SALIB PASTI MUSNAH DI TANGAN JESUS (a.s)

Posted: Oktober 5, 2009 in Agama-Agama Dunia

Assalamualaikum kepada saudara sekalian, tajuk besar kali ni sekali baca rasanya sensitif tetapi beginilah kita dalam mencapai kebenaran dan kejayaan dalam beriman kepada Allah swt iaitu Tuhan Semesta Alam dan tiada sekutu bagi-Nya.  Umat Kristian meyakini dan mengimani bahawa Jesus (a.s) akan datang menjadi Hakim Di Dunia pada kedatangan kali kedua.  sebagai muslim kita memang mempercayai dan mengimani berkenaan kedatangan Jesus iaitu Nabi Isa a.s.

Namun perkara terpenting yang ingin saya kongsikan pada kali ini adalah sebuah penekanan iaitu Jesus (Nabi Isa a.s) TIDAK MATI  dan TIDAK PULA DISALIB tetapi DIANGKAT Allah swt dalam keadaan HIDUP-HIDUP ke LANGIT. Jesus (a.s) sejak lahirnya adalah di antara Rasul Allah swt yang penuh dengan keajaiban, lahirnya secara ajaib dan akhir harinya di muka bumi juga adalah ajaib di mata manusia.

Sangat menghairankan Umat Kristian yang mengimani Jesus (a.s) sebagai Tuhan tidak dapat menerima bahwa Allah swt telah menyelamatkan beliau dari kematian! Inilah yang dikatakan mukjizat di antara mukjizat pada diri Jesus (a.s). Umat Kristian lebih mengimani Jesus (a.s) MATI 3 Hari 3 Malam merujuk pada pemenuhan ramalan Kitab Bible pada Matius 12:38-40.

(Surah An-Nisaa’ 4: 157-158) Dan karena ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Kematian Jesus (a.s) menurut bible BUKANLAH MUKJIZAT yang besar jika dibandingkan dengan pernyataan Allah swt yang menyelamatkannya dalam keadaan hidup di angkat ke langit.  Kita biarkan hal ini seketika, kerana kita perlu membicarakan Salib Pasti Musnah Di Tangan Jesus (a.s). Mengapa saya berkata demikian! ini bukanlah kisah dongeng atau kisah di layar perak atau persembahan penyampai cerita paling kreatif TETAPI ini adalah berita ataupun khabar dari Allah swt kepada seluruh umat manusia.

Jesus a.s pasti kembali merujuk kepada firman Allah swt di dalam Al-Quran:

(Surat Ali Imran: 55) (Ingatlah) ketika Allah berfirman, “Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Aku-lah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang kamu selalu berselisih padanya.

Ini merujuk kepada sekelompok orang yang secara teguh mengikuti Jesus (a.s) dan yang akan berada di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Sekarang, siapakah orang-orang yang taat ini? Apakah mereka para murid (pengikut) Jesus (a.s) ataukah mereka adalah umat Nasrani yang ada pada saat ini?

Selama hidupnya, jumlah para pengikut Jesus (a.s) sangatlah sedikit. Setelah beliau tiada, kekuatan ajaran agamanya merosot secara drastik. Selain itu, orang-orang yang dikenal sebagai para murid Jesus (a.s) menghadapi tekanan yang sangat serius selama hidup. Selama dua abad berlalu, tanpa memiliki kekuatan politik, umat Nasrani yang masih mempunyai keimanan kepada Jesus (a.s) juga tertindas. Dalam hal ini, tidaklah mungkin bila dikatakan bahwa umat Nasrani terdahulu atau para pengikutnya selama periode tersebut secara fisik merupakan penguasa bagi orang-orang kafir di dunia. Kita secara logis mungkin berpikir bahwa ayat ini tidak dimaksudkan kepada mereka.

