistem suria kita. Pembuktian saintifik itu telah mengejutkan dunia Barat. Kesahihan itu sekali gus mele­takkan kebenaran dalam ajaran Islam.

   Sesungguhnya, mengucup dan mengusap Hajarulaswad bukanlah satu perbuatan doqmatik semata­mata, tetapi ia adalah perlakuan logis yang tidak perlu diragui dan dipertikaikan lagi. Justeru, kalau ada peluang, kucuplah kerana Siti Aisyah ra meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: “Nikmatilah (pe­ganglah) Hajarulaswad ini sebelum diangkat (dari bumi). la berasal dari syurga dan setiap sesuatu yang keluar dari syurga akan kembali ke syurga sebelum kiamat:’

   Sumber:
   majalah infiniti
   CREDIT TO :TERJAH.COM

   beserta gambar:http://belacansedap.blogspot.com/2009/12/keajaiban-batu-hajarulaswad.html#comment-form

   gimana dong, ngak karuan ya……..hehehehehe…

   ….Saya nak ucapkan tahniah kepada saudara Penghibur diatas pembikinan blog anda ini, sangat menarik. Ini merupakan kali pertama saya singgah di blog anda. Saya jarang sekali berkunjung ke blog teman2 sebab asyik gi kat hanya blog saudara Ahmad Nizam jer….heh. OOoo…..kat sini rupanya si cosmicboy bersembunyi yer….hah.

 84. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  Anda memang sakit, menolak kebenaran, maka kami umat Islam tidak bertanggungjawab diatas kelemahan akal anda, semoga Allah swt memberi hidayah-Nya kepada anda.

  PERINGATAN (4) Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By, Penghibur

 85. Penghibur berkata:

  @RatanaKumaro (Penganut Buddha)

  PERHATIAN : Dialog ini berdasarkan perbincangan dengan Ratanakumaro seorang Penganut Ajaran Buddha, dan mereka (Agama Buddha) memang tidak mempercayai lagi pada Tuhan. Saya masih menanti tindakbalas selanjutnya dari RatanaKumara.

  RATANAKUMARO =====>

  ”Dengan mata, seseorang dapat melihat pandangan memilukan; Mengapa Brahma itu tidak menciptakan secara baik? Bila kekuatannya demikian tak terbatas, mengapa tangannya begitu jarang memberkati? Mengapa dia tidak memberi kebahagiaan semata? Mengapa kejahatan, kebohongan dan ketidak-tahuan merajalela? Mengapa memenangkan kepalsuan, sedangkan kebenaran dan keadilan gagal? SAYA MENGANGGAP, BRAHMA ADALAH KETIDAK-ADILAN . Yang membuat dunia yang diatur keliru.” [Bhuridatta Jataka, Jataka 543]

  Apabila, O para bhikkhu, makhluk-makhluk mengalami penderitaan dan kebahagiaan sebagai hasil atau sebab dari ciptaan Tuhan (Issaranimmanahetu), maka para petapa telanjang ini tentu juga diciptakan oleh satu Tuhan yang jahat/nakal (Papakena Issara), karena mereka kini mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. [Devadaha Sutta, Majjhima Nikaya 101]

  “Bila ada Sang Maha Kuasa yang dapat mendatangkan bagi setiap mahluk ciptaanya kebahagiaan atau penderitaan, perbuatan baik maupun jahat, maka yang maha kuasa itu diliputi dosa, sedangkan manusia hanya menjalankan perintahnya saja.”( Mahabodhi Jataka No.528 )

  PENGHIBUR =====> Berdasarkan ayat-ayat diatas ternyatalah bahawa Agama Buddha bergantung kepada Akal semata-mata, bolehlah saya menyimpulkan kalian BerTuhankan Hati, kerana Akal memikirkan dan Hati merasa. Kamu berpegang pada laungan “Ajaran Kasih”, dan mengharapkan keselarian dengan hati kamu semata-mat, padahal Hakikat kebenaran itu bisa bertentangan dengan Hakikat Kemhauan hatimu padahal kebenaran itu tidak mendatangkan keburukan tetap mengajar kita manusia hidup dalam peraturan yang diredhai-Nya.

  (1) Tuhan adalah Allah swt, WUJUD Allah swt itu tidak bersebab, tiada permulaan, bukan dilahirkan, tidak dijadikan dan tiada kesudahan, Tidak perlu anda memikirkan bagaimana permulaan Allah swt, yang perlu anda fikir, manusia juga WUJUD tetapi WUJUD manusia dimulai dengan permulaan bererti WUJUD manusia adalah WUJUD diciptakan. Inilah perbezaan antara Allah swt dengan makhluk ciptaan-Nya.

  (2) Maha Suci Allah swt dari ucapan yang tidak layak bagiNya, mengapa Ajaran Agama selain dari Islam, sanggup menyatakan Tuhan itu kejam, Tuhan itu Lemah, Tuhan itu Berdosa, Tuhan itu direndah-rendahkan lebih rendah dari makhluk ciptaan-Nya.

  (3) Maha Suci Allah dari ucapan demikian, sesungguhnya kamu langsung tidak mengenali Allah swt. Percaya hanya pada WUJUD Kuasa Mutlak, tetapi menyimpang dari yang sebenarnya, begitu juga umat Kristian yang menganggap Tuhan menjadi Jesus. Semua ini adalah taklid buta. Nauzubillah.

  Taubatlah anda sekalian, jangan kamu jadikan AKAL sebagai taruhan untuk menganal Tuhan semata-mata, kerana Akalmu sangat terhad, malah Akalmu itu adalah hamba Allah swt.

  (Surah Al-Ikhlash 112:1-4)
  “Katakanlah; Dialah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya.”

  By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   MEREKA MEMPERSOALKAN KEMAHAKUAASAN TUHAN MENYEBABKAN MEREKA MENJADI KAFIR KEPADANYA (Allah swt)

   (1) Mengapa kamu mempersoalkan Tuhan, sedangkan kamu tahu dimanapun kamu berada dan kamu memandang, disitu ada tanda kekuasaan-Nya.

   (2) Segala sesuatu yang ada pada dirimu sendiri datangnya dari mana? Adakah fikiranmu yang menciptakan? Sedangkan fikir-fikirmu sangatlah terbatas, mana mungkin kamu dapat memikirkan Allah swt.

   (3) Kamu dapat mengenali Tuhan melalui sifat-sifat yang berdiri pada Dzat-Nya. Jika manusia bergantung kepada akal semata-mata untuk membuktikan Tuhan itu wujud atau tidak, atau hilang kepercayaan kepada Tuhan hanya kerana UJIAN KESENANGAN dan UJIAN KESUSAHAN dari Allah kepada hamba-hambaNya dilihat TIDAK ADIL, maka itu adalah masalah anda sekalian dan BUKAN Tuhan, kerana apa yang berlaku Allah swt Maha Adil, Lagi Meliputi Segala-galanya.

   “Ujian Kesenangan dan Ujian Kesusahan adalah Ujian Keimanan terhadap Allah swt, Supaya Kamu Saling Tolongh menolong Dan Bersyukur Serta Sujud pada-Nya. Allah swt Tidak Meminta Rezeki Pada Hamba-Nya Tetapi Dialah Allah swt Yang Memberi Rezeki Dan Kurnia-Nya Yang Tidak Terhingga Tanpa Kamu Menyedarinya”

   PERHATIAN : Renungkanlah Seketika Terjemahan Kitab Suci Al-Quran Dibawah Ini;

   (Surah Ar-Rahman 55:27-36)
   Dan akan kekallah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan? Sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadaNya. Tiap-tiap masa Ia di dalam urusan (mencipta dan mentadbirkan makhluk-makhlukNya)! Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan)? Kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaja (pada hari kiamat,) wahai manusia dan jin! Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan? Wahai sekalian jin dan manusia! Kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi (untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan Kami), maka cubalah kamu menembus keluar. Kamu tidak akan menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan (yang mengatasi kekuasaan Kami; masakan dapat)! Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan? Kamu (wahai golongan yang kufur ingkar dari kalangan jin dan manusia) akan ditimpakan dengan api yang menjulang-julang dan leburan tembaga cair (yang membakar); dengan yang demikian, kamu tidak akan dapat mempertahankan diri (dari azab seksa itu); Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?

   By, Penghibur

 86. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  PERINGATAN (5) Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By, Penghibur

 87. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  CosmicBoy, sejarah membuktikan Rasulullah saw sejak kecil sehinggalah Allah melantik beliau menjadi Rasul utusan kepada manusia seluruhnya, beliau tidak pernah menyembah berhala.

  Mana bukti?

  Sila beri dalil2 kamu.

  Statement2 kayak gituh, semua org bisa omong, ngerti?

  Jadi, sila berikan bukti2.

  Saya nunggu.

 88. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  Anda ini, dah kehabisan modal bicara ya? Masa lho ngak bisa faham, gue ni bicara sama lho guna BAHASA MELAYU!

  Lho yang bersungguh-sungguh menantang Nabi Muhammad saw ngak ada untungnya. Rasulullah saw adalah IKON Seluruh Alam.

  Bukti? lho minta BUKTI ke gue tentang Nabi Muhammad saw, rasa-rasanya lho dalam dunia cyber bukan baru sehari dua, dan lho udah dialog dengan ramai saudara-saudara Muslim, masa lho ngak dapat pelajaran? Masa lho berkeras dengan pendirian lho? Masa gitu? Jangan dong, iya udah! baik lho bertenang aja, sambil ketawa ketiwi.

  Ahmad nizam juga udah buktikan sama lho Rasulullah saw itu adalah Pedoman & Rahmat Seluruh Alam, masa lho keberatan dong?

  Seharusnya bicara kita disini dong;

  PERINGATAN (6) Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By, Penghibur

 89. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Kamu omong Muhammmad sepanjang hidupnya tidak pernah sembah berhala.

  Jadi saya nanya, sebelum klaim dipanggil menjadi “nabi'” oleh ‘makhluk roh’ di gua kelam itu tanpa seorang saksi pun, mana bukti Muhammad tidak pernah sembah berhala?

  Ada?

  Bisa tunjukkan?

  Jangan takut pada kebenaran.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   COSMICBOY =====> Jadi saya nanya, sebelum klaim dipanggil menjadi “nabi’” oleh ‘makhluk roh’ di gua kelam itu tanpa seorang saksi pun, mana bukti Muhammad tidak pernah sembah berhala?

   Ada?

   Bisa tunjukkan?

   Jangan takut pada kebenaran.

   PENGHIBUR =====> Siapa yang taku pada kebenaran, wah PENGALIHAN TOPIK TAHAP TERTINGGI ni. He He He dah mula dah serang Nabi Muhammad saw, lupa tanggungjawab la tu.

   Nabi Muhammad saw adalah Peribadi yang sangat hebat dan agung dan tiada tolok bandingannya dalam sejarah. Perkara ni ada disebutkan oleh Goerge Bernard Shaw, Ahli Falsafah berbangsa Inggeris yang berpengaruh di dalam Letter to Najmi Sahib of Cyprus. Beliau berkata,

   ” Secara terancang, orang-orang Kristian dan pendakwah-pendakwahnya memberi gambaran hodoh mengenai Islam dan Rasulnya. Saya sempat mengkaji Islam dan Rasulnya secara bersungguh-sungguh dan saya lakukan ini sebagi pengkaji sejarah dan pengkritik. Saya dapati, Muhammad MEMANG MANUSIA AGUNG, malah beliau adalah PENYELAMAT BAGI MANUSIA yang SEDANG MENDERITA SAKIT TENAT.”

   PERINGATAN (7) : Sila menjawab soalan;

   (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By, Penghibur

   • CosmicBoy berkata:

    @ Penghibur,

    Hehehe…

    Jadi, apakah George Bernard Shaw masuk Islam?

    • Penghibur berkata:

     @CosmicBoy

     Goerge Shaw Islam? sama ada dia Islam atau tidak, dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat berkenaan Kerasulan nabi Muhammad saw dan lebih lagi Al-Quran. Sebagai pengkaji sejarah beliau sangat bersetuju bahwa Rasulullah saw adalah Rahmat Bagi Seluruh Alam.

     PERINGATAN (11) : Sila menjawab soalan;

     (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

     (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

     (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

     By, Penghibur

     • CosmicBoy berkata:

      @ Penghibur,

      George Bernard Shaw juga omong bahwa Mohammad akan menjadi seorang DIKTATOR YG BERHASIL.

      Itu wajar dan sah2 aja , George Bernard Shaw kan seorang ateis, pejuang sosialis…sistem pemerintah kuku besi, otokratik, itulah yang menjadi ambisinya.

      Kacian, dia ngga punya kesempatan untuk meliat kehancuran sistem yg dipuja2nya.

      Kalo dia tau, pasti dia akan menarik kata2nya itu terhadap Muhammad.

      • Ahmad Nizam berkata:

       SAlaam semua.

       Muhammad seorang diktator? hehe buku lawak mana yang kamu baca i Cosmic?

       – Seorang diktator tidak akan meninggal dunia tanpa meninggalkan HARTA pun, Muhamad hanya meninggalkan ajaran Islam

       – Seorang diktator tidak akan PEMALU seperti Muhammad, sifat malunya lebih dari seorang gadis kampung

       – Seorang diktator tidak akan puasa sentiasa, rendah diri, banyak solat sunat, memberi makan orang miskin termasuk org yahudi buta yang sentiasa mengutuk nya sendiri dan sebagainyaa

       – seorang diktator tidak akan mengajar agar CINTAI ALLAH lebih dari segala2nya

       – seorang diktator tidak akan membawa ajaran DAMAI, TENANG, berkasih sayang, sederhana dalam hidup, sabar, pemaaf, rajin beribadah, melarang mengumpat, melarang fitnah, melarang membunuh manusia yang tidak bersalah, melarang mencuri, melarang berzina, melarang minum arak dan sebagainya

       Muhammad seorang DIKTATOR??

       Kesian betul manusia TERDESAK seperti kamu Cosmic?

       Eh Cosmic, bila mahu belajar Pendidikan Akhlaq yer?

       Salam damai dan takut pada ALLAH dengan sebenar2nya 🙂

   • CosmicBoy berkata:

    @ Penghibur,

    Tau ngga George Bernard Shaw juga mendewakan Joseph Stalin, bapa komunis Uni Soviet yg tercatat dalam sejarah sebagai pembantai manusia no. wahid!

    ***PIKIR***

    • Penghibur berkata:

     @CosmicBoy

     Joseph Stalin, itu hal lain!, anda tahu Goerge Bernard Shaw menjelaskan bahawa Rasulullah saw adalah Manusia Agung dan PENYELAMAT DUNIA dari SAKIT TENAT YANG PARAH. Anda ok CosmicBoy? Sila fokus betul-betul…:-)

     PERINGATAN (12) : Sila menjawab soalan;

     (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

     (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

     (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

     By, Penghibur

     • CosmicBoy berkata:

      @ Penghibur,

      Hahaha…

      Otak kalianlah yg parah bukan saya.

      Masak George Bernard Shaw yg mendewakan seorang pembunuh masal@ Joseph Stalin bisa dijadikan andalan?

      Sila bandingkan.

      Bisa ngga seorang kriminal dijadi saksi?

      Jadi, ***PIKIR***.

      • Penghibur berkata:

       @CosmicBoy

       Lho ni memang demam, itu sebagi seorang Penilai atau ahli sejarah, masa lho juga akan menilai orang, contohnya anda menilai Rasulullah saw itu sesat dan ajaranany tidak benar, maka itu penilaian. Tapi adakah penilaian anda itu jujur dengan menelusuri Sejarah Rasulullah saw yang dicatat dengan detail dan bukti yang sangat authentic.

       Anda belajar dari mana Rasulullah saw sedemikian rupa? Sebab itu belajar Islam, belajar dari sumber yang betul, kalau nak mengkaji, kaji betol-betol, jangan hentam kromo ja, fikir kenapa undang Islam sedemikian rupa, kemudian fikir apa kebaikannya, apa kesannya kepada komuniti!

       Memang subjektif, kami orang islam mengiktiraf bahawa agama apa pun mengajar kebaikan, TAPI adakah kami mengiktiraf semua perbuatan kamu?

       Sepertinya Al-Quran membicarakan orang paling dekat dengan kamu adalah Kristian, tapi pada masa yang sama, Islam tidak membenarkan keimanan kamu, tidak sama sekali.

       Bincang sama lho ngak perlu banyak data, cuma cerita-cerita atau baik gue layan lho macam cerita-cerita di kedai kopi, udah cukup. Buang masa diajak fikir, percuma dong pak. Baik lho duduk di tepi pantai sambil ketawa ketiwi, mungkin lho lebih maju demikian.

       PERINGATAN (13) : Sila menjawab soalan;

       (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

       (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

       (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

       By, Penghibur

       • stephen berkata:

        Penghibur x demam ker?

        • Penghibur berkata:

         @Stephen

         Kalau saya demam, saya boleh ambil rehat dan bertenang, tapi tak seteruk orang yang sesat dari jalan yang lurus, dah lah demam, sesat akidah lagi, di tambah pula keras hati.

         Pendek kata, baik saudara menjawab soalan, daripada bercakap benda yang tiada faedahnya.

         Tiada juga untuk untuk anda sekalian, CosmicBoy hanya Melukut Di Tepi Gantang, sama ada dia wujud atau tidak tiada juga kepentingan.

         By, Penghibur

         • stephen berkata:

          Anda hanya di tangga 2 dan cosmicboy di tangga 5 dari segi ilmu tentang perbincangan jadi anda jangan eks sangat… Anda x tahu apa yang anda katakan. Pergilah ke gereja dan kajilah guna keikhlasan anda.

          • Ahmad Nizam berkata:

           @Stephen

           Bila la kamu nak guna AKAL kamu yer Stephen, kesian sungguh kamu ni, dengan mudah jer terpedaya dengan Paulus

           Di gereja anda hanya ada sandiwara Stephen, paderi2 kencing kamu jer, cuba kamu tanya balik tentang apa yang kami hujjahkan selama ini, nescaya TERKENCING la mereka utk menjawab!!

           PErgi la tanya mereka tentang hujjah2 kami selama ini satu persatu Stephen. jangan percaya bulat2 je mereka membrainwash kamu

          • stephen berkata:

           Kami di sini adalah wakil paderi kami….. Kami adalah paderi kecil, atau duta kecil…

          • Penghibur berkata:

           @Stephen

           Dalam islam kami takkan sebut wakil, sebab setiap muslim bertanggungjawab untuk menyampaikan Islam sesuai dengan kemampuan dan Ilmunya.

           By, Penghibur

          • CosmicBoy berkata:

           @ Penghibur,

           @Stephen

           Dalam islam kami takkan sebut wakil, sebab setiap muslim bertanggungjawab untuk menyampaikan Islam sesuai dengan kemampuan dan Ilmunya.

           Muslim cetexxx, belajar membaca pikiran lawan bicara kamu. yang dimaksudkan stephen ialah karena org Kristen mewakili paderi dalam berdakwah dan paderi ialah wakil Tuhan, maka kita masing2 menjadi wakil Tuhan, ngerti? Jadi misi kita bukan bersifat manusia, misi kita dr Tuhan.

           Kalian mahu menyampaikan Islam supaya dengan kemasukkan org2 ke dalam Islam, maka kalian akan dapet pahala. Antaranya ialah bidadari2 yg buah2 dadanya mantep dan virgin di sorga.

           Beda dengan Kristen, kami menyampaikan kasih Tuhan kepada umat manusia karena Tuhan telah menunjukkan kasih itu kepada kita terlebih dulu. Jadi, sewajarnya kita juga menunjukkan kasih itu kepada semua org, ngerti? Ngga ada tawaran/balasan bidadari2 segala.

           Sila bedakan.

           Ada ada saja anak pesantren ini.

          • CosmicBoy berkata:

           @ A. Nizam,

           Eh Cosmic, bila mahu belajar Pendidikan Akhlaq yer?

           Iya, bisa, sesudah ‘n***’ kalian mendaftar dulu koq.

          • CosmicBoy berkata:

           @ Penghibur,

           Gini mas, emangnya saya salah?

           Baik, no. 1, benar ngga?

           Itu saja, no. 1, benar ngga Muhammad kawin lebih dr 4?

           Saya menunggu jawaban dr kamu kalo kamu lebih berilmu dr saya.

          • Penghibur berkata:

           @LAUD

           LAUD =====> ketika ada orang yang bertamu, dan mengajak diskusi tentang tauhid, anda harus bisa menjelaskan kepada setiap pengunjung bahwa anda punya referensi yang kuat, dan BISA DIJELASKAN secara awam, karena orang diluar kepercayaan anda memang benar2 TIDAK TAHU dengan apa yang anda sampaikan. jadi anda harus menerangkan secara bijak. ok

           PENGHIBUR =====> Mudah ja nak jawab soalan anda ni

           PERKARA (1) SUMBER RUJUKAN
           (1) Rujuklah Al-Quran
           (2) Rujuklah Bible
           (3) Rujuklah Kitab Hindu
           (4) Rujuklah Buku The Choice Ahmed Deedat dan Sesi ceramah beliau
           (5) Rujuklah Sesi Ceramah Dr.Zakir Naik – Similarities Hinduism & Islam, Similarities Christianity & Islam
           (6) Dr.Danial Zainal Abidin – Buku Minda Muslim Super
           (7) Rujuklah Ustaz-Ustaz yang berhampiran anda, jika anda tidak berpuas hati dengan penyampaian saya, buat satu salinan kemudian, kemukakan kepada Ustaz berdekatan anda.

           AKHIRKATA : Saya ucapkan ribuan terima kasih atas teguran anda, bukan saya tak boleh jawab tentang perkataan TAUHID, saya yang tak nak jawab, sebab saya kenal sangat dengan siapa saya berbincang, anda baru datang tiba-tiba nak marah orang ni kenapa yerr.. adakah artikel saya boleh menybebabkan ORANG ISLAM terseleweng?

           PERKARA (2) Penjelasan anda tentang Tauhid saya sedia maklum, mohon baca THREAD NI DENGAN BAIK, apa yang saya sampaikan adalah UMPAMA SABUT KELAPA!

           Tahukah Sabut Kelapa? belum sampai kelapa tersebut ke isinya dan belum juga sampai menjadi santan. Saya tak perlu nak cakap seperti ULAMA berbicara dengan ULAMA, lagi beginilah soal ESA Allah swt ini tak perlu dirumitkan!

           Nama Allah swt itu sendiri membuktikan DIA Esa. perkataan “ALLAH” adalah nama Khas. Bila sebut Allah, maka ia membawa maksud Esa. Esa itu satu dan 1 itu bukan 2 apatah lagi 3! Cukupla tu, Allah swt tiada perkaitan dengan TRINITY, TRINITY BUKAN ESA!

           Utk anda LAUD inilah buktinya, harap anda tidak mempersoalkan BUKTI YANG KONKRIT dan KUKUH.

           Buktinya ini

           (Surah Al-Ikhlash 112:1-4)
           “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan Dia tiada sesuatupun serupa dengan-Nya”

           Cukupla tu, tak perlu lagi saudara LAUD nak pening kepala, Surah Al-Ikhlash ni adalah ayat Mukhammat. Lagipun Ajaran TAUHID ni dah wujud sejak Nabi Adam a.s. Islam telah ada sejak nabi Adam a.s. nabi Adam a.s sendiri adalah orang Islam, semua para nabi adalah ISLAM.

           Saya hairan kepada anda LAUD, anda membawa orang berfikir tentang TAUHID, tetapi arahnya terlalu jauh dan bersimpang siur. Sila baca THREAD saya sebaiknya, saya tak menggunakan pendekatan anda, Saya sangat faham pendekatan anda dan menghormatinya. Surah Al-Ikhlash sudah cukup menjawab pemikiranmu. Apapun thanks sebab menegur saya, tiu sebuah rahmat bagi saya.