Sebaliknya, kita memperhatikan umat Nasrani kini, kita melihat bahwa esensi ajaran Nasrani telah mengalami banyak perubahan dan berbeda dengan ajaran Jesus (a.s) yang disampaikan kepada umat manusia pada saat itu. Umat Nasrani mengalami keyakinan yang menyimpang, yaitu bahwa Jesus (a.s) adalah anak Tuhan dan sama dengan diyakininya doktrin trinitas (Bapak, Anak, dan Roh Kudus). Dalam hal ini, tidaklah benar untuk menerima umat Nasrani kini sebagai para pengikut Jesus (a.s) yang taat. Dalam berbagai ayat dalam Al-Qur’an, Allah menyatakan bahwa mereka yang memiliki keyakinan kepada triniti adalah termasuk orang-orang kafir:

(Surat al-Maa’idah: 73) Sesungguhnya, kafirlah orang-orang yang mengatakan, “Bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa….

Dalam hal ini, komentar terhadap ayat, “…dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat” adalah sebagai berikut:

(1) Disebutkan bahwa mereka ini adalah umat Islam yang benar-benar para pengikut sejati ajaran Yesus (Isa) (as) yang otentik;

(2) ikatakan bahwa mereka ini adalah umat Nasrani, baik yang menyembah berhala maupun tidak, dan yang diketahui mempunyai posisi dominan secara jumlah di dunia dewasa ini.

Meskipun demikian, kelompok yang pertama dan kedua akan disatukan pada saat kedatangan Yesus (as) karena dia akan menghapuskan “Jizyah”. Artinya, dia tidak akan menerima umat Nasrani dan Yahudi yang memeluk agama selain agama Islam, dan kemudian dia akan mempersatukan seluruh umat yang beriman sebagai umat Islam. Nabi dan Rasul Allah terakhir, Muhammad (saw) juga telah memberikan kabar gembira akan kembalinya Yesus (as). Para ahli hadist (yang meriwayatkan sabda dan hadist Rasulullah (saw)) mengatakan bahwa ada satu hadist yang membahas masalah ini, di mana Rasulullah (saw) mengatakan bahwa Nabi Isa (as) akan turun sebagai pemimpin di antara umat manusia sebelum hari kiamat. Hadist ini sampai pada derajat mutawatir. Hal itu berarti hadist tersebut diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi para sahabat yang tidak mungkin diragukan lagi otentisitasnya. Seperti:

Abu Hurairah (ra) meriwayatkan bahwa Rasulullah (saw) bersabda, “Demi Zat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, putra Maryam benar-benar akan segera turun ke tengah-ketengah kamu sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, dan akan menghapuskan jizyah. Harta saat itu akan melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang akan menerimanya. Sehingga sujud satu kali saja kala itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya”. (HR Bukhari)

Jabir bin Abdullah berkata, “Saya mendengarkan Rasulullah bersabda, ‘Umatku tidak akan berhenti berperang untuk membela yang benar hingga datang hari kiamat’. Rasulullah lalu bersabda, ‘Kemudian, turunlah Isa bin Maryam dan pemimpin mereka berkata, ‘Ke sinilah dan pimpinlah kami dalam sembahyang’, namun dia akan berkata, ‘Tidak! Sebab sebagian kalian adalah pemimpin untuk sebagian yang lain, sebagai penghormatan Allah terhadap umat ini'” (HR Muslim)

Abu Hurairah (ra) meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang nabi pun antara saya dan Isa. Sesungguhnya, dia akan turun ke bumi. Maka jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia adalah seorang laki-laki dengan ukuran sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua baju kuning terang. Kepalanya seakan-akan ada air yang mengalir walaupun sebenarnya ia tidak basah. Dia akan berperang melawan manusia untuk membela Islam. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah. Allah akan menghapuskan semua agama di zamannya kecuali Islam. Isa akan menghancurkan Dajjal dan dia akan hidup di bumi selama empat puluh tahun dan kemudian dia meninggal. Kaum muslimin akan menyembahyangkan jenazahnya”. (Abu Dawud)

Salib Pasti Musnah Di Tangan Jesus (a.s)

(Surah An-Nisaa’ 4:159) Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi atas diri mereka.

Kesimpulannya, ketika kita membuat suatu evaluasi mendalam tentang ayat tadi, kita akan sampai pada kesimpulan; sebelum kematian Jesus (a.s), semua Ahli Kitab akan beriman kepadanya.

Dalam makna sebenarnya, ayat tersebut mengungkapkan fakta yang jelas, iaitu sebagai berikut:

(1) Terbukti bahwa ayat tersebut merujuk kepada masa yang akan datang karena ada penyebutan kematian Jesus (a.s). Ayat tersebut menjelaskan bahawa  Jesus (a.s) sebenarnya belum wafat, tetapi dia diangkat ke hadrat Allah. Jesus (a.s) akan datang kembali ke bumi, dia akan hidup selama waktu yang telah ditentukan dan kemudian wafat. Ini adalah peristiwa yang belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

(2) Sebagai konsekuensi dari ungkapan “sebelum dia wafat” adalah suatu rujukan kepada Jesus (a.s). Para Ahli Kitab akan melihatnya, mengenalinya dan mentaatinya selama dia hidup. Sementara itu, Jesus (a.s) akan memberikan kesaksian atas mereka pada hari kiamat. Wallahu ‘alam.

Rujukan :                                                                                                                                                                                                                              Harun Yahya

By, Penghibur

Advertisements
Komen-komen
 1. Ahmad Nizam berkata:

  Sama ada sensitif atau tidak, KEBENARAN sememangnya pahit utk ditelan

  Walaubagaimanapun, ianya juga khabar baik kepada umat kristian yang jujur dan taat, kerana nanti anda semua akan mengakui sendiri kata2 Yesus selepas dia turun, dan kamu akan beramai2 memeluk Islam

  Yesus akan turun dengan SYARIAT ISLAM dan kamu semua akan beramai2 mengikutinya nanti

  Tetapi kita masih belum tahu tarikh sebenar Yesus akan turun, maka sebelum terlambat, bertaubatlah, kembalilah ke jalan TAUHID yang sebenar dengan mengatakan Tiada Tuhan melainkan ALLAH, dan mengakui Muhammad Utusan Akhir zaman yang membawa PERJANJIAN TERAKHIR

  peace, love, happiness, and justice for all 🙂

  • Penghibur berkata:

   @Ahmad Nizam

   Terima saudaraku, di Malaysia ni sebenarnya saudara di antara saudara Muslim yang saya kagumi dan saya tetap anggap saudara adalah Ikon pada saya.

   By, Penghibur

 2. stephen berkata:

  Lawatan pertama saya… Wajah sebenar anda kah itu?

 3. stephen berkata:

  Sebab tuan kata tuan orang sabah kerja di JAS selangor…

 4. Penghibur berkata:

  @Stephen

  Benar saya orang Sabah, bangsa Brunei , tapi saya tinggal di daerah Sandakan. Saya memang kerja di JAS Selangor, macam mana juga masih tiaa peluang pinda ke negeri asal. Sekrang bukan senang nak cari kerja, apa pun saya tetap usaha nak pindah Sabah, memandangkan buat masa ni saya perlu dekat dengan ibu bapa saya.

  Kenapa anda tanya berulang kali tentang hal ni, suadara kenal saya? pernah lihat saya? harap kalau saudara terserempak dengan saya, tegur-tegurlah, tiaa masalah berkawan dengan saya ni.

  Anda kerja mana, jangan awak cakap awak kerja JAS juga, heheh kalau macam tu, kita makin dekat.