           Berkenaan CosmicBoy, anda tak perlulah risau sangat, saya dah berbincang dengan mereka ni hanya menggunakan Surah Al-Ikhlash. Terlebih dari mencukupi dan tidak terbantah. Saya juga ingin bertanya pada saudara LAUD, APAKAH RUJUKAN KATA-KATA ANDA, supaya referensinya kuat dan bisa dijelaskan secara awam? Saya pulangkan pada anda.

           Salam Hormat,

           By, Penghibur

          • Ahmad Nizam berkata:

           Saya sudah jawab di atas. tetapi bagaimana soalan2 saya dalam bLOG saya yang sangat banyak kamu TIDAK JAWAB wahai Cosmic?? 🙂

           Tidak mengapalah kamu, tidak mahu jawab semuanya, silakan jawab yang di bawah ini sahaja dulu

           Percanggahan2 NYATA dalam AlKitab

           2 – Dalam Ezra disebutkan bani Arakh ada 775 sedangkan dalam Nehemia menyebut ada 652

           Ezra 2:5 Bani Arakh tujuh ratus tujuh puluh lima.

           Nehemia 7:10 bani Arakh: enam ratus lima puluh dua orang;

           4 – Dalam 2 Samuel, yang mengajak Daud melawan Israel disebut sebagai TUHAn, sedangkan dalam 1 Tawarikh disebut SYAITAN

           2 Samuel 24:1 Bermula, maka kembali pula berbangkitlah murka Tuhan akan orang Israel, diajak-Nya Daud akan lawan mereka itu, kata-Nya: Bilanglah olehmu akan orang Israel dan akan orang Yehuda.

           1 Tawarikh 21:1 Sebermula, maka pada masa itu berbangkitlah syaitan akan celaka orang Israel, diajaknya akan Daud supaya ia membilang banyak orang Israel.

           .

           5 – Dalam Yohanes menyebut bahawa HANYA Yesus yang pernah melihat ALLAH, dan tiada orang lain sedangkan dalam Kejadian mengatakan bahawa Abraham dan Yaakub juga pernah melihat Allah

           Yohanes 1:18 Maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang jua pun; tetapi Anak yang tunggal, yang di atas pangku Bapa, Ialah yang sudah menyatakan Dia.

           Kejadian 18:1 Hata, maka kemudian dari pada itu kelihatanlah Tuhan kepada Ibrahim hampir dengan hutan pohon jati Mamre, tatkala duduklah Ibrahim di pintu kemahnya ketika hari panas.

           Kejadian 32:30 Maka dinamai oleh Yakub akan tempat itu Peniel, karena katanya: Sudah kulihat Allah muka dengan muka, maka nyawaku selamatlah.

           .

           6 – Dalam Keluaran, yang merupakan anak sulung Allah ditulis ISRAIL, TETAPI dalam Yeremia AFRAIM.

           Keluaran 4:22 Maka pada masa itu hendaklah katamu kepada Firaun demikian: Inilah firman Tuhan: Bahwa Israel itulah anak-Ku laki-laki, yaitu anak-Ku yang sulung.

           Yeremia 31:9 Maka mereka itu datang sambil menangis, dan Aku menghantar akan mereka itu sambil membujuk-bujuk; bahwa Allahku memimpin mereka itu menyusur sungai-sungai yang berair pada jalan yang rata, padanya tiada terantuk kakinya, karena Akulah bagi Israel akan bapa, dan Efrayim itulah anak-Ku yang sulung.

           .

           7 – Dalam Yohanes 5, perkataan Yesus ditulis “Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku, maka kesaksian-Ku itu tiada benar”, TETAPI dalam Yohanes 8, “Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku sendiri pun, benar juga kesaksian-Ku itu”.

           Yohanes 5:31 Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku, maka kesaksian-Ku itu tiada benar.

           Yohanes 8:14 Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, “Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku sendiri pun, benar juga kesaksian-Ku itu, karena Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi, tetapi kamu ini tiada mengetahui dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.

           .

           8 – Yohanes 10 menyebut Yesus bersatu dengan Bapa, tetapi Yohanes 17 menyebut Yesus bersatu juga dengan murid2nya

           Yohanes 10:30 Aku dan Bapa itu Satu adanya.”

           Yohanes 17:21 supaya semuanya jadi satu juga sama seperti Engkau di dalam Aku, ya Bapa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam Kita, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh Aku.
           17:22 Dan Aku sudah memberikan kepadanya kemuliaan yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku; supaya mereka itu juga jadi satu, seperti Kita ini jadi satu adanya.
           17:23 Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti Engkau mengasihi Aku.

           .

           9 – Dalam 1 Korintus, TERTULIS: “Paulus berkata: …dan Tuhan pun Satu juga, yaitu Yesus Kristus”, TETAPI dalam Yohanes: “Yesus berkata: …mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu.”. Menurut Yesus sendiri, dia adalah UTUSAN TUHAN, bukannya TUHAN. Hanya Paulus yang mengatakan Yesus itu TUHAN.

           1 Korintus 8:6 tetapi kepada kita ada Satu sahaja, yaitu Allah Bapa, maka segala sesuatu daripada Dialah asalnya, dan kita menuju Dia, dan Tuhan pun Satu juga, yaitu Yesus Kristus, oleh sebab-Nyalah ada segala sesuatu, dan kita pun ada oleh sebab-Nya.

           Yohanes 17:3 Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu.

           .

           10 – Dalam Kejadian 22 dikisahkan Abraham / Ibrahim mengorbankan anak tunggalnya Ishak (padahal yang sebenarnya ialah Ismail). Tetapi dalam Kejadian 16 disebutkan anak Ibrahim melalui Hagar / Hajar bernama Ismail

           Kejadian 22:2 Lalu firman Tuhan: Ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak, yang kaukasihi, bawalah akan dia ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana akan korban bakaran di atas sebuah bukit, yang akan kutunjuk kepadamu kelak.

           Kejadian 16:15 Maka Hagarpun beranaklah laki-laki seorang bagi Abram, lalu dinamai oleh Abram akan anaknya yang telah diperanakkan oleh Hagar itu, Ismail.

           16:16 Maka pada masa Hagar memperanakkan Ismail bagi Abram itu, adalah umur Abram delapan puluh enam tahun.

           Dan diceritakan di atas bahawa umur Ibrahim ketika itu ialah 86 tahun. Tetapi perhatikan dalam Kejadian 21 pula

           Kejadian 21:3 Maka dinamailah oleh Ibrahim akan anaknya, yang telah diperanakkan oleh Sarah baginya itu, Ishak.
           21:4 Maka disunatlah oleh Ibrahim akan Ishak, anaknya, pada delapan hari umurnya, setuju dengan firman Allah kepadanya itu.
           21:5 Maka pada masa Ishak, anaknya itu jadi, adalah umur Ibrahim seratus tahun.

           Disebutkan di atas umur Ibrahim ketika Ishak lahir ialah 100 tahun. Ini bermakna Ishak adalah adik Ismail melalui ibu lain, kerana Ismail lahir ketika Ibrahim berumur 86 tahun, sedangkan Ishak lahir ketika Ibrahim berumur 100 tahun

           Ibu Ismail ialah isterinya Hajar, manakala Ishak dari isterinya yang bernama Sarah

           .

           11 – Dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan BERSUNAT / KHITAN tidak penting. Sedangkan dalam Kejadian dikatakan bahawa orang yang tidak disunat itu harus ditumpaskan

           1 Korintus 7:19 Sebab sama sekali tidak menjadi soal apakah orang Kristen dikhitan atau tidak. Yang penting ialah apakah ia menyenangkan Allah dan menaati hukum-hukum-Nya atau tidak.

           Kejadian 17:14 Adapun segala orang laki-laki yang berkulup dan yang daging kulupnya tiada disunatkan, ia itu akan ditumpas dari antara bangsanya, karena telah diubahkannya perjanjian-Ku.

           .

           12 – Dalam Ulangan menyebut bahawa BABI dan beberapa binatang lain tidak boleh dimakan.

           Ulangan 14:7 Melainkan ini juga yang tiada boleh kamu makan dari pada segala binatang yang hanya memamah biak sahaja, atau dari pada segala yang hanya kukunya terbelah dua sahaja, yaitu unta dan kawelu dan kelinci, karena sungguhpun ia memamah biak, tetapi tiada kukunya terbelah dua; haramlah ia kepadamu.
           14:8 Dan lagi babi, karena sungguhpun kukunya terbelah dua, tetapi tiada ia memamah biak, maka haramlah ia kepadamu, janganlah kamu makan dagingnya dan jangan menjamah bangkainya.

           Sedangkan dalam Markus menyebut bahawa Yesus menghalalkan semua makanan, kononnya makanan TIDAK beri kesan pada HATI.

           Sedangkan jika kamu kaji, HATI itu membesar dengan makanan , dan HATI itu juga tempat menapis darah kotor hasil dari makanan

           Markus 7:18 Lalu kata-Nya kepada mereka itu, “Kamu pun sebegitu kurang pahamkah juga? Tiadakah kamu mengerti, bahwa barang apa yang masuk ke dalam orang dari luar tiada dapat menajiskan dia?
           7:19 Karena itu bukannya masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu keluar ke dalam jamban, dengan demikianlah membersihkan segala makanan itu?”

           .

           13 – Keadaan Yunus dalam perut ikan dan Yesus dalam perut Bumi TIDAK SAMA. Yunus dalam keadaan HIDUP sedangkan Yesus disebutkan dalam Matius sebagai MATI. Dan hakikatnya, jika dikira masa perkiraan hari sebenar, Yesus hanya berada dalam perut Bumi selama 1 hari 2 malam, bukannya 3 hari 3 malam

           Matius 12:40 Karena sama seperti Yunus di dalam perut ikan raya tiga hari tiga malam lamanya, demikian juga Anak manusia akan ada di dalam hati bumi kelak tiga hari tiga malam lamanya.

           Yunus 2:1 – 10

           .

           14 – Dalam Kejadian 1 mengatakan Bumi ditumbuhi rumput dan pokok pada hari KETIGA

           Kejadian 1:11 Maka firman Allah: Hendaklah bumi itu menumbuhkan rumput dan pokok yang berbiji dan pohon yang berbuah-buah dengan tabiatnya, yang berbiji dalamnya di atas bumi itu; maka jadilah demikian,
           1:12 yaitu ditumbuhkan bumi akan rumput dan pokok yang berbiji dengan tabiatnya dan pohon-pohon yang berbuah-buah, yang berbiji dalamnya dengan tabiatnya; maka dilihat Allah itu baiklah adanya.
           1:13 Setelah petang dan pagi, maka itulah hari yang ketiga.

           Manakala dalam Kejadian 2 mengatakan pada hati KETUJUH pun masih belum ditumbuhi rumput dan pokok

           Kejadian 2:2 Maka pada hari yang ketujuh setelah sudah disampaikan Allah pekerjaan-Nya, yang telah diperbuat-Nya itu, maka berhentilah Ia pada hari yang ketujuh itu dari pada pekerjaan-Nya, yang telah diperbuat-Nya.
           2:3 Maka diberkati Allah akan hari yang ketujuh itu serta disucikannya, karena dalamnya telah Ia berhenti dari pada pekerjaan-Nya, yang telah diperbuat-Nya, akan menyempurnakan dia.
           2:4 Maka demikianlah asalnya langit dan bumi pada masa ia itu dijadikan, tatkala diperbuat Tuhan Allah akan langit dan bumi:
           2:5 pada masa itulah belum ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi dan tiada pokok bertunas di padang, karena belum lagi diturunkan Tuhan Allah hujan kepada bumi dan belum ada orang akan membelakan tanah itu;

           .

           15 – Dalam 2 tawarikh menyebut bahawa nabi Sulaiman ada 4 ribu kandang kuda

           2 Tawarikh 9:25 Dan lagi adalah pada Sulaiman kandang kuda dan rata empat ribu buah, dan orang berkendaraan dua belas ribu, yang ditaruhnya dalam kota-kota tempat rata, dan di Yeruzalem hampir dengan baginda.

           sedangkan dalam 1 Raja-raja menyebut bahawa nabi Sulaiman ada 40 ribu kandang kuda

           1 Raja-raja 4:26 Dan lagi adalah pada raja Sulaiman empat puluh ribu kandang akan segala rata baginda dan dua belas ribu orang berkuda.

           .

           16 – Dalam Bilangan menyebut bahawa Allah bukan anak manusia dan TIDAK MENYESAL

           Bilangan 23:19 Bahwa Allah itu bukan manusia yang berdusta; bukannya Ia anak manusia yang bersesalan adanya! Masakan Ia berfirman lalu tiada disampaikannya, atau berfirman lalu tiada diadakannya!

           tetapi dalam 1 Samuel mengatakan TUHAN menyesal menjadikan Saul raja Israel

           1 Samuel 15:35 Maka tiada lagi Semuel memandang Saul sampai kepada hari matinya, tetapi Semuel bercintakan Saul juga, karena bersesallah Tuhan sebab dijadikannya Saul raja atas orang Israel adanya.

           Juga dalam Keluaran menyebut TUHAN menyesal

           Keluaran 32:14 Maka pada masa itu bersesallah Tuhan akan celaka yang hendak didatangkan-Nya atas segala umat-Nya, seperti firman-Nya.

           .

           17 – Dalam 2 Raja-raja mengatakan umur Ahazia ketika naik takhta ialah 22 tahun

           2 Raja-raja 8:26 Ahazia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja di Yerusalem. Ia memerintah hanya satu tahun lamanya. Ibunya ialah Atalya, cucu Raja Omri dari Israel.

           Tetapi dalam 2 Tawarikh mengatakan umur Ahazia 42 tahun ketika naik takhta

           2 Tawarikh 22:2 Adapun umur Ahazia pada masa ia naik raja itu empat puluh dua tahun, dan kerajaanlah ia di Yeruzalem setahun lamanya; maka nama bunda baginda itu Atalia, anak Omri.

           TETAPI dalam Versi Firman Allah Yang Hidup mengatakan 22 tahun juga dalam 2 Tawarikh

           Firman Allah Yang hidup 2 tawarikh 22:2 Ahazia berusia dua puluh dua tahun ketika ia mulai memerintah. Ia memerintah selama setahun di Yerusalem. Ibunya bernama Atalya, cucu Omri raja Israel.

           NAH, satu PERUBAHAN lagi, dalam versi AlKitab Terjemahan Lama mengatakan 42 tahun, dalam Versi Firman Allah Yang Hidup mengatakan 22 tahun. PERBEZAAN NYATA tu , tak nampak lagi ke??

           .

           18 – Dalam Lukas mengatakan HUkum Taurat hanya sampai pada zaman Nabi Yahya / Yohanes.

           Lukas 16:16 Adapun hukum Taurat dan surat segala nabi tetap sehingga sampai pada zaman Yahya; kemudian daripada itu dimasyhurkan kerajaan Allah, dan tiap-tiap orang berebut-rebut masuk ke dalamnya.

           Sedangkan dalam Matius mengatakan “satu noktah atau satu titik pun sekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah jadi.” Dan juga siapa yang mengubah Taurat maka dia disebut yang TERKECIL dari kerajaan syurga

           Matius 5:18 Karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sehingga langit dan bumi lenyap, satu noktah atau satu titik pun sekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum Taurat itu sampai semuanya telah jadi.
           5:19 Sebab barangsiapa yang merombak satu hukum yang terkecil di antara segala hukum ini, dan mengajar demikian kepada orang, ialah yang akan disebut terkecil di dalam kerajaan surga; tetapi barangsiapa yang menurut hukum dan mengajarkan dia, ialah yang akan disebut besar di dalam kerajaan surga.

           .

           19 – Tentang KEHAMILAN MARIA / MARYAM , dalam matius menyebut bahawa malaikat TUHAN memberitahu Yusuf melalui mimpinya

           Matius 1:20 Tetapi sedang ia berpikir demikian, kelihatanlah padanya di dalam mimpi seorang malaekat Tuhan, yang berkata, “Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau kuatir menerima Maryam itu menjadi isterimu, karena kandungannya itu terbitnya daripada Rohulkudus.

           Manakala dalam Lukas pula mengatakan malaikat itu datang kepada Maryam

           Lukas 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, keturunan Daud; maka nama perawan itu Maryam.
           1:28 Maka malaekat itu pun datanglah kepadanya, serta berkata, “Sejahteralah engkau, yang sudah beroleh anugerah! Tuhanlah beserta dengan engkau.”

           Maka jika benar Yusuf telah mendapat mimpi bertemu malaikat memberitahukan hal sedemikian sebelum Maryam melahirkan Yesus, kenapa Yusuf membiarkan Maryam keluar sorang2 untuk menyelamatkan kandungannya??? Kenapa dia TIDAK PERGI menemani Maryam??

          • Ahmad Nizam berkata:

           Salam semua

           1 – Muhammad tidak mengajar supaya semua orang kahwin 4, tetapi dia menjadi CONTOH kepada sesiapa yang mahu kahwin 4.

           Para rasul dulu pun kahwin banyak,

           2 – Muhammad TIDAK KAHWIN menantu sendiri, Zaid bukan ANAK KANDUNG nya, tetapi anak angkat

           Contohnya saya mengambil kamu menjadi anak angkat saya. kemudian kamu ceraikan isteri kamu, apakah salah saya menikahi bekas isteri kamu itu? Persoalan MUDAh itu dong, ANAK ANGKAT dengan ANAK KANDUNG pun takkan TIDAK FAHAM? 🙂

           3 – Muhammad kahwini Aisyah pada pendapat yang kuat ialah ketika Aisyah 12 tahun. Waktu itu dikira sudah remaja, dan orang zaman dahulu kala MATANG. Dan itu adalah perintah ALLAH, bukan KEHENDAK Muhammad sendiri. itu adalah UJIAN untuk menguji manusia, SIAPA yang akan PANDANG BURUK kepada kejadian tersebut

           Perkahwinan itu direstui oleh ayah Aisyah r.a sendiri iaitu Abu Bakar r.a. maka mengapa kamu TIDAK PUAS hati ya?

           4 – Embat babu dari isterinya itu APA? SAya nggak faham bahasa Indonesia PEKAT ni 🙂

           5 – Merampok?? Bila masa pula Muhammad merampok ya?? hehe Cosmic2, itu lah percaya sangat si Ali Sina pendusta tu, habis semua dipercayakan kamu yer. macam Ali Sina tu nabi pulak ih ih ih ih ih

           6 – Membunuh?? Muhammad memerangi kaum Musyrik yang telah banyak menyeksa dan membunuh orang Islam. Itu bukan kehendak Muhammad, tetapi PERINTAH dari ALLAH. Sama seperti Periintah terhadap Nabi Musa a.s. untuk memerangi Musyrik

           Musa a.s dulu pun membunuh orang2 Musyrik dan kafir, maka kamu salahkan Nabi Musa??

           Dan ketahuilah, Yesus nanti akan kembali, dan dia akan membunuh DAJJAL dan sekutu2nya

           Wallahu a’lam 🙂

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   (1) “Inilah dia al-Amin dan kami redha dengannya.” (Pernyataan wakil kabilah Arab semasa hendak memindahkan Hajarul Aswad)

   (2) “Demi Allah, aku mengetahui apa yang dikatakan Muhammad adalah benar.” (Pernyataan Abu Jahal, seorang Pemimpin Quraisy)

   (3) “Kami tidak mendustakan kamu tetapi kami mendustakan apa yang kamu bawa.” (Pernyataan Abu Jahal, Pemuka Kafir Quraisy)

   (4) “Sekiranya dia tidak pernah berdusta sebelum ini aku berpendapat, orang yang tidak sanggup berdusta kepada manusia tidak mungkin sanggup berdusta kepada Allah.” (Kata-kata Heraclius, Maharaja Rom semasa berdialog dengan Abu Sufyan)

   (5) “Ya, kami mempercayaimu kerana kami tidak pernah mengenalimu melainkan sebagai seorang yang benar.” (Pernyataan kabilah-kabilah Arab daripada Bani Fahr, bani Adi dan lain-lainnya di Bukit Safa)

   (6) “Apabila aku merenungi wajahnya, aku menyedari wajah ini bukannya wajah pendusta.” (Pernyataan Ibn Salam, seorang Pendeta Yahudi semasa pertama kali melihat Rasulullah saw)

   (7) “Demi Allah, aku mendengar daripadanya suatu bacaan yang tidak pernah aku dengar seindah itu.” (Pernyataan Utbah Bin Rabiah, wakil Quraisy yang di utus supaya berdialog dengan Nabi Muhammad saw)

   PERINGATAN (8) : Sila menjawab soalan;

   (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By, Penghibur

   • CosmicBoy berkata:

    @ Penghibur,

    Kamu omong apa sih?

    Mengerti ngga pertanyaan saya itu?

    Sekali lagi, agar bisa menangkep dengan baik.

    Sila berikan bukti Muhammad itu bukan penyembah berhala sebelum dipanggil menjadi “nabi’ di gua kelam itu oleh ‘makhluk roh’.

    O iya, ini bisa membantu, sila baca ini.

    Muhammad seorang yg sesat/bingung.

    “Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang sesat (ragu2, bingung) , lalu Dia memberikan petunjuk.” (Sura 93:6-7).

    Salam.

    • Penghibur berkata:

     @cosmicBoy

     ? Anda ok!

     CosmicBoy anda ini memang bermasalah mental ya, suka mencari kesalahan Rasulullah saw

     Andalah yang tidak bisa menangkap pembicaraan saya dengan baik, itupun bukan salah saya. dalam hal ini saya akan ajak anda melihat keperibadian Rasulullah saw terlebih dahulu. Jika ini anda bisa nangkep, maka anda tentunya faham siapa Rasulullah saw, malah anda dengan mentah-mentah menolak Rasulullah saw, maka itu masalah anda.

     By, Penghibur

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   BUKTI dari segala BUKTI yang paling akurat dan tidak terbantah oleh apa pun untuk menjawab persoalan anda mengenai Nabi Muhammad saw adalah Kitab Suci Al-Quran itu sendiri.

   PERINGATAN (9) : Sila menjawab soalan;

   (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By, Penghibur

 90. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  BUKTI dari segala BUKTI yang paling akurat dan tidak terbantah oleh apa pun untuk menjawab persoalan anda mengenai Nabi Muhammad saw adalah Kitab Suci Al-Quran itu sendiri.

  Itu bukan bukti.

  Itu MALING TERIAK MALING namanya, ngerti?

  Jadi, kamu tidak membuktikan apa2.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Anda mana ada lagi modal mahu bicara, sebab itu kata itu, kata ini, itu tak ngan, ini tak betol, semua ada pada anda… ni kira sumber penyambung atau talian hayat la ni?

   CosmicBoy…CosmicBoy, heran manusia macam anda ni, hanya tahu serang melulu, Goerge Bernard Shaw lebih baik dan lebih ikhlas dari anda.

   Salam manis dalam berfikir, semoga lebih cerdas.

   PERINGATAN (10) : Sila menjawab soalan;

   (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

 91. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,


  Narrated ‘Abdullah:
  Allah’s Apostle said that he met Zaid bin ‘Amr Nufail at a place near Baldah and this had happened before Allah’s Apostle received the Divine Inspiration. Allah’s Apostle presented a dish of meat to Zaid bin ‘Amr, but Zaid refused to eat of it and then said, “I do not eat of what you slaughter on your stone altars (Ansabs) nor do I eat except that on which Allah’s Name has been mentioned on slaughtering.” (Sahih Al-Bukhari, Volume 7, Book 67, Number 407)

  Terjemahan:

  Diriwayatkan Abdullah:

  “Rasulullah berkata baginda menemukan Zaid bin ‘Amr Nufail di satu tempat yang bernama Baldah dan ini berlaku sebelum Rasulullah menerima wahyu. Rasulullah menghidangkan sepotong daging panggang kepada Zaid bin ‘Amr tapi Zaid menolaknya lalu berkata: Aku tidak akan memakan daging binatang yang dipersembahkan kepada berhala (Ansab) kamu atau memakannya kecuali ia disembelih dengan menyebut nama Allah.”

  Selamat membaca dan selamat menemukan kebenaran.

  Salam.

 92. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  Umpamanya Penilai-Penilai Parti Politik.

  Sebagi Contoh, Parti PAS mengiktiraf bahawa UMNO juga ada mendatangkan kebaikan pada rakyat malaysia, itu tidak dinafikan kerana UMNO telah memerintah sekurang-kurangnya 50 tahun, pada masa yang sama Parti PAS juga memuji Parti DAP, walaupun Melayu memang majoriti susah nak terima Parti ni.

  Jadi ada 2 penilaian disini, anda mahu kata penilaian Parti PAS adalah salah terhadap UMNO semata-mata PAS memuji parti DAP? Sudah tentu tidak, kerana mereka menilai BUKAN membabi buta, tapi menilai, dasar-dasar yang diperjuangkan.

  Entahlah jika anda kenal parti-parti politik Malaysia.

  Dalam hal Pengkaji Sejarah, dah nama orang tu PENGKAJI SEJARAH, apa maksud Pengkaji Sejarah? Pengkaji Sejarah tidak hanya menilai seorang dua, tetapi dia menilai apa yang dia rasa perlu diketahui umum.

  Anda mesti faham mengapa Goerge Bernard Shaw ingin mengkaji Islam dan Rasulnya! Jawapnnya adalah dia ingin tahu adakah benar dakwaan dunia luar Islam berkenaan Agama Islam dan Rasulnya, sekaligus dia menggunakan otaknya yang diberi Allah swt untuk belajar dan memikir!

  Kesimpulan dari penelitiannya dia mendapati DUNIA INGKAR pada Rasulullah saw yang telah membawa PENAWAR Agung yang membebaskan dari SAKIT TENAT YANG DITANGGUNG.

  Ini sebuah penilaian!, Jika Pengkaji sejarah ini menilai seseorang yang lain, sam ada dia Hitler atau siapa saja peribadi itu, kenapa anda tolak? Itu kajiannya, jika dia kagum dengan Joseph Stalin sebagi pembantai no. WAHID, terpulang pada dia, apa kesan untuk dirinya, tetapi itulah penilaiannya.

  Dia tetap DIPERTANGGUNGJAWABKAN berkenaan Al-Quran, termasuk anda.

  PERINGATAN (13) : Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  BY, Penghibur

  • CosmicBoy berkata:

   @ Penghibur,

   Loe omong apa sih?

   .
   ..

   Ngga nyambung nih.

   • Penghibur berkata:

    @CosmicBoy

    Masa lho nggak ngerti, sebenarnya lho yang nggak nyambung.

    Masa lho takut bicara Iman lho terhadap Kristian, ingat prestasi lho sekrang hanya ympama telur dihujung tanduk.

    lagi saya sedia maklum, lho ini jarang guna akal dengan baik, hanya tahu menolak tanpa berfikir apa kebaikannya.

    PERINGATAN (16) : Sila menjawab soalan;

    (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

    (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

    (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

    BY, Penghibur

 93. Penghibur berkata:

  @RatanaKumaro (Penganut Buddha)

  RATANAKUMARO =====> Mari kita sama-sama melepaskan atribut kita masing-masing… ,
  Saya tidak akan menggunakan atribut saya sebagai ummat agama tertentu, dan anda juga tidak perlu menggunakan atribut anda sebagai ummat agama tertentu.

  Marilah kita berdiskusi sebagai seorang pecinta spiritualitas yang “bebas” dari atribut apapun juga.

  PENGHIBUR =====> Kadang saya fikir awak ini adalah seorang Free Thinker, tak mengapa saya tidak keberatan. namun perlu saya jelaskan disini, bahawa kenyataan saya BUKANLAH Teori, ini adalah Hakikat Kebenaran. saya tidak akan membicarakan dengan bahasa yang terlalu rumit, saya ingin berbicara sehingga kanak-kanak yang beruisia 5 tahun boleh memahaminya dengan baik.

  RATANAKUMARO =====> Darimana anda tahu bahwa Tuhan itu hanyalah Satu-Tuhan saja yang diwartakan dalam agama anda ? Pernahkah anda benar-benar menyelami kehidupan hingga tak berujung dan hanya bertemu SATU-TUHAN saja ?

  Darimana anda benar-benar tahu bahwa Tuhan tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan ? Kalau anda sudah pernah tahu dan menyaksikan, tunjukkan pada saya yang mana yang anda maksud dengan Satu-Tuhan tersebut, yang telah bertemu “Face to face” dengan anda, dan dimana Satu-Tuhan tersebut tidaklah beranak dan tidak diperanakkan… .

  PENGHIBUR =====> Sebelum saya bicara lebih jauh tentang hal ini, saya ingin bertanya dan inginkan anda membuktikan pada saya,

  (1) Pernahkan anda melihat “Face To Face” dan terangkan bagaimanakah WAJAH (Rupa):

  (a) Angin
  (b) Elektrik
  (c) Oksigen

  Untuk menerangkan 3 subjek ini, anda memerlukan AKAL untuk berfikir, nah sekarang saya tambah lagi satu:

  (d) Akal

  Bagaimana anda percaya bahawa 4 subjek ini wujud? sedangkan anda tidak melihat sama sekali! Bolehkah anda membuktikan pada saya? kerana anda bersungguh dengan fahaman “Face to Face”.

  (2) Jika Tuhan bukan 1, pada anda Tuhan ada berapa? Boleh anda buktikan pada saya?

  (3) Al-Quran adalah Kitab Suci yang paling Agung dimuka bumi ini, kerana ia adalah wahyu Allah swt dan Kitab Suci Al-Quran ini adalah untuk anda juga, dan anda dipertanggungjawabkan terhadap kitab ini. Sama ada anda suka atau tidak.

  (4) Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, boleh jelaskan pada saya, apakah kepentingan Tuhan beranak dan diperanakkan?

  RATANAKUMARO =====> 1). Jika jelas-jelas ia berwujud, mengapa disebutkan bahwa ia adalah “Yang-Tidak-Tercipta” ( bagaimana mungkin tidak tercipta sementara jelas-jelas “tercipta” / ber-wujud ) , “Yang-Mutlak” ( bagaimana mungkin bisa dikatakan “Yang-Mutlak” sementara jelas-jelas ada wujudnya ; setiap yang bisa ditunjukkan wujudnya, diakui bahwa itu ber-wujud, jelas-jelas bukan “Yang-Mutlak”, karena setiap wujud tunduk pada hukum alam ke-tidak-kekal-an. )

  PENGHIBUR =====> Allah swt itu dikatakan WUJUD, BUKAN bermaksud DIA WUJUD seperti makhluk ciptaan-Nya. Wujud Allah swt adalah wujud sedia ada, tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak bersebab dan Dia berdiri dengan sendiriNya. Wujud Allah swt tiada Permulaan dan Tiada Penghabisan.

  Berbeza dengan makhluk ciptaan-Nya, wujud saya dan anda saudara Ratanakumaro adalah WUJUD yang TERCIPTA, kerana kita dilahirkan ibu kita, begitu juga ibu bapa kita mereka juga dilahirkan, TETAPI WUJUD Allah swt adalah WUJUD TIDAK TERCIPTA. Perlu saya tegaskan disini, anda TIDAK BOLEH menyamatarafkan Allah swt dengan makhluk ciptaan-Nya. Ini kesalahan yang besar.

  Allah swt diluar dari Sifat Musnah, Allah swt tidak akan musnah atau tidak berkekalan, kerana Allah swt Maha Kekal dan Maha Hidup. Allah swt diluar dari takdir kerana takdir itu adalah ciptaan Allah swt untuk hamba-Nya.

  RATANAKUMARO =====> 2). Jika jelas-jelas ia berwujud, maka mengapa diterangkan bahwa ia tidaklah memiliki “awal-mula”. Sebab, segala sesuatu yang berwujud, pastilah memiliki “awal-mula”. Jika anda tidak percaya, selidikilah segala sesuatu yang ber”wujud” itu, termasuk sesuatu yang disebut “ghaib” yang seakan-akan dianggap “tidak-bisa-dibayangkan”, itu tetaplah ditemui wujudnya dan mempunyai awal-mulanya. Akan tetapi, unfortunately, dari agama-agama theistik sendiri tidak pernah mampu menerangkan bagaimana kehidupan Tuhan-nya yang ber”wujud” itu dimulai.

  PENGHIBUR =====> Sekali lagi saya tegaskan disini, wujud Allah swt itu dengan sendirinyatidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Anda memang benar segala sesuatu yang anda lihat mempunyai permulaan dan penghabisan, tetapi Allah swt diluar dari sifat ini. Kerana Sifat musnah dan fana tidak ada pada Allah, sifat musnah dan fana adalah untuk semua makhluk ciptaan-Nya.

  Untuk membuktikan apa?

  Inilah yang dikatakan perbezaan di antara makhluk dan Pencipta iaitu Allah swt. Allah swt adalah Dzat yang Maha Kekal, tetapi suatu yang dikatakan makhluk ciptaan-Nya pasti akan menemui ajal atau musnah.

  “Allah swt Tidak Sekali-Kali Musnah Atau Berubah, Tetapi Semua Ciptaan-Nya Pasti Menemui Perubahan Dan Akhirnya Musnah”

  Saya yakin anda faham, bahawa inilah perbezaan antara Allah swt dengan makhluk ciptaan-Nya. Suatu yang dicipta Allah swt bererti mempunyai permulaan dan akhiran, sekaligus tidak seorangpun di antara makhluk-Nya boleh menyatakan mereka adalah Tuhan. Tuhan hanya Allah swt dan Maha Kekal.

  RATANAKUMARO =====>
  1). Tidak ada satu Issara / Isvara / Mahesvara ( ini saya gunakan kosakata Buddhisme saja supaya lebih pas untuk pembaca Buddhis ) atau sosok yang manapun yang merupakan “Pencipta” alam-semesta seisinya dan semua makhluk.

  2). “Yang-Mutlak”, “Yang-Tidak-Tercipta”, “Yang-Tidak-Terlahir”, “Yang-Tidak-Berkondisi” itu bukanlah Issara / Isvara / Mahesvara atau sosok yang manapun yang dianggap sebagai “Pencipta” alam-semesta seisinya dan semua makhluk. Karena, sudah jelas seperti point pertama saya nyatakan, dalam perjalanan spiritual, anda tidak akan pernah menemukan sosok “Pencipta” alam-semesta dan seisinya , kecuali hanya akan bertemu sosok-sosok Issara / Isvara / Mahesvara yang mengklaim diri bahwa ia adalah “Tuhan-Pencipta”, Penguasa seluruh alam-semesta ; dan klaim ini tidak terbukti kebenarannya maka tidak bisa diakui keabsahannya , kecuali seseorang meng-iman-inya sebagai kebenaran itu menjadi lain cerita ( karena iman / keyakinan / kepercayaan tidaklah bisa serta-merta disebut sebagai kebenaran, paham ? Karena, kebenaran haruslah bisa dibuktikan kebenarannya, tidak sekedar diimani. ) .

  PENGHIBUR =====> Saya tidak keberatan dengan poin ini, didalam Islam DILARANG SAMASEKALI menyekutukan Allah swt dengan apa pun, tidak ada! Allah swt tidak akan dilihat semasa kita di dunia ini, tetapi ia membekalkan wahyu yang disampaikan oleh Utusan-Nya dan yang terakhir itu adalah nabi Muhammad saw.

  Kali ini anda mempunyai pandangan yang sama dengan Islam, dan sekali lagi saya ingin katakan anda adalah Seorang Penganut Buddha tetapi hati anda adalah Islam kerana anda mengatakan ini :

  (1) Karena, sudah jelas seperti point pertama saya nyatakan, dalam perjalanan spiritual, anda tidak akan pernah menemukan sosok “Pencipta” alam-semesta dan seisinya

  (2) “kecuali hanya akan bertemu sosok-sosok Issara / Isvara / Mahesvara yang mengklaim diri bahwa ia adalah “Tuhan-Pencipta”, Penguasa seluruh alam-semesta ; dan klaim ini tidak terbukti kebenarannya maka tidak bisa diakui keabsahannya”

  RATANAKUMARO =====> Yang saya, maupun Buddhisme, tolak adalah adanya sosok “Pencipta” alam-semesta yang “TUNGGAL” atau “Maha-Kuasa” yang “TUNGGAL” dalam bentuk apapun. Tapi, keberadaan “Tuhan” yang dianggap dan anda anggap “pencipta” dan “Maha-Kuasa” itu, saya sendiri mengakui, dan pula mengakui bahwa itu ber-Wujud ( semoga anda sendiri tidak mengingkari bahwa Tuhan yang anda anggap sebagai pencipta itu adalah ber-”WUJUD”. Karena, dulu ada seorang ummat agama theistik yang ketika saya kejar bahwa Tuhan itu berwujud, dia menolak menjawab , malah memberi jawaban berbelit-belit yang tidak sesuai konteks pertanyaan. )

  PENGHIBUR =====> Allah swt adalah Tuhan Maha Esa, sama ada manusia suka atau tidak, percaya atau tidak, mengimani atau tidak, Allah swt hanya Dialah Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain.

  (1) Jika anda menentang tentang Tuhan Maha Tunggal, maka jelaskan pada saya Tuhan Maha Kuasa itu bagaimana, Tuhan Maha Pencipta itu bagaimana?

  (2) Sifat Wujud Allah adalah salah satu cabang Ilmu Tauhid dalam Islam dan saya tidak mengingkarinya, cuma yang saya takkan terima adalah jika anda maksudkan wujud Tuhan itu sama seperti wujud makhluk ciptaan-Nya. Wujud Allah swt TIADA PERMULAAN dan TIADA PENGHABISAN. sangat jelas Sifat yang berdiri pada dzat Allah swt adalah bersalahan (bertentangan) dengan makhluknya.

  “Allah Wujud, Kita juga Wujud, tetapi Allah swt WUJUD yang KEKAL HIDUP, Tiada Permulaan, Tiada Akhiran, Tidak Dicptakan, Tidak Dilahirkan, Tidak Bersebab, tetapi WUJUD kita Ada Permulaan Kerana Dilahirkan dan Ada Akhiran Kerana Pasti menemui Kematian”

  By, Penghibur

 94. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Lho ni memang demam, itu sebagi seorang Penilai atau ahli sejarah, masa lho juga akan menilai orang, contohnya anda menilai Rasulullah saw itu sesat dan ajaranany tidak benar, maka itu penilaian. Tapi adakah penilaian anda itu jujur dengan menelusuri Sejarah Rasulullah saw yang dicatat dengan detail dan bukti yang sangat authentic.

  Penghibur oh penghibur, George Bernard Shaw mengantisipasikan suatu sistem komunis, sistem sosialis yg dipimpin oleh seorang DIKTATOR…dan menurutnya Muhammad memenuhi ciri itu…DIKTATOR…sila baca sendiri.

  “I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness: I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today.”
  http://www.answers.com/topic/george-bernard-shaw

  Jadi, kamu mengerti sekarang?

  Yesus kayaknya ngga karena Yesus membawa ajaran cinta-kasih & ajaran Yesus ialah bagaimana manusia bisa masuk sorga.

  Yesus tidak memenuhi ciri seorang DIKTATOR ketimbang Muhammad!

  ***PIKIR***

 95. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Pertanyaan2 kamu gampang…malah gampang banget.

  Saya akan meresponinya sesudah kamu serius menjawab 2 pertanyaan saya sejak minggu lalu.

  Bisa?

  Jangan takut pada kebenaran.

  Oke?

 96. stephen berkata:

  Azmi mahu jawapan sebab dia mau bukukan jawapan itu wahai cosmic….. Ketahuan…

  • CosmicBoy berkata:

   @ Stephen,

   Hehehe…

   Saya udaj berikan links, jadi?

   Azmi bukan mau jawaban, sebaliknya Azmi ngga bisa menerima jawaban org lain selain dirinya.

   Contoh, saya nyatakan ke Azmi, Tritunggal bukan Allah, tapi ilmu untuk mengenal keesaan Allah.

   Tauhid dalam Islam ialah suatu ilmu, sama seperti Tritungal, tapi Azmi bersikeras…dia menolak penjelasan saya.

   Jadi?

   Harap dimengerti.

   Salam.

   Catatan: Sila liat sikapnya dalam menghadapi penganut agama lain. Kamu nilai sendiri.
   http://ratnakumara.wordpress.com/

   • Penghibur berkata:

    @CosmicBoy

    Hehe, nampaknya anda memburukkan saya lagikan, terpulanglah sebab anda bukannya penting pada saya. Lagipun andalah yang menolak semua yang berbau Islam.

    Orang macam anda hanya perlu dilayan macam bual di KEDAI KOPI, nggak perlu Profesional.

    Berkenaan perbualan saya dengan RatanaKumaro, ANDA MEMANG BUTA, setiap PERBINCANGAN KAMI SAYA MESTI MASUKKAN KE DALAM THREAD NI. Sila perhati dong.

    PERINGATAN (15) : Sila menjawab soalan;

    (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

    (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

    (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

    By, Penghibur

 97. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy, Stephen & The Gang

  (1) Saya mohon maaf, mungkin lambat sikit hari ni saya nak reply, sebabnya saya ada urusan kat luar.

  (2) Saya juga mohon maaf, kalau pernyataan saya selepas ni akan menembah lagi KANSER DIHATI kamu. Tapi saya tidak akan mengulas dengan melulu. Kita lihat konteks itu lebih penting.

  (3) CosmicBoy, anda ngak perlu risau jika penyakit anda bertambah Katil di Hospital masih banyak kosong, anda akan dapat layanan istimewa disana.

  (4) Setahu akulah sebagi orang yang menulis artikel pada Thread ni, aku bincang Topik Konsep Iman Kepada Allah, tetapi kamu lebih minat pada Rasulullah saw, tak mengapalah!

  PERINGATAN (14) : Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By, Penghibur

 98. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  He he he..

  BTul kan….?

  Kamu Masih tidak menjawab pertanyaan2 saya.

  Karena kamu tidak jawab-jawab juga……. Ya berarti sayalah yang benar…

  Kapan?

  Tahun depan? :)=

  Xixixi…

  Salam kasih dalam ketidak-pengecutan yg lahir dari pembohongan dan kepalsuan.

 99. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  PERINGATAN (15) : Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By, Penghibur

 100. Penghibur berkata:

  @CosmicBoy

  Mengapa anda lari dari menjawab soalan?

  Mengapa lari dari tanggungjawab lho sebagai Fundamentalis Kristian?

  Sepatunya lho jawab dengan penuh keyakinan, mungkin dari 1,000 pelawat disini, mungkin ada 10 orang Kristian yang membaca, mereka ingin ada seseorang boleh menjawab soalan saya, namun apabila lho selaku Fundamentalis Kristian dan sanggup putus nyawa kerana Kristian, tetapi anda kelihatan takut dengan soalan ini, mengapa ya?

  Saya BUKAN suruh lho berhenti kerja, atau minta duit lho supaya masukkkan ke akaun gue. Apa yang gue minta adalah lho menjawab soalan, kerana ini soal Iman lho, masa lho takut dalam beriman, masa lho mahu sembunyi dari kebenaran?

  PERINGATAN (17) : Sila menjawab soalan;

  (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  By, Penghibur

 101. Fitri berkata:

  @Penghibur

  Memang agak susah memberi pengertian kepada umat Buddha. Kalau agama lain kan percaya dengan Tuhan apapun wujudnya.

  Jujur sih, saya kurang tertarik dengan ajaran Buddha. Saya lebih tertarik dengan ajaran agama samawi (agama langit) seperti yang termasuk agamanya Nabi Ibrahim. Ajaran Buddha itu berasal dari filosofi budaya.

  • Penghibur berkata:

   @Fitri

   Sebenarnya Ratana Kumaro dan semua Penganut Buddha tidak memahami apa yang dikatakan sebagai “INTIPATI SEBENAR KEBENDAAN”.

   Anda tahu dunia ini sebenarn ya adalah isyarat eketrik, apa yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, kita hidu bau wangi atau busuk, sebenarnya adalah sebuah persepsi dan himpunan-himpunan imej bayangan dan bukannya wujud sebenar.

   Jika manusia seluruhnya dapat menguasai dan memahami erti “INTIPATI SEBENAR KEBENDAAN”, akhir dari semua ini, mereka akan memahami dan mengetahui bahawa KEWUJUDAN YANG SEBENAR hanyalah Allah swt sahaja!

   Saya sangat senang untuk menjawab Penjelasan Ratana Kumaro, dia lupa, BUKAN sekadar Angin, Elektrik, Oksigen atau Akal yang tidak boleh dilihat oleh penglihatan kasar, malah MATAHARI yang cahayanya menyinari BUMI juga tidak mampu dilihat oleh manusia, ini baru hamba-hamba (angin, elektrik, oksigen, akal) ciptaan-Nya masakan mereka boleh melihat Allah swt.

   BUAT Fitri, saya menasihatkan, anda yang masih tercari-cari hakikat kebenaran itu, seharusnya memahami Sifat yang berdiri pada Dzat Allah swt. Jangan sampai melencong dari hakikat sebenarnya.

   Saya juga mengharapkan saudara Muslimin dan Muslimat serta saudara-saudai yang bukan Islam membaca Buku Tulisan Harun Yahya yang bertajuk : Hakikat Kehidupan Duniawi.

   By, Penghibur

 102. baguscokie berkata:

  Kenapa Islam disebut sebagai agama yang sempurna dan penyempurna???

  Secara sederhana dapat kita contohkan begini :
  1. Orang Kristen mengucapkan “Puji Tuhan” ( pertanyannya Tuhan yang mana?? )
  Orang Islam mengucapkan “Alhamdulillahirabbil’alamin” ( Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam.
  Lebih lengkap dan jelas khan…

  2. Orang Kristen mengucapkan “Salam Sejahtera”
  Orang Islam mengucapkan “Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh” ( Semoga Keselamatan, Rahmat dan Berkah Allah ). Lebih lengkap kan…

  itu hanya contoh sederhana, contoh contoh kesempurnaan yang lain akan banyak didapati di Islam.

  • Penghibur berkata:

   @baguscokhie

   Saya setuju dengan anda, sebenarnya mereka umat Bukan Islam, tidak mahu memahami benda semudah ini. saya juga hairan, tetapi Alhamdulillah kerana kita masih dapat petunjuk dan hidayahnya.

   Kepada saudara-saudari yang bukan Islam saya ingin berkongsi sesuatu yang saya kira penting untuk direnungkan.

   “Apabila Kita Diberi AKAL, Bererti Kita Mempunyai PILIHAN,
   Apabila Kita Diberi PILIHAN, Maka Ada BENAR Dan SALAH,
   Apabila Ada BENAR Dan SALAH, Maka Ada Syurga Dan Neraka,
   Apabila Ada SYURGA Dan NERAKA, Maka Ada SYARIAT Allah,
   Apabila Ada SYARIAT Allah, Maka ISLAM Lah Jalannya,
   Apabila ISLAM Jalannya, Maka Al-Quran Kitab-Nya,
   Apabila Al-Quran Kitab-Nya, Maka Ucaplah “Laa ilaha illallah Muhammadar rasulullah”

   By, Penghibur

 103. CosmicBoy berkata:

  @ Penghibur,

  Saya bukan apa tong, cuman kacian sama pembaca.

  Mereka sedang menunggu kamu menjawab pertanyaan2 saya.

  Jadi, dijawab ngga?

  Oke, saya nyalin supaya kamu bisa menjawabnya secara lancar.

  (1) Esa itu satu, menurut Islam, satu itu maksudnya apa?

  (2) Di Al-Maidah 116, pengarang Al-Quran kayaknya tidak mempersoalakan Trinity tapi Triteisme, jadi apa respon kamu?

  (3) Saya sudah buktikan bahwa Muhammad pernah seorg pemyembah berhala sebelum dia menerima ‘wahyu’, jadi omongan kamu bahwa Muhammad menyembah Allah yg Esa sejak lahir omomg kosong. Respon kamu? Koq diem.