  By, Penghibur

  • stephen berkata:

   Saya kenal satu orang kerja di JAS KK… Sekadar pengetahuan anda saja jangan pula tanya siapa orang itu nanti beri kesan kepada identiti saya di hikmatun. Bahaya untuk saya, maklumlah agama adalah isu sensitif yang dikawal oleh kerajaan.

   Pasal mahu intai peluang balik sabah, cuba tuan tanya di JPA, tanya di JAS HQ anda, tanya di seluruh JAS di sabah. Kalau tuan betul-betul mahu pindah, tulis surat ke JPA minta pindah di mana-mana di sabah jika ada kekosongan gred jawatan anda. Setiap tahun ada pengambilan, tentu ada peluang untuk tuan.. Tuan gred 27 or 17?

   • Penghibur berkata:

    @Stephen

    Saya tidak akan bagi tau banyak sangat tentang diri saya pada anda, cukuplah anda tahu saya adalah kakitangan Jas Negeri Selangor.

    Isu nak pindah ni, sebenarnya susah sedikit, almaklumlah, saya dah berbincang dengan Ketua Penolong Pengarah JAS, belujm usul ke Pengarah lagi, susah saya nak pundah kerana ada lambakan orang yang sedang memohon, pendek kata saya adalah di keudukan terakhir dan saya ni bujang lagi, swo KPP lebih menggalakkan kerja dulu di sini (Selangor) Haha.. gelihati saya pandangan macam tu, padahal sekiranya saya pindah ke Sabah, saya tetap berkhidmat untuk JAS juga. Apap-apa pun saya bersyukur kepada Allah swt, ini adalah rezeki yang dilimpahkanNya untuk hamba.

    By, Penghibur

 5. stephen berkata:

  SALIB PASTI MUSNAH DITANGAN YESUS? Percaya atau tidak, tunggu sampai masa itu tiba. Pada masa itu, jika kalian salah, jangan nangis…

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   STEPHEN =====> SALIB PASTI MUSNAH DITANGAN YESUS? Percaya atau tidak, tunggu sampai masa itu tiba. Pada masa itu, jika kalian salah, jangan nangis…

   PENGHIBUR =====> Ini BUKAN sekadar kepercayaan tetapi ini adalah hakikat! Sehingga saat ini tidak seorangpun termasuk para Jin dan Iblis mampu mempersoalkan Al-Quran.

   (1) Ilmu Pengetahuan Al-Quran tidak ada satu pun yang bertentangan dengan Ilmu Kajian Moden, dari Penciptaan Alam sehingga ke hari ini.

   PENEGASAN : Saya tidak mengatakan bahawa Al-Quran dibuktikan kebenarannya berdasarkan Kajian Sains, tetapi Al-Quran boleh saja bertentangan dengan Sains dan kajian-kajian semasa, kerana apa? Kerana Al-Quran adalah FAKTA yang TIDAK BOLEH di putar balik, tetapi suatu HIPOTESIS yang tidak dibuktikan secara Ilmiah akan bersifat berputar balik kepada asalnya.

   (2) Al-Quran, masih terdapat isi kandungannya yang tidak dapat dibuktikan sama ada ianya benar atau tidak! Kerana apa? Kerana MANUSIA yang diberi AKAL ini adalah sangat TERHAD untuk membongkar rahsia tersebut. namun begitu dengan izinnya Allah swt akan memberi kefahaman dan hidayah kepada orang-orang yang diinginiNya.

   Jika 80% telah dibuktikan BENAR tanpa sebarang kesalahan, maka lebihan 20% yang tidak dapat dibuktikan sama ada ianya salah atau benara disebabkan keterbatasan kemampuan Teknologi Manusia, maka 20% tersebut dari ISI KANDUNGAN Al-Quran adalah BENAR 100% tanpa boleh dipertikaikan sama sekali.