  Selamat menjawab.

  • Penghibur berkata:

   @CosmicBoy

   Anda ini memang ada masalah mental yaa… Soalan lhoe sudah dibahas, malah saya telah upgrade dalam ARTIKEL THREAD ni, tiada permalsahan sebenarnya,

   Lagian anda ni kan cuma muncul seperti kulat, ntah apa saja yang anda bawakan, semua pembaca rasa hairan, malah kami rasa saudara ni kenak-anakkan (seperti budak)

   Anda tahu kalau anak-anak memang banyak perangai, dia suka panjat sana, panjat sini, lari sana, lari sini, kemudian dia jatuh, mengangis, pasti tu kena pujuk dia, kemudian bila hatinya senang dia buat lagi, begitulah sehingga akalnya meningkat dan akhirnya mencapai kemajuan.

   Anda hanya Bayang-Bayang Kekusutan Penuh Kecelaruan, jika ada sejuta Penganut Khatolik seperti anda, saya yakin Mazhab Protestan jauh lebih ADVANCED dari anda.

   —————————————————————————

   PERINGATAN (18) : Sila menjawab soalan;

   (1) Apakah BEZA Nabi dengan Tuhan?

   (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

   (3) Sila kemukakan Bapa, Putera & Roh Kudus adalah TUHAN SEHAKIKAT dan TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

   By, Penghibur

 104. Penghibur berkata:

  PENGHIBUR : TINDAKBALAS DARI RATANAKUMARA DALAM DIALOG ANTARA PENGHIBUR DENGAN RATANAKUMARA

  RATANAKUMARO =====> Mari kita sama-sama melepaskan atribut kita masing-masing… ,

  Saya tidak akan menggunakan atribut saya sebagai ummat agama tertentu, dan anda juga tidak perlu menggunakan atribut anda sebagai ummat agama tertentu.

  Marilah kita berdiskusi sebagai seorang pecinta spiritualitas yang “bebas” dari atribut apapun juga.

  PENGHIBUR =====> Kadang saya fikir awak ini adalah seorang Free Thinker, tak mengapa saya tidak keberatan. namun perlu saya jelaskan disini, bahawa kenyataan saya BUKANLAH Teori, ini adalah Hakikat Kebenaran. saya tidak akan membicarakan dengan bahasa yang terlalu rumit, saya ingin berbicara sehingga kanak-kanak yang beruisia 5 tahun boleh memahaminya dengan baik.

  RATANAKUMARO =====> Darimana anda tahu bahwa Tuhan itu hanyalah Satu-Tuhan saja yang diwartakan dalam agama anda ? Pernahkah anda benar-benar menyelami kehidupan hingga tak berujung dan hanya bertemu SATU-TUHAN saja ?

  Darimana anda benar-benar tahu bahwa Tuhan tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan ?

  Kalau anda sudah pernah tahu dan menyaksikan, tunjukkan pada saya yang mana yang anda maksud dengan Satu-Tuhan tersebut, yang telah bertemu “Face to face” dengan anda, dan dimana Satu-Tuhan tersebut tidaklah beranak dan tidak diperanakkan… .

  PENGHIBUR =====> Sebelum saya bicara lebih jauh tentang hal ini, saya ingin bertanya dan inginkan anda membuktikan pada saya,

  (1) Pernahkan anda melihat “Face To Face” dan terangkan bagaimanakah WAJAH (Rupa):

  (a) Angin
  (b) Elektrik
  (c) Oksigen

  RATANAKUMARA =====> Dear mas Penghibur

  He he he… ,

  Mas Penghibur, anda ingin melihat Angin, Elektrik, Oksigen ?

  Saya sudah melihatnya, tapi kalau saya terangkan pada anda, apa anda akan percaya ?

  Saran saya, datanglah pada Guru2 meditasi Buddhis yang terkemuka, terutama carilah Guru2 meditasi Buddhis yang hidup di hutan, mereka umumnya telah mengembangkan samadhi hingga tingkat tertinggi. mintalah kepada Guru meditasi tersebut latihan meditasi “KASINA” . Setelah itu, praktikkanlah meditasi tersebut. Maka, anda nanti akan melihat sendiri, seperti apakah wujud ANGIN, ELEKTRIK, OKSIGEN.

  Jika saya menerangkan, maka anda hanya akan menganggap saya membual.

  Jika nanti anda telah berhasil dalam meditasi “KASINA”, maka anda akan mengerti, bahwa yang menciptakan AIR,TANAH, API, UDARA itu adalah pikiran anda sendiri [!].

  Mas Penghibur yang baik, saya tidak ingin berdebat dengan anda, karena perdebatan pastilah tidak akan membawa manfaat, kecuali nantinya anda bisa-bisa menyimpan kemarahan akibat terbawa emosi

  Basically, ada perbedaan antara anda dengan saya, yaitu :

  Saya adalah seorang YOGI , seorang MEDITATOR . Seorang Yogi atau meditator Buddhis adalah seorang yang mengalami semua hal oleh dirinya sendiri, kemudian karena oleh sebab itu maka barulah dia ‘YAKIN’.

  Sedangkan anda, adalah ummat sholeh yang ber-IMAN. Dalam hal ini, sesungguhnya saya sangat senang berkenalan dengan anda, sebab anda adalah seorang yang SHOLEH, seorang yang BAIK. Dan, saya boleh percaya jikalau melalui iman anda itu, anda telah menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang-orang disekitar anda.

  Akan tetapi, dalam Buddhisme, SEMUANYA TIDAK DIAWALI DENGAN “IMAN”, tetapi diawali dengan MEMBUKTIKAN, setelah MEMBUKTIKAN , baru YAKIN.

  PENGHIBUR =====> Untuk menerangkan 3 subjek ini, anda memerlukan AKAL untuk berfikir, nah sekarang saya tambah lagi satu:

  (d) Akal

  Bagaimana anda percaya bahawa 4 subjek ini wujud? sedangkan anda tidak melihat sama sekali! Bolehkah anda membuktikan pada saya? kerana anda bersungguh dengan fahaman “Face to Face”.

  RATANAKUMARA =====> Jika ingin melihat AKAL, ikutlah retret meditasi VIPASSANA. Nanti anda akan mengerti sendiri.

  PENGHIBUR =====> (2) Jika Tuhan bukan 1, pada anda Tuhan ada berapa? Boleh anda buktikan pada saya?

  RATANAKUMARA =====> Anda cobalah cari Guru meditasi Buddhis tersohor di tempat asal / tinggal anda , mintalah pada Beliau pelajaran “SAMADHI”. Tapi benar2lah minta pelajaran, jangan mengajak berdebat. Bukankah anda ingin dibuktikan, ingin ditunjukkan ?

  Jika anda tinggal satu wilayah dengan saya , anda bolehlah datang pada saya, nanti saya akan buktikan pada anda.

  PENGHIBUR =====> (3) Al-Quran adalah Kitab Suci yang paling Agung dimuka bumi ini, kerana ia adalah wahyu Allah swt dan Kitab Suci Al-Quran juga adalah untuk anda juga, dan anda dipertanggungjawabkan terhadap kitab ini. Sama ada anda suka atau tidak.

  (4) Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, boleh jelaskan pada saya, apakah kepentingan Tuhan beranak dan diperanakkan?

  RATANAKUMARA =====> Mas Penghibur yang baik hati, Ini hanya akan jadi debat kusir saja.. ,

  Sebab, anda belum juga pernah melihat Tuhan anda itu, tetapi anda kemudian memperdebatkan konsep bahwa “TUHAN TIDAK BERANAK DAN TIDAK DIPERANAKKAN”. Darimana anda tahu kalau Tuhan anda itu tidak beranak, sementara ANDA SENDIRI BELUM PERNAH BERTATAP MUKA DENGANNYA DAN MELIHAT KEHIDUPAN SEHARI-HARINYA ?

  Lebih baik kita sudahi saja diskusi ini mas Penghibur..,
  Anda bisa menggunakan ajaran Buddha ini sebagai sekedar wacana untuk diri anda sendiri.. dan saya juga tidak perlu memaksakannya kepada anda, demikian sebaliknya. Baik begitu bukan ?

  RATANAKUMARO =====> 1). Jika jelas-jelas ia berwujud, mengapa disebutkan bahwa ia adalah “Yang-Tidak-Tercipta” ( bagaimana mungkin tidak tercipta sementara jelas-jelas “tercipta” / ber-wujud ) , “Yang-Mutlak” ( bagaimana mungkin bisa dikatakan “Yang-Mutlak” sementara jelas-jelas ada wujudnya ; setiap yang bisa ditunjukkan wujudnya, diakui bahwa itu ber-wujud, jelas-jelas bukan “Yang-Mutlak”, karena setiap wujud tunduk pada hukum alam ke-tidak-kekal-an. )

  PENGHIBUR =====> Allah swt itu dikatakan WUJUD, BUKAN bermaksud DIA WUJUD seperti makhluk ciptaan-Nya. Wujud Allah swt adalah wujud sedia ada dan Dia berdiri dengan sendiriNya. Wujud Allah swt tiada Permulaan dan Tiada Penghabisan.

  Berbeza dengan makhluk ciptaan-Nya, wujud saya dan anda saudara Ratanakumaro adalah WUJUD yang TERCIPTA, kerana kita dilahirkan ibu kita, begitu juga ibu bapa kita mereka juga dilahirkan, TETAPI WUJUD Allah swt adalah WUJUD TIDAK TERCIPTA. perlu saya tegaskan disini, adana TIDAK BOLEH menyamatarafkan Allah swt dengan makhluk ciptaan-Nya. Ini kesalahan yang besar.

  Allah swt diluar dari Sifat Musnah, Allah swt tidak akan musnah atau tidak berkekalan, kerana Allah swt Maha Kekal dan Maha Hidup. Allah swt diluar dari takdir kerana takdir itu adalah ciptaan Allah swt untuk hamba-Nya.

  RATANAKUMARO =====> 2). Jika jelas-jelas ia berwujud, maka mengapa diterangkan bahwa ia tidaklah memiliki “awal-mula”. Sebab, segala sesuatu yang berwujud, pastilah memiliki “awal-mula”. Jika anda tidak percaya, selidikilah segala sesuatu yang ber”wujud” itu, termasuk sesuatu yang disebut “ghaib” yang seakan-akan dianggap “tidak-bisa-dibayangkan”, itu tetaplah ditemui wujudnya dan mempunyai awal-mulanya. Akan tetapi, unfortunately, dari agama-agama theistik sendiri tidak pernah mampu menerangkan bagaimana kehidupan Tuhan-nya yang ber”wujud” itu dimulai.

  PENGHIBUR =====> Sekali lagi saya tegaskan disini, wujud Allah swt itu dengan sendirinyatidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Anda memang benar segala sesuatu yang anda lihat mempunyai permulaan dan penghabisan, tetapi Allah swt diluar dari sifat ini. Kerana Sifat musnah dan fana tidak ada pada Allah, sifat musnah dan fana adalah untuk semua makhluk ciptaan-Nya.

  Untuk membuktikan apa? Inilah yang dikatakan perbezaan di antara makhluk dan Pencipta iaitu Allah swt. Allah swt adalah Dzat yang Maha Kekal, tetapi suatu yang dikatakan makhluk ciptaan-Nya pasti akan menemui ajal atau musnah.

  “Allah swt Tidak Sekali-Kali Musnah Atau Berubah, Tetapi Semua Ciptaan-Nya Pasti MenemuiPerubahan Dan Akhirnya Musnah”

  Saya yakin anda faham, bahawa inilah perbezaan antara Allah swt dengan makhluk ciptaan-Nya. Suatu yang dicipta Allah swt bererti mempunyai permulaan dan akhiran, sekaligus tidak seorangpun di antara makhluk-Nya boleh menyatakan mereka adalah Tuhan. Tuhan hanya Allah swt dan Maha Kekal.

  RATANAKUMARO =====>
  1). Tidak ada satu Issara / Isvara / Mahesvara ( ini saya gunakan kosakata Buddhisme saja supaya lebih pas untuk pembaca Buddhis ) atau sosok yang manapun yang merupakan “Pencipta” alam-semesta seisinya dan semua makhluk.

  2). “Yang-Mutlak”, “Yang-Tidak-Tercipta”, “Yang-Tidak-Terlahir”, “Yang-Tidak-Berkondisi” itu bukanlah Issara / Isvara / Mahesvara atau sosok yang manapun yang dianggap sebagai “Pencipta” alam-semesta seisinya dan semua makhluk. Karena, sudah jelas seperti point pertama saya nyatakan, dalam perjalanan spiritual, anda tidak akan pernah menemukan sosok “Pencipta” alam-semesta dan seisinya , kecuali hanya akan bertemu sosok-sosok Issara / Isvara / Mahesvara yang mengklaim diri bahwa ia adalah “Tuhan-Pencipta”, Penguasa seluruh alam-semesta ; dan klaim ini tidak terbukti kebenarannya maka tidak bisa diakui keabsahannya , kecuali seseorang meng-iman-inya sebagai kebenaran itu menjadi lain cerita ( karena iman / keyakinan / kepercayaan tidaklah bisa serta-merta disebut sebagai kebenaran, paham ? Karena, kebenaran haruslah bisa dibuktikan kebenarannya, tidak sekedar diimani. ) .

  PENGHIBUR =====> Saya tidak keberatan dengan poin ini, didalam Islam DILARANG SAMASEKALI menyekutukan Allah swt dengan apa pun, tidak ada! Allah swt tidak akan dilihat semasa kita di dunia ini, tetapi ia membekalkan wahyu yang disampaikan oleh Utusan-Nya dan yang terakhir itu adalah nabi Muhammad saw.

  RATANAKUMARA =====> Smile

  PENGHIBUR =====> Kali ini anda mempunyai pandangan yang sama dengan Islam, dan sekali lagi saya ingin katakan anda adalah Seorang Penganut Buddha tetapi hati anda adalah Islam kerana anda mengatakan ini :

  (1) Karena, sudah jelas seperti point pertama saya nyatakan, dalam perjalanan spiritual, anda tidak akan pernah menemukan sosok “Pencipta” alam-semesta dan seisinya

  (2) “kecuali hanya akan bertemu sosok-sosok Issara / Isvara / Mahesvara yang mengklaim diri bahwa ia adalah “Tuhan-Pencipta”, Penguasa seluruh alam-semesta ; dan klaim ini tidak terbukti kebenarannya maka tidak bisa diakui keabsahannya”

  RATANAKUMARO =====> Yang saya, maupun Buddhisme, tolak adalah adanya sosok “Pencipta” alam-semesta yang “TUNGGAL” atau “Maha-Kuasa” yang “TUNGGAL” dalam bentuk apapun. Tapi, keberadaan “Tuhan” yang dianggap dan anda anggap “pencipta” dan “Maha-Kuasa” itu, saya sendiri mengakui, dan pula mengakui bahwa itu ber-Wujud ( semoga anda sendiri tidak mengingkari bahwa Tuhan yang anda anggap sebagai pencipta itu adalah ber-”WUJUD”. Karena, dulu ada seorang ummat agama theistik yang ketika saya kejar bahwa Tuhan itu berwujud, dia menolak menjawab , malah memberi jawaban berbelit-belit yang tidak sesuai konteks pertanyaan. )

  PENGHIBUR =====> Allah swt adalah Tuhan Maha Esa, sama ada manusia suka atau tidak, percaya atau tidak, mengimani atau tidak, Allah swt hanya Dialah Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain.

  (1) Jika anda menentang tentang Tuhan Maha Tunggal, maka jelaskan pada saya Tuhan Maha Kuasa itu bagaimana, Tuhan Maha Pencipta itu bagaimana?

  RATANAKUMARA =====> Sepertinya ini sudah jelas dari jawaban2 saya sebelumnya, dan juga sudah tertulis dalam artikel diatas.

  PENGHIBUR =====> (2) Sifat Wujud Allah adalah salah satu cabang Ilmu Tauhid dalam Islam dan saya tidak mengingkarinya,. cuma yang saya takkan terima adalah jika anda maksudkan wujud Tuhan itu sama seperti wujud makhluk ciptaan-Nya. Wujud Allah swt TIADA PERMULAAN dan TIADA PENGHABISAN. sangat jelas Sifat yang berdiri pada dzat Allah swt adalah bersalahan (bertentangan) dengan makhluknya.

  “Allah Wujud, Kita juga Wujud, tetapi Allah swt WUJUD yang KEKAL HIDUP, tetapi WUJUD kita Ada Permulaan dan Ada Akhiran”

  RATANAKUMARA =====> Silakan dibaca-baca ulang artikel saya diatas, dengan sangat teliti, diresapi, kemudian jadikanlah itu wacana tambahan pelajaran buat anda. Saya tidak memaksakan anda untuk mengikuti pandangan saya , demikian juga sebaliknya.
  ______________________________________________
  By, Penghibur
  ______________________________________________
  May Happiness Always b With U,
  Sadhu,Sadhu,Sadhu.

 105. Penghibur berkata:

  @RATANA KUMARA

  PENGHIBUR =====> Saya akan buat bidasan terakhir untuk semua jawapan anda, dan selepas itu saya akan tamatkan diskusi dengan anda.

  Apa pun thanks kerana sudi diskusi dengan saya, hasil perbincangan ini akan saya copy dan akan saya bidas lebih jauh dalam Blog saya, saya tak nak ramai yang Murtad kerana tidak memahami erti Hidup.

  “Padahal Akal Itu Adalah Ciptaan Allah swt, Masakan Kamu Mengingkari-Nya.”

  RATANAKUMARA =====> Dear Penghibur,

  Anda keliru memahami.. .

  Buddhism adalah sebuah ajaran yang menuntut penyelidikan, namun itu tidak menggunakan “AKAL” sebagaimana yang anda maksud.. .

  Justru , Buddhism itu melampaui “AKAL” yang anda maksudkan itu… .

  Anda tahu, seperti apakah contoh orang yang menggunakan semata-mata “AKAL” ? Orang yang menggunakan “AKAL”-nya semata-mata contohnya adalah :

  “Aduh , ada bencana alam… , ini pasti karena “Tuhan” marah…”

  Lalu dia mencoba menggunakan “AKAL”-nya, mengingat-ingat hari kejadian, tanggal kejadian, jam, detik, dan lain-lain sebagainya ; dan kemudian menyimpulkan , “Oh.. pantas saja, lha itu kan hari (semisalnya saja – pen ) Kamis Pon, tanggal 13, jam 07.58 .. “.. , lalu diputarlah otaknya, mengait-ngaitkannya dengan ayat-ayat dari “KITAB-SUCI”-nya.. kemudian jadilah statement dia, “Nah, betul kan, dalam SURAT “ABCDE” ayat : 58 ada tertulis “bla bla bla”… Ini, ini pertanda kebesaran Tuhan-ku, Dia hebat, firman yang tertulis dalam kitab-suci ternyata ada kaitannya!”

  Anda lihat, bagaimana “AKAL” dengan “licik”-nya bermain-main diatas penderitaan ratusan nyawa yang melayang ? Hanya demi hegemoni “agama”-nya ?

  Karena keterbatasan “AKAL”- pula lah , manusia-manusia yang belum mencapai pencerahan menyimpulkan, “bahwa alam-semesta ini diciptakan oleh sesosok “Tuhan-Pencipta” tertentu.”

  Dan, Buddhisme menolak kesempitan “AKAL” seperti itu. Buddhisme, mengajarkan manusia untuk menggunakan segenap kemampuan spiritual yang dilatih hingga mencapai “puncak” pencapaiannya, kemudian menyelidiki segala sesuatu hal oleh dirinya sendiri. Dan, setelah membuktikannya, barulah seorang Buddhis sejati boleh mempercayai suatu hal / pokok permasalahan, seperti misalnya, “Siapakah “AKU” ?” ini, Apakah “AKU” ini ? “Apakah benar bahwa alam-semesta ini diciptakan oleh “Tuhan-Pencipta” tertentu, atau, teori “Tuhan-Pencipta” tersebut hanyalah klaim sepihak saja yang tidak terbukti kebenarannya ? “ dan lain-lain, dan seterusnya.

  Metode yang digunakan Buddhisme, bukanlah metode berbasis “AKAL” sebagaimana para ilmuwan / scientist menggunakannya, meskipun akhirnya banyak pula ilmuwan yang TIDAK BISA TIDAK SEPAHAM ( tidak bisa menolak mengakui kebenarannya ) dengan apa2 yang diajarkan dalam Buddhisme ( mengenai proses pembentukan alam-semesta, mengenai diri manusia, dan lain-lain sebagainya )

  Buddhisme, bukanlah agama DOGMA.

  Kami tidak mengawali semua hal dengan IMAN kepada DOGMA yang diajarkan dalam agama apapun juga, termasuk dalam Buddhisme sendiri. Dalam Buddhisme, ummat Buddha sangat dianjurkan untuk menyelidiki segala sesuatu hal , termasuk ajaran Buddha itu sendiri. Inilah hal yang paling mendasar yang membedakan Buddhisme dengan ajaran2 lain ; dimana di dalam ajaran2 lain segalanya dimulai dari IMAN, kemudian belajar dengan berdasarkan IMAN, meskipun para penganut ajaran itu sendiri belum pernah mengetahui dengan pasti apa yang di- IMAN-i itu.

  Demikian, mas Penghibur.. .

  Semoga bisa dimengerti dan dipahami.. .

  May Happiness Always b With U

 106. Penghibur berkata:

  @RatanaKumara

  Salam Sejahtera saya ucapkan buat saudara RatanaKumara, semoga sihat sejahtera. Tentu anda menanti lama tindakbalas saya kan. Maaflah busy sikit, maklumlah banyak kerja nak buat.

  RATANAKUMARA =====> Mas Penghibur, anda ingin melihat Angin, Elektrik, Oksigen ?

  Saya sudah melihatnya, tapi kalau saya terangkan pada anda, apa anda akan percaya ?

  Saran saya, datanglah pada Guru2 meditasi Buddhis yang terkemuka, terutama carilah Guru2 meditasi Buddhis yang hidup di hutan, mereka umumnya telah mengembangkan samadhi hingga tingkat tertinggi. mintalah kepada Guru meditasi tersebut latihan meditasi “KASINA” . Setelah itu, praktikkanlah meditasi tersebut. Maka, anda nanti akan melihat sendiri, seperti apakah wujud ANGIN, ELEKTRIK, OKSIGEN.

  Jika saya menerangkan, maka anda hanya akan menganggap saya membual.

  Jika nanti anda telah berhasil dalam meditasi “KASINA”, maka anda akan mengerti, bahwa yang menciptakan AIR,TANAH, API, UDARA itu adalah pikiran anda sendiri [!].

  PENGHIBUR =====> Anda melihat Angin, Elektrik, Oksigen! Dasyat, cuma saya ingin anda terangkan bagaimana rupanya? Adakah Angin, Elektrik dan Oksigen adalah berbentuk 4 segi, 6 segi, panjang, lebar dan apa saja bentuknya?

  Perkara terpenting disini adalah apabila saya mengatakan “Pokok Kelapa”. Semua orang tahu bagaimanakah bentuk Pkok Kelapa? Tapi bila sebut Angin, Elektrik dan Oksigen, tiada siapa boleh menerangkan.

  jangankan Angin, Elektrik, Oksigen! Malah Matahari yang merupakan salah satu hamba Allah yang menyinari bumi pun, tiada siapa yang mampu Face To Face dengannya (Matahari) dan anda memerlukan alat bantuan untuk membantu anda melihatnya (Matahari).

  Nah saya katakan disini, anda memerlukan ALAT! Apakah alat itu untuk melihat Matahari? Semua sedia maklum. berbalik kepada MELIHAT Allah swt, sedangkan Matahari pun manusia tidak mampu melihatnya Face To Face, inikan Allah swt Dzat Yang Maha Agung!

  PERHATIAN : Kita Perlu ambil perhatian terhadap pernyataan RatanaKUmara

  RATANAKUMARA =====>

  (1) Anda keliru memahami.. .

  Buddhism adalah sebuah ajaran yang menuntut penyelidikan, namun itu tidak menggunakan “AKAL” sebagaimana yang anda maksud.. .

  (2) Jika nanti anda telah berhasil dalam meditasi “KASINA”, maka anda akan mengerti, bahwa yang menciptakan AIR,TANAH, API, UDARA itu ADALAH PIKIRAN ANDA SENDIRI [!].

  PENGHIBUR =====> Saudara RatanaKumara, mohon anda mengambil perhatian

  (1) Anda mengatakan bahawa Ajaran Buddha menuntut penyelidikan TAPI tidak menggunakan AKAL! Kemudian anda menyatakan diperingkat terakhir dari MEDITASI KASINA, anda mengatakan bahawa yang menciptakan Air, Tanah, Api, Udara adalah fikiran kita manusia.

  Ini bererti anda sedang BERFIKIER dan menggunakan AKAL, AKAL tidak boleh dipisahkan dengan manusia. Sebab itu saya katakan anda TETAP menggunakan AKAL!

  Anda tentu faham mengapa saya menyatakan anda tidak mengerti tentang “INTIPATI SEBENAR KEBENDAAN”. Jika anda fahami dengan sebaiknya, peringkat terakhir dari Hakikat Kebendaaan ini adalah semua Imej yang anda lihat adalah tidak wujud samasekali melainkan ia adalah Imej Bayangan yang terbentuk di dalam otak manusia. Dunia luar ini sebenarnya tidak wujud sama sekali.

  Anda perhatikan komputer di depan anda, jari jemari anda, tubuh anda, semuanya adalah imej bayangan yang dibentuk oleh otak. Semua ini anda dapat merasainya kerana tangan yang menyentuh, mata yang melihat, telinga yang mendengar, hidung yang menghidu diantara sebab anda merasakan anda benar-benar wujud.

  Dunia ini sebenarnya adalah ISYARAT ELEKTRIK YANG TERBENTUK DI OTAK semata-mata. Jika saya katakan semua ini adalah ISYARAT ELEKTRIK, maka siapa yang melihat? Siapa yang mendengar?, siapa yang menyentuh? siapa yang menghidu bau wangi atau busuk?

  (2) Buat RatanaKumara, saya yakin anda pernah bermimpi, di dalam mimpi anda mungkin menjadi Prsiden Indoseia, yang memimpin negara selama 10 tahun dengan jayanya, di dalam mimpi anda akan melihat sedang makan malam dengan artis pujaan anda, anda adalah seorang kaya, atau di dalam mimpi anda mel;ihat anda membunuh seseorang, kemudian adnda menymbunyikan diri kerana ketakutan dari pihak berkuasa.

  Di dalam mimpi anda mungkin melihat yang anda sedang sakit tenat dan pada bila-bila masa anda akan mati, anda juga akan merasai anda terlibat dengan sebuah kemalangan yang teruk menyebabkan anda cacat kerana kaki anda tempang atau putus, anda dapat mesarakan kesakitan di dalam mimpi. Sesungguhnya di dalam mimpi anda merasakan ia benar-benar berlaku.

  Tetapi adakah saudara RatanaKumara mengetahui bahawa di dalam mimpi TIDAK ADA MATA UNTUK MELIHAT! TIDAK ADA TELINGA UNTUK MENDENGAR! TIDAK ADA TANGAN UNTUK MENYENTUH! TIDAK ADA KAKI UNTUK MELANGKAH, TIDAK ADA HIDUNG UNTUK MENGHIDU BAU DAN WANGI!

  Siapakah sebenarnya yang melihat, mendengar, merasa, menyentuh dan menghidu?

  Hakikat di dalam mimpi yang anda merasakan benar-benar belaku akan berubah apabila seseorang mengejutkan anda dari tidur dan mengingatkan anda supaya bersiap untuk pergi kerja, apa yang berlaku dalam mimpi anda sebenarnya tidaklah wujud sama sekali di dunia realiti ini. beginilah hakikat kita sekarang, sekali lagi kita akan dikejutkan dari mimpi panjang ini oleh Tuhan iaitu Allah swt.

  PERSOALAN:Siapakah sebenarnya yang melihat, mendengar, merasa, menyentuh dan menghidu? Soalan ini terjawab bahawa makhluk itu adalah ROH!

  ROH inilah yang melihat, merasa, menyentuh, mendengar dan menghidu sebenarnya. Segala kebendaaan yang anda lihat disekeliling anda adalah isyarat elektrik yang terbentuk di otak, sebenarnya anda tidak mencapai wujud materi ini. Saya tidak menolak berkenaan tentang wujud sebenar materi ini tetapi apa yang saya maksudkan adalah kita tidak tercapai akan kewujudan materi sebenar.

  Oleh sebab itulah kita tidak mampu melihat Allah swt dengan mata kepala kita sendiri, kerana segala yang kita lalui saat ini adalah sebuah ilusi, imej bayangan dan sensasi-sensasi yang diberi Allah swt kepada ciptaan-Nya.

  Kita adalah umpama orang yang sedang menonton TV, kita akan mampu melihat imej di TV selagi siaran dilangsungkan kerana pancaran dari stelit. Jika pancaran ini ditamatkan, maka semua imej akan terpadam samasekali.

  Allah swt adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Lagi Maha Tunggal, Maha Mutlak yang menciptakan dan mentadbir dengan berterusan tanpa hentinya (Rahmat-Nya) Dialah Allah yang menciptakan imej bayangan dan sensasi-sensasi kepada makhluk ciptaan-Nya, jika Allah swt menamatkan imej bayangan ini, maka semuanya akan tamat,

  Kewujudan sebenarnya adalah Allah swt sahaja, hanya Allah swt SAHAJA! semua yang anda lihat dan rasa tidak ada samasekali. Hanya Allah swt sahaja.

  RATANAKUMARA =====> Sebab, anda belum juga pernah melihat Tuhan anda itu, tetapi anda kemudian memperdebatkan konsep bahwa “TUHAN TIDAK BERANAK DAN TIDAK DIPERANAKKAN”. Darimana anda tahu kalau Tuhan anda itu tidak beranak, sementara ANDA SENDIRI BELUM PERNAH BERTATAP MUKA DENGANNYA DAN MELIHAT KEHIDUPAN SEHARI-HARINYA ?

  PENGHIBUR =====> Oleh kerana itulah saya ada memberi sedikit gambaran tentang Sifat WUJUD Allah swt. Sebenarnya yang WUJUD adalah Allah swt sahaja, Allah swt WUJUD tidak bersebab, tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tiada permulaan dan tiada penghabisan.

  Hanya Dialah Allah swt satu-satunya yang WUJUD.

  RATANAKUMARA =====> Lebih baik kita sudahi saja diskusi ini mas Penghibur..,
  Anda bisa menggunakan ajaran Buddha ini sebagai sekedar wacana untuk diri anda sendiri.. dan saya juga tidak perlu memaksakannya kepada anda, demikian sebaliknya. Baik begitu bukan ?

  PENGHIBUR =====> Saya ada sedikit hadiah untuk anda disini, terimalah dan bacalah dari awal hingga bab akhirnya, Harun yahya di antara Tokoh Muslim yang terkemuka dunia, beliau adalah da’i besar muslim dan ada menulis buku berkenaan Agama Buddha

  http://www.harunyahya.com/buddhism01.php

  Saya memohon maaf jika kata-kata saya sebelum ini agak tegas dan kasar, saya tidak berniat begitu, apa pun saya ingin menyatakan pada anda, bahawa saya akan menjelaskan serta mengembangkan lagi Topik “Rahsia Disebalik Jisim”.

  Berkenaan anda menyatakan Agama Buddha tidak bergantung kepada AKAL semata-mata, begitu juga Muslim, kami Umat Islam tidak bergantung kepada AKAL semata-mata, kerana Ilmu islam sangat luas, anda mesti pernah mendengar Dalil Aqli dan Dalil Naqli, jika AKAL tidak sampai, maka umat Islam wajib merujuk wahyu Allah swt iaitu Kitab Suci Al-Quran.

  RatanaKumara, ingartlah bahawa Tuhanmu iailah Allah swt, Dialah yang menciptakanmu daripada tiada kemudian anda ada disini dan mampu berbicara, kemudian anda akan akhiri kehidupna anda dengan menemui mati, sesudah itu anda akan dibangkitkan pada Kehidupan Yang Hakiki.

  Sebagai mana anda dikejutkan dari mimpi anda, begitulah akhirnya kehidupan anda dan saya serta sesiapa sahaja bahawa KITA SEKALI lagi AKAN DIKEJUTKAN DARI MIMPI PANJANG INI. Distulah Kehidupan Sebenar.

  “Apabila Kita Diberi AKAL, Bererti Kita Mempunyai PILIHAN,
  Apabila Kita Diberi PILIHAN, Maka Ada BENAR Dan SALAH,
  Apabila Ada BENAR Dan SALAH, Maka Ada DOSA Dan PAHALA,
  Apabila Ada DOSA Dan PAHALA, Maka Ada SYURGA Dan NERAKA,
  Apabila Ada SYURGA Dan NERAKA, Maka Ada SYARIAT Allah,
  Apabila Ada SYARIAT Allah, Maka ISLAM Lah Jalannya,
  Apabila ISLAM Jalannya, Maka Al-Quran Kitab-Nya,
  Apabila Al-Quran Kitab-Nya, Maka Ucaplah “Laa ilaha illallah Muhammadar rasulullah”

  “Kebenaran Islam Jelas, Nyata, Terang Seperti Terangnya Matahari Di Hari Siang”

  RATANAKUMARA =====> Dear Penghibur

  “Alhamdulillah” [ ] , awak sehat2 saje dan masih penuh semangat pula.

  Dari kemarin, sudah kurang lebih tiga komentar awak tulis sebagai “TAMAT” , tapi kok gak tamat2 jua ?

  Gak apa2 bro Penghibur, berarti awak masih kangen dan penasaran sama “Ratana Kumaro” awak pusing-pusing teruslah di blog saye ini …

  [ he he…, saya lagi belajar bicara bahasa Malaysia ini, maaf kalau belepotan ]

  Peace & Love my brother
  May U Always b Happy and Well

 107. Penghibur berkata:

  PHANG =====> saya rasa sangat tidak tepat kalo kita menilai ajaran lain dengan menggunakan kaca mata ajaran yang kita pegang….hehhehehe…

  RATANAKUMARA ======> Dear Phang,

  gak apa2 Bro, tamu saya yang satu ini, mas Penghibur ini, sesungguhnya malah membuat saya “segar” lho, karena saya benar2 terhibur membaca komentar2nya…

  PHANG =====> Saya rasa bukan Otak deh yang menjadi tempat terjadinya pikiran… dan orang2 yang telah melakukan meditasi biasanya bisa mengetahui hal ini….

  RATANAKUMARA =====> harap dimaklumi Bro, beliau – Penghibur – kan memang bukan Buddhis dan belum pernah bermeditasi. Jadi, dalam konsepsinya, pintu pikiran ada di otak.

  Istilah teknis yang anda maksudkan “hadayavatthu”-kah ? Tapi kalau misal kita diskusi dengan rekan non-Buddhis menggunakan istilah ini sepertinya tidak tepat juga, karena mereka bisa2 gak paham, bener gak kira2 ini Bro… Karena itu, terkadang, bila diskusi dengan rekan2 non-Buddhis, saya menggunakan “simbol” otak ini juga bro, saya rasa ini masalah teknis, tergantung siapa lawan bicaranya Bro…bener kan bro…

  Peace and Love

  PENGHIBUR =====> Ratana & Phang saya yakin anda tak kisah saya join lagi. Harap jangan disalah mengerti sekaligus anda faham saya hanya ingin koreksi berkenaan Otak dan fikiran.

  Sebenarnya anda tidak faham tulisan saya, OTAK ini sebenarnya, tidak ada apa pun didalamnya, melainkan molekul-molekul lipid dan protein, yang juga wujud pada organisma-organisma lain. Selain itu, tiada apa di otak, ia adalah tempat yang gelap gelita dan sangat sunyi dari dunia luar dan tidak memiliki sebarang benda yang boleh melihat imej untuk membentuk kesedaran atau menjadikan kewujudan yang kita panggil diri sendiri.

  Sebenarnya kewujudan itu adalah ROH, saya dah jelaskan, jawapannya ROH, Roh lah yang melihat, menyentuh, merasa, mendengar, berfikir dan sebaginya. Sebenarnya otak manusia juga adalah persepsi dan ia tidak wujud sama sekali. Ia hanyalah Kepala dan Otak Khayalan.

  PENGHIBUR =====> Harun Yahya menyatakan Materialis mendakwa bahawa apa yang dikemukakan beliau (Harun Yahya) mengenai Formasi Persepsi Di Dalam Otak adalah Falsafah, tetapi, dakwaan bahawa “Dunia Luar” seperti yang kita gelar, adalah satu himpunan persepsi bukannya satu perkara falsafah tetapi sebuah fakta sains.

  Bagaimana imej dan perasaan di dalam otak telah diajarkan di semua Sekolah Perubatan secara terperinci.. Fakta ini, yang telah dibuktikan oleh sains abad ke-20 khususnya oleh Fizik, menunjukkan dengan jelas bahawa KEBENDAAN TIDAK MEMPUNYAI REALITI dan SEMUA ORANG SEDANG MENONTON “MONITOR DI DALAM OTAK”

  Semua orang yang mempercayai sains, sama ada dia seorang Buddha atau seorang atheis, atau siapa sahaja yang berpegang kepada pandangan-pandangan lain, perlu menerima kenyataan ini. Seorang materialis mungkin dapat menafikan kewujudan Sang Pencipta, tetapi tidak dapat menafikan realiti saintifik ini.

  Kewujudan Yang Mutlak, Yang Hakiki adalah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, hakikat persepsi-persepsi ini adalah penciptaan yang berterusan dan konsisten, jika tidak ada Allah swt maka apa yang kita gelar sebagai KEBENDAAN akan hilang dan lenyap.

  Ia seperti sebuah televisyen yang gambarnya terus dimainkan selagi isyaratnya terus dipancarkan. Jadi siapakah yang membuatkan roh kita melihat bintang-bintang, bumi, tumbuh-tumbuhan, manusia, tubuh kita dan semua yang kita lihat?

  (Surah Al-Ikhlash 112:1-4)
  “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya.”

  By, Penghibur

 108. Penghibur berkata:

  @Stephen

  CosmicBoy di tangga ke-5 dan saya ditangga ke-2, maksudnya atas dasar apa tu? Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan yang bagaimana?

  Suka sangat aku mendengar ni, sebenarnya andalah yang jangan eks sangat, anda Stephen TIDAK BERTANGGA sama sekali.

  By, Penghibur

 109. Raden berkata:

  Maaf saudara ADMIN, numpang tulisan dikit.

  @CosmicBoy,
  aku tulis ini dan tdk ada hubungannya dgn diskusi kalian,
  CosmicBoy..tolong sampaikan ke temanmu yg pakai nama “jelasnggak”.

  aku “raden” orang jawa asli dan tidak rasis, tapi temanmu itu sengaja menaruh foto pria jawa dan monyet di blognya dengan tulisan besar JELASNGGAK dgn maksud antara orang jawa dan monyet tidak ada bedanya.

  temanmu yg pakai nama “jelasnggak” itu umurnya antara 35-36 tahun, dia cina kelahiran indonesia yang tinggal di amerika dan rasis, dia benci orang2 jawa.

  semua informasi ini aku dapatkan karena kebodohan temanmu yang pakai nama “jelasnggak”.

  kalo mau debat soal agama sampai kapan pun aku layani.. tapi tolong kebencian kepada bangsa lain jangan dibuat symbol di blog.

  tolong..kamu dan dia, hormati bangsa lain yang bukan bangsamu.

  • CosmicBoy berkata:

   @ Raden,

   Udahlah, jangan bersikap spt org putus asa.

   Saya udah tau kamu kalah ngomong sama Pak Jell, jadi terimalah kenyataan, jangan dibuang2 fitnah di sana-sini.

   Kalo mau menang, debat saja sama adik saya, dia baru kelas 1.

   Sptnya level kalian sama, cuman umur aja yg beda.

   Ada ada saja.

 110. Ahmad Nizam berkata:

  Sedarlah kristian, kamu bukannya menyembah Firman yang hidup, tetapi kamu menyembah BERHALA yang hidup

  Penyembah2 berhala dulu menyembah berhala patung

  Tetapi kamu menyembah BERHALA berbentuk manusia

  Sedangkan Yesus sendiri TIDAK MENYURUH kamu menyembahnya, tetapi sembah lah ALLAH sahaja

  Sedarlah hanya ALLAH satu2nya Tuhan

  Dan semua manusia berasal dari FIRMANNYA, bukan Yesus seorang

  Kuasa ALLAH ialah hanya Dia berkata JADI, maka akan JADILAH, iaitu KUN FAYAKUN

  Dia hanya perlu BERFIRMAN untuk mencipta sesuatu, bukan seperti MANUSIA yang perlukan alat, mesin dan sebagainya

  Semoga kamu beroleh PETUNJUK, amiin 🙂

  • stephen berkata:

   Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namaMu, jadilah kehendakMu, di atas bumi seperti di dalam syurga… Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami…. Dan bla bla bla….

   So, bukannkah kami berdoa kepada Allah? Itulah yang diajar Yesus, malah kami berdoa doa itu setiap hari, sejurang-kurangnya dua kali sehari iaitu sebelum tidur dan bangun pagi… Tapi muslim yang mengaku ikut perintah Yesus, tidak pula berdoa doa di atas? Hairan sangat-sangat! Entah-entah bagaimana kelak orang mereka ini……

   • Penghibur berkata:

    @Stephen

    Bapa dan Allah, anda tahu bila kami umat Islam sebut Allah, semua maklum bahawa Allah adalah Tuhan.

    Perkataan Allah adalah nama KHAS dan BUKAN KATA GANTINAMA. Ini anda harus faham. Bila disebut Tuhan, perkataan Tuhan adalah kata ganti nama.

    Perkataan ini BUKANLAH nama Allah tetapi kata ganti nama.

    Bila sebut Allah swt, manusia sangat jelas itu adalah nama Tuhan yang Hakikat, satu-satunya yang patut disembah.

  • CosmicBoy berkata:

   @ A. Nizam,

   Sedarlah kristian, kamu bukannya menyembah Firman yang hidup, tetapi kamu menyembah BERHALA yang hidup

   Syukurlah Kristen ngga punya BATU HITAM yg kalian tonggeng2 5x sehari itu.

   Penyembah2 berhala dulu menyembah berhala patung

   Maksud kamu BATU HITAM itu? Sebab Kristen ngga ada BATU HITAM, Kristen ngga tonggeng2 ke BATU HITAM itu 5x sehari spt kalian. Kristen menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, Allah adalah Roh/Ghaib, tidak berbentuk (bukan BATU HITAM) dan tidak bertempat (bukan di Mekkah) dan tidak berwaktu (ngga perlu 5x sehari) tapi Tuhan kami Maha Hadir, Maha Ada, Maha Mendengar dimana saja (bukan hanya di Makkah), bila saja (bukan hanya 5 waktu), dan bagaimana saja (bukan hanya tonggeng2), ngerti? Itulah Allah yg benar dan sejati.

   Hahaha…

   Ada ada saja.

   Tetapi kamu menyembah BERHALA berbentuk manusia

   Hahaha…

   Dongeng lagi?

   Sedangkan Yesus sendiri TIDAK MENYURUH kamu menyembahnya, tetapi sembah lah ALLAH sahaja

   Baca@ iqra.

   “Yesus bersabda: Dan apapun yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan mengabulkannya.” (Injil Yuhana 14:14).

   Dan lagi.

   “Dan ketika orang2 Yahudi itu merajam Stefanus dengan batu, berdoa dia, katanya: Ya Yesus, Tuhanku, terimalah rohku.”…Dan dengan doa itu, dia pun menghembuskan nafasnya.” (Qisasul 7:59-60).


   Jadi pengetahuan Al-Kitab kamu bukan saja minim, tapi parah!!!.<

   Sedarlah hanya ALLAH satu2nya Tuhan

   Kristen sudah percaya keesaan Tuhan jauh2 sebelum Islam. Jadi, ngga usah ngomong besar.

   Dan semua manusia berasal dari FIRMANNYA, bukan Yesus seorang

   BETULLLLLLLLLLLLL, karena Firman-Nya ialah Yesus, maka semua manusia berasal dr Yesus. Thanks atas masukkannya.

   Baca@ iqra.

   Dan di dalam Dia ada Sumber Kehidupan.” (Injil Yuhana 1:4).

   Kuasa ALLAH ialah hanya Dia berkata JADI, maka akan JADILAH, iaitu KUN FAYAKUN

   Yesuslah Firman-Nya itu yg berkata spt diatas.

   Baca@ iqra.

   “Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan.” (Injil Yuhana 1:3)

   Dia hanya perlu BERFIRMAN untuk mencipta sesuatu, bukan seperti MANUSIA yang perlukan alat, mesin dan sebagainya

   Itulah Yesus.

   Baca@ iqra.

   “Karena sesungguhnya di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. DIa ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia.” (Kulusiyyah 1:16-17).


   Baca lagi.

   “Dan Yesuslah nur kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan.” (Ibraniyyah 1:3).

   Tinggal baca.

   Semoga kamu beroleh PETUNJUK, amiin

   Semoga kalian dilepaskan dr pembohongan itu dan dikaruniakan petunjuk dan hidayat dari Roh Allah untk mengenal Yesus, Firman kekal, yang tidak diciptakan, bukan makhluk itu.

   Semoga ya.

 111. Salam silaturahim.

  Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

  Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Rabb mereka, Allah mengahpus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

  blog saya belum selesai, tapi kita sudah bisa bersilaturahim disana

  • stephen berkata:

   Kristian bukan kafir seperti dakwaan di kamus dewan.

  • Penghibur berkata:

   @Budi

   Salam pertemuan dan salam hormat, semoga anda memberi kekuatan dan rahmatnNya pada anda untuk berbicara dengan saudara-saudara yang lainnya.

   @Stephen

   Saudara Stephen

   KAFIR adalah perkataan berasal dari KAFARA iaitu menolak dan menyembunyikan.

   Di dalam Islam, KAFIR membawa maksud seseorang yang menolak dan menyembunyikan kebenaran.

   Jika kami katakan anda Kafir, anda jangan berkecil hati, kerana harga ini datang daripada Allah Tuhanku dan Tuhanmu.

   By, Penghibur

 112. Raden berkata:

  Assalamu alaikum wrwb, Gabung ya..

  surat menyurat antara aku “Raden dengan org kristen “all4JC”

  Raden berkata
  31 Oktober 2009 pada 05:46

  @all4JC.. di bawah ini tulisan anda;

  Keluaran 6: 2-3,
  ‘Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: “Akulah TUHAN.
  Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri.’

  ‘Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.’ (Yesaya 9:5)
  ‘Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi! Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut! Katakanlah kepada kota-kota Yehuda: “Lihat, itu Allahmu!”‘ (Yesaya 40:9)

  Ulangan 32:39; 1 Samuel 2:6

  Yesaya 53; Mazmur 22

  Yesaya 9:6; Daniel 2:44
  ——————————————
  Komentar Raden:
  aku akan tulis sekali lagi Lukas 24:44&46 agar anda bisa membaca dan mengetahui bahwa yang aku tanyakan tidak ada hubungannya dengan jawaban anda.

  24:44Ia berkata kepada mereka: “Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.”
  Lukas 24:44

  24:46Kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
  Lukas 24:46

  @all4JC, semoga anda masih bisa membaca kalimat yang diucapkan oleh yesus (((“Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,)))

  Coba tunjukan satu ayat saja yg tertulis seperti kata yesus ? {Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,}

  @all4JC.. untuk hal ini, jangan anda sendiri yang mencari, tapi libatkan uskup, pastor, pendeta, romo, tuhan bapa, tuhan anak, roh kudus dan tuhan2 yang lain kalau anda masih punya stock tuhan.