   (3) “Salib Pasti Musnah Di Tangan Jesus (a.s)” BUKANLAH KISAH DONGENG, kerana apa? kerana seperti yang saya katakan sehingga hari ini isi kandungan Al-Quran tiada satu ayat pun dapat dipewrtentangan melainkan ia berlaku selamanya. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadith yang menyentuh saat akhir zaman ini adalah mutawatir, tidak akan terbantah.

   KESIMPULAN : Mungkin anda mengatakan ini hanya sekadar iman kami umat Islam semata-mata, TAPI ini bukan sekadar IMAN! sama ada manusia seluruhnya beriman atau tidak, ia tetap berlaku.

   Mohon fahami terlebih dahulu tulisan saya di Konsep TAUHID dalam Islam, Kristian dan Hindu, topik tersebut boleh dikembangkan sebenarnya, saya tulis ini kerana Tuhan adalah pokok utama dalam setiap agama. Untuk mengenali Tuhan, maka kita harus memahami sifat yang ada pada Allah swt.

   mempercayai wujudnya Allah adalah berita baik bagi manusia yang beriman, tetapi ada batasannya kerana meletakkan Allah swt pada Sifat yang Haram pada-Nya adalah dikategorikan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jika ini jadi pegangan, banyak masalah akan timbul dikalangan manusia seluruhnya. Percaya atau tidak, kita mulakan pembicaraan dengan “Allah Maha Kuasa Tanpa Batasan, Bagaimana Memahaminya?”

   By, Penghibur

 6. stephen berkata:

  Geli hati maksud anda, kpp anda? Atau saya? Kalau kpp anda, anggaplah dia itu x tahu pasal perjawatan.. yang dia tahu pasal tugas hakiki dia… Dia mana tau pasal kekosongan… Andai kata contoh di Kudat dan Beaufort ada kekosongan jawatan, apa akan berlaku? JAS HQ akan hantar ke JPA minta senarai simpanan atau lantikan. Jika tiada simpanan atau apa-apa maklumat, kena buat interview.. Jadi jika tuan hantar maklumat ke JPA, kerajaan x perlu keluarkan kos sehingga RM50,000.00 untuk pakej buat interview baru.. Ambil saja tuan, hantar ke Kudat, contohnya… Jadi apa untungnya, penjimatan RM50K digunakan untuk kepentingan lain kepada rakyat… Betul tak? Apa pun, saranan KPP anda itu ada baiknya juga… lagi pun ITP dan Cola besar di sana…

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   Gelihati itu adalah untuk saya sebenarnya, bukan untuk anda, kerana konteks pembicaraan saya tu adalah apa yang saya lalui.

   Bagus pandangan anda ini, sebelumnya tidak seorangpun pernah membicarakan hal ni pada saya, terima kasih, saya kena cuba bersungguh ni.

   By, Penghibur

 7. stephen berkata:

  Ooooo…. Lambakan yang memohon itu maksudnya, banyak orang sabah dah memohon balik asal… Hoyoooo……… Susahlah kalau gitu yer??? Tak per tuan, kumpul duit banyak2… Orang bilang makan elaun jelah… tapi susah juga duduk jauh dari family… Saya dulu time di johor, time jadi operator pengeluaran lelaki, balik sabah, bayar tiket sendiri, RM600 lebih…

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   Betul kata saudara, bukan tak baik hijrah ke negeri orang, memang baik dan seronok, lebih lagi saya dapat kumpul dengan majoriti sehingga 90% penduduk muslim. Ini menyeronokkan saya, saya pun tak nak orang cakap saya ni macam Katak Di Bawah Tempurung, saya ada sebab sendiri kenapa saya harus pulang ke Sabah, tak kisahlah, kalau kerajaan bagi pindah Kota Kinabalu pun ok juga, lagi bagus.

   Saya sebelum ni kerja di JPP UMS, tapi rezeki kat JAS lebih baik, saya pindah lah, tapi kalau ada peluang tahun depan saya nak mohon UMS balik, mana tahu ada peluang.