  Pesanku; jangan dipaksakan kalau memang anda tidak sanggup menjawab dan aku tidak akan menghina anda hanya karena anda tidak sanggup menjawab sebab tidak ada untungnya, kan kita sedang membahas alkitab jadi tetap aku hormati anda, thx.

  *
  Hingga dikirimnya surat ini Raden masih menunggu jawaban..

 113. CosmicBoy berkata:

  @ A. NIzam,

  Muhammad seorang diktator? hehe buku lawak mana yang kamu baca i Cosmic?

  Hahaha…muslim cetexxx,

  Itu kata2 George Bernard Shaw yg kalian dewa2kan itu. Kalian mengutip kata2nya sebagian, tapi saya berhasil mengcopy-paste seluruh katanya itu.

  Ketahuan George Barnard Shaw menganggap Muhammad sebagai seorg Pemimpin dunia sebab dia memerintah secara diktator. Dan inilah sistem pemerintah yg disenangi dan diperjuangkan George Barnard Shaw, sistem sosialis. Wajarkan sebab GBS berideologikan sistem komunis, ngerti tong?

  Jadi, kalian terpojok, meludak ke langit, kebalikkan ke muka sendiri.

  Ada ada saja anak pesatren ini.

 114. Penghibur berkata:

  PERHATIAN : Dialog antara Penghibur Dengan Lex

  PENGHIBUR =====> Salam hormat buat saudara sekalian, semoga sihat sejahtera, semoga anda senang berbicara dengan saya, saya tidak mempunyai niat lain, hanya sekadar berbincang dengan anda. Hujung pangkalnya terserah kepada individu masing-masing.

  Saya juga dialog dengan Kristian Khatolik Indonesia, tapi sehingga saat ini mereka masih tidak menjawab soalan, saya tidak menyalahkannya, kerana itu adalah hak masing-masing.

  (1) RUHULLAH – Jesus (a.s) adalah Ruhullah TETAPI BUKAN BERMAKSUD dia (Jesus) adalah Allah swt itu sendiri, sebenarnya Roh Allah itu adalah suatu penghormatan khusus dari Allah swt kepada Jesus (a.s)

  Anda tahu, bahawa saya, anda, penulis blog ini, dan semua manusia juga mempunyai Roh, jika saya bertanya kepada anda begini, Roh yang kita miliki ini dari siapa? Sudah tentu anda mengatakan Roh yang kita miliki ini adalah Roh dari Allah.

  Maka semua manusia, termasuk haiwan dan apa saja adalah Roh Allah iaitu Roh ciptaan Allah, Roh dari Allah swt tetapi BUKAN Allah swt itu sendiri!

  (2) KALAMULLAH – Berkenaan Kalam ini, di dalam Al-Quran ada dinyatakan bahawa Jesus (a.s) adalah Kalam dari Allah “A WORD FROM ALLAH” dan BUKANNYA “THE WORD OF ALLAH”.

  John The Baptist (Nabi Yahya a.s) di dalam Al-Quran juga menyatakan bahawa Jesus (a.s) adalah “A WORD FROM ALLAH”.

  Jika anda teliti Al-Quran dan menggunakan Al-Quran sebagai hujah anda (bagi mengukuhkan pegangan Agama Kristian), maka anda sekalian bersetuju bahawa Jesus a.s BUKAN TUHAN, tidak ada bukti bahawa Jesus adalah Tuhan.

  (1) Apakah Beza Nabi dengan Tuhan?

  (2) Jesus (a.s) seorang Nabi atau seorang Tuhan?

  (3) Buktikan TRINITI adalah TUHAN Maha Esa dan bahawa TRINITI adalah Tuhan Sehakikat, Tidak Terpisah, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT merujuk kepada Kitab Bible.

  (4) Siapakah yang mengajar TRINITI, adakah Jesus (a.s) ataupun Paulus?

  LEX =====> Apakah maksud ‘roh’? Roh bermaksud benda hidup yang tidak mempunyai badan atau jasad (fizikal) seperti manusia biasa. Mata manusia tidak boleh melihat roh. Manusia diberikan tubuh badan fizikal dan juga jiwa. Jiwa adalah berbentuk roh iaitu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tubuh badan manusia akan mati selepas satu tempoh tetapi jiwa manusia adalah kekal. Selepas kematian, jiwa manusia akan diadili dan dihantarkan sama ada di Surga, Purgatori atau Neraka.
  Tuhan Allah adalah dalam bentuk roh iaitu tidak mempunyai tubuh badan fizikal dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Untuk keterangan lanjut tentang Allah, sila klik pautan:

  http://www.catholicbook.com/AgredaCD/MyCatholicFaith/mcfc003.htm.

  Koran tidak diterima pakai dalam blog ini.

  Jesus adalah Anak Manusia dan juga Anak Allah. Jesus adalah Allah (God).

  Allah Bapa berfirman dan Firman itu adalah Allah. Allah adalah roh. Jadi, Allah adalah Allah Bapa, Allah Anak (Firman) dan Allah Roh.

  Doktrin tentang Triniti adalah ajaran Jesus yang diperturunkan melalui Tradisi Suci kepada umat Kristian. Sibu Catholic telahpun menerangkan dengan jelas konsep Triniti mengikut Koran.

  By, Penghibur

  • CosmicBoy berkata:

   @ Penghibur,

   Maka semua manusia, termasuk haiwan dan apa saja adalah Roh Allah iaitu Roh ciptaan Allah, Roh dari Allah swt tetapi BUKAN Allah swt itu sendiri!

   Hahaha…Allah Maha Hidup, dan karena itu dia memberi kita hidup, jadi Yang Maha Hidup ciptaan???

   Roh tidak diciptakan. Roh ialah hakikat yg berdiri pada esensi (Dzat) Allah, ngerti?

   ***PIKIR***

   (2) KALAMULLAH – Berkenaan Kalam ini, di dalam Al-Quran ada dinyatakan bahawa Jesus (a.s) adalah Kalam dari Allah “A WORD FROM ALLAH” dan BUKANNYA “THE WORD OF ALLAH”.

   Jadi, Kalamullah itu apa? makhluk? ciptaan?

   Sila jawab.

   John The Baptist (Nabi Yahya a.s) di dalam Al-Quran juga menyatakan bahawa Jesus (a.s) adalah “A WORD FROM ALLAH”.

   Sila copas ayatnya disini.

   Jangan takuk pada kebenaran.

 115. Penghibur berkata:

  @Lex

  LEX =====> Apakah maksud ‘roh’? Roh bermaksud benda hidup yang tidak mempunyai badan atau jasad (fizikal) seperti manusia biasa. Mata manusia tidak boleh melihat roh. Manusia diberikan tubuh badan fizikal dan juga jiwa. Jiwa adalah berbentuk roh iaitu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tubuh badan manusia akan mati selepas satu tempoh tetapi jiwa manusia adalah kekal. Selepas kematian, jiwa manusia akan diadili dan dihantarkan sama ada di Surga, Purgatori atau Neraka.
  Tuhan Allah adalah dalam bentuk roh iaitu tidak mempunyai tubuh badan fizikal dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar.

  PENGHIBUR =====> Roh ciptaan Allah swt itu memang tidak terlihat oleh mata kasar, itu saya sedia maklum, malah saya kami umat Islam memahami lebih dalam dari yang anda fahami.

  Tetapi Lex, Roh Allah ini BUKANLAH Allah itu sendiri, kerana ini adalah Roh CIPTAAN Allah, Roh dari Allah! Allah swt itu tiada perkaitan dengan Roh ini kerana Dzat Allah swt WUJUD Tidak Bersebab, Tiada Permulaan, Tiada Akhiran, Tidak Dicptakan.

  Jesus mempunyai Roh dari Allah, ini sebuah penghormatan dari Allah swt kepadanya, tetapi anda kena faham disini, Roh yang ada pada anda dan ada pada saya dan Roh yang ada pada seluruh alam ini termasuk haiwan juga adalah Roh Allah iaitu Roh dari Allah, iaitu Roh yang dicipta, milik (kepunyaan) Allah.

  Suatu yang dicipta Allah adalah dinamakan hamba Allah dan BUKAN Allah itu sendiri. jika saya katakan pada anda, ada seseorang kerasukan jin, adakah orang kerasukan jin ini anda akan mengatakan dia adalah jin? atau dia tetap manusia?

  “Jesus (a.s) Dilahirkan Bererti BUKAN Permulaan, Jesus (a.s) Mati Bererti Dia BUKAN Penghabisan”

  LEX =====> Doktrin tentang Triniti adalah ajaran Jesus yang diperturunkan melalui Tradisi Suci kepada umat Kristian. Sibu Catholic telahpun menerangkan dengan jelas konsep Triniti mengikut Koran.

  PENGHIBUR =====> Sangat menghairankan, dimana di dalam Bible Jesus mengajar tentang TRINITI? Jesus dengan jelas menentang TRINITI, TRINITI bukanlah Esa, malah TRINITI adalah Konsep yang menyimpang dari Konsep Tauhid yang sebenarnya.

  Buktikan pada kami;

  (1) TRINITI adalah Tuhan Maha Esa, Tuhan Sehakikat, Tidak Terpisah bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT, mohon rujukan Bible.

  LEX =====> Jesus adalah Anak Manusia dan juga Anak Allah. Jesus adalah Allah (God).

  PENGHIBUR =====> Saya suka berkongsi tentang hal ini, anda tidak boleh menolak dalil dari Al-Quran semata-mata anda adalah kristian, jika anda jujur dalam ber-Tuhan, maka anda tidak keberatan dengan wahyu Al-Quran dalam ilmu perbandingan agama.

  (1) Jesus (a.s) Anak Manusia, ya saya dan anda juga adalah Anak Manusia dan BUKAN Anak Harimau atau Anak Ikan Paus.

  a. (Malachi 3:6)
  Bahawasanya Aku, Tuhan, Tidak berubah.

  b. (Bilangan 23:19)
  Allah BUKANLAH MANUSIA, sehingga ia berdusta, ia BUKAN ANAK MANUSIA, sehingga ia menyesal.

  c. (John 5:37)
  Bapa yang mengutus Aku…KAMU TIDAK PERNAH MENDENGAR SUARANYA, RUPANYA PUN TIDAK PERNAH KAMU LIHAT.

  PERHATIAN : Saya yakin para murid Jesus (a.s) PASTI MENDENGAR suara Jesus (a.s)!

  Persoalan penting disini adalah sekiranya Tuhan sememangnya merancang untuk berubah bentuk menjadi manusia, mengapa dia mengemukakan kenyataan yang hakikatnya bertentangan dengan pegangan akidah Kristian?

  (1 Corinthians 14:33)
  Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera.

  (2) Jesus (a.s) Anak Allah (?) Ini kes berat ni.

  a. (Kejadian 6:1-4)
  ….anak-anak Allah mengahwini anak-anak manusia…

  b. (Keluaran 4:22)
  ….Israel adalah anak-Ku, anak sulung-Ku.

  c. (Jeremiah 31:9)
  …Efraim adalah anak-Ku yang sulung.

  d. (Lukas 3:38)
  …menurut pendapat orang..Dia (Jesus) anak Yusuf, anak Eli, anak Matat…anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah.

  e. (Roma 8:14)
  Orang yang dipimpin oleh Ruh Allah, maka mereka itu, anak-anak Allah.

  Lex, saya ingin bertanya;

  (i) Berapa ramai ANAK Allah?
  (ii) Siapa ANAK SULUNG Allah yang sebenarnya?

  CATATAN : Istilah Anak Allah adalah kiasan araupun dikategorikan sebagi metafora.

  Kalaulah semata-mata kalimah ANAK ALLAH yang disebut Jesus kita terima tanpa memikirkan unsur kiasan atau metafora, bagaimana dengan ini

  a. ( Keluaran 7:1)
  Tuhan berfirman kepada Musa, “Dengarlah, Aku akan menjadikan engkau ‘Tuhan’ di depan Firaun, dan harun sebagai nabimu.”

  b. (Mazmur 82:6)
  “Aku berkata bahawa kamu semua ‘Tuhan’, bahawa kamu semua anak Yang Maha Tinggi.”

  c. (John 10:34)
  Jesus berkata kepada mereka : “Bukankah telah tertulis di dalam Taurat kamu bahawa Allah telah berfirman : Kamu adalah ‘Allah’?”

  d. (2 Korintus 4:4)
  ..Iblis adalah Tuhan pada masa ini…

  CATATAN : Semua ini membuktikan bahawa kamu celaru dengan isi kitab kamu.

  LEX =====> Allah Bapa berfirman dan Firman itu adalah Allah. Allah adalah roh. Jadi, Allah adalah Allah Bapa, Allah Anak (Firman) dan Allah Roh.

  PENGHIBUR =====> Sepatutnya biar lebih jelas

  (John 1:1-14)
  Pada mulanya adalah firman, Firman itu BERSAMA-SAMA Allah dan Firman itu adalah Allah…Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita.

  These word are not the word of Jesus (a.s), but of St.John (or whoever is the author of this gospel). Christian Scholars say that these the word of a Jew called Philips of Alexandria, who wrote them before Jesus (pbuh) were born and claimed no divine inspiration for them.

  ULASAN : Sangat pelik ayat ini, saling bercanggahan tak tentu hala, untuk pengetahuan anda, Para Ilmuan Kristian turut mempertikaikan bukan sahaja kredibiliti Injil john sebagai kitab Suci, bahkan mempertikaikan John, anak murid Jesus sebagai pengarangnya.

  PERHATIAN : Kita gantikan “Firman” dengan “Allah”

  “Pada mulanya adalah ALLAH, ALLAH itu BERSAMA-SAMA ALLAH dan ALLAH itu adalah ALLAH…”

  PERHATIAN : Disana terdapat 2 Tuhan? Gods?

  By, Penghibur

  • CosmicBoy berkata:

   @ Penghibur,

   Anda mengatakan.

   b. (Bilangan 23:19)
   Allah BUKANLAH MANUSIA, sehingga ia berdusta, ia BUKAN ANAK MANUSIA, sehingga ia menyesal.

   Allah bukanlah manusia.

   Itu benar.

   Bedakan.

   Allah bisa menjadi manusia.

   Karena apa?

   Itu Dia Maha Kuasa, Maha Bisa!

   Jadi, itu 2 hal yg berbeda.

   Ngerti?

   Kapan mau pinter?

   Lebaran tahun depan???

  • CosmicBoy berkata:

   @ Penghibur,

   “Pada mulanya adalah ALLAH, ALLAH itu BERSAMA-SAMA ALLAH dan ALLAH itu adalah ALLAH…”

   PERHATIAN : Disana terdapat 2 Tuhan? Gods?

   Memang 2 tuhan kalo kamu mengubah2 kalimah Tuhan.

   Karena aslinya bukan begitukan?

   Aslinya ialah…


   “Pada mulanya adalah KALAM, KALAM itu BERSAMA-SAMA ALLAH dan KALAM itu adalah ALLAH…” (Yuhana 1:1-2).

   Jadi, jelas Kalam itu adalah Allah.

   Mau ngomong apa saja, jelas Kalam itu adalah Allah.

   Sila bandingkan kalo sistematka spt ini.


   “Pada mulanya adalah MUHAMMAD, MUHAMMAD itu BERSAMA-SAMA ALLAH dan MUHAMMAD itu adalah ALLAH…”


   Jadi kalo ayat dibaca dan ditanyakan sama anda TK, Siapakah Muhammad? Pasti mereka akan menjawab, Muhammad!!!

   Bisa nangkep ngga?

   Tahun depan???

   Hahaha…

   Ada ada saja.

   • CosmicBoy berkata:

    Galat…


    Jadi kalo ayat dibaca dan ditanyakan sama anda TK, Siapakah Allah? Pasti mereka akan menjawab, Muhammad!!!

 116. Penghibur berkata:

  PERHATIAN : BERIKUT ADALAH TINDAKBALAS DARI SAUDARA LEX

  Bagaimana mungkin awak memahami konsep Allah lebih baik daripada orang lain? Allah yang awak sembah TIDAK SAMA dengan Allah yang kami sembah. Awak hanya memahami lebih mendalam tentang Allah yang awak sembah, bukan tentang Allah yang disembah oleh umat Kristian.

  Allah adalah Supreme Being yang kesempurnaan-Nya tidak terbatas yang mencipta segalanya dan merupakan sebab kewujudan semua ciptaan. Allah terletak paling atas daripada segala makhluk hidup, wujud dengan sendirinya, dan Roh yang sempurna tanpa batas.

  Apakah Roh? Roh ialah kejadian (being) yang memiliki kefahaman, kebebasan membuat pilihan (free will), dan hidup kekal selamanya. Roh tidak memiliki tubuh badan fizikal. Apabila Allah berfirman atau berkata-kata, kita sebenarnya menceritakan tentang Allah secara gambaran sahaja kerana Allah tidak memiliki mulut seperti manusia.

  Malaikat dan Iblis adalah roh. Manusia merupakan separa roh kerana manusia memiliki tubuh badan. Jiwa manusia merupakan roh, yang tidak terbatas kepada jisim dan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia lain.

  Oleh kerana Allah adalah Roh maka Allah memiliki kesedaran (mengetahui dan memahami) tentang kewujudan diri-Nya sendiri. Kesedaran ini ‘mewujudkan’ Imej Allah sendiri. Kesedaran ini bukan seperti kesedaran yang dialami oleh manusia biasa tetapi merupakan Persona yang hidup, substan yang sama dengan Allah, dan satu dengan Allah (Bapa). Persona yang hidup ini ialah Allah Anak. Allah Anak merupakan Firman dan Kebijaksanaan Allah Bapa.

  “In the beginning was the Word, and the Word was with God; and the Word was God” (John 1:1).

  Allah Bapa melihat imej-nya pada Allah Anak, mengasihi Allah Anak, dan Allah Anak mengasihi Allah Bapa untuk selamanya. Kedua-duanya saling mengasihi kerana mereka melihat ketidakterbatasan Allah dalam diri masing-masing, keindahan ketuhanan, Kebenaran Agung Allah. Kejadian mengasihi sesama antara Allah Bapa dan Allah Anak bukan sekadar pemikiran biasa seperti yang dialami oleh manusia, tetapi ‘mewujudkan’ Persona ketiga, Roh Allah atau Roh Kudus yang memiliki substan yang sama seperti Allah.

  “But when the Advocate has come, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will bear witness concerning me” (John 15:26)

  Apabila membuat rujukan kepada Alkitab, sila gunakan pautan ini: http://www.drbo.org/

  Ajaran, doktrin dan dogma Katolik datang daripada dua sumber utama iaitu Tradisi Suci (ajaran oral) dan Alkitab. Antara dua sumber ini, Tradisi Suci merangkumi semuanya termasuk Alkitab. Alkitab tidak mengandungi semua ajaran, doktrin dan dogma Katolik. Apabila saudara merujuk kepada Alkitab dan mempersoalkan doktrin Trinity maka saudara sebenarnya tersilap. Seperkara lagi, saudara tidak menerima (tidak mempercayai) Alkitab tetapi menggunakan Alkitab untuk menegakkan pernyataan saudara. Ini suatu yang luarbiasa. Sebelum Alkitab digunakan sebagai bukti, saudara haruslah terlebih dahulu mempercayai Alkitab sebagai Firman Allah yang benar.

  Tafsiran peribadi saudara ke atas ayat-ayat suci Alkitab adalah silap dan terpesong. Hanya Gereja yang diberi autoriti untuk mentafsir Alkitab secara benar dan menurut Tradisi Suci. Oleh itu, adalah sia-sia jika saudara mentafsir Alkitab dan menganggap bahawa tafsiran saudara adalah benar. Jika saudara berkata bahawa saudara pakar mentafsir Koran, saya tidak ada komen kerana itu adalah urusan saudara tetapi saudara tidak layak untuk melantik diri sendiri sebagai orang yang pakar dalam hal mentafsir Alkitab.

  Kesaksian Santo Yohanes dalam John 1:1-14 merupakan testimoni yang kukuh bahawa Yesus adalah benar-benar Anak Allah dan Yesus adalah Allah.

  Sebenarnya saudara sendiri yang mengelirukan diri sendiri kerana saudara membuat pilihan untuk tidak mahu menerima atau mendengar ajaran Kristian. Allah Tritunggal (Trinity) adalah SATU Allah (bukan tiga). Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Allah Roh adalah Allah. Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Roh. Allah Roh bukan Allah Bapa. Ada tiga Persona yang sama substan dan adalah Allah tetapi bukan tiga Allah tetapi satu Allah. Konsep Tritunggal adalah suatu misteri yang sukar untuk difahami oleh pemikiran manusia yang terbatas.

  Jika awak benar-benar enggan menerima konsep Tritunggal Allah, satu Allah tetapi tiga Persona, bagaimana pula saudara dapat menerangkan Allah itu SATU?

 117. Penghibur berkata:

  @Lex

  Kenapa masih moderasi artikel saya, saya dah baca ulasan anda, tapi saya harap supaya semua sidang pembaca boleh membaca jawpan saya dan jawapan anda.

  Saya yakin, setakat ini saya masih dalam topik perbincangan dan saya juga yakin ia sesuai untuk semua lapisan masyarakat.

  LEX =====> Jika komen saudara perlu dijawab, saya (sebagai pemilik blog) akan menerbitkannya. Jika perlu diberi maklum balas, saya akan melakukannya. Sebelum disiarkan, saya perlu masa untuk menyediakan jawapan.

 118. Penghibur berkata:

  @Lex

  LEX =====> Bagaimana mungkin awak memahami konsep Allah lebih baik daripada orang lain? Allah yang awak sembah TIDAK SAMA dengan Allah yang kami sembah. Awak hanya memahami lebih mendalam tentang Allah yang awak sembah, bukan tentang Allah yang disembah oleh umat Kristian.

  PENGHIBUR =====> Lex, bawa bertenang, seharusnya anda tidak mengatakan ini pada saya. Mengapa anda katakan saya Allah kita tidak sama? Sebenarnya Allah yang kita sembah adalah sama tetapi akidah kita berbeza. jangan dislah faham terlebih dahulu, sangat penting untuk memahami konteks!

  Islam, Kristian dan Yahudi, ketiga-tiganya menyembah Allah swt, tetapi mempunyai Akidah dan Iman yang berbeza terhadap Allah, saya simpulkan begini berkenaan 3 Agama Besar Dunia ini iaitu Islam, kristian dan yahudi sebagai;

  “1 Allah 3 Akidah”

  Bagi 3 Agama ini yang mempercayai Allah adalah sangat mulia dan beruntung jika dibandingkan dengan golongan Atheis. namun begitu dalam mengimani Allah sbg Tuhan Seluruh Alam ada batas-batas yang perlu kita fahami dan imani, perkara itu merujuk kepada;

  a. Sifat WAJIB Bagi Allah
  b. Sifat HARAM Bagi Allah
  c. Sifat MUSTAHIL Bagi Allah

  Ketiga-tiga poin ini sangat penting untuk difahami, supaya iman kita terhadap Allah swt tidak jatuh Hukum Syirik atau Hukum mempersekutukan Allah.

  Adalah suatu kesalahan besar apabila anda ingin menegaskan Allah maha Kuasa Tanpa batasan Sehingga ia boleh jadi apa saja! Anda kena faham dalam kita memahami Allah swt itu Maha Kuasa, tetapi maha Kuasa Allah swt itu bukan macam Ahli Sihir atau Dukun yang boleh dikategorikan sebagi silap mata atau permainan dengan Jin atau dengan Iblis

  Ke-Mahakuasaan Allah swt sehingga diri-Nya (Allah swt) tidak ada satupun yang diserupai-Nya dan tiada sesuatupun akan dapat menyerupai-Nya. Maha Tunggal Allah swt itu adalh berdiri dengan sendiri tanpa sebarang sifat makhluk berdiri pada-Nya.