   Erm, lagi satu, anda jangan panggil saya ni “TUAN”, panggil saya AZMI, AZMI dah cukup, ini paling sesuai, kalau awak nak panggil Death Magnetic pun xpa, saya tak marah pun. Hehe, anda umur berapa?

   By, Penghibur

 8. stephen berkata:

  Umur x perlu saya bagitau yer… Ini internet… banyak orang lalu lalang… 1st time saya merasa hari raya seumur hidup saya ialah di (tanjung) pengerang johor, x perasan pula itulah 1st time saya… Time itu tahun 1997… Saya x perasan pun time itu musim kemelesetan ekonomi… Knp saya cakap ini ialah: Pengalaman merantau di negeri orang kan? Tapi loghat tetap sabah 100%! Ooyaa… dalam tempoh dua tahun saya di senai sana, 4 kali pindah rumah… 4 kali hilang kasut… Black area betul… Asrama kilang…..

  • Penghibur berkata:

   @Stephen

   Anda kelihatannya agak takut juga yerr dengan kerajaan.. takpelah sebab ada kebaikannya untuk saudara, tapi kalau dalam Islam, apa-apa perkara yang bercanggah dengan Al-Quran harus ditentang sama ada secara terbuka, secara tertutup, jika tidak mampu menolak engan hati.

   Namun begitu, suatu yang hak haruslah di angkat ditempatnya, seperti yang kami umat Islam bicarakan, dan anda dapat meilhat berapa ramai para Da’i Muslim yang jujur akhirnya ditangkap, dipenjara dan kemudian menemui kematian kerana kejujuran dalam menyatakan suatu yang hak.

   Jika dunia tidak mahu mendengarnya tetapi Allah swt pasti melihat dan mendengarnya, dan disisi Allah ada kebaikan yang mana kebaikan itu tidak ada di dunia.

   By, Penghibur

 9. Fitri berkata:

  Salam kenal, terima kasih atas kunjungannya di blog saya.

 10. jelasbukan berkata:

  Dulu di blog agamaku, ada *penghibur*

  Apakah *penghibur* yang ini adalah *penghibur* di blog agamaku ?

  Salam kenal dari : pandora, balerina

  • Penghibur berkata:

   @Pandora, Balerina

   Saudara/ri yang dihormati, memang benar Penghibur yang pernah mengunjungi Blog AGAMAKU satu ketika dulu adalah Penghibur yang bicara dengan anda sekarang ni.

   Salam perkenalan, semoga anda berjaya dunia dan akhirat, dan sama-samalah kita menghayati sebahagian besar Ilmu Islam Untuk Seluruh Alam.

   By, Penghibur

 11. qarrobin berkata:

  Salam kenal, salam persahabatan

 12. rahmad berkata:

  waah blog yg sangat bagus ni,sy sebagai orang islam sgt bersyukur karna lahir dr rahim seorang muslim,tak terbayangkan jika sy dilahirkan oleh rahim seorang kafir,gmn nasib sy di akhirat nanti mendapat siksa tiada akhir,wahai kalian kaum kafir setelah kalian di alam kubur pastilah kalian akan menyesal,dan akan menyebut2 ALLAH sngguh tiada arti perkataan kalian jika sdh sekaratul maut menjemput,nauzubillah minjalik,slam marhaban ya ramadhan

 13. Penghibur berkata:

  @Rahmad

  Terima kasih kerana berkunjung disini, apapun sebarkan pelajaran yang baik kepada umat bukan Islam, kerana mereka tetap mempunyai hak yang sama iaitu menerima Islam dan rahmat dari Allah swt.

  Semoga Allah swt memberi petunjuk kepada mereka semua.

  By, Penghibur

 14. Thanks for the article, can I set it up so I get an email whenever you make a fresh article?

 15. Hey there, You’ve executed a improbable vacancy. I’ll definitely digg it and personally counsel to my friends. I am confirmed they’ll live benefited from this internet site.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s