  Apa-apa juga perkara yang dimiliki makhluk samasekali tidak boleh diletakkan pada Dzat Allah swt. Haram bagi Allah swt memiliki Sifat Makhluk. Allah swt diluar dari sifat Makhluk, termasuk Roh yang anda gembargemburkan disini. Roh yang anda gembargemburkan disini adalah Roh ciptaan Allah swt DAN Allah swt BUKAN Roh itu.

  Saya beri anda sedikit poin untuk difikirkan seketika, kita percaya akan WUJUDNYA

  a. ANGIN
  b. ELEKTRIK
  c. OKSIGEN

  Dalam anda memikirkan 3 subjek yang saya sebutkan di atas, anda memerlukan AKAL untuk berfikir, bagaimanakah rupabentuknya subjek ini, kita tambah lagi satu;

  d. AKAL

  Bolehkah anda menjelaskan pada saya Lex bagaimana RUPA atau WAJAH 4 subjek yang saya sebut di atas? 4 subjek ini kesemuanya adalah hamba-hamba Allah swt, 4 subjek ini adalah hamba-hamba ciptaan Allah swt.

  Jangan kita beratkan perbincangan tentang 4 subjek ini, cuba kita renung seketika, bolehkah saudara lex MELIHAT MATAHARI Face To Face? Nah jika anda tidak mampu melihat Matahari face To Face yang kesemua ini hanyalah hamba Allah swt SAHAJA, bagaimana anda mahu melihat Allah swt dengan mata kepala anda sendiri semasa hayat dunia ini?

  Bahkan di dalam kitab Bible sendiri menjelaskan tidak seorangpun akan dapat melihat Allah, bahkan mendengar suara-Nya.

  (John 5:37)
  Bapa yang mengutus Aku…KAMU TIDAK PERNAH MENDENGAR SUARANYA, RUPANYA PUN TIDAK PERNAH KAMU LIHAT

  (Malachi 3:6)
  Bahawasanya Aku, Tuhan, Tidak berubah.

  (Bilangan 23:19)
  Allah BUKANLAH MANUSIA, sehingga ia berdusta, ia BUKAN ANAK MANUSIA, sehingga ia menyesal.

  ULASAN : Allah swt menegaskan Dia Allah BUKANLAH MANUSIA, juga BUKAN Anak Manusia, sangat jelas, saya yakin anda faham ini. Saya ingin menyatakan pada anda begini Lex;

  PERHATIAN : Sifat WUJUD Allah itu tidak sama dengan Sifat WUJUD Manusia kerana

  a. WUJUD Allah itu Tidak Bersebab, Tiada Permulaan Bermaksud BUKAN Dilahirkan, Tiada Penghabisan Bermaksud SAMASEKALI TIDAK MATI.. Manakala WUJUD Manusia itu Dilahirkan Bererti ADA Permulaan, Menemui Kematian Bererti ADA Akhiran. Kedua-duanya WUJUD tetapi mempunyai PERBEZAAN sangat LUAS, perbezaan ini untuk membuktikan apa Lex? Jawapannya ialah Untuk MEMBUKTIKAN Perbezaan diantara Allah swt selaku Tuhan Seluruh Alam dan Makhluk-Makhluk ciptaaan-Nya. Dimana tidak seorangpun boleh mengklaim bahawa dirinya adalah Tuhan.

  (Surah Al-Ikhlash 112:1-4)
  “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah adalah tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan Dia tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya”

  b. Beginiliah saya ingin anda faham berkenaan Roh Allah yang anda kemukakan, bahawa Roh Allah yang anda bicarakan itu hanya Roh ciptaan (milik) Allah swt dan BUKAN Allah itu sendiri. Maha Suci Allah dari sifat yang dimiliki makhluk. Anda juga harus faham bahawa semua makhluk ciptaan Allah adalah Roh Allah iaitu Roh dari Allah swt, TIDAK SAMASEKALI membuktikan Roh itu adalah Allah itu sendiri.

  bersambung…

  By, Penghibur

 119. Penghibur berkata:

  LEX =====> Allah adalah Supreme Being yang kesempurnaan-Nya tidak terbatas yang mencipta segalanya dan merupakan sebab kewujudan semua ciptaan. Allah terletak paling atas daripada segala makhluk hidup, wujud dengan sendirinya, dan Roh yang sempurna tanpa batas.

  PENGHIBUR =====> Poin ini saya tidak membantah, kerana Islam mempunyai pegangan begini, Cuma kami tak kata Allah itu Roh, tetapi Dzat Yang Maha Tinggi, Dzat yang Maha Agung. Dikatakan Dzat BUKAN bermaksud Dzat seperti makhluk, TIDAK SAMA SEKALI.

  Maha Suci Allah, kita perhatikan seketika;

  (a) Allah swt MELIHAT BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai MATA Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

  (b) Allah swt MENDENGAR BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai TELINGA Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

  (c) Allah swt BERKATA-KATA BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai MULUT Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

  (d) Allah swt MENGENGGAM BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai TANGAN Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

  (e) Allah swt DILUAR dari Sifat Masa, Sama Ada Masa Lalu, Masa Kini & Masa Akan Datang. Allah swt DILUAR Dari Sifat Berubah Bentuk Sama Ada Muda, Tua Atau Apa Saja. Allah swt DILUAR Dari Sifat Mati.

  (f) Allah swt BERWAJAH BUKAN Bermaksud Allah Mempunyai WAJAH Seperti Makhluk Ciptaan-Nya.

  (g) Allah swt HIDUP BUKAN Bermaksud Allah swt HIDUP Seperti Makhluk Ciptaan-Nya. Ini Kerana Hidup Allah swt Tiada Permulaan Bererti BUKAN DILAHIRKAN dan Tiada Penghabisan Bererti Allah swt TIDAK MENEMUI KEMATIAN.

  “Allah swt Maha Kuasa Mengatasi Logik Akal Manusia, Kerana Akal Manusia Itu Juga Diantara Ciptaan Allah”

  bersambung…

  By, Penghibur

 120. Penghibur berkata:

  @ Lex

  LEX =====> Apakah Roh? Roh ialah kejadian (being) yang memiliki kefahaman, kebebasan membuat pilihan (free will), dan hidup kekal selamanya. Roh tidak memiliki tubuh badan fizikal. Apabila Allah berfirman atau berkata-kata, kita sebenarnya menceritakan tentang Allah secara gambaran sahaja kerana Allah tidak memiliki mulut seperti manusia.

  PENGHIBUR =====> Ini pun saya tidak membantah dan saya bersetuju, tetapi saya ingin tegaskan beberapa hal yang saya kira penting disini iaitu Roh yang kita sedang bicarakan ini akan berhadapan 2 Ujian iaitu Ujian Kebenaran dan Ujian Kepalsuan, oleh kerana itu Allah swt membekalkan pada kita AKAL supaya kita berfikir dengan apa yang kita pilih, tiap-tiap Roh akan dihadapkan kepada balasan, sama ada balasan kebaikan mahupun keburukan. Kita perhatikan seketika pernyataan dibawah ni;

  “Apabila Kita Diberi AKAL, Bererti Kita Mempunyai PILIHAN,
  Apabila Kita Diberi PILIHAN, Maka Ada BENAR Dan SALAH,
  Apabila Ada BENAR Dan SALAH, Maka Ada DOSA Dan PAHALA,
  Apabila Ada DOSA Dan PAHALA, Maka Ada SYURGA Dan NERAKA,
  Apabila Ada SYURGA Dan NERAKA, Maka Ada SYARIAT Allah,
  Apabila Ada SYARIAT Allah, Maka ISLAM Lah Jalannya,
  Apabila ISLAM Jalannya, Maka Al-Quran Kitab-Nya,
  Apabila Al-Quran Kitab-Nya, Maka Ucaplah “Laa ilaha illallah Muhammadar rasulullah”

  bersambung…

  By, Penghibur

 121. Penghibur berkata:

  LEX === Malaikat dan Iblis adalah roh. Manusia merupakan separa roh kerana manusia memiliki tubuh badan. Jiwa manusia merupakan roh, yang tidak terbatas kepada jisim dan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia lain.

  Oleh kerana Allah adalah Roh maka Allah memiliki kesedaran (mengetahui dan memahami) tentang kewujudan diri-Nya sendiri. Kesedaran ini ‘mewujudkan’ Imej Allah sendiri. Kesedaran ini bukan seperti kesedaran yang dialami oleh manusia biasa tetapi merupakan Persona yang hidup, substan yang sama dengan Allah, dan satu dengan Allah (Bapa). Persona yang hidup ini ialah Allah Anak. Allah Anak merupakan Firman dan Kebijaksanaan Allah Bapa.

  PENGHIBUR === Saya tidak keberatan dengan pendekatan ROH yang anda gunakan untuk Malaikat dan Iblis untuk menunjukkan hamba-hamba Allah ini tidak terlihat oleh mata kasar. Manusia juga mempunyai ROH, saya memang tidak keberatan Sekali lagi saya tegaskan bahawa ROH ini adalah Roh Ciptaan Allah.

  (1) MALAIKAT adalah di antara hamba Allah yang GHAIB dari pandangan mata manusia. Malaikat Allah yang ghaib ini juga MEMPUNYAI ROH. Malaikat itu BUKAN Roh, tetapi Malaikat-Malaikat Allah itu sama seperti Manusia yang mempunyai Roh.

  “Malaikat Memiliki Roh”

  PERHATIAN :Jika manusia sendiri tidak dapat menerangkan bagaimana rupabentuk Roh, begitulah juga Malaikat Allah ini, Malaikat-Malaikat Allah ini juga tidak tahu bagaimana rupabentuk Roh mereka, hanya kepada Allah swt kita berserah.

  (2) IBLIS juga demikian, walaupun manusia tidak melihat wajah sebenarnya kerana tidak tercapai oleh mata kasar kita sebagai manusia, Iblis juga MEMPUNYAI ROH! Iblis sendiri tidak mampu merungkai Hakikat Roh, hanya kepada Allah swt kita berserah.

  (3) MANUSIA juga mempunyai Roh, tidak ada manusia yang tidak mempunyai Roh.

  Roh-Roh ini adalah Roh ciptaan Allah swt, Hakikat Roh ini hanya Allah swt sahaja yang Maha Mengetahui. Berbalik kepada Roh yang dimiliki Manusia, Roh inilah yang sebenarnya merasa sakit, melihat, mendengar, berfikir, berjalan dan macam-macam lagi.

  Roh inilah yang akan berhadapan dengan Balasan Syurga atau Balasan Neraka. Kemudian Allah swt membekalkan kepada manusia Akal serta panduan hidup iaitu wahyu-Nya yang disampaikan oleh Nabi-Nabi pilihan Allah dimuka bumi ini.

  (4) Berkenaan Dzat Allah swt, manusia harus memahami Sifat yang berdiri pada Dzat Allah, kerana jika dihuraikan berdasarkan AKAL Manusia semata-mata, maksudnya akan rosak dari Hakikat Allah swt itu sendiri.

  Saya telah jelaskan sekalipun Malaikat dan Iblis adalah GHAIB (tidak terlihat oleh mata kasar manusia), Malaikat dan Iblis ini juga mempunyai Hakikat Roh dan hakikat ini juga tidak diketahui oleh Malaikat dan Iblis, hanya Allah swt sahaja mengetahui hakikat Roh pada Malaikat dan Iblis. Sebagaimana Manusia yang tidak dapat menerangkan hakikat Roh yang dimilki Manusia sendiri.

  Allah swt tiada perkaitan dengan Roh-Roh ini, kerana semua roh ini adalah ciptaan Allah, apabila dikatakan ciptaan Allah, maka ia bermaksud semua ciptaan ini adalah hamba-hamba-Nya.

  Allah swt tidak dapat diterangkan oleh satu apa pun, tidak ada sesuatupun yang mampu menyerupai Allah, tidak pula Allah akan menyerupai hamba-hamba-Nya, malah apa-apa yang terlintas di hati dan di fikiran kita manusia pun BUKAN Hakikat Allah. Inilah BUKTI ke-Mahakuasaan Allah swt.

  “Segala Sesuatu Pasti Musnah KECUALI Allah, Roh-Roh Ini Juga Boleh Dimusnahkan Allah swt Jika Dia Berkehendak”

  KESIMPULAN : Allah Anak adalah sebuah pernyataan yang ditentang oleh Allah swt sendiri, Allah swt tidak memerlukan anak untuk menterjemahkan diri-Nya. Ini adalah sebuah kesalafahaman manusia dalam memahami sifat yang berdiri pada Dzat Allah swt.

  Sama ada ANAK ini adalah ANAK secara Biologi (mengikut istilah Kristian indonesia) ataupun apa maksudnya yang boleh membawa kepada menyekutukan Allah swt adalah HARAM 100%.

  “..Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan..”

  bersambung…

  By, Penghibur

 122. Penghibur berkata:

  @Lex

  LEX =====> “In the beginning was the Word, and the Word was with God; and the Word was God” (John 1:1).

  Allah Bapa melihat imej-nya pada Allah Anak, mengasihi Allah Anak, dan Allah Anak mengasihi Allah Bapa untuk selamanya. Kedua-duanya saling mengasihi kerana mereka melihat ketidakterbatasan Allah dalam diri masing-masing, keindahan ketuhanan, Kebenaran Agung Allah. Kejadian mengasihi sesama antara Allah Bapa dan Allah Anak bukan sekadar pemikiran biasa seperti yang dialami oleh manusia, tetapi ‘mewujudkan’ Persona ketiga, Roh Allah atau Roh Kudus yang memiliki substan yang sama seperti Allah.

  PENGHIBUR =====> Berkenaan John 1:1-14, saya dah jelaskan ia saling bertentangan, lagipun ia tidak kuat untuk dijadikan pegangan. Sokongan terhadap ayat ini lemah.

  Untuk pengetahuan anda Lex, sebenarnya peggunaan perkataan ‘Anak’ di dalam Bible hanya sebagi kiasan sahaja, tak lebih dari itu, ia adalah perkataan metafora, langsung tidak menunjukkan Anak Yang Hakiki. Jika anda mengambil penafsiran ‘Anak’ adalah yang hakiki, maka ini adalah suatu perbuatan yang menyekutukan Allah swt.

  Apabila saya membaca ulasan anda, saya ingin anda menjelaskan soalan-soalan dibawah, sebelum saya melanjutkan bahsan berkenaannya;

  (a) Apakah BEZA Nabi Dengan TUHAN?

  (b) Apakah Jesus (a.s) adalah NABI atau TUHAN?

  (c) Buktikan bahawa TRINITI adalah TUHAN SEHAKIKAT, TIDAK TERPISAH, bahawa ini adalah FAKTA yang KONKRIT.

  PERHATIAN (1) : Pembuktian anda kali ini sangat penting, suatu penjelasan yang tidak dijelaskan berdasarkan kitab Suci adalah tertolak samasekali, kerana wahyu Kitab adalah rujukan utama jika dibandingkan dengan pandangan peribadi atau cerita turun temurun bukanlah akurat. Kita bahaskan kemudian, sehingga anda memberikan jawapan terhadap 3 soalan kecil diatas.

  PERHATIAN (2) : Saya ingin menambah sedikit berkenaan Allah swt, Jesus (a.s) dan Roh Qudus.

  a. ALLAH SWT = Satu-Satunya Tuhan Yang Patut Disembah

  b. JESUS (a.s) = Diantara 5 Nabi Terkemuka yang dikenali sebagi Nabi Ulul Azmi

  c. ROH QUDUS = Malaikat Jibril a.s Adalah Malaikat Pembawa Wahyu.

  Bersambung…

  By, Penghibur

 123. Penghibur berkata:

  @Lex

  LEX =====> Ajaran, doktrin dan dogma Katolik datang daripada dua sumber utama iaitu Tradisi Suci (ajaran oral) dan Alkitab. Antara dua sumber ini, Tradisi Suci merangkumi semuanya termasuk Alkitab. Alkitab tidak mengandungi semua ajaran, doktrin dan dogma Katolik. Apabila saudara merujuk kepada Alkitab dan mempersoalkan doktrin Trinity maka saudara sebenarnya tersilap. Seperkara lagi, saudara tidak menerima (tidak mempercayai) Alkitab tetapi menggunakan Alkitab untuk menegakkan pernyataan saudara. Ini suatu yang luarbiasa. Sebelum Alkitab digunakan sebagai bukti, saudara haruslah terlebih dahulu mempercayai Alkitab sebagai Firman Allah yang benar.

  PENGHIBUR =====> Anda mengatakan Alkitab TIDAK mengandungi semua Ajarandan anda tegaskan bahawa Tradisi Suci jauh lebih DETAIL dari Al-Kitab!

  (1) Saya nak tanya anda Lex, tentang beberapa perkara;

  a. Al-Kitab ini datang dari siapa? Maksud saya disini adalah Al-Kitab (merujuk Taurat dan Injil) diwahyukan dari siapa?

  b. Adakah Tradisi Suci merupakan firman Allah?

  c. Tradisi Suci (Ajaran Oral) ajaran siapa sebenarnya?

  d. Ajaran Oral (Tradisi Suci), apakah yang mendukungnya bahawa Tradisi Suci ini lebih Akurat dari Al-Kitab (merujuk Taurat dan Injil)?

  (2) Kitab Bible yang berada di tangan anda itu BUKANLAH Kitab yang DIIMANI oleh Umat Islam, bahkan nabi-nabi terdahulu dari nabi Adam a.s sehingga Nabi Isa a.s (Jesus). Jika Bible yang berada di tangan anda itu ada Firman Allah, mengapa tidak itu memang ada, TETAPI di dalamnya terdapat juga ucapan-ucapan Nabi dan ucapan-ucapan sejarahwan. Terdapat 3 tingkatan kepenulisan wahyu Bible di tangan anda itu dan ia BUKANLAH 100% Firman Allah.

  Selain itu terdapat ratusan percanggahan, mungkin ribuan percanggahan di dalamnya, semua kesalahan Ilmiah ini tidak patut disandarkan kepada Allah swt. Allah swt DI LUAR DARI SIFAT LEMAH. Sifat lemah hanya untuk hamba-hamba Allah swt sahaja.

  (3) Saya menggunakan sepenuhnya Isi Al-Kitab BUKANLAH untuk perhatian saya, TETAPI UNTUK PERHATIAN KAMU Umat Kristian. 100% untuk kamu sebenarnya. Oleh kerana sikap kamu menolak Al-Quran mentah-mentah tanpa menguji kebenarannya, maka saya manfaatkan 100% bible, kerana percanggahan di dalam bible BUKAN pada skala kecil untuk diperkatakan, malah setiap persoalan akan ada jawapan dari Bible anda untuk membuktikan bahawa pernyataan anda juga bertentangan antara satu dengan yang lain.

  KESIMPULAN : Semoga pernyataan saya tidak disalah erti sehingga anda menyekatnya (banned), saya harap ini tidak berlaku, perbezaan pandangan perkara biasa, saya 100% tidak memikirkan soal menang atau kalah, yang saya utamakan adalah kebenaran sekalipun saya kalah dalam pembicaraan. Hakikatnya tiada siapa kalah, pembuktian pada kebenaran itulah yang menjadi kemenangan di akhirat nanti.

  Bersambung…

  By, Penghibur

 124. Penghibur berkata:

  @Lex

  LEX =====> Sebenarnya saudara sendiri yang mengelirukan diri sendiri kerana saudara membuat pilihan untuk tidak mahu menerima atau mendengar ajaran Kristian. Allah Tritunggal (Trinity) adalah SATU Allah (bukan tiga). Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Allah Roh adalah Allah. Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Roh. Allah Roh bukan Allah Bapa. Ada tiga Persona yang sama substan dan adalah Allah tetapi bukan tiga Allah tetapi satu Allah. Konsep Tritunggal adalah suatu misteri yang sukar untuk difahami oleh pemikiran manusia yang terbatas.

  PENGHIBUR =====> Lex, mohon bawakan sumber rujukan dari Al-Kitab, jika anda membuat pernyataan sebegini, maka anda tidak membicarakan berkenaan wahyu Allah ini iaitu Bible (berdasarkan pegangan Kristian dan tidak pada Islam)

  Lex, pertentangan demi pertentangn akan timbul jika kita membuat perbandingan TRINITI yang anda kemukakan dengan kenyataan Bible;

  (Yohanes 17:3)
  “Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang Esa dan Yesus kristus yang telah Engkau suruhkan itu”.

  (Markus 12:29)
  “Maka jawab Yesus kepadanya, HUKUM YANG TERUTAMA ialah: Dengarlah olehmu hai Israel, adapun ALLAH TUHAN KITA ialah Tuhan yang Esa.”

  (Ulangan 4:35)
  “Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang Esa tiadalah yang lain lagi”.

  (Ulangan 6:4)
  “Dengarlah olehmu hai Israel, sesungguhnya Hua Allah kita, Hua itu Esa adanya.”

  (Ulangan 4:39)
  “Maka sekarang ketahuilah olehmu dan perhatikanlah ini baik-baik, bahwa Tuhan itulah Allah, baik di langit yang di atas, baik di bumi yang di bawah, dan kecuali Ia tiadalah lain lagi.”

  (II Samuel 7:22)
  “Maka sebab itu besarlah Engkau, ya Tuhan Allah karena tiada yang dapat disamakan dengan dikau dan tiada Allah melainkan Engkau sekedar yang telah kami dengar dari telinga kami”.

  (Yahya 17:8)
  “Karena segala firman yang telah Engkau firmankan kepadaku, itulah aku sampaikan kepada mereka itu, dan mereka itu sudah menerima dia, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa aku datang dari pada-Mu, dan lagi mereka itu percaya bahwa Engkau yang menyuruh aku”

  PENJELASAN (1) : Kitab Bible yang mengalami perubahan besar di dalamnya masih juga terdapat perkara-perkara yang benar seperti ayat-ayat yang dikemukakan di atas. Allah Maha Esa bererti Allah BUKAN 3 Tuhan atau Allah BUKAN 3 dalam 1 atau 1 dalam 3. (Ini saya akan buktikan kemudian)

  PENJELASAN (2) : Lex, saya masih membicarakan berdasarkan Bible, mohon anda kemukakan dalil berdasarkan Bible, jika tidak anda sebenarnya tidak membuktikan apa-apa tentang TRINITI sebagai Akidah Umat Kristian.

  bersambung…

  By, Penghibur

 125. Penghibur berkata:

  LEX =====> Ajaran, doktrin dan dogma Katolik datang daripada dua sumber utama iaitu Tradisi Suci (ajaran oral) dan Alkitab. Antara dua sumber ini, Tradisi Suci merangkumi semuanya termasuk Alkitab. Alkitab tidak mengandungi semua ajaran, doktrin dan dogma Katolik. Apabila saudara merujuk kepada Alkitab dan mempersoalkan doktrin Trinity maka saudara sebenarnya tersilap. Seperkara lagi, saudara tidak menerima (tidak mempercayai) Alkitab tetapi menggunakan Alkitab untuk menegakkan pernyataan saudara. Ini suatu yang luarbiasa. Sebelum Alkitab digunakan sebagai bukti, saudara haruslah terlebih dahulu mempercayai Alkitab sebagai Firman Allah yang benar.

  PENGHIBUR =====> Anda mengatakan Alkitab TIDAK mengandungi semua Ajaran dan anda tegaskan bahawa Tradisi Suci jauh lebih DETAIL dari Al-Kitab!

  (1) Saya nak tanya anda Lex tentang beberapa perkara;

  a. Al-Kitab ini datang dari siapa? Maksud saya disini adalah Al-Kitab (merujuk Taurat dan Injil) diwahyukan dari siapa?

  b. Adakah Tradisi Suci merupakan firman Allah?

  c. Tradisi Suci (Ajaran Oral) ajaran siapa sebenarnya?

  d. Ajaran Oral (Tradisi Suci), apakah yang mendukungnya bahawa Tradisi Suci ini lebih Akurat dari Al-Kitab (merujuk Taurat dan Injil)?

  (2) Kitab Bible yang berada di tangan anda itu BUKANLAH Kitab yang DIIMANI oleh Umat Islam, bahkan nabi-nabi terdahulu dari nabi Adam a.s sehingga Nabi Isa a.s (Jesus). Jika Bible yang berada di tangan anda itu terdapat Firman Allah, mengapa tidak itu memang ada! TETAPI di dalamnya terdapat juga ucapan-ucapan Nabi dan ucapan-ucapan sejarahwan. Terdapat 3 tingkatan kepenulisan wahyu Bible di tangan anda itu dan ia BUKANLAH 100% Firman Allah melainkan bercampuraduk.

  Selain itu terdapat ratusan percanggahan, mungkin ribuan percanggahan di dalamnya, semua kesalahan Ilmiah ini tidak patut disandarkan kepada Allah swt. Allah swt DI LUAR DARI SIFAT LEMAH. Sifat lemah hanya untuk hamba-hamba Allah swt sahaja.

  (3) Saya menggunakan sepenuhnya Isi Al-Kitab BUKANLAH untuk perhatian saya, TETAPI UNTUK PERHATIAN KAMU Umat Kristian. 100% untuk kamu sebenarnya. Oleh kerana sikap kamu menolak Al-Quran mentah-mentah tanpa menguji kebenarannya, maka saya manfaatkan 100% bible, kerana percanggahan di dalam bible BUKAN pada skala kecil untuk diperkatakan, malah setiap persoalan akan ada jawapan dari Bible anda untuk membuktikan bahawa pernyataan anda juga bertentangan antara satu dengan yang lain.

  KESIMPULAN : Semoga pernyataan saya tidak disalah erti sehingga anda menyekatnya (banned), saya harap ini tidak berlaku, perbezaan pandangan perkara biasa, saya 100% tidak memikirkan soal menang atau kalah, yang saya utamakan adalah kebenaran sekalipun saya kalah dalam pembicaraan. Hakikatnya tiada siapa yang kalah, pembuktian pada kebenaran itulah yang menjadi kemenangan di akhirat nanti.

  Bersambung…

  By, Penghibur

 126. Penghibur berkata:

  @Lex

  LEX =====> Jika awak benar-benar enggan menerima konsep Tritunggal Allah, satu Allah tetapi tiga Persona, bagaimana pula saudara dapat menerangkan Allah itu SATU?

  PENGHIBUR =====> Lex inilah jawapan saya untuk soalan anda, sila baca baik-baik dan fahami konteks pembicaraan saya.

  (Yohanes 17:3)
  “Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang Esa dan Yesus kristus yang telah Engkau suruhkan itu”.

  (Markus 12:29)
  “Maka jawab Yesus kepadanya, HUKUM YANG TERUTAMA ialah: Dengarlah olehmu hai Israel, adapun ALLAH TUHAN KITA ialah Tuhan yang Esa.”

  (Ulangan 4:35)
  “Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang Esa tiadalah yang lain lagi”.

  (Ulangan 6:4)
  “Dengarlah olehmu hai Israel, sesungguhnya Hua Allah kita, Hua itu Esa adanya.”

  (Ulangan 4:39)
  “Maka sekarang ketahuilah olehmu dan perhatikanlah ini baik-baik, bahwa Tuhan itulah Allah, baik di langit yang di atas, baik di bumi yang di bawah, dan kecuali Ia tiadalah lain lagi.”

  (II Samuel 7:22)
  “Maka sebab itu besarlah Engkau, ya Tuhan Allah karena tiada yang dapat disamakan dengan dikau dan tiada Allah melainkan Engkau sekedar yang telah kami dengar dari telinga kami”.

  (Yahya 17:8)
  “Karena segala firman yang telah Engkau firmankan kepadaku, itulah aku sampaikan kepada mereka itu, dan mereka itu sudah menerima dia, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa aku datang dari pada-Mu, dan lagi mereka itu percaya bahwa Engkau yang menyuruh aku”

  PENJELASAN (1) : Kitab Bible yang mengalami perubahan besar di dalamnya masih terdapat juga terdapat perkara-perkara yang benar seperti ayat-ayat yang dikemukakan di atas. Allah Maha Esa bererti Allah BUKAN 3 Tuhan atau Allah BUKAN 3 dalam 1 atau 1 dalam 3.

  PENJELASAN (2) : Sebelum perbincangan lebih jauh saya nak bagi sidikit ringkasan erti Esa pada Allah swt.

  (Suran Al-Zumar 39:3-4) Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala rupa syirik). Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (sambil berkata): “Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya”, – sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik). Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah Ia memilih mana-mana yang dikehendakiNya dari makhluk-makhluk yang diciptakanNya; Maha Sucilah Ia (dari menghendaki yang demikian). Dia lah Allah, Yang Maha Esa, lagi Yang Mengatasi kekuasaanNya segala-galanya.

  PERHATIAN : Allah Maha Esa Lagi Maha Kuasa, berikut adalah BIODATA Allah swt.

  (Surah Al-Ikhlash : Ayat 1-4)
  “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula di peranakkan dan Dia tiada sesuatupun yang setara dengan-Nya”.

  “Qul hua Allahu AHAD”
  “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa”

  AHAD = 1, dalam Konteks ayat tersebut AHAD = ESA, oleh itu ESA = 1

  (a) Allah menegaskan erti ke-Esa-anNya;

  (Surah An-Nisaa’ 4:171)
  “Say not ‘TRINITY’ : desist: It will BE BETTER FOR YOU: for Allah is one God.”

  (Surah Al-Maidah 5:73)
  “They do blaspheme who say Allah is one of three in a TRINITY: for there is no god except One God. If say desist not from their word (blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them.”

  Esa pada Allah swt bukanlah Esa dalam KONSEP TRINITI, kerana TRINITI BUKANLAH menunjukkan Allah itu ESA, sama ada TRINITI itu adalah sebuah Konsep Mengenal Allah atau apa pun maksudnya, sangat jelas Allah swt membantah kefahaman manusia sebegini dan Allah swt memberikan jalan dan petunjuik yang benar.

  KESIMPULAN : “Allah Maha Esa” itu TIADA perkaitan dengan TRINITI, dan harus KITA FAHAMI serta IMANI TRINITI BUKANLAH “ESA”!

  (b) Allah swt menegaskan lagi tentang ke-Esa-anNya seperti berikut;

  (Surah Al-Maidah 5:17) Demi sesungguhnya, kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam) katakanlah (wahai Muhammad): “(Dakwaan itu tidak benar) kerana siapakah yang dapat menahan (seksa) dari Allah sedikit jua pun kalau Ia mahu membinasakan Al-Masih Ibni Maryam beserta ibunya dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya?” Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakiNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  (Surah Al-Maidah 5:72) Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Maryam”. Padahal Al-Masih sendiri berkata:” Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim”.

  (c) Allah swt memberi peingatan kepada orang seperti saudara sekalian (Kristian);

  (Surah Al-Maidah 5:74)
  Oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya (sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya)? Padahal Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani.

  AKHIRKATA : Allah swt Maha Esa, dan saya tegaskan sekali lagi TRNITI BUKANLAH Konsep Mengenal Allah swt yang betul melainkan menyimpang dari ajaran sebenar.

  Allah iaitu Al-Ilah, adalah Satu-Satunya Yang Patut Disembah dan tiada sekutu bagi-Nya.

  By, Penghibur

  • CosmicBoy berkata:

   @ Penghibur,

   Muslim diajar Allah itu Satu.

   Muslim dilarang tanya, Satu dr segi apa?

   Karena mereka diajar Satu ya Satu.

   Kalo Satu, apakah spt BATU HITAM itu, karena BATU HITAM itu juga Satu.

   Inget, di Kaabah, banyak berhala, semuanya dihancurkan kecuali SATU/ESA itu iaitu BATU HITAM.

   Jadi, itulah…s A T U itu (maap masalah caplock).

   Buahahahaha.

 127. Pak Jay berkata:

  Penghibur bukan untuk awak : )
  Penghibur soalan itu, tolong baca alkitab dari awal ke terakhir

 128. LAUD berkata:

  salam
  semoga kita semua mendapat pencerahan masing2.
  ada baiknya ketika menyajikan “sesuatu” yang akan didiskusikan, walaupun hanya untuk kalangan sendiri, sebaiknya semua harus berdasarkan “bukan dari sebuah klaim”.

  konsep-tauhid-dalam-islam-kristian-dan-hindu

  @ahmad nizam
  jangan membandingkan konsep ketuhanan kristen (yesus) dengan budha, karena bukan dalam wacana diskusi ini. kalaupun boleh saya singgung sedikt,
  1. sangatlah bias mempersamakan yesus dengan budha
  2. kalaupun sebenarnya bahwa yesus dan budha adalah satu orang yang sama, cuma dalam perkembangannya banyak sekali yang dirubah2(untuk yang suka merubah)/ atau bahkan karena ketidaktahuan(karena tranportasi, media informasi yang terhalang jarak, mengakibatkan terjadinya perubahan2). ini yang harus anda cermati. karena peradaban didunia ini saling berhubungan baik budaya sampai saint. bisa terputus karena kurangnya komunikasi(untuk kasus jaman dulu karena belum ada tranportasi dan komunikasi yang ‘tidak seperti sekarang’(kurang cepat).coba hubungkan semua sejarah didunia sehingga bisa menjadi sebuah referensi ataupun preseden.
  3. semua kesamaan yang ada bisa diMUNGKINkan

  @penghibur
  ketika ada orang yang bertamu, dan mengajak diskusi tentang tauhid, anda harus bisa menjelaskan kepada setiap pengunjung bahwa anda punya referensi yang

  kuat, dan BISA DIJELASKAN secara awam, karena orang diluar kepercayaan anda memang benar2 TIDAK TAHU dengan apa yang anda sampaikan. jadi anda harus menerangkan secara bijak. ok 🙂

  @CosmicBoy
  salam buat anda

  anda membuat pernyataan

  Perkataan/kalimat TRINITY tiada dalam Al-Kitab
  Emangnya kalimat TAUHID ada dlm Al-Quran kalian?

  kata2 TAUHID dalam Qur’an itu ada, tauhid itu berasal dari ahad yang dalam artian bahasa dinyatakan satu/esa. dan kata tauhid itu sendiri bermakna ke-ESA-an. (tata bahasa di Qur’an)

  untuk kata trinity/tri theisme saya TEGASkan, di al-kitab tidak ada.
  konsep pendekatan kepada Allah lah yang menjadikkan munculnya adanya KESAN trinity. banyak muslim tidak paham. itulah yang akhirnya jadi bahan diskusi di banyak kalangan muslim. tapi sayangnya, dikalangan kristen and katolik itu muncul, walapun saya akui, kristen protestan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap penghapusan kesan trinity.
  perlu mas cosmic ketahui, persoalan sebuah kata bisa menjadikan semua berantakan, karena dengan adanya tata bahasa akan diketahui mana yang lebih diterima akal. saya tidak menyertakan data-data, baik itu dari Qur’an ataupun dari al kitab, karena bisa menjadikan diskusi ini tidak nyambung.

  konsep ketuhanan dalam ISLAM memang baku, dan kelihatan kaku (satu adalah satu), di akui atau tidak inilah konsep yang dbawa Muhammad dari awal sampai sekarang, detik ini juga. bahwa Allah adalah satu.

  adapun konsep ketuhanan dalam kristen, diakui atau tidak, ternyata memperlukan sebuah proses yang sedikit berliku.pada waktu Yesus masih hidup, beliau menyiarkan, bahwasannya ALLAH ITU ESA, tetapi setelah dia DIANGKAT kesisi ALLAH(versi kristen meninggal secara harfiah untuk penebusan dosa), terjadilah suatu perubahan yang di akibatkan karena ketidakpahaman kata ESA dilingkungan para pengikut ajaran yesus, apalagi setelah jaman rasul(versi kristen). proses pencapaian kata esa memerlukan sebuah waktu, ternyata ini berhubungan dengan sejarah peradaban dunia, ketika bahasa yang dipakai pada waktu penyiaran ajaran berbeda dengan bahasa yang TERTULIS setelahnya. pemahaman kosakata inilah yang menjadikan RANCU. PEMAHAMAN masing-masing bahasa sangat menentukan terjadinya perbedaan persepsi. kristen protestan menolak pemahaman masalah trinity yang di pahami oleh katolik(terutama vatican).

  kesimpulan:
  islam
  esa adalah esa (bukan jamak)
  monotheisme adalah keesaan (kata sifat)

  kristen
  esa belum tentu esa (berarti bisa jamak)
  tritheisme adalah keesaan (kata sifat)

  coba telaah?
  (1) Allah ada dimana-mana?….(atau)
  (2) Dimana-mana ada Allah?

  atau ini
  (3) Allah ada di suatu tempat?….(atau)
  (4) Di suatu tempat ada Allah?

  jawaban no: 1,3, dan 4 menunjukan kata tunggal sebagai jawaban
  tapi untuk no: 2 menunjukan kata jamak sebagai jawaban

  dalam kosakata
  makna kata monotheisme adalah kepercayaan/mempercayai kepada satu paham (dalam kasus ini adalah TUHAN)
  makna kata tritheisme adalah kepercayaan/mempercayai kepada tiga paham (dalam kasus ini adalah TUHAN)

  seharusnya Saudaraku (sesama manusia) mas COSMIC, HARUS LEBIH TEGAS kepada semua kalangan mas cosmic(terutama digereja) dan berani LANTANG mengatakan
  LA ILAHA ILALLOH, bahwa tiada ILAH yang lain, selain ALLOH.
  dan (aku) bersaksi Yesus adalah utusan ALLOH (pada waktu jaman Yesus ditujukan kepada kalian bani israel)(dan untuk saat ini “katanya” untuk umat manusia sedunia)
  dan aku bersaksi, bahwa Roh Kudus adalah penyampai wahyu untuk Yesus dari ALLOH.

  salam buat
  semoga kita semua mendapat pencerahan masing2.
  semoga dengan hati tenang bisa menambah pengetahuan

 129. laud berkata:

  revisi

  kata2 TAUHID dalam Qur’an itu ada, tauhid itu berasal dari ahad yang dalam artian bahasa dinyatakan satu/esa. dan kata tauhid itu sendiri bermakna ke-ESA-an(tata bahasa di Qur’an).
  untuk kata trinity/tri theisme saya TEGASkan, di al-kitab tidak ada.

 130. laud berkata:

  SALAM

  @PENGHIBUR

  anda sangat salah, dalam memahami tulisan yang saya maksud, coba anda buka lagi tulisan saya dan pahami.(seolah-olah saya marah, PADAHAL SAYA TIDAK MARAH, memang gaya penulisan saya yang tidak seperti itu, hehehehehe:)

  (1) ini blog anda, harusnya anda menggiring para komentator kepada TEMA yang sedang di diskusikan, jangan membiaskan tema yang sedang di diskusikan.(saling mengejek,…….
  (2) anda menjelaskan sebuah dalil agama anda kepada orang lain (yang seolah-olah bodoh) yaitu mas cosmic yang notabene bukan muslim.

  seharusnya secara perlahan, pakailah pendekatan secara logika masing2, baru merujuk kepada dalil2.
  itulah mengapa orang non islam selalu mengejek ke islam, karena mereka tahu kelemahan orang-orang islam. ISLAM sebagai agama sangat sempurna, bahkan lebih dari itu. tapi sayangnya banyak muslim yang tidak paham, bahkan hanya tahu kulitnya saja, saya memberitahu anda secara perlahan, anda juga ga paham.

  saya sedang menerangkan kecosmic, bahwa pendekatan keESAan orang kristen itu salah kaprah. saya tahu yang dimaksudkan mas cosmic, karena dia tahu celah kelemahan anda. saya sedang mengarahkan mas cosmic ke satu kata, yaitu makna TAUHID itu sendiri. bahwa ALLAH ESA.

  Ehm malah mas penghibur ini yang salah paham. maklum saya sendiri sudah mengatakan, hanya karena perbedaan kosakata(melayu dan indonesia) akan menjadikan diskusi tidak nyambung.

  yang perlu saudara penghibur tahu,
  sayapun akan mengarahkan cosmic ke surat Al-Ikhlash 112:1-4, tapi beda cara dengan anda. mungkin dilain waktu anda akan lebih bijak lagi.

  terima kasih
  salam

  • Penghibur berkata:

   @LAUD

   Kita boleh berkongasi maklumat di THREAD ==>

   https://penghibur114.wordpress.com/2009/11/06/intipati-sebenar-kebendaan/

   Topik di atas adalah kesinambungan TAUHID.

   (1) Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Mha Penyayang, saya memohon kemaafan kepada anda kerana kesalahfahaman saya terhadap anda.

   (2) Saya menjelaskan kepada orang lain tentang ISLAM, ini cara saya, Islam mempunyai banyak pendekatan, untuk apa anda memperdebatkan pada saya. Jika anda membantah KONSEP TAUHID yang saya jelaskan pada ARTIKEL THREAD ini, bererti anda membantah usaha Dr.Zakir Naik yang menjelaskan TAUHID kepada masyarakat Hindu di Mumbai india, dan Syeikh Ahmed Deedat.

   (3) Saya ni tak perlu nak tunjuk lebih pandai dari Al-Quran, cukup dengan Al-Quran, tak perlu nak menjelaskan dengan panjang lebar. Sebab itu, tujuan perbincangan ini adalah untuk memahami KALIMAH TAUHID yang hanya ada pada umat ISLAM, TRINITY BUKAN TAUHID

   Surah Al-Ikhlash 112:1 ==> “Katakanlah; Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa…”

   Surah Al-Maidah 5:72 ==> “Sesungguhnya KAFIRLAH orang yang mengatakan Allah ialah Al-Masih Ibn Maryam…

   Surah An-Nisa 4:171 ===> “Say NOT TRINITY; desist, it will be better for you.

   3 POIN DIATAS SUDAH CUKUP membantah konsep Ketuhanan dalam Kristian yang menyekutukan Allah.

   Sebagai muslim anda patut menghormati oranglain, sepatutnya saudara datang dengan penuh hormat, saya dah baca ulasan anda, ya ulasan anda bukan tidak baik, cuma perjalanan makin jauh.

   Sedangkan ada yang mudah difahami umum iaitu, apabila Al-Quran membicarakan tentang Allah dan diantara ayatnya ialah “Allah swt adalah Tuhan yang tidak ada sesuatupun serupa dengan-Nya”, maka cara mudah nak bagi faham, saya katakan Allah swt melihat, mendengar, menggenggam TETAPI Allah swt tidak mempunyai mata, telinga atau tangan seperti makhluk. CUKUP ni, jangan rumitkan keadaan. (SILA BACA ARTIKEL THREAD INI SEPENUHNYA)

   Bila saya katakan saya menjelaskan, umpamanya sabut kelapa adalah kerana, saya tak perlu menjelaskan dalam sangat sehingga orang tidak dapat memahami dengan baik, itu bukan cara saya. Saya ingin memastikan mereka faham asas yang mudah.

   Bila nak cakap sesuatu yang mempunyai LEVEL 10 (sebuah andaian), anda kena mulakan dari LEVEL 1, kemudian 2, kemudian 3… seterusnya DAN JANGAN mulakan dengan LEVEL 7, umpanya bayi yang baru dilahirkan. Lahir bayi kemuka bumi, bukannya terus boleh berjalan, memerlukan masa untuk berkembang.

   Kerana itu aku berkata, aku mulakan seumpama aku adalah sabut kelapa.

   HAL LAIN : Tiada siapa yang ingin mengejek, jika aku diludah, aku cuba ludah padanya sekali, aku ingin dia faham apakah perasaan kena ludah? Ini tidak baik, dan saya tak sepatutnya berbuat demikian. Jadi perkara terpenting disini adalah memahami asas itu sangat penting sebelum kita semua masuk ke tahap yang lain.

   Orang Kristian nak mentertawakan ISLAM, ketawalah kerana tiada makna ketawa mereka, jika mereka tidak memahami bahawa Kisah Jesus dalam Bible sama dengan Kisah Penyembah Berhala, yang bernama MITHRA, OSIRIS, BAACHUS. Belum campur lagi Tamadun Yunani yang dipengaruhi oleh Tamadun Hindu yang sangat meluasn ketika itu semuanya diserap masuk ke dalam Bible.

   Kristian sebenarnya sangat-sangatlah dipengaruhi oleh Kepercayaan Penyembah Matahari.

   Anda tak patut mengatakan Ahmad Nizam sedemikian, anda tak risau, kalau-kalau Ahmad Nizam adalah seorang yang berautoriti dan sangat profesional dalam Ilmu perbandingan agam. Semoga anda memahami.

   http://hikmatun.wordpress.com

   AKHIRKATA : Sila kinjungi di TOPIK : INTIPATI SEBENAR KEBENDAAN

   By, Penghibur

 131. isaalmasihadalah berkata:

  Salam,

  Banyak sekali topik yang berkaitan dengan dialog Kristen – Islam juga di bawas di sini :
  http://www.siaranalhayat.com

  Salam satunya adalah apakah Allah Orang Kristian banyak?

  Ternyata jawabannya adalah bahwa Allah orang Kristian adalah satu/Esa, tetapi kemudian pertanyaan selanjutnya muncul karena konsep Esa yang dipahami di dalam bahasan orang Muslim ini berbeda dengan sumber-sumber yang lebih tua lainnya, yang mengarah kepada pemahaman Esa tetapi jamak (sehingga sumber Islam pun menggunakan kata kami di dalam menjelaskan siapa Allah).

  Wassalam

 132. Adam berkata:

  @ahmad

  hello saudara,saya x berapa faham akan percanggahan yg saudara maksudkn tentang kehamilan Maria/maryam dlm Matius 1:20, Lukas 1:27 dan 1:28.blh jelaskn kpda saya andai saudara x keberatan?

 133. Deloras berkata:

  Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.
  I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its
  ok to use a few of your ideas!!

 134. Denver Tastet berkata:

  I simply want to tell you that I am just all new to blogs and actually enjoyed this page. Most likely I’m going to bookmark your website . You amazingly have terrific writings. With thanks for sharing with us your blog site.

 135. wow secrets berkata:

  you are truly a excellent webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic job in this topic!

 136. Great website…

  […]we like to honor many other internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]……

 137. common foot pain berkata:

  Wow, this paragraph is nice, my sister is analyzing such things, thus I am going to
  convey her.

 138. Luigi Fulk berkata:

  This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 139. coupons berkata:

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this
  article i thought i could also create comment due to this sensible article.

 140. Susanne berkata:

  There’s definately a great deal to find out about this topic. I like all the points you made.

 141. wiki.apache.org berkata:

  Learn from your desktop: No need to travel distances
  to reach a classroom of hundreds and learn English.
  In addition, you’ll want a teacher who has taken the time to become certified. The educational system in Saudi Arabia is an issue only discussed and decided by its royal rulers.

 142. Lamont berkata:

  Thank you, I’ve just been searching for info approximately this topic for ages and yours is the best I have discovered so far. However, what concerning the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 143. Learn the six skills you need in order to excel at being an entrepreneur.

  Take a look at how people save money during a recession.
  Opportunities are available now to make good use of your time.

 144. site berkata:

  Hello there! This post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to forward this article to him. Pretty sure he’s
  going to have a great read. Many thanks for sharing!

 145. web site berkata:

  I was curious if you ever considered changing the
  structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 146. nur jannah athirah binti kamarolzaman berkata:

  Assalamualaikum..saye pelajar UKM di jabatan dakwah dan kepimpinan..Dan sedang mengkaji tentang ketauhidan agama Buddha..Mohon cik PENGHIBUR boleh kongsi info tentang ketauhidan agama Buddha kat sini..dan semoge ade penganut agama Buddha yang tampil untuk menerangkan dan memberi pandangan ilmiah mereka tentang agama Buddha..Saya kagum dengan cik PENGHIBUR..saye kagum dengan ustaz Ahmad Nizam..dan saya kagum sekiranye pihak dari agama yg. bukan Islam dapat menjawab dan membidas semua persoalan dalam etika dan adab yang betul..:)

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